חיפוש בעברית
אבגדהוזחטיכ
למנסעפצקרשת
חיפוש באנגלית
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
חיפוש חופשי
 
 OTEZLA (כל המינונים) TABSאוטזלה (כל המינונים) טבליות 
 UTROGESTAN (כל המינונים) SOFT GELATIN CAPSאוטרוגסטן (כל המינונים) כמוסות  
 OLANZAPINE ODT TEVA (כל המינונים) ORDISPERSIBLE TABS אולנזפין ODT טבע (כל המינונים) טבליות מסיסות בפה 
 OLANZAPINE TEVA (כל המינונים) TABSאולנזפין טבע (כל המינונים) טבליות 
 ULSANIC TABSאולסניק טבליות 
 OMNIC S.R CAPSאומניק כמוסות 
 OMNIC OCAS P.R FILM-COATED TABSאומניק אוקאס כמוסות 
 OMEPRADEX (כל המינונים) CAPLETSאומפרדקס (כל המינונים) קפליות 
 OMEPRADEX - Z CAPLETSאומפרדקס - Z קפליות 
 OMACOR CAPSאומקור כמוסות  
 ONGLYZA (כל המינונים) TABS אונגלייזה (כל המינונים) טבליות  
 OSMO ADALAT (כל המינונים) S.R. TABSאוסמו אדלט (כל המינונים) ס.ר טבליות 
 OSPOLOT TABSאוספולוט טבליות 
 OPTALGIN TABS & DROPS & CAPLETSאופטלגין טבליות & טיפות & קפליות 
 OFLODEX CAPLETSאופלודקס קפליות 
 OFLOXACIN TEVA TABSאופלוקסצין טבע טבליות 
 OPSUMIT F.C TABS אופסומיט טבליות מצופות  
 OCSAAR (כל המינונים) TABSאוקסאר (כל המינונים) טבליות 
 OCSAAR PLUS F.C TABSאוקסאר פלוס טבליות מצופות  
 OXOPURIN CAPLETSאוקסופורין קפליות 
 OXIMAG TABSאוקסימג טבליות 
 OXYCONTIN (כל המינונים) C.R. TABSאוקסיקונטין (כל המינונים) טבליות 
 OXACATIN SYRUPאוקסקטין סירופ 
 ORAP FORTE TABSאוראפ פורטה טבליות 
 ORALTEN TROCHE LOZENGESאורלטן טרוכ לכסניות 
 URAMOX TABSאורמוקס טבליות 
 URSOLIT (כל המינונים) TABSאורסוליט (כל המינונים) טבליות  
 URSOFALK CAPSאורסופאלק כמוסות 
 URSOFALK 500 F.C TABSאורסופאלק 500 טבליות מצופות  
 ORFADIN (כל המינונים) HARD CAPSאורפדין (כל המינונים) כמוסות קשות 
 ORACORT PASTEאורקורט פסטה 
 ORACORT E PASTEאורקורט א פסטה 
 ETODOLAC ER TEVA (כל המינונים) E.R TABSאטודולק טבע ER (שיחרור מושהה) טבליות  
 IBUFEN (כל המינונים) CAPLETSאיבופן (כל המינונים) קפליות  
 IBUPROFEN 200 mg CAPLETS איבופרופן 200 מ"ג קפליות 
 IBUPROFEN FORTE CAPLETSאיבופרופן פורטה קפליות 
 ISONIAZID TABSאיזוניאזיד טבליות 
 ISOKET SPRAY METERED DOSE SPRAY איזוקט תרסיס מדוד 
 ITRANOL CAPS  איטרנול כמוסות 
 ISENTRESS F.C TABSאייסנטרס טבליות מצופות 
 IMBRUVICA CAPSאימברוביקה כמוסות 
 IMODIUM CAPSאימודיום כמוסות 
 IMURAN (כל המינונים) F.C TABSאימוראן (כל המינונים) טבליות מצופות 
 IMITREX (כל המינונים) TABSאימיטרקס (כל המינונים) טבליות 
 IMNOVID (כל המינונים) CAPSאימנוביד (כל המינונים) כמוסות  
 IMPAVIDO CAPS אימפבידו כמוסות 
 INVIRASE CAPS & TABS אינביראז כמוסות & טבליות 
 INDOVIS CAPSאינדוביס כמוסות 
 INOVELON (כל המינונים) F.C TABS אינובלון (כל המינונים) טבליות מצופות 
 INVEGA (כל המינונים) E.R TABSאינווגה (כל המינונים) טבליות 
 INTELENCE (כל המינונים) TABSאינטלנס (כל המינונים) טבליות 
 INLYTA (כל המינונים) TABSאינלייטה (כל המינונים) טבליות  
 INCIVO TABSאינסיבו טבליות 
 INSPRA (כל המינונים) F.C TABSאינספרה (כל המינונים) טבליות מצופות 
 IPECAC SYR איפקק סירופ  
 IKAPRESS S.R (כל המינונים) TABSאיקאפרס S.R (כל המינונים) (עם שיחרור מושהה ) טבליות 
 IKACOR (כל המינונים) TABSאיקאקור (כל המינונים) טבליות 
 IKACLOMIN TABSאיקאקלומין טבליות 
 ICLUSIG F.C TABS איקלוסיג טבליות מצופות  
 IXEL (כל המינונים) CAPSאיקסל (כל המינונים) כמוסות 
 IRESSA TABSאירסה טבליות 
 ALFUZOSIN ER TEVA E.R TABSאלפוזוסין ER טבע טבליות 
 ALFU-KAL XL TABS אלפו-קל XL טבליות 
 ALLERGYX TABSאלרג'יx טבליות 
 M.I.R (כל המינונים) TABSאם . אי . אר (כל המינונים) טבליות  
 APHTAGONE ZN GELאפטגון ZN ג'ל  
 EFEXOR XR (כל המינונים) E.R CAPS אפקסור XR (כל המינונים) כמוסות  
 ETOPAN XL (כל המינונים) E.R TABSאתופן XL טבליות