חיפוש בעברית
אבגדהוזחטיכ
למנסעפצקרשת
חיפוש באנגלית
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
חיפוש חופשי
 
 EUCARBON TABSאאוקרבון טבליות 
 AVODART SOFT CAPSאבודרט כמוסות רכות  
 EVIANA TABSאביאנה טבליות 
 EVITOL (כל המינונים) CAPS & TABSאביטול (כל המינונים) כמוסות & טבליות 
 ABITREN 100 S.R TABSאביטרן 100 ס.ר. טבליות 
 ABILIFY (כל המינונים) TABSאביליפיי (כל המינונים) טבליות 
 AVILAC SYRUPאבילק סירופ 
 EBIXA (כל המינונים) TABS אביקסה (כל המינונים) טבליות 
 ABROL TABSאברול טבליות 
 AGIOLAX GRANULESאגיולקס גרנולות 
 AGIOCUR GRANULESאגיוקור גרנולות  
 AGGRENOX CAPSאגרנוקס כמוסות  
 ADVAGRAF (כל המינונים) P.R CAPS אדבגרף כמוסות בשחרור ממשך 
 ADOLAN LIQאדולן נוזל 
 EDURANT TABSאדורנט טבליות 
 ADIZEM CD (כל המינונים) C.R CAPSאדיזם CD (כל המינונים) כמוסות 
 ADEMPAS (כל המינונים) F.C TABSאדמפאס (כל המינונים) טבליות מצופות 
 ADCIRCA (כל המינונים) F.C TABSאדסירקה (כל המינונים) טבליות מצופות  
 ADEX CAPLETSאדקס קפליות 
 ADEX FORTE CAPLETSאדקס פורטה קפליות 
 EDRONAX TABSאדרונקס טבליות 
 AHISTON TABSאהיסטון טבליות 
 AUBAGIO TAB אובגיו טבליות 
 AUGMENTIN (כל המינונים) TABSאוגמנטין (כל המינונים) טבליות 
 AUGMENTIN BID 875MG TABSאוגמנטין 875 טבליות 
 ODOMZO CAPSאודומזו כמוסות 
 EVISTA TABSאוויסטה טבליות 
 EVIPLERA F.C TABSאוויפלרה טבליות מצופות  
 OTEZLA (כל המינונים) TABSאוטזלה (כל המינונים) טבליות 
 UTROGESTAN (כל המינונים) SOFT GELATIN CAPSאוטרוגסטן (כל המינונים) כמוסות  
 OLYSIO CAPSאוליסיו כמוסות 
 OLANZAPINE ODT TEVA (כל המינונים) ORDISPERSIBLE TABS אולנזפין ODT טבע (כל המינונים) טבליות מסיסות בפה 
 OLANZAPINE TEVA (כל המינונים) TABSאולנזפין טבע (כל המינונים) טבליות 
 ULSANIC TABSאולסניק טבליות 
 OMNIC S.R CAPSאומניק כמוסות 
 OMNIC OCAS P.R FILM-COATED TABSאומניק אוקאס כמוסות 
 OMEPRADEX (כל המינונים) CAPLETSאומפרדקס (כל המינונים) קפליות 
 OMEPRADEX - Z CAPLETSאומפרדקס - Z קפליות 
 OMACOR CAPSאומקור כמוסות  
 ONGLYZA (כל המינונים) TABS אונגלייזה (כל המינונים) טבליות  
 ONDANSETRON INOVAMED 4MG,8MG F.C TABSאונדנסטרון אינובמד טבליות מצופות 
 OSMO ADALAT (כל המינונים) S.R. TABSאוסמו אדלט (כל המינונים) ס.ר טבליות 
 OSPOLOT TABSאוספולוט טבליות 
 OFEV SOFT CAPSאופב כמוסות  
 OPTALGIN TABS & DROPS & CAPLETSאופטלגין טבליות & טיפות & קפליות 
 OFLODEX CAPLETSאופלודקס קפליות 
 OFLOXACIN TEVA TABSאופלוקסצין טבע טבליות 
 OPSUMIT F.C TABS אופסומיט טבליות מצופות  
 OCSAAR (כל המינונים) TABSאוקסאר (כל המינונים) טבליות 
 OCSAAR PLUS F.C TABSאוקסאר פלוס טבליות מצופות  
 OXOPURIN CAPLETSאוקסופורין קפליות 
 OXYCONTIN (כל המינונים) C.R. TABSאוקסיקונטין (כל המינונים) טבליות 
 OXACATIN SYRUPאוקסקטין סירופ 
 ORAP FORTE TABSאוראפ פורטה טבליות 
 ORALTEN TROCHE LOZENGESאורלטן טרוכ לכסניות 
 URAMOX TABSאורמוקס טבליות 
 ORAMORPH ORAL SOLUTION אורמורפ תמיסה לשתיה  
 URSOLIT (כל המינונים) TABSאורסוליט (כל המינונים) טבליות  
 URSOFALK CAPSאורסופאלק כמוסות 
 URSOFALK 500 F.C TABSאורסופאלק 500 טבליות מצופות  
