חיפוש בעברית
אבגדהוזחטיכ
למנסעפצקרשת
חיפוש באנגלית
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
חיפוש חופשי
 
 EUCARBON TABSאאוקרבון טבליות 
 AVODART SOFT CAPSאבודרט כמוסות רכות 
 EVIANA TABSאביאנה טבליות 
 EVITOL (כל המינונים) CAPS & TABSאביטול (כל המינונים) כמוסות & טבליות 
 ABITREN 100 S.R TABSאביטרן 100 ס.ר. טבליות 
 ABILIFY (כל המינונים) TABSאביליפיי (כל המינונים) טבליות 
 AVILAC SYRUPאבילק סירופ 
 EBIXA (כל המינונים) TABSאביקסה (כל המינונים) טבליות 
 ABROL TABSאברול טבליות 
 AGIOLAX GRANULESאגיולקס גרנולות 
 AGIOCUR GRANULESאגיוקור גרנולות 
 AGGRENOX CAPSאגרנוקס כמוסות 
 ADVAGRAF (כל המינונים) P.R CAPSאדבגרף כמוסות בשחרור ממשך 
 ADOLAN LIQאדולן נוזל 
 EDURANT TABSאדורנט טבליות 
 ADIZEM CD (כל המינונים) C.R CAPSאדיזם CD (כל המינונים) כמוסות 
 ADEMPAS (כל המינונים) F.C TABSאדמפאס (כל המינונים) טבליות מצופות 
 ADEX CAPLETSאדקס קפליות 
 ADEX FORTE CAPLETSאדקס פורטה קפליות 
 EDRONAX TABSאדרונקס טבליות 
 AHISTON TABSאהיסטון טבליות 
 AUBAGIO TABאובגיו טבליות 
 AUGMENTIN (כל המינונים) TABSאוגמנטין (כל המינונים) טבליות 
 AUGMENTIN BID 875MG TABSאוגמנטין 875 טבליות 
 ODOMZO CAPSאודומזו כמוסות 
 EVISTA TABSאוויסטה טבליות 
 EVIPLERA F.C TABSאוויפלרה טבליות מצופות 
 OTEZLA (כל המינונים) TABSאוטזלה (כל המינונים) טבליות 
 UTROGESTAN (כל המינונים) SOFT GELATIN CAPSאוטרוגסטן (כל המינונים) כמוסות 
 OLYSIO CAPSאוליסיו כמוסות 
 OLANZAPINE ODT TEVA (כל המינונים) ORDISPERSIBLE TABSאולנזפין ODT טבע (כל המינונים) טבליות מסיסות בפה 
 OLANZAPINE TEVA (כל המינונים) TABSאולנזפין טבע (כל המינונים) טבליות 
 ULSANIC TABSאולסניק טבליות 
 OMNIC S.R CAPSאומניק כמוסות 
 OMNIC OCAS P.R F.C TABSאומניק אוקאס כמוסות 
 OMEPRADEX - Z CAPLETSאומפרדקס - Z קפליות 
 OMEPRADEX (כל המינונים) CAPLETSאומפרדקס (כל המינונים) קפליות 
 OMACOR CAPSאומקור כמוסות 
 ONGLYZA (כל המינונים) TABSאונגלייזה (כל המינונים) טבליות 
 ONDANSETRON INOVAMED 4MG,8MG F.C TABSאונדנסטרון אינובמד טבליות מצופות 
 OSMO ADALAT (כל המינונים) S.R. TABSאוסמו אדלט ס.ר (כל המינונים) טבליות 
 OSPOLOT TABSאוספולוט טבליות 
 OFEV SOFT CAPSאופב כמוסות 
 OPTALGIN TABS & DROPS & CAPLETSאופטלגין טבליות & טיפות & קפליות 
 OFLODEX CAPLETSאופלודקס קפליות 
 OFLOXACIN TEVA TABSאופלוקסצין טבע טבליות 
 OPSUMIT F.C TABSאופסומיט טבליות מצופות 
 OCSAAR (כל המינונים) TABSאוקסאר (כל המינונים) טבליות 
 OCSAAR PLUS F.C TABSאוקסאר פלוס טבליות מצופות 
 OXOPURIN CAPLETSאוקסופורין קפליות 
