פורסם בראשונה: 02.04.2017
  • צוות אתר כללית צוות אתר כללית

הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד מנכ"ל כללית

לקריאה נוחה
הוועדה לאיתור מנכ"ל לשירותי בריאות כללית מזמינה בזאת מועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקיד להציג מועמדותם. כל הפרטים במדריך
יו"ר הדירקטוריון של כללית

הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד מנכ"ל שירותי בריאות כללית

שימו לב: הודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד

הוועדה לאיתור מנכ"ל לשירותי בריאות כללית מזמינה בזאת מועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקיד להציג מועמדותם. תנאי הכשירות מפורטים בתקנון כללית המופיע כאן.

יש לצרף לפנייה קורות חיים בעברית, מסמכים רלוונטיים והמלצות. את הפנייה יש לשלוח לגב' זהבית חזן, מזכיר המועצה והדירקטוריון, לכתובת דואר־אלקטרוני: zehavitha@clalit.org.il עד לתאריך 30.04.2017. לא תתקבלנה פניות לאחר מועד זה. במידת הצורך ניתן ליצור קשר בטלפון: 050-6997945.

הערות והבהרות:

• ועדת האיתור לא מתחייבת להשיב לכל הפניות ו/או לראיין את כל המועמדים.
• ועדת האיתור רשאית, על פי שיקול דעתה, להוסיף תנאים ודרישות ו/או לקבוע קריטריונים נוספים למיון המועמדים.
• לפנות ביוזמתה לאנשים שלא הציגו מועמדותם, אף לאחר חלוף המועד להגשת מועמדות, ולא לקבל אף הצעה.
• הליך זה אינו מכרז ואינו כפוף לחובת מכרז.
• ועדת האיתור שומרת לעצמה את הזכות, על־פי שיקול דעתה, לפנות אל המועמד בבקשה לאימות פרטים, להבהרה, לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, בכל שלב כפי שתמצא לנכון, ולאפשר לו לתקן ולהשלים את הנדרש לצורך מילוי תנאי הכשירות או לפסול את מועמדותו.

אלי אדמוני הוא יושב ראש המועצה והדירקטוריון ויושב ראש ועדת האיתור.

היא הגיעה!

אפליקציית כללית החדשה

כל השירותים הדיגיטליים של כללית במקום אחד. הורידו כבר עכשיו את האפליקציה החדשה שלנו

ניוזלטר כללית

אני מסכים לקבל הודעות במייל