חיפוש בעברית
אבגדהוזחטיכ
למנסעפצקרשת
חיפוש באנגלית
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
חיפוש חופשי
 
 EUCARBON TABSאאוקרבון טבליות 
 AVODART SOFT CAPSאבודרט כמוסות רכות 
 AVAZINC TABS אבזיניק טבליות 
 EVIANA TABSאביאנה טבליות 
 EVITOL (כל המינונים) CAPS & TABSאביטול (כל המינונים) כמוסות & טבליות 
 ABITREN 100 S.R TABSאביטרן 100 ס.ר. טבליות 
 ABILIFY (כל המינונים) TABSאביליפיי (כל המינונים) טבליות 
 AVILAC SYRUPאבילק סירופ 
 EBIXA (כל המינונים) TABS אביקסה (כל המינונים) טבליות 
 ABROL TABSאברול טבליות 
 ABROLET SYRUPאברולט סירופ 
 AGIOLAX GRANULESאגיולקס גרנולות 
 AGIOCUR GRANULESאגיוקור גרנולות 
 AGRYLIN CAPSאגרלין (כל המינונים) כמוסות 
 AGGRENOX CAPSאגרנוקס כמוסות 
 ADOLAN LIQאדולן נוזל 
 EDURANT TABSאדורנט טבליות 
 ADIZEM CD (כל המינונים) C.R CAPSאדיזם CD (כל המינונים) כמוסות 
 ADEX FORTE CAPLETSאדקס פורטה קפליות 
 ADEX CAPLETSאדקס קפליות 
 EDRONAX TABSאדרונקס טבליות 
 AHISTON TABSאהיסטון טבליות 
 AUBAGIO TAB אובגיו טבליות 
 AUGMENTIN (כל המינונים) TABSאוגמנטין (כל המינונים) טבליות 
 AUGMENTIN BID 875MG TABSאוגמנטין 875 טבליות 
 EVISTA TABSאוויסטה טבליות 
 EVIPLERA F.C TABSאוויפלרה טבליות מצופות 
 OTEZLA (כל המינונים) TABSאוטזלה (כל המינונים) טבליות 
 UTROGESTAN (כל המינונים) SOFT GELATIN CAPSאוטרוגסטן (כל המינונים) כמוסות 
 OLANZAPINE ODT TEVA (כל המינונים) ORDISPERSIBLE TABS אולנזפין ODT טבע (כל המינונים) טבליות מסיסות בפה 
 OLANZAPINE TEVA (כל המינונים) TABSאולנזפין טבע (כל המינונים) טבליות 
 ULSANIC TABSאולסניק טבליות 
 OMNIC OCAS P.R FILM-COATED TABSאומניק אוקאס כמוסות 
 OMNIC S.R CAPSאומניק כמוסות 
 OMEPRADEX - Z CAPLETSאומפרדקס - Z קפליות 
 OMEPRADEX (כל המינונים) CAPLETSאומפרדקס (כל המינונים) קפליות 
 OMACOR CAPSאומקור כמוסות 
 ONGLYZA (כל המינונים) TABS אונגלייזה (כל המינונים) טבליות 
 OSMO ADALAT (כל המינונים) S.R. TABSאוסמו אדלט (כל המינונים) ס.ר טבליות 
 OSPOLOT TABSאוספולוט טבליות 
 OPTALGIN TABS & DROPS & CAPLETSאופטלגין טבליות & טיפות & קפליות 
 OFLODEX CAPLETSאופלודקס קפליות 
 OFLOXACIN TEVA TABSאופלוקסצין טבע טבליות 
 OPSUMIT F.C TABS אופסומיט טבליות מצופות 
 OCSAAR (כל המינונים) TABSאוקסאר (כל המינונים) טבליות 
 OCSAAR PLUS F.C TABSאוקסאר פלוס טבליות מצופות 
 OXOPURIN CAPLETSאוקסופורין קפליות 
 OXIMAG TABSאוקסימג טבליות 