 OXYCONTIN (כל המינונים) C.R. TABSאוקסיקונטין (כל המינונים) טבליות 
 OXACATIN SYRUPאוקסקטין סירופ 
 ORAP FORTE TABSאוראפ פורטה טבליות 
 ORALTEN TROCHE LOZENGESאורלטן טרוכ לכסניות 
 URAMOX TABSאורמוקס טבליות 
 URSOLIT (כל המינונים) TABSאורסוליט (כל המינונים) טבליות 
 URSOFALK CAPSאורסופאלק כמוסות 
 URSOFALK 500 F.C TABSאורסופאלק 500 טבליות מצופות 
 ORFADIN (כל המינונים) HARD CAPSאורפדין (כל המינונים) כמוסות קשות 
 ORACORT PASTEאורקורט פסטה 
 ORACORT E PASTEאורקורט א פסטה 
 EZETROL TABSאזטרול טבליות 
 AZENIL CAPSאזניל כמוסות 
 ATACAND (כל המינונים) TABSאטאקנד (כל המינונים) טבליות 
 ATACAND PLUS TABSאטאקנד פלוס טבליות 
 ETODOLAC TEVA TABSאטודולק טבע טבליות 
 ETODOLAC ER TEVA (כל המינונים) E.R TABSאטודולק טבע ER (שיחרור מושהה) טבליות 
 ATORVASTATIN TEVA (כל המינונים) F.C.TABSאטורבסטאטין טבע (כל המינונים) טבליות מצופות 
 ATTENT TABSאטנט טבליות 
 ATRIPLA F.C TABSאטריפלה טבליות מצופות 
 IBUFEN (כל המינונים) CAPLETSאיבופן (כל המינונים) קפליות 
 IBUPROFEN 200 mg CAPLETSאיבופרופן 200 מ"ג קפליות 
 IBUPROFEN FORTE CAPLETSאיבופרופן פורטה קפליות 
 ISOKET SPRAY METERED DOSE SPRAYאיזוקט תרסיס מדוד 
 EASYLAX TABSאיזילקס טבליות 
 ITRANOL CAPS  איטרנול כמוסות 
 ISENTRESS F.C TABSאייסנטרס טבליות מצופות 
 IMBRUVICA CAPSאימברוביקה כמוסות 
 IMODIUM CAPSאימודיום כמוסות 
 IMURAN (כל המינונים) F.C TABSאימוראן (כל המינונים) טבליות מצופות 
 IMATINIB TEVA (כל המינונים) F.C TABSאימטיניב טבע (כל המינונים) טבליות מצופות 
 IMITREX (כל המינונים) TABSאימיטרקס (כל המינונים) טבליות 
 EMEND (כל המינונים) CAPSאימנד (כל המינונים) כמוסות 
 IMNOVID (כל המינונים) CAPSאימנוביד (כל המינונים) כמוסות 
 IMPAVIDO (כל המינונים) HARD CAPSאימפבידו (כל המינונים) כמוסות קשות 
 INVIRASE CAPS & TABSאינביראז כמוסות & טבליות 
 INDOVIS CAPSאינדוביס כמוסות 
 INOVELON (כל המינונים) F.C TABSאינובלון (כל המינונים) טבליות מצופות 
 INVEGA (כל המינונים) E.R TABSאינווגה (כל המינונים) טבליות 
 INTELENCE (כל המינונים) TABSאינטלנס (כל המינונים) טבליות 
 INLYTA (כל המינונים) TABSאינלייטה (כל המינונים) טבליות 
 INCIVO TABSאינסיבו טבליות 
 INSPRA (כל המינונים) F.C TABSאינספרה (כל המינונים) טבליות מצופות 
 IPECAC SYRאיפקק סירופ 
 IKAPRESS S.R (כל המינונים) TABSאיקאפרס S.R (כל המינונים) (עם שיחרור מושהה ) טבליות 
 IKACOR (כל המינונים) TABSאיקאקור (כל המינונים) טבליות 
 IKACLOMIN TABSאיקאקלומין טבליות 
 ICLUSIG F.C TABSאיקלוסיג טבליות מצופות 
 IXEL (כל המינונים) CAPSאיקסל (כל המינונים) כמוסות 
 IRESSA TABSאירסה טבליות 
 ELLA TABSאלא טבליות 
 ALDACTONE TABSאלדקטון טבליות 
 ALLORIL (כל המינונים) TABSאלוריל (כל המינונים) טבליות 
 ELATROL (כל המינונים) TABSאלטרול (כל המינונים) טבליות 
 ELATROLET TABSאלטרולט טבליות 
 ELTROXIN (כל המינונים) TABSאלטרוקסין (כל המינונים) טבליות 
 ELIQUIS (כל המינונים) F.C TABSאליקוויז (כל המינונים) טבליות מצופות 
 ALENDRONATE - TEVA (כל המינונים) TABSאלנדרונט-טבע (כל המינונים) טבליות 
 ALFUZOSIN ER TEVA E.R TABSאלפוזוסין ER טבע טבליות 
 ALFU-KAL XL TABSאלפו-קל XL טבליות 
 ALPRALID (כל המינונים) TABSאלפרליד (כל המינונים) טבליות 
 ALKASOLVE E.C TABSאלקסולב טבליות 
 ALKERAN TABSאלקראן טבליות 
 ALLERGYX TABSאלרג'יx טבליות 
 M.I.R (כל המינונים) TABSאם . אי . אר (כל המינונים) טבליות 
 AMBIEN CR (כל המינונים) TABSאמביאן סי.אר (כל המינונים) טבליות 
 AMOXICLAV-TEVA 875 TABSאמוקסיקלב-טבע 875 טבליות 
 EMETICS CAPSאמטיקס כמוסות 
 EMTRIVIR F.C TABS בהוראת רופא מותר בטיפול כרוניאמטריביר טבע טבליות מצופות בהוראת רופא מותר בטיפול כרוני 
 AMIODACORE TABSאמיודקור טבליות 
 EMILIY TABSאמילי טבליות 
 AMLOW (כל המינונים) TABSאמלו (כל המינונים) טבליות 
 AMLODIPINE TEVA (כל המינונים) TABSאמלודיפין טבע (כל המינונים) טבליות 
 AMLODIPINE PHARMASWISS (כל המינונים) TABSאמלודיפין פארמהסוויס (כל המינונים) טבליות 
 AMARYL (כל המינונים) TABSאמריל (כל המינונים) טבליות 
 AMRIXAL 30 CAPSאמריקסל 30 כמוסות 
 ANAFRANIL TABSאנאפרניל טבליות 
 ANAFRANIL SR TABSאנאפרניל ס.ר. טבליות 
 ANGELIQ F.C TABSאנג'ליק כמוסות מצופות 
 ANAGRID 0.5 CAPSאנגריד 0.5 כמוסות 
 ANDROCUR (כל המינונים) TABSאנדרוקור (כל המינונים) טבליות 
 ANDROXON TESTOCAPSאנדרוקסון כמוסות 
 ENTUMIN TABSאנטומין טבליות 
 ENTECAVIR TEVA F.C TABS בהוראת רופא מותר בטיפול כרוניאנטקאביר טבע טבליות מצפות בהוראת רופא מותר בטיפול כרוני 
 ENTRESTO (כל המינונים) F.C TABSאנטרסטו טבליות מצופות 
 ENALADEX (כל המינונים) TABSאנלדקס (כל המינונים) טבליות 
 ENALAPRIL (כל המינונים) TABSאנלפריל (כל המינונים) טבליות 
 ANASTROZOLE INOVAMED F.C TABSאנסטרוזול אינובמד טבליות מצופות 
 ANASTROZOLE TEVA TABSאנסטרוזול טבע טבליות 
 ANASTROL TABSאנסטרול טבליות 
 ENCYPALMED DRAGEESאנציפלמד דרג'ה 
 ASACOL (כל המינונים) TABSאסאקול (כל המינונים) טבליות 
 ESBRIET HARD CAPSאסברייט כמוסות קשות 
 ESTO (כל המינונים) F.C. TABSאסטו (כל המינונים) טבליות מצופות 
 ESTELLE-35 TABSאסטל 35 טבליות 
 ESTROFEM (כל המינונים) TABSאסטרופם (כל המינונים) טבליות 
 ESTRACYT CAPSאסטרציט כמוסות 
 ASSIVAL (כל המינונים) TABSאסיול (כל המינונים) טבליות 
