השם שלי:
הגיל שלי הוא:
הדופק שלי בזמן מנוחה הוא:
*(מודדים את הדופק לעשר שניות, מכניסים את התוצאה שמתקבלת בחלון,
והמחשבון כבר עושה את החשבון של הדופק לדקה לבד)
מה זה בכלל דופק מטרה?
למתקדמים: 0  לבינוניים: 0  למתחילים: 0
המשקל שלי הוא:
סוג הפעילות:
רמת הפעילות:
זמן הפעילות בדקות: