פורסם בראשונה: 24.07.2017
עדכון אחרון: 24.07.2017
  • ד"ר יפתח יסעור ד"ר יפתח יסעור

מכרזים מקומיים -בתי החולים של הכללית

לקריאה נוחה
מכרזים פומביים בבתי החולים של הכללית

 

מכרז פומבי מס' 21-07/17

ביצוע עבודות בינוי ואינסטלציה - חדר אוכל בית חולים כרמל

תאריך פרסום: 03.09.2017

כנס מציעים: 07.09.17 בשעה 10:00

מיקום: בי"ח כרמל במשרד המהנדס בקומה ק"נ

מועד אחרון להגשה: .28.9.17 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

====================================מכרז פומבי מס' 72-05/17מ

ביצוע העתקת תשתיות במטבח חדש במ.ר קפלן

תאריך פרסום: 24.8.2017

כנס מציעים: 06.09.17 בשעה 10:00

מיקום: מ.ר קפלן , אתר הרצפלד משרדי פיקוח CPM

מועד אחרון להגשה: .25.9.17 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

====================================מכרז פומבי מס' 28-114/2017

ביצוע עבודות שלד, בינוי ומערכות לפיר מעליות -
בי"ח מאיר  

תאריך פרסום: 17.8.2017

כנס מציעים: 24.8.17 בשעה 12:00

מיקום: כניסה למחלקת אחזקה - בי"ח מאיר

מועד אחרון להגשה: 10.9.17 עד השעה 14:00

מודעה

מסמכי המכרז

====================================

מכרז פומבי מס' 28-113/2017

ביצוע עבודות פיתוח , סלילה ותמרור-
המרכז הרפואי מאיר כפר סבא

תאריך פרסום: 26.7.2017

כנס מציעים: 13.8.17 בשעה 11:00

מיקום: חניון במנחת מרכז הרפואי מאיר

מועד אחרון להגשה: 27.8.17 עד השעה 14:00

מודעה

מסמכי המכרז 

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא טיפול מרכזיות ומערכת התראה דגם אמיקו עם "קומבה בע"מ" (להלן:"קומבה בע"מ")

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 13.8.17

הודעה

===================================

מכרז פומבי מס' 28-110/2017

שירותי אחזקה לעבודות צבע במרכז הרפואי מאיר והמרכז הגריאטרי ברחוב גלר, כפר סבא

תאריך פרסום: 20.7.2017

כנס מציעים: 24.7.17 בשעה 14:00

מיקום: חדר ישיבות, מחלקת אחזקה, בי"ח מאיר

מועד אחרון להגשה: 7.8.17 עד השעה 14:00

מודעה לעיתון

מסמכי המכרז

 

===================================

מכרז פומבי מס' 28-108/2017

שירותי אחזקה לעבודות אלומיניום וזגגות במרכז הרפואי מאיר והמרכז הגריאטרי ברחוב גלר, כפר סבא

תאריך פרסום: 20.7.2017

כנס מציעים: 24.7.17 בשעה 12:00

מיקום: חדר ישיבות, מחלקת אחזקה, בי"ח מאיר

מועד אחרון להגשה: 7.8.17 עד השעה 14:00 

מודעה לעיתון

מסמכי המכרז

===================================

מכרז פומבי מס' 28-111/2017

שירותי קבלן בית לאחזקה למתקני מיזוג אוויר וקירור במרכז הרפואי מאיר והמרכז הגריאטרי ברחוב גלר, כפר סבא

תאריך פרסום: 11.7.2017

כנס מציעים: 17.7.17 בשעה 13:00

מיקום: חדר ישיבות, מחלקת אחזקה, בי"ח מאיר

מועד אחרון להגשה: 30.7.17 עד השעה 14:00

מודעה לעיתון

מסמכי המכרז

===================================

מכרז פומבי מס' 28-107/2017

שירותי קבלן בית לאחזקה למתקני חשמל במרכז הרפואי מאיר והמרכז הגריאטרי ברחוב גלר, כפר סבא

תאריך פרסום: 11.7.2017

כנס מציעים: 17.7.17 בשעה 11:00

מיקום: חדר ישיבות, מחלקת אחזקה, בי"ח מאיר

מועד אחרון להגשה: 30.7.17 עד השעה 14:00

מסמכי המכרז

==================================

מכרז פומבי מס' 28-106/2017

קבלן בית שירותי אחזקה, תיקונים, שיפוצים ובנייה במרכז הרפואי מאיר והמרכז הגריאטרי ברחוב גלר, כפר סבא

תאריך פרסום: 11.7.2017

כנס מציעים: 17.7.17 בשעה 09:00

מיקום: חדר ישיבות, מחלקת אחזקה, בי"ח מאיר

מועד אחרון להגשה: 30.7.17 עד השעה 14:00

מודעה לעיתון

מסמכי המכרז

====================================

מכרז פומבי עם הליך תחרותי מספר

28-105/17  לרכש כלים למטבח עבור המרכז הרפואי מאיר של שירותי בריאות כללית 

תאריך פרסום: 10.7.2017

שאלות הבהרה: 16.7.2017 עד השעה 16:00.

מועד אחרון להגשה: 23.7.2017 עד השעה 12:00.

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

====================================מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף מס' 1001/17 לאספקת שירותי הפעלה וניהול של משרד לוויות וחדר נפטרים במרכז הרפואי קפלן של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום: 3.7.2017

כנס מציעים: 6.8.17 בשעה 13:00

מיקום: המרכז הרפואי קפלן. לשאלות בנוגע למיקום המדויק ניתן להתקשר אל הגב' מרי יונסי בטלפון:08-9441672

מועד אחרון להגשה: 24.8.17 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

==================================== 

מכרז פומבי עם מו"מ מס' 20-34/17 ב' פ' עבודות שיפוץ במחלקת השתלות בבניין גור שאשא - מרכז רפואי בלינסון

 

תאריך פרסום: 28.6.2017

כנס מציעים: 12.7.17 בשעה 11:00

מיקום: אצל אינג' אלי אלחדד , בי"ח בלינסון

מועד אחרון להגשה: 30.7.17 עד השעה  12:00

מפרט טכני

====================================מכרז פומבי עם משא ומתן מס' 20-23/17 ב' פ' עבודות חשמל עבור מרכז רפואי בלינסון

תאריך פרסום: 22.6.2017

כנס מציעים: 6.7.17 בשעה 10:00

מיקום: חדר ישיבות, רשות המחקר, בניין הנהלת חשבונות בסמוך לשער יולדות בי"ח בלינסון

מועד אחרון להגשה: 27.7.17 עד השעה 12:00 

מודעה

מסמכי המכרז

תנאים כלליים

====================================מכרז פומבי עם משא ומתן מס' 20-24/17 ג' פ' עבודות חשמל עבור מרכז רפואי השרון

תאריך פרסום: 22.6.2017

כנס מציעים: 6.7.17 בשעה 11:00

מיקום: חדר ישיבות, רשות המחקר, בניין הנהלת חשבונות בסמוך לשער יולדות בי"ח בלינסון

מועד אחרון להגשה: 27.7.17 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

תנאים כלליים

====================================מכרז פומבי מס' 28-109/2017 ביצוע שירותי אחזקה למתקני אינסטלציה במ.ר. מאיר, כפר סבא

תאריך פרסום: 1.6.2017

סיור קבלנים: 7.6.17 בשעה 09:00

מיקום: חדר ישיבות, מח' אחזקה - בי"ח מאיר

מועד אחרון להגשה: 18.6.17 עד השעה 14:00 

מודעה

מסמכי המכרז

==================================== 

מכרז פומבי מס' 24-19/17- ביצוע עבודות התקנת מערכת כיבוי אש אוטומטית (מתזים) בשטחי בי"ח סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי
   

תאריך פרסום: 25.05.2017

סיור קבלנים: 04.06.17 בשעה 12:00

מיקום: חדר ישיבות של מחלקת הנדסה ואחזקה, בניין 31, בסורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

מועד אחרון להגשה: 14.06.17 עד השעה 11:30

 

מודעה

מסמכים

 

==================================מכרז פומבי מס' 24-18/17- ביצוע עבודות התקנת מערכת פינוי עשן ממרתפים בשטחי סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי   

 

תאריך פרסום: 25.05.2017

סיור קבלנים: 04.06.17 בשעה 13:00

מיקום: חדר ישיבות של מחלקת הנדסה ואחזקה, בניין 31, בסורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

מועד אחרון להגשה: 14.06.17 עד השעה 11:30

מודעה

מסמכי המכרז

=====================================מכרז פומבי מס' 24-17/17- ביצוע עבודות התקנת מערכת פינוי עשן ממרכז אנרגיה בשטחי בי"ח סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי   

תאריך פרסום: 25.05.2017

סיור קבלנים: 04.06.17 בשעה 13:00

מיקום: חדר ישיבות של מחלקת הנדסה ואחזקה, בניין 31, בסורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

מועד אחרון להגשה: 14.06.17 עד השעה 11:30

מודעה

מסמכי המכרז

 

====================================מכרז פומבי מס' 28-112/17- ביצוע התקנת מערכות מתזים לכיבוי אש - בית חולים מאיר , כפר סבא  

תאריך פרסום: 22.05.2017

סיור קבלנים: 28.05.17 בשעה 11:00

מיקום: כניסה למח' אחזקה - בי"ח מאיר

מועד אחרון להגשה: 08.06.17 עד השעה 14:00

מודעה

מסמכי המכרז

 

====================================

מכרז פומבי מס' 021-01/17 - למתן שירותי הסעות באמבולנסים עבור מרכז רפואי כרמל (להלן: "המכרז) שירותי בריאות כללית באמצעות מרכז רפואי כרמל 

תאריך פרסום: 07.5.2017

מועד אחרון להגשה: 28.5.17 עד השעה 12:00 

מודעה

מסמכי המכרז חלק 1

מסמכי המכרז חלק 2 

תשובות לשאלות הבהרה

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא מערכת METAVISION  עם IMD-SOFT (להלן:" IMD-SOFT"ׂ)

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי העמק

מועד אחרון להסתייגות:17.5.17

הודעה

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא תחזוקה ארונות חימום נוזלים ושמיכות עם חברת מדלייף בע"מ (להלן:"מדלייף בע"מ")

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי העמק

מועד אחרון להסתייגות: 17.5.17

הודעה

====================================

מכרז פומבי מס' 72-03/17מ - ביצוע גמר וחיפוי גשר פלדה במ.ר סורוקה 

תאריך פרסום: 27.04.2017

מפגש מציעים: 07.05.17 בשעה 10:00

מיקום: בי"ח סורוקה באר שבע , משרד מהנדס ראשי.

טלפון לבירורים: 054-7305830

מועד אחרון להגשה: 22.05.17 עד השעה 12:00

מודעה

 מסמכי המכרז  

===================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא מערכת תמיכה מקצועית לרדיולוגים במערכת STATBX באופן ישיר עם חברת ELSIVIER המפעילה את המאגר עבור מרכז רפואי סורוקה.

מועד אחרון להסתייגות: 18.5.2017

מסמכים

-----------------------------------------------------------------

מכרז פומבי  עם מו"מ מס' 20-05/17 ר' פ'

לאספקה והתקנה תחזוקה ושירות למערכות טמ"ס במרכז רפואי רבין.

* תאריך פרסום: 27.5.2017

כנס מציעים : בתאריך 11.5.2017 בשעה 9.00 במשרדי קב"ט בית החולים בילינסון

מועד אחרון להגשה: 28.5.2017  בשעה 12:00

מסמכי מכרז

הוראות בטיחות לעובדי חוץ

כתב כמויות

מודעה בעיתון

נוהל בטיחות בעבודות קבלן רבין

נספח הגנת מידע לחוזים והתקשרויות

=====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא הסכם שירות שנתי לביטוח שרות ואחזקה למערכות בקרת השקיה מתוצרת מוטרולה עם חברת "אקווה מערכות ניהול תשתיות סע"מ עבור המרכז הרפואי סורוקה.

מועד אחרון להסתייגות: 18.5.2017

מסמכים

====================================

מכרז פומבי מס' 28-08/2017 - חדרי מונשמים בנין סטולברג - קומה 3, בי"ח מאיר

תאריך פרסום: 25.04.2017

מועד אחרון להגשה: 07.05.2017 עד השעה 14:00

טלפון לבירורים: 03-6944939

מסמכים

=====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי תוכנה ולומדה בנושא אולטרסאונד ואקו לב  POINT CARE ULTRASOUNDׁ

של חברת MEDICAL ACADEMY

מועד אחרון להסתייגות: 11.5.2017

מסמכים

=====================================

מכרז פומבי מס' 30-1/2017 - ביצוע הקמת מבנה כניסה בבית חולים יוספטל

תאריך פרסום: 02.03.2017

מפגש מציעים: 08.03.17 בשעה 10:00

מיקום: בלובי בית החולים  

מועד אחרון להגשה: 23.03.17 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

 

=====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא פול שרות למכשירי מים קרים עם שטראוס מים עבור בי"ח העמק

מועד אחרון להסתייגות: 16.3.2017

מסמכים

====================================

מכרז פומבי מס' 28-101/17 עם הליך תחרותי נוסף למתן שרותים של שינוע והובלה של ציוד ומטלטלין - בית חולים מאיר

* תאריך פרסום: 21.2.2017

מועד אחרון להגשה: 15.3.2017  בשעה 14:00

מודעה

מסמכי המכרז

=====================================

מכרז פומבי מס' 1000/17  עם אפשרות להליך תחרותי נוסף לאספקת שירותי תפעול ואחזקה למעליות במרכז רפואי קפלן

* תאריך פרסום: 16.2.2017

כנס מציעים : בתאריך 6.3.2017 בשעה 10:00 במחלקת האחזקה במרכז הרפואי קפלן

מועד אחרון להגשה: 5.4.2017  בשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה שתתפרסם בעיתון

 

=====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא תחקיר אישי בשיטה של חייל האויר עם חברת "שמים - עסק חברתי בע"מ) עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 5.3.2017

הודעה

===================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא טיפול ואספקה של חלפים למערכות קירור מים (צ'ילרים) של חברת TRANE עם טי.איי. פתרונות ישראל בע"מ (להלן "החברה")

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי העמק

מועד אחרון להסתייגות: 1.3.2017

הודעה

===================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות ואספקת חלפים למערכות בקרת מבנה ובקרת מיזוג אויר מסדרת UNIPOINT, VEROPOINT (תוכנת UNIART) עם יישומי בקרה בע"מ (להלן:"החברה")

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי העמק

מועד אחרון להסתייגות: 1.3.2017

הודעה

===================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות ואספקת חלפים למערכות בקרת מבנה עם תוכנת HMI מתקדמת WISCON-CONTROL ועם בקרים מתוצרת SIEMENS , SAUTER , ROBERTSHAW עם ארדן קונטרול-טק בע"מ

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי העמק

מועד אחרון להסתייגות: 1.3.2017

הודעה

==================================

מכרז פומבי מס' 24-02-17- להפעלת תחנת מוניות במכלול הדרומי בשטח סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

* תאריך פרסום: 9.2.2017

כנס מציעים : בתאריך 15.2.2017 בשעה 12:00 בחדר ישיבות הנהלה 

מועד אחרון להגשה: 28.2.2017 בשעה 14:00

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז  

 =======================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  שימוש במערכת סידור עבודה עם מקשת מערכות מידע.

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 8.2.2017

 הודעה

====================================== 

מכרז פומבי מס' 28-108/16 - תחרות עיצוב תפיסה      (CONCEPT) - עבור לובי מרפאות ילדים

יחידה: מ.ר. מאיר

תאריך פרסום: 17.01.2017

מפגש מציעים: 26.01.17 בשעה 10:30

מיקום: המרכז הרפואי מאיר- בכניסה למיון שבסמוך לכניסה הראשית.  

מועד אחרון להגשה: 16.02.17 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

========================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  הסכם לרכש שירותי ניטור נוירו פיזויולוי תוך כדי ניתוח בניתוחי ראש ועמוד שידרה, עם חברת ניטור כירורגי בע"מ 

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 24.01.17

הודעה

========================================

מכרז פומבי עם מו"מ מס' 65-11/2017

ניהול והפעלת קפיטריה חלבית

*תאריך פרסום:22.12.2016

יחידה: מרכז הרפואי גהה

 כנס מציעים: בתאריך 1.1.2017 בשעה 10:00 בכניסה הראשית של בי"ח גהה- רחוב הלניסקי 1 בפתח-תקווה.

 מודעה

 מסמכי המכרז

מועד אחרון להגשה: 12.1.2017 בשעה 12:00

   

====================================== 

מכרז:  72-13/16מ

יחידה: בי"ח בית רבקה

עבודות: ביצוע אספקה והתקנת מעלית נוסעים חדשה  

תאריך פרסום: 08.12.2016

סיור קבלנים: 18.12.2016 בשעה 09:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 054-6760086

מיקום: כניסה ראשית בי"ח בית רבקה , רחוב החמישה 4 פ"ת.  

מועד אחרון להגשה: 000000.11.2016  בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

 

====================================

מכרז פומבי  עם משא ומתן 20-65/16ב'

יחידה: מרכז רפואי בלינסון

עבודות:  שיפוצים ובינוי מזדמנות (כולל תיקונים)

תאריך פרסום: 8.12.2016

סיור קבלנים: 19.12.2016 בשעה 10.00

מועד אחרון להגשה: 2.1.2017  בשעה 12.00

 מסמכי מכרז

מודעה בעיתון

======================================= 

מכרז פומבי  עם משא ומתן 20-66/16 ג'

יחידה: מרכז רפואי השרון

עבודות:  שיפוצים ובינוי מזדמנות (כולל תיקונים)

תאריך פרסום: 8.12.2016

סיור קבלנים: 19.12.2016 בשעה 10.00

מועד אחרון להגשה: 2.1.2017  בשעה 12.00

מסמכי מכרז

מודעה בעיתון

 

============================================== 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  אספקה, התקנה והפעלת מערכת חימום מים אינדוקטיבית לתגבור מערך החימום למרפאות ילדים ואישפוז יום ילדים עם "ח"ן נוזלים בע"מ

 עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 19.12.2016

הודעה

 

=======================================

מכרז פומבי  28-107/16

יחידה: בי"ח מאיר

עבודות:  גינון והשקיה

תאריך פרסום: 23.11.2016

מועד אחרון להגשה: 15.12.2016  בשעה 14.00

 מודעה

מסמכי המכרז

========================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  הסבת מערכת קליקס קרדיולוגיה עם ראשטוב תעשיות תוכנה בע"מ

 עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 7.12.2016

הודעה

=========================

מכרז פומבי  24/34-16

 יחידה: בי"ח סורוקה

עבודות:  אספקת מערכות מידוף

תאריך פרסום: 17.11.2016

מועד אחרון להגשה: 8.12.2016  בשעה 14.00

 מסמכי המכרז

מודעה בעיתון

 

========================================

 מכרז פומבי 24/59-16

יחידה: בי"ח סורוקה

עבודות: אספקת שירותי גינון

תאריך פרסום: 7.11.2016

סיור קבלנים : 28.11.2016 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשה: 13.12.2016   בשעה 14.00

מסמכי המכרז

 

מודעה 

פרוטוקול כנס מציעים

 

======================================= 

מכרז:  72-11/16מ

יחידה: בי"ח סורוקה

עבודות: אספקת חשמל לצ'ילר 1200 ט.ק

תאריך פרסום: 27.10.2016

כנס מציעים : 07.11.2016 בשעה 10:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 054-9151619

מיקום: משרד מהנדס בי"ח סורוקה

מועד אחרון להגשה: 21.11.2016  בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

==================================== 

 

מספר מכרז:  72-10/16מ

יחידה: בי"ח קפלן

עבודות: הקמת מטבח חדש, עבודות העתקת תשתיות

תאריך פרסום: 27.10.2016

כנס מציעים : 07.11.2016 בשעה 11:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 054-5241538

מיקום: משרד מהנדס בי"ח קפלן

מועד אחרון להגשה: 21.11.2016  בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

========================================

מספר מכרז 20-64/16 ב'

מכרז פומבי עם משא ומתן מס' 20-64/16 ב' – הקמה, ניהול והפעלה של דוכן לממכר מוצרי סבון וטיפוח במרכז הרפואי רבין – בית חולים בילינסון

יחידה: מרכז רפואי בלינסון

תאריך פרסום: 27.10.2016

סיור קבלנים: 9.11.2016 בשעה 10:30 

מקום המפגש: חדר ישיבות רשות המחקר בניין הנהלת חשבונות בסמוך לשער יולדות בילינסון

מועד אחרון להגשה:  23.11.16 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

________________________________________________

מספר מכרז 24-68/16

ביצוע עבודות שיפוץ בלובי המזרחי

יחידה: בית חולים סורוקה

תאריך פרסום: 22.9.2016

סיור קבלנים: 28.09.2016 בשעה 09:00

מקום המפגש -  חדר ישיבות של מחלקת ההנדסה והאחזקה של בי"ח סורוקה

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 050-7722717.

מועד אחרון להגשה:  25.10.2016  עד השעה 11:00

מודעה

מסמכי המכרז

 פרוטקול כנס מציעים

======================================== 

מכרז פומבי מס' 26-09-2016 (עם אפשרות להליך תחרותי נוסף)לביצוע עבודות שדרוג חדר צינתורים במרכז הרפואי ה"עמק"

יחידה: מ.ר. העמק

תאריך פרסום: 23.9.2016

מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 30.10.2016 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח

נספח 2

 נספח

נספח 4

נספח 5

נספח 6

נספח 7

נספח 8

נספח 9

נספח 10

נספח 11

נספח 12

נספח 13

 נספח 14

נספח 15

נספח 16

נספח 17

נספח 18

נספח 19

נספח 20

נספח 21

 נספח 22

נספח 23

נספח 24

========================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות אספקה של חלקי מערכות לגילוי וכיבוי אש מתוצרת סימנס עם "אורד מערכות בקרה בע"מ"

 עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 29.9.2016

הודעה

 =======================================

 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות התקנה של חלקי מערכות לגילוי וכיבוי אש מתוצרת סימנס עם "אורד מערכות בקרה בע"מ"

 עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 29.9.2016

הודעה

====================================

מספר מכרז 09/16

ביצוע עבודות הכנת חדרי תרופות

יחידה: מרכז רפואי קפלן

תאריך פרסום: 04.9.2016

סיור קבלנים: 15.09.2016 בשעה 10:00

מקום המפגש -  מחלקת האחזקה במרכז הרפואי קפלן

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 050-3112052.

מועד אחרון להגשה:  29.9.2016  עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

======================================

מספר מכרז 20/49-16 ג'

נושא: עבודות אינסטלציה   עבור מרכז רפואי השרון

יחידה: מ.ר. רבין

תאריך פרסום: 25.8.2016

מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 25.9.2016 עד השעה 12:00

מסמכי מכרז

תנאים כלליים

מודעה בעיתון

 =======================================

מספר מכרז 20/48-16 ב'

נושא: עבודות אינסטלציה   עבור מרכז רפואי בלינסון

יחידה: מ.ר. רבין

תאריך פרסום: 25.8.2016

מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 25.9.2016 עד השעה 12:00

 מסמכי מכרז

תנאים כלליים

מודעה בעיתון

 

 

=======================================

מספר מכרז 20/46-16 ר'

נושא: עבודות צבע  עבור מרכז רפואי רבין

יחידה: מ.ר. רבין

תאריך פרסום: 25.8.2016

מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 25.9.2016 עד השעה 12:00

מסמכי מכרז

תנאים כלליים

מודעה בעיתון

 ========================================

מספר מכרז 20/47-16 ר'

נושא: עבודות בידוד עבור מרכז רפואי רבין

יחידה: מ.ר. רבין

תאריך פרסום: 25.8.2016

מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 25.9.2016 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

תנאים כלליים

מודעה לעיתון

========================================

מספר מכרז 30-17/16

נושא: מתן שירותי מעבדה וביצוע בדיקות פתולוגיות וציטולוגיות

יחידה: מ.ר. יוספטל אילת

תאריך פרסום: 18.08.16

מחיר השתתפות: 2,500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 22.9.2016 עד השעה 12:00

מודעה בעיתון

מסמכי המכרז

תשובות לשאלות

=======================================

מס מכרז 24-46-16

 מכרז פומבי - ביצוע עבודות בינוי, אינסטלציה סניטרית וחשמל

מודעה

מסמכי המכרז

מסמכי המכרז

=======================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא רכישת  

TERMINAL SERVER - מוצר LANTRONIX עם טרייטק הפצת רכיבים בע"מ, עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 12.7.2016

 מודעה

 

=======================================

 

מספר מכרז 21/07-16

מכרז פומבי למתן שירותי השגחות פרטיות לחולים פסיכיאטריים המאושפזים בבית חולים כרמל

תאריך פרסום: 23.6.2016

מחיר השתתפות: 800 ש"ח

מועד אחרון להגשה1.8.2016    29.8.2016  עד השעה 12:00

מסמכי מכרז חדשים

 מכתב הבהרה ועידכון

 הסכם למתן שירותי שמירות פרטיות - מתוקן

מודעה לעיתון - נוסח מתוקן

 

======================================== 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות בקרת מערכות חשמל מתוצרת חברת "ישומי בקרה" עם "ישומי בקרה" - מרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 5.6.2016

הודעה

=======================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא פינוי פסולת רדיואקטיבית עם חברת "רותם תעשיות" בע"מ להלן: ("רותם תעשיות בע"מ)  

מועד אחרון להסתייגות: 16.05.16

הודעה

=======================================

 קול קורא מס' 26-04-2016 מאגר קבלים להשתתפות בהליכי פניה לקבלת הצעות של המרכז הרפואי העמק לשנת 2016-2017

מסמכי הבקשה

מודעה בעיתון

 

======================================== 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - ווייז מון בע"מ בנושא שדרוג מערכת  -  SWAT

מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 28.4.2016

מודעה

 

========================================

מספר מכרז 28-105/16

נושא: אנגיו היברידי- עבודות בינוי וגמרים במ.ר. מאיר, כפר סבא

יחידה: מ.ר. מאיר כפר סבא

תאריך פרסום: 07.04.16

מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד סיור קבלנים: 17.04.16 כמופיע במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשה: 08.5.2016 עד השעה 14:00

מודעה בעיתון

מסמכי המכרז

========================================

מספר מכרז 28-104/16

נושא: אנגיו היברידי- עבודות מיזוג אויר במ.ר. מאיר, כפר סבא

יחידה: מ.ר. מאיר כפר סבא

תאריך פרסום: 07.04.16

מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד סיור קבלנים: 17.04.16 כמופיע במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשה: 08.5.2016 עד השעה 14:00

מודעה בעיתון

מסמכי המכרז

========================================

מספר מכרז 28-103/16

נושא: אנגיו היברידי- עבודות חשמל במ.ר. מאיר, כפר סבא

יחידה: מ.ר. מאיר כפר סבא

תאריך פרסום: 07.04.16

מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד סיור קבלנים: 17.04.16 כמופיע במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשה: 08.5.2016 עד השעה 14:00

מודעה

מסמכי המכרז

======================================= 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד -פיליפס אלקטרוניקה עבור speechexec anterprise - מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 20.4.2016

 מודעה

מודעה

 

========================================

מכרז פומבי עם מו"מ מס' 16/20-08 

נושא: אספקה,התקנה ומתן אחריות ושירות למפל מים במרכז הרפואי רבין בפתח תקוה

 

תאריך פרסום: 7.4.2016

דמי השתתפות: 1,000 ש"ח

סיור קבלנים : 21.4.2016 בשעה 10:00 בבי"ח בלינסון

מועד אחרון להגשה: 8.5.2016 בשעה 12:00

 

מודעה

מסמכי מכרז

כתב כמויות

========================================

מספר מכרז 26/02/2016

נושא: אספקת שירותי נטילת דמים וא.ק.ג, עבור המרכז הרפואי ה"עמק" בעפולה

יחידה: מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 31.3.2016

מחיר השתתפות: 1000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 06.5.2016  בשעה 12:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

=======================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד -תיקון מיטות ומזרנים של חברת ARJOHUNTLEIGH עם חברת "חגי מכשור רפואי וסעודי" בע"מ להלן: ("חגי מכשור רפואי וסעודי" בע"מ

מועד אחרון להסתייגות: 05.04.16

הודעה

========================================

מספר מכרז 72-01/16

נושא: אספקת דיזל גנרטור KVA 1700 במ.ר סורוקה  

יחידה: הנהלה ראשית

תאריך פרסום: 23.3.2016

מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 17.4.2016  בשעה 12:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

=======================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - אספקת חלבון מי גבינה באריזה אישית 10 גרם עם חברת "הדסה ביימל- רוקחות וטבע" בע"מ להלן: ("הדסה ביימל - רוקחות וטבע בע"מ)   

מועד אחרון להסתייגות: 03.04.16

הודעה

=========================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - עם "SATEC" (להלן: STAEC") בנושאים הבאים:

1. מדידת נתוני חשמל.

2. דוחות שיא ביקוש לכל צרכן כולל דוח יומי, שבועי, חודשי

3. דוחות אנרגיה לכל מכשיר נמדד הכוללים דוחות צריכה יומי, שבועי, חודשי, שנתי או לפי תקופה נבחרת.

4. אפשרות הפקת חשבון חשמל לכל מכשיר נמדד לפי תקופה.

5. רישום אירועי איכות חשמל

6. רישום נתונים ברזולוציה גבוהה בגנראטורים, בהתאם לדרישות ואפיון הלקוח.

מועד אחרון להסתייגות: 27.03.16

הודעה

=======================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - שירות ותחזוקה למערכות קריאת אחות תוצרת "מינץ התקנות ושירותים בע"מ "(להלן: "מינץ התקנות ושירותים בע"מ")

מועד אחרון להסתייגות: 27.03.16

הודעה

=======================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - שירות ותחזוקה והתקנה של ציוד מתוצרת חברת GUNNEBO עם "אותות אלקטרוניקה בע"מ"(להלן: "אותות אלקטרוניקה בע"מ")

מועד אחרון להסתייגות: 27.03.16

הודעה

=======================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תחזוקה למקררי שימור קראוגניים עם חברת מקסימה מדיקל בע"מ (להלן: "מקסימה מדיקל בע"מ")

מועד אחרון להסתייגות: 21.03.16

הודעה

=======================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - מתן שירות תחזוקה למערכת Facility Navigator עם TSG IT Advanced Systems Ltd (להלן: TSG IT Advanced Systems Ltd ")

מועד אחרון להסתייגות: 20.03.16

הודעה

=======================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תיקון מבחנים קוגנטיביים עם חברת "נוירוטרקס" בע"מ

מועד אחרון להסתייגות: 17.03.16

הודעה

=======================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תיקון מיטות אשפוז של חברת LINET עם חברת "דיבר מכשור רפואי ומדעי" בע"מ להלן: ("דובר מכשור רפואי ומדעי בע"מ

מועד אחרון להסתייגות: 16.03.16

הודעה

=======================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - עיקור ציוד בקרני גאמא עם חברת שור ואן הקרנות בע"מ (להלן:"שור ואן הקרנות בע"מ")

מועד אחרון להסתייגות: 13.3.2016

הודעה

=======================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תמיכה ושירות לתוכנת Forcast Planer עם חברת עוגן טק (להלן: "עוגן טק")

מועד אחרון להסתייגות: 13.3.2016

הודעה

========================================

מספר מכרז 28-102/16

נושא: ביצוע עבודות שדרוג רשת בקרת מבנה בית החולים מאיר

יחידה: בית חולים מאיר

תאריך פרסום: 25.2.2016

מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 23.3.2016  בשעה 14:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

=======================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד - שטיפה וניקוי לוחות חשמל באמצעות חומר נדיף CTR בלחץ מבוקר ורכישת חומר CTR עם "לומר פרויקטים הנדסיים בע"מ"- מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 9.3.2016

הודעה

========================================

מספר מכרז 24-2-16

נושא: פרוייקט BIPLANE (אנגיו) לביצוע עבודות בינוי, אינסטלציה, מיזוג אוויר וחשמל 

יחידה: המכרז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

תאריך פרסום: 21.2.2016

 מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 08.3.2016  בשעה 14:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

======================================

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - שירות ותחזוקת דלתות אוטומטיות מדגמים KONE עם "דורטק טכנולוגיות כניסה בע"מ" - המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להתסייגות: 3.3.2016

הודעה

=======================================

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד- שרות ותחזוקה למערכת גילוי וכיבוי אש מתוצרת סימנס עם חברת "אורד מערכות בקרה בע"מ" (להלן: אורד מערכות בקרה בע"מ")

מועד אחרון להסתייגות: 01.03.16

הודעה

=======================================

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - התקשרות עם ידיעות הנגב (ע.ר 540181054), לקבלת שירותי הפקת והפצת מוסף רופאים / מוסף בריאות של המרכז הרפואי סורוקה , באזור הדרום

מועד אחרון להסתייגות: 23.02.16

הודעה

=======================================

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - מתן שירות למערכות: תורניות רופאים ובקרה ושליטה לניהול היסעים, שפותחו ע"י חברת מקשת מערכות מידע בע"מ עבור בית חולים סורוקה

 

מועד אחרון להסתייגות : 17.2.2016

הודעה

 

======================================== 

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - שירות שדרוג מערכת קמיליון עם אלעד פתרונות מחשוב בע"מ("אלעד פתרונות מחשוב בע"מ") עבור בית חולים סורוקה

מועד אחרון להסתייגות : 17.2.2016

הודעה

 =======================================

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - שירות עבור המרכזייה ורכישת ציוד תקשורת עם בזק בינלאומי, עבור בית חולים סורוקה

מועד אחרון להסתייגות : 17.2.2016

הודעה

 ========================================

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - שירות לתוכנות קולגרף וקולגרף סינון יילודים עם מרוז מערכות תוכנה בע"מ (להלן "מרוז מערכות תוכנה בע"מ),עבור בית חולים סורוקה

מועד אחרון להסתייגות : 17.2.2016

הודעה

 

========================================

 

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - אספקת ציוד וחלקי חילוף למערכת גזים רפואיים עם זילברמן טכנולוגיות בע"מ.

מועד אחרון להסתייגות : 14.2.2016 

הודעה

 

========================================הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - רכישת מקלדות שבת עם צומת - צוותי מדע ותורה - מרכז הרפואי סורוקה

  מועד אחרון להסתייגות: 10.2.2016

 

הודעה

==========================================הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - שירות ותחזוקת "קליקס דוס" בחטיבת מיילדות וגיניקולוגיה עם "מרקם"

  מועד אחרון להסתייגות: 31.1.16

 הודעה

==========================================

 הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - רכישת רשיון עבור תוכנת ALPHA CAM מחברת "אלסופ" עבור יחידת השילוט במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

 מועד אחרון להסתייגות: 31.1.16

הודעה

==========================================

 הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - שירות ותחזוקת מעליות תוצרת חברת "כפיר מעליות"עם "כפיר שירותי מעליות (1981) חברה בע"מ

 מועד אחרון להסתייגות: 31.1.16

 הודעה

 =========================================

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - שירות ותחזוקה למערכות בקרה והתראה למערכות גזים, אינסטלציה ומיזוג אויר עם "ארדן קונטרול- טק בע"מ"

 מועד אחרון להסתייגות: 31.1.16

 הודעה

========================================

מכרז פומבי עם מו"מ מס': 20-01/2016 כ' פ'

עבודות איוורור ומיזוג אויר בבית חולים השרון

מודעה בעיתון

 

מספר מכרז 28-101-16

נושא: ביצוע עבודות שדרוג רשת בקרה ומבנה

 יחידה: מ.ר מאיר, כפר סבא

 תאריך פרסום: 14.1.2016

 מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 14.2.2016   בשעה 14:00

מודעה בעברית

מסמכי מכרז

t

 

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד -  שירות ותחזוקה לציוד מתח גבוה מדגם ORMAZABAL עם אלקו התקנות ושירותים"- מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 21.1.16

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד -  שירות ותחזוקת מעליות תוצרת חברת שינדלר עם "שינדלר נחושתן מעליות בע"מ"- מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 14.1.16

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד -  אספקה, התקנה ושירות למערכות גילוי וכיבוי אש מתוצרת SIEMENS עם אורד מערכות בקרה בע"מ- מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 14.1.16

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד -  שירות ותחזוקה למערכת קריאת אחות מדגם RAULAND עם חברת "אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ"- מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 4.1.16

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד -  שירות ותחזוקה למערכת גילוי וכיבוי אש מדגם SIMPLEX עם חברת "אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ"- מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 4.1.16

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד -  עמותת אג'יק - מכון הנגב לקבלת שירותי מגשרות בעלות הכשרה יעודית בנושא גישור תרבותי, בהקשר לסוגיות בריאות וחולי של מטופלים מהאוכלוסייה הבדואית"- מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 31.12.15

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד -  שירות ותחזוקת מעליות תוצרת קונצרן "טיסנקרופ" עם חברת "טיסנקרופ מעליות ישראל ש.מ"- מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 31.12.15

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד -  התקנות ותיקון מערכות סטנטופון תוצרת חברת ZENITEL עם חברת "סטנטופון ישראל בע"מ"- מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 31.12.15

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד -  שירות ותחזוקת מעליות תוצרת חברת OTIS עם "אלקטרה בע"מ"- מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 31.12.15

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד -  טיפול במרכזיות גזים רפואיים עם "זילברמן תעשיות בע"מ"- מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 31.12.15

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד -  שירות והתקנות לציוד תוצרת חברת "ABB Technologies ltd" - עם "אפקון התקנות ושירותים "- מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 31.12.15

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד -  טיפול מרכזיות ומערכת התראה דגם אמיקו עם חברת "קומבה בע"מ" - מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 31.12.15

הודעה

  

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד -  שירות למערכות UPS עם "גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות בע"מ - מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 31.12.15

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד -  שירות לדלתות אוטומטיות תוצרת חברת "record" עם דורמטיק בע"מ - מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 31.12.15

הודעה

מספר מכרז 30-08/15

נושא: שירותי הסעים במוניות

 יחידה: מרכז רפואי יוספטל, אילת

 תאריך פרסום: 7.12.2015

 מועד סיור: 13.12.15 בשעה 10:00

 מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 29.12.2015 בשעה 12:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מכתב הבהרה

פרוטוקול כנס מציעים

 

מספר מכרז 30-07/15

נושא: שירותי שינוע והובלה

 יחידה: מרכז רפואי יוספטל, אילת

 תאריך פרסום: 7.12.2015

 מועד סיור: 14.12.15 בשעה 10:00

 מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 29.12.2015 בשעה 12:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מספר מכרז 28-108/15

נושא: שיפוץ חדרי ילודים

 יחידה: מרכז רפואי מאיר

 תאריך פרסום: 22.10.2015

 מועד סיור: 2.11.2015 בשעה 12:00

 מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 16.11.2015 בשעה 14:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מספר מכרז 20-22/15

נושא: עבודות נגרות מקבעים בחדרי ניתוח - בית חולים השרון

 יחידה: מרכז רפואי רבין / השרון

 תאריך פרסום: 16.10.2015

 מועד סיור: 1.11.2015 בשעה 13:00

 מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 15.11.2015 בשעה 12:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מודעה לתיקון תנאי הסף

 

מספר מכרז 24-55/15

 נושא: ביצוע עבודות שיפוץ במיון אמבולטורי ואורטופדי

 יחידה: מרכז רפואי סורוקה

 תאריך פרסום: 25.9.2015

 מועד סיור: 8.10.2015 בשעה 10:00

 מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 19.10.2015 בשעה 11:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

תנאים כלליים

 

מספר מכרז 20-21/15

 נושא: חיפוי קירות חדרי ניתוח בקוריאן - בית חולים השרון

 יחידה: מרכז רפואי רבין

 תאריך פרסום: 25.9.2015

 מועד סיור: 12.10.2015 בשעה 13:00

 מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 26.10.2015 בשעה 12:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

 

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד -  שירות תחזוקה וטיפולים למדיחי כלים מתוצרת פלב"מ- מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד -  שירות למסנני מים אוטומטיים- מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד -  שירות לאספקת מי אוסמוזה - מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד -  שירות למכונות שטיפה תוצרת BELIMED- מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד -  שירות לדודי הסקה וקיטור- מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד -  שירות למכונות שטיפה תוצרת MIELE - מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד -  שירות לבקרי כלור וחומצה - מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד -  שירות לאספקת מי אוסמוזה - מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד -  שירות למתקני כלור דיאוקסיד מתוצרת prominet ושירות לעמודות שרף - מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד -  שירות למתקני כלור דיאוקסיד מתוצרת GRUNDFOS ותוסף למי התזונה - מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד -  שירות למערכת משנע מהירות של משאבות ומפוחים - מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת  אוטומציה ירוחם ושות' בע"מ - שירות למדחסי אוויר דגם אטלס קופקו - מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת  דורטק טכנולוגיות כניסה  בע"מ - שירות ותחזוקת דלתות אוטומטיות מדגמים SESAMO ו - TORMAX מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

 

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת  טרקטורים וציוד (אי.טי.אי) בע"מ - שירות ותחזוקת גנרטורים מדגם CATERPILLAR - מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת  משב הנדסת קירור ומיזוג אוויר בע"מ - שירות ותחזוקת צ'ילרים YORK  - מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת  קלינטיקה בע"מ - שירות תחזוקה ותיקונים במרכזיות החמצן  - מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת  ישומי בקרה בע"מ - שירות בקרת מערכות מ"א, גזים ואינסטלציה  - מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת  טוטנאור בע"מ - שירות לאוטוקלאבים  - מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

 

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת  בול טק אנרג'י בע"מ - שירות למערכות בול טק בצ'ילרים  - מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת  אפקון בקרה ואטומציה  בע"מ - שירות ותחזוקה למערכת מדגם SIMPLEX לתקשורת וקריאת אחות  - מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת  ווי.אם. תעשיות אלקטרוניות  בע"מ - שירות ותחזוקת גלאי הצפה וחלונות עשן  - מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

 

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת  יוסי אסולין קומפרסורים בע"מ - שירות למדחסי אוויר דגם בליץ  - מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

 

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת  קירוסקאי אגש"ח בע"מ - שירות לתחזוקת טרמינלים, כולל מתקנים לחימום אוכל  - מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת תעשיות בית אל זכרון יעקב בע"מ - טיפול במערכות אב"כ  - מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

מספר מכרז 28-107/15

 נושא: התקנת מערכות ספרינקלרים

 יחידה: מרכז רפואי מאיר

 תאריך פרסום: 17.8.2015

 מועד סיור: 23.8.2015 בשעה 11:00

 מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 3.9.2015 בשעה 14:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת הוט מובייל - שימוש בטלפוני רשת מירס בטכנולוגיית IDEN - מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 11.8.15

הודעה

   

מספר מכרז  28-105/15 - בוטל

 נושא: התקנת מערכות ספרינקלרים

 יחידה: מרכז רפואי מאיר

 תאריך פרסום: 28.7.2015

 מועד סיור: 2.8.2015 בשעה 11:00

 מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 13.8.2015 בשעה 14:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

 

מספר מכרז 21-06/15

 נושא: מתן שירותי הסעות

 יחידה: מרכז רפואי כרמל

 תאריך פרסום: 16.7.2015

 מועד סיור: 29.7.2015 בשעה 09:30

 מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 24.8.2015 בשעה 12:00

מודעה בעברית

הסכם

מסמכי המכרז

  

מספר מכרז 24-44/15

 נושא: מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 24/44/15 ניהול והפעלת חנות פרחים במרכז הרפואי סורוקה

 יחידה: מרכז רפואי סורוקה

 תאריך פרסום: 13.7.2015

 מועד סיור: 26.7.2015 בשעה 14:00

 מחיר השתתפות: 1,500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 3.8.2015 בשעה 12:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

 

מספר מכרז:61/15

נושא: אספקת והתקנת דוד קיטור

יחידה: בית חולים לוינשטיין

תאריך פרסום: 2.7.2015

מועד סיור: 7.7.2015 בשעה: 08:45

מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 29.7.2015 בשעה 12:00

 

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

מספר מכרז:24-40/15

נושא: עבודות בינוי, תברואה וחשמל

יחידה: מרכז רפואי סורוקה - בניין פנימיות קומה 6

תאריך פרסום: 4.6.2015

מועד סיור: 15.6.2015 בשעה: 12:00

מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 25.6.2015 בשעה 10:00

 

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מספר מכרז:24-39/15

נושא: עבודות מיזוג אוויר

יחידה: מרכז רפואי סורוקה - בניין פנימיות קומה 6

תאריך פרסום: 3.6.2015

מועד סיור: 15.6.2015 בשעה: 12:00

מחיר השתתפות: 200 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 25.6.2015 בשעה 10:00

 

מודעה בעברית

מסמכים

מספר מכרז:28-104/15

נושא: עבודות בינוי וגמר - מרכז המבקרים

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 26.5.2015

מועד סיור: 8.6.2015 בשעה: 13:00

מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 25.6.2015 בשעה 14:00

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד - תחזוקת מערכת לגילוי עשן במבנה הילדים ובניין אשפוז ב' - מ.ר. קפלן

מועד אחרון להסתייגות: 12.5.15

הודעה

מספר מכרז:28-102/15

נושא: עבודות הסטת תשתיות מיזוג אוויר כהכנה לדיאליזה

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 21.4.2015

מועד סיור: 3.5.2015 בשעה: 11:00

מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 17.5.2015 בשעה 14:00

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

פנייה לקבלת מידע:

נושא: טלוויזיית חוצות בטכנולוגיית LED בבית חולים בילינסון של שירותי בריאות כללית

 יחידה: מרכז רפואי בלינסון

 תאריך פרסום: 17.3.2015

מועד אחרון להגשה: 12.5.2015

מודעה בעברית

מסמכי הפנייה 

  

מספר מכרז:30-01/15

נושא: עבודות בינוי ואחזקה מזדמנות,סבלות והובלה

יחידה: בית חולים יוספטל

תאריך פרסום: 03.3.2015

מועד סיור: 10.3.2015 בשעה: 10:00

מחיר השתתפות: 2,500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 26.3.2015 בשעה 12:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

  

מספר מכרז:21-02/14

נושא: בינוי משרד ניהול סיכונים, איכות ובטיחות

יחידה: מרכז רפואי כרמל

תאריך פרסום: 01.3.2015

מועד סיור: 9.3.2015 בשעה: 09:30

מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 19.42015 בשעה 12:00

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכים

מספר מכרז:20-05/14

נושא: תוספת מעלית בבניין גנטיקה בבית חולים בילינסון

יחידה: מרכז רפואי בילינסון

תאריך פרסום: 13.2.2015

מועד סיור: 3.3.2015 בשעה: 14:30

מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 31.3.2015 בשעה 12:00

 מודעה בעברית

מסמכי המכרז

 

מספר מכרז: 28-110/14

נושא: אחזקת מתקני מי אוסמוזה

יחידה : מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 12.1.15

מועד סיור:  18.1.15 בשעה 09:00

מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 5.2.15 בשעה 14:00
 

 מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

מספר מכרז: 28-109/14

נושא: לוח חשמל - חדר נ יתוח נשים

יחידה : מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 23.122014

מועד סיור:  28.12.2014 בשעה 09:00

מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 19.1.15 בשעה 14:00
 

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכים

חוזה

מספר מכרז:30-06/14

נושא: מתן שירותי כביסה למכרז רפואי יוספטל ואזור אילת של שירותי בריאות כללית

יחידה: מרכז רפואי יוספטל

תאריך פרסום: 26.12.2014

מועד סיור: 4.1.2015 בשעה: 10:00

מחיר השתתפות: 2,500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 18.1.2015 בשעה 12:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