 ASENTA (כל המינונים) F.C TABSאסנטה (כל המינונים) טבליות מצופות 
 ASPIRIN 500 TABSאספירין 500 טבליות 
 ASPIRIN CARDIO TABSאספירין קרדיו טבליות 
 ESCITALOPRAM TEVA (כל המינונים) TABSאסציטאלופרם טבע (כל המינונים) טבליות 
 ACERIL (כל המינונים) TABSאסריל (כל המינונים) טבליות 
 APHTAGONE ZN GEL & SPRAYאפטגון ZN ג'ל & תרסיס 
 APHTA-CARE PLUS GEL & SPRAYאפטה-קייר פלוס ג'ל & תרסיס 
 EPIVIR (כל המינונים) F.C TABSאפיביר (כל המינונים) טבליות 
 AFINITOR (כל המינונים) TABSאפיניטור (כל המינונים) טבליות 
 EPANUTIN CAPSאפנוטין כמוסות 
 EFEXOR XR (כל המינונים) E.R CAPSאפקסור XR (כל המינונים) כמוסות 
 ACETOSAL TABSאצטוזל טבליות 
 ACYCLO-V (כל המינונים) TABSאציקלו-וי (כל המינונים) טבליות 
 ACTONEL ONCE A MONTH F.C TABSאקטונל חד-חודשי טבליות 
 ACTOS (כל המינונים) TABSאקטוס (כל המינונים) טבליות 
 ACTIVELLE F.C TABSאקטיבל טבליות 
 ACTIQ (כל המינונים) ORAL TRANSMUCPSAL LOZENGאקטיק (כל המינונים) טבליות דחוסות 
 ACAMOL CAPLETS & TABSאקמול קפליות & טבליות 
 ACAMOL TO-GO CAPLETSאקמול טו - גו קפליות 
 ACAMOL FOCUS CAPLETSאקמול פוקוס קפליות 
 ACAMOL TSINUN & SHAPA'AT DAY & NIGHT CAPLETSאקמול צינון ושפעת יום & לילה קפליות 
 ACAMOL TSINUN CLASSIC DAY & NIGHT CAPLETSאקמול צינון קלאסיק יום & לילה קפליות 
 ACAMOLI FRUIT FLAVOUR SUGER FREE SYRUPאקמולי בטעם פרות סירופ ללא סוכר 
 ACAMOLI FOR BIG KIDS TUTTI-FRUTTI FLAVOUR SYRUPאקמולי לילדים גדולים בטעם טוטי-פרוטי סירופ ללא סוכר 
 EXJADE (כל המינונים) DISPERSIBLE TABSאקסג'ייד (כל המינונים) טבליות 
 EXCEDRIN CAPLETSאקסדרין קפליות 
 EXVIERA F.C TABSאקסווירה טבליות מצופות 
 XTANDI SOFT CAPSאקסטנדי כמוסות רכות 
 EXIDOL CAPLETSאקסידול קפליות 
 EXELON (כל המינונים) CAPSאקסלון (כל המינונים) כמוסות 
 EXFORGE (כל המינונים) F.C TABSאקספורג' טבליות מצופות 
 ACROSE (כל המינונים) TABSאקרוז (כל המינונים) טבליות 
 ERDOTIN CAPSארדוטין כמוסות 
 ARTOFEN (כל המינונים) TABSארטופן (כל המינונים) טבליות 
 ARTHROTEC (כל המינונים) TABSארטרוטק (כל המינונים) טבליות 
 ERIVEDGE CAPSאריבדג' כמוסות 
 AERIUS TABSאריוס טבליות 
 ARIMIDEX TABSארימידקס טבליות 
 ARICEPT (כל המינונים) TABSאריספט (כל המינונים) טבליות 
 ARIPLY (כל המינונים) TABSאריפלי (כל המינונים) טבליות 
 ERYTHRO-TEVA (כל המינונים) TABSאריתרו-טבע (כל המינונים) טבליות 
 ARESTIN SUBGINGIVAL PWDארסטין אבקה 
 ARCOXIA (כל המינונים) TABSארקוקסיה (כל המינונים) טבליות 
 ETOPAN XL (כל המינונים) E.R TABSאתופן XL טבליות 
 ETOPAN (כל המינונים) TABSאתופן (כל המינונים) טבליות