 OXYCONTIN (כל המינונים) C.R. TABSאוקסיקונטין (כל המינונים) טבליות 
 OXACATIN SYRUPאוקסקטין סירופ 
 ORAP FORTE TABSאוראפ פורטה טבליות 
 ORALTEN TROCHE LOZENGESאורלטן טרוכ לכסניות 
 URAMOX TABSאורמוקס טבליות 
 URSOLIT (כל המינונים) TABSאורסוליט (כל המינונים) טבליות 
 URSOFALK 500 F.C TABSאורסופאלק 500 טבליות מצופות 
 URSOFALK CAPSאורסופאלק כמוסות 
 ORFADIN (כל המינונים) HARD CAPSאורפדין (כל המינונים) כמוסות קשות 
 ORACORT E PASTEאורקורט א פסטה 
 ORACORT PASTEאורקורט פסטה 
 EZETROL TABSאזטרול טבליות 
 AZENIL CAPSאזניל כמוסות 
 ATACAND (כל המינונים) TABSאטאקנד (כל המינונים) טבליות 
 ATACAND PLUS TABSאטאקנד פלוס טבליות 
 ETODOLAC ER TEVA (כל המינונים) E.R TABSאטודולק טבע ER (שיחרור מושהה) טבליות 
 ETODOLAC TEVA TABSאטודולק טבע טבליות 
 ATORVASTATIN TEVA (כל המינונים) F.C.TABSאטורבסטאטין טבע (כל המינונים) טבליות מצופות 
 ATRIPLA TABSאטריפלה טבליות 
 IBUFEN (כל המינונים) CAPLETSאיבופן (כל המינונים) קפליות 
 IBUPROFEN 200 mg CAPLETS איבופרופן 200 מ"ג קפליות 
 IBUPROFEN FORTE CAPLETSאיבופרופן פורטה קפליות 
 ISONIAZID TABSאיזוניאזיד טבליות 
 ISOKET SPRAY METERED DOSE SPRAY איזוקט תרסיס מדוד 
 EASYLAX TABSאיזילקס טבליות 
 ITRANOL CAPS  איטרנול כמוסות 
 ISENTRESS F.C TABSאייסנטרס טבליות מצופות 
 IMBRUVICA CAPSאימברוביקה כמוסות 
 IMODIUM CAPSאימודיום כמוסות 
 IMURAN (כל המינונים) F.C TABSאימוראן (כל המינונים) טבליות מצופות 
 IMITREX (כל המינונים) TABSאימיטרקס (כל המינונים) טבליות 
 EMEND (כל המינונים) CAPSאימנד (כל המינונים) כמוסות 
 IMNOVID (כל המינונים) CAPSאימנוביד (כל המינונים) כמוסות 
 IMPAVIDO CAPS אימפבידו כמוסות 
 INVIRASE CAPS & TABS אינביראז כמוסות & טבליות 
 INDOVIS CAPSאינדוביס כמוסות 
 INOVELON (כל המינונים) F.C TABS אינובלון (כל המינונים) טבליות מצופות 
 INVEGA (כל המינונים) E.R TABSאינווגה (כל המינונים) טבליות 
 INTELENCE (כל המינונים) TABSאינטלנס (כל המינונים) טבליות 
 INLYTA (כל המינונים) TABSאינלייטה (כל המינונים) טבליות 
 INCIVO TABSאינסיבו טבליות 
 INSPRA (כל המינונים) F.C TABSאינספרה (כל המינונים) טבליות מצופות 
 IPECAC SYR איפקק סירופ 
 IKAPRESS S.R (כל המינונים) TABSאיקאפרס S.R (כל המינונים) (עם שיחרור מושהה ) טבליות 
 IKACOR (כל המינונים) TABSאיקאקור (כל המינונים) טבליות 
 IKACLOMIN TABSאיקאקלומין טבליות 
 ICLUSIG F.C TABS איקלוסיג טבליות מצופות 
 IXEL (כל המינונים) CAPSאיקסל (כל המינונים) כמוסות 