נוהל כביסה משרד הבריאות

 

מספר מכרז: 24-29/14

נושא: עבודות בינוי

יחידה : מרכז רפואי  סורוקה

תאריך פרסום: 18.12.2014

מועד סיור:  31.12.14 בשעה 11:00

מחיר השתתפות: 500 ש"ח  
מועד אחרון להגשה:15.1.15 בשעה 12:00
 

כל חומר המכרז (תוכניות, מפרטים וכתב כמויות ) נמצא בבית החולים כמפורט במסמכים 

מודעה בעברית

מסמכים

פרוטוקול סיור

תשובה לשאלה

מספר מכרז: 26-17/14

נושא: אספקת שירותי הסעת חולים באמבולנס

יחידה : מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 27.11.2014

מועד סיור:  -----------

מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 29.12.2014 בשעה 12:00
 

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

מספר מכרז: 26-26/14

נושא: שינוע דגימות מעבדה

יחידה : מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 20.11.2014

מועד סיור:  10.12.14 בשעה 10:00

מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 23.12.2014 בשעה 12:00
 

 

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

מספר מכרז: 26-15/14

נושא: עבודות חיפוי בלוחות HPL

יחידה : מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 30.10.2014

מועד סיור:  13.11.2014 בשעה 13:00

מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 3.12.2014 בשעה 12:00
 

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מספר מכרז: 21-11/14

נושא: עבודות בינוי - מכון ריאות ומכרז מידע

יחידה : מרכז רפואי כרמל

תאריך פרסום: 19.10.2014

מועד סיור:  26.10.2014 בשעה 10:00

מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 11.11.2014 בשעה 12:00
 

 מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכים

  

 

מספר מכרז: 28-106/14

נושא: עב' פיתוח סלילה ותמרור  בחניון

יחידה : מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 18.9.2014

מועד סיור:  5.10.2014 בשעה 14:00

מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 26.10.2014 בשעה 14:00
 

 

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

  

מספר מכרז: 21-04/14

נושא: עבודות  בינוי - שיפוץ חדרי מחקר ופרוזדור מחלקת צינתורים

יחידה : מרכז רפואי כרמל

תאריך פרסום: 26.8.2014

מועד סיור:  4.9.2014 בשעה 10.00

מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 21.9.2014 בשעה 12:00
 

מודעה בעברית

מסמכים

. 

מספר מכרז: 24-11/14

נושא: עבודות תחזוקת מבנים
יחידה : מרכז רפואי סורוקה
תאריך פרסום: 31.7.14
מועד סיור:  לא מתקיים סיור
מחיר השתתפות: 500 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 19.8.14 בשעה 14:00
 

מחירון

  

מספר מכרז: 28-105/14

נושא: עבודות שיפוץ מעליות סטולברג
יחידה : מרכז רפואי מאיר
תאריך פרסום: 8.7.14
מועד סיור:  13.7.14 בשעה 14:00
מחיר השתתפות: 1000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 27.7.14 בשעה 14:00
 
 
 
 

מספר מכרז: 26-10/14

נושא: הקמת מערכת ספרינקלרים
יחידה : מרכז רפואי העמק
תאריך פרסום: 5.6.14
מועד סיור:  16.6.14 בשעה 10:00
מחיר השתתפות: 1000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 1.7.14 בשעה 12:00
 

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מספר מכרז: 28-103/14

נושא: התקנת מערכות מתזים לכיבוי אש - בניינים 1+11
יחידה : מרכז רפואי מאיר
תאריך פרסום: 29.5.14
מועד סיור:  156.14 בשעה 11:30
מחיר השתתפות: 1000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 29.6.14 בשעה 14:00
 

מסמכי המכרז

 

מספר מכרז: 28-102/14

נושא: התקנת מערכות מתזים לכיבוי אש - מח' גריאטרית ושיקומית
יחידה : מרכז רפואי מאיר
תאריך פרסום: 29.5.14
מועד סיור:  15.6.14 בשעה 10:00
מחיר השתתפות: 1000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 29.6.14 בשעה 14:00
 

מספר מכרז: 26-01/14

נושא: עבודות אינסטלציה - ביוב, ניקוז, צנרת מים וקיטור
יחידה : מרכז רפואי העמק
תאריך פרסום: 8.5.14
מועד סיור:  19.5.14 בשעה 10:00
מחיר השתתפות: 1000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 26.5.14 בשעה 12:00
 

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מספר מכרז: 26-02/14

נושא: אחזקת מבנים ועבודות גמר
יחידה : מרכז רפואי העמק
תאריך פרסום: 8.5.14
מועד סיור:  19.5.14 בשעה 11:00
מחיר השתתפות: 1000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 26.5.14 בשעה 12:00
 

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מספר מכרז: 26-03/14

נושא: עבודות מסגרות מבנה ומסגרות מכאנית
יחידה : מרכז רפואי העמק
תאריך פרסום: 8.5.14
מועד סיור:  19.5.14 בשעה 12:00
מחיר השתתפות: 1000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 26.5.14 בשעה 12:00
 

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מספר מכרז: 26-04/14

נושא: עבודות בינוי ושיפוצים
יחידה : מרכז רפואי העמק
תאריך פרסום: 8.5.14
מועד סיור:  19.5.14 בשעה 12:30
מחיר השתתפות: 1000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 26.5.14 בשעה 12:00
 

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מספר מכרז: 28-101/14

נושא: עבודות ריצוף מדרכות
יחידה : מרכז רפואי מאיר
תאריך פרסום: 3.4.14
מועד סיור:  13.4.14 בשעה 11:00
מחיר השתתפות: 1000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 8.5.14 בשעה 14:00
 
 
 

מספר מכרז: 20-18/14

נושא: תוספת אזור לוגיסטי ומינהרה במיון החדש
יחידה : מכלול מערבי - מרכז רפואי רבין
תאריך פרסום: 27.3.14
מועד סיור:  24.4.14 בשעה 12:00
מחיר השתתפות: 1000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 8.5.14 בשעה 12:00
 

מספר מכרז: 26-08/14

נושא: עבודות בינוי ואינסטלציה - מרכז רווחה
יחידה : מרכז רפואי העמק
תאריך פרסום: 20.3.14
מועד סיור:  01.04.14 בשעה 10:00
מחיר השתתפות: 1000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 13.4.14 בשעה 13:00
 

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מספר מכרז: 21-01/14

נושא: החלפת יטאות בחדר המכונות קומה 2-
יחידה : מרכז רפואי כרמל
תאריך פרסום: 6.3.14
מועד סיור:  20.3.14 בשעה 10:00
מחיר השתתפות: 500 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 31.3.14 בשעה 12:00
 

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

 

 

 
 
 

היא הגיעה!

אפליקציית כללית החדשה

כל השירותים הדיגיטליים של כללית במקום אחד. הורידו כבר עכשיו את האפליקציה החדשה שלנו

ניוזלטר כללית

אני מסכים לקבל הודעות במייל