 IRESSA TABSאירסה טבליות 
 ELLA TABS אלא טבליות 
 ALDACTONE TABSאלדקטון טבליות 
 ALLORIL (כל המינונים) TABSאלוריל (כל המינונים) טבליות 
 ELATROL (כל המינונים) TABSאלטרול (כל המינונים) טבליות 
 ELATROLET TABSאלטרולט טבליות 
 ELTROXIN (כל המינונים) TABSאלטרוקסין (כל המינונים) טבליות 
 ALTERNA CAPS אלטרנה כמוסות 
 ALTERNA FORTE CAPS אלטרנה פורטה כמוסות 
 ELIQUIS (כל המינונים) F.C TABSאליקוויז (כל המינונים) טבליות מצופות 
 ALENDRONATE - TEVA (כל המינונים) TABSאלנדרונט-טבע (כל המינונים) טבליות 
 ALFUZOSIN ER TEVA E.R TABSאלפוזוסין ER טבע טבליות 
 ALFU-KAL XL TABS אלפו-קל XL טבליות 
 ALPRALID (כל המינונים) TABSאלפרליד (כל המינונים) טבליות 
 ALKASOLVE E.C TABSאלקסולב טבליות 
 ALKERAN TABSאלקראן טבליות 
 ALLERGYX TABSאלרג'יx טבליות 
 M.I.R (כל המינונים) TABSאם . אי . אר (כל המינונים) טבליות 
 AMBIEN CR (כל המינונים) TABS אמביאן סי.אר (כל המינונים) טבליות 
 AMOXICLAV-TEVA 875 TABSאמוקסיקלב-טבע טבליות 
 EMETICS CAPSאמטיקס כמוסות 
 AMIODACORE TABSאמיודקור טבליות 
 EMILIY TABSאמילי טבליות 
 AMLOW (כל המינונים) TABS אמלו (כל המינונים) טבליות 
 AMLODIPINE TEVA (כל המינונים) TABS אמלודיפין טבע (כל המינונים) טבליות 
 AMARYL (כל המינונים) TABSאמריל (כל המינונים) טבליות 
 ANAFRANIL TABSאנאפרניל טבליות 
 ANAFRANIL SR TABSאנאפרניל ס.ר. טבליות 
 ANGELIQ F.C TABSאנג'ליק כמוסות מצופות 
 ANAGRID 0.5 CAPSאנגריד 0.5 כמוסות 
 ANDROCUR (כל המינונים) TABSאנדרוקור (כל המינונים) טבליות 
 ANDROXON TESTOCAPSאנדרוקסון כמוסות 
 ENTUMIN TABSאנטומין טבליות 
 ANTI LEGS CRAMPS GELATIN CAPSULESאנטי לג קרמפס כמוסות 
 ENALADEX (כל המינונים) TABSאנלדקס (כל המינונים) טבליות 
 ENALAPRIL (כל המינונים) TABSאנלפריל (כל המינונים) טבליות 
 ANASTROZOLE INOVAMED F.C TABSאנסטרוזול אינובמד טבליות מצופות 
 ANASTROZOLE TEVA TABSאנסטרוזול טבע טבליות 
 ANASTROL TABSאנסטרול טבליות 
 ENCYPALMED DRAGEESאנציפלמד דרג'ה 
 ANACRODYNE TABSאנקרודין טבליות 
 ASACOL (כל המינונים) TABSאסאקול (כל המינונים) טבליות 
 ESTO (כל המינונים) F.C. TABSאסטו (כל המינונים) טבליות מצופות 
 ESTELLE-35 TABSאסטל 35 טבליות 
 ESTROFEM (כל המינונים) TABSאסטרופם (כל המינונים) טבליות 
 ESTRACYT CAPSאסטרציט כמוסות 
 ASSIVAL (כל המינונים) TABSאסיול (כל המינונים) טבליות 
 ASENTA (כל המינונים) F.C TABSאסנטה (כל המינונים) טבליות מצופות 
 ASPIRIN 500 TABSאספירין 500 טבליות 
 ASPIRIN CARDIO TABSאספירין קרדיו טבליות 
 ASPEX TABSאספקס טבליות 
 ESCITALOPRAM TEVA (כל המינונים) TABSאסציטאלופרם טבע (כל המינונים) טבליות 
 ACERIL (כל המינונים) TABSאסריל (כל המינונים) טבליות 
 APHTAGONE ZN GELאפטגון ZN ג'ל 
 EPIVIR (כל המינונים) F.C TABSאפיביר (כל המינונים) טבליות 
 AFINITOR (כל המינונים) TABSאפיניטור (כל המינונים) טבליות 
 EPANUTIN CAPSאפנוטין כמוסות 
 EFEXOR XR (כל המינונים) E.R CAPS אפקסור XR (כל המינונים) כמוסות 
 ACETOSAL TABSאצטוזל טבליות 
 ACYCLO-V (כל המינונים) TABS אציקלו-וי (כל המינונים) טבליות 
 ACTONEL ONCE A MONTH F.C TABSאקטונל חד-חודשי טבליות 
 ACTOS (כל המינונים) TABS אקטוס (כל המינונים) טבליות 
 ACTIVELLE F.C TABSאקטיבל טבליות 
 ACTIQ (כל המינונים) ORAL TRANSMUCPSAL LOZENGאקטיק (כל המינונים) טבליות דחוסות 
 ACAMOL TO-GO CAPLETSאקמול טו - גו קפליות 
 ACAMOL NIGHT CAPLETSאקמול לילה קפליות 
 ACAMOL FOCUS CAPLETSאקמול פוקוס קפליות 
 ACAMOL TSINUN & SHAPA'AT DAY & NIGHT CAPLETSאקמול צינון ושפעת יום & לילה קפליות 
 ACAMOL TSINUN CLASSIC DAY & NIGHT CAPLETSאקמול צינון קלאסיק יום & לילה קפליות 
 ACAMOL CAPLETS & TABSאקמול קפליות & טבליות 
 ACAMOLI FOR BIG KIDS TUTTI-FRUTTI FLAVOUR SYRUPאקמולי לילדים גדולים בטעם טוטי-פרוטי סירופ ללא סוכר 
 ACAMOLI SUGAR FREE FRUIT FLAVOUR SYRUPאקמולי ללא סוכר בטעם פרות סירופ 
 EXJADE (כל המינונים) DISPERSIBLE TABSאקסג'ייד (כל המינונים) טבליות 
 EXCEDRIN CAPLETSאקסדרין קפליות 
 EXVIERA TABSאקסווירה טבליות 
 EXIDOL CAPLETSאקסידול קפליות 
 EXELON (כל המינונים) CAPSאקסלון (כל המינונים) כמוסות 
 EXFORGE (כל המינונים) F.C TABSאקספורג' טבליות מצופות 
 ACROSE (כל המינונים) TABSאקרוז (כל המינונים) טבליות 
 ERDOTIN CAPSארדוטין כמוסות 
 ARTOFEN (כל המינונים) TABSארטופן (כל המינונים) טבליות 
 ARTHROTEC (כל המינונים) TABSארטרוטק (כל המינונים) טבליות 
 ARTHRYL SACHETSארטריל שקיות 
 ERIVEDGE CAPSאריבדג' כמוסות 
 AERIUS TABSאריוס טבליות 
 ARIMIDEX TABSארימידקס טבליות 
 ARICEPT (כל המינונים) TABSאריספט (כל המינונים) טבליות 
 ARIPLY (כל המינונים) TABS אריפלי (כל המינונים) טבליות 
 ERYTHRO-TEVA (כל המינונים) TABSאריתרו-טבע (כל המינונים) טבליות 
 ARCOXIA (כל המינונים) TABSארקוקסיה (כל המינונים) טבליות 
 ETOPAN (כל המינונים) TABSאתופן (כל המינונים) טבליות 
 ETOPAN XL (כל המינונים) E.R TABSאתופן XL טבליות