 ORFADIN (כל המינונים) HARD CAPSאורפדין (כל המינונים) כמוסות קשות 
 ORACORT PASTEאורקורט פסטה 
 ORACORT E PASTEאורקורט א פסטה 
 ORKAMBI F.C TABS אורקמבי טבליות מצופות 
 EZETROL TABSאזטרול טבליות 
 AZENIL CAPSאזניל כמוסות 
 ATACAND (כל המינונים) TABSאטאקנד (כל המינונים) טבליות 
 ATACAND PLUS TABSאטאקנד פלוס טבליות 
 ETODOLAC TEVA TABSאטודולק טבע טבליות 
 ETODOLAC ER TEVA (כל המינונים) E.R TABSאטודולק טבע ER (שיחרור מושהה) טבליות  
 ATOZET (כל המינונים) F.C TABSאטוזט (כל המינונים) טבליות מצופות  
 ATORVASTATIN TEVA (כל המינונים) F.C.TABSאטורבסטאטין טבע (כל המינונים) טבליות מצופות  
 ATTENT TABS אטנט טבליות  
 ATRIPLA F.C TABSאטריפלה טבליות מצופות 
 IBUFEN (כל המינונים) CAPLETSאיבופן (כל המינונים) קפליות  
 IBUPROFEN 200 mg CAPLETS איבופרופן 200 מ"ג קפליות 
 IBUPROFEN FORTE CAPLETSאיבופרופן פורטה קפליות 
 ISOKET SPRAY METERED DOSE SPRAY איזוקט תרסיס מדוד 
 EASYLAX TABSאיזילקס טבליות 
 ITRANOL CAPS  איטרנול כמוסות 
 IBRANCE (כל המינונים) CAPSאייברנס (כל המינונים) כמוסות  
 ISENTRESS F.C TABSאייסנטרס טבליות מצופות 
 IMBRUVICA CAPSאימברוביקה כמוסות 
 IMODIUM CAPSאימודיום כמוסות 
 IMURAN (כל המינונים) F.C TABSאימוראן (כל המינונים) טבליות מצופות 
 IMATINIB TEVA (כל המינונים) F.C TABS אימטיניב טבע (כל המינונים) טבליות מצופות  
 IMITREX (כל המינונים) TABSאימיטרקס (כל המינונים) טבליות 
 EMEND (כל המינונים) CAPSאימנד (כל המינונים) כמוסות  
 IMNOVID (כל המינונים) CAPSאימנוביד (כל המינונים) כמוסות  
 IMPAVIDO (כל המינונים) HARD CAPS אימפבידו (כל המינונים) כמוסות קשיחות  
 INVIRASE CAPS & TABS אינביראז כמוסות & טבליות 
 INDOVIS CAPSאינדוביס כמוסות 
 INOVELON (כל המינונים) F.C TABS אינובלון (כל המינונים) טבליות מצופות 
 INVEGA (כל המינונים) E.R TABSאינווגה (כל המינונים) טבליות 
 INTELENCE (כל המינונים) TABSאינטלנס (כל המינונים) טבליות 
 INLYTA (כל המינונים) TABSאינלייטה (כל המינונים) טבליות  
 INCIVO TABSאינסיבו טבליות 
 INSPRA (כל המינונים) F.C TABSאינספרה (כל המינונים) טבליות מצופות 
 IKAPRESS S.R (כל המינונים) TABSאיקאפרס S.R (כל המינונים) (עם שיחרור מושהה ) טבליות 
 IKACOR (כל המינונים) TABSאיקאקור (כל המינונים) טבליות 
 IKACLOMIN TABSאיקאקלומין טבליות 
 ICLUSIG F.C TABS איקלוסיג טבליות מצופות  
 IXEL (כל המינונים) CAPSאיקסל (כל המינונים) כמוסות 
 IRESSA TABSאירסה טבליות 
 ELLA TABS אלא טבליות 
 ALDACTONE TABSאלדקטון טבליות 
 ALLORIL (כל המינונים) TABSאלוריל (כל המינונים) טבליות 
 ELATROL (כל המינונים) TABSאלטרול (כל המינונים) טבליות 
 ELATROLET TABSאלטרולט טבליות 
 ELTROXIN (כל המינונים) TABSאלטרוקסין (כל המינונים) טבליות  
 ELIQUIS (כל המינונים) F.C TABSאליקוויז (כל המינונים) טבליות מצופות 
 ALENDRONATE - TEVA (כל המינונים) TABSאלנדרונט-טבע (כל המינונים) טבליות 
 ALFUZOSIN ER TEVA E.R TABSאלפוזוסין ER טבע טבליות 
 ALFU-KAL XL TABS אלפו-קל XL טבליות 
 ALPRALID (כל המינונים) TABSאלפרליד (כל המינונים) טבליות  
 ALECENSA CAPSאלצנזה כמוסות  
 ALKASOLVE E.C TABSאלקסולב טבליות  
 ALKERAN TABSאלקראן טבליות 
 ALLERGYX TABSאלרג'יx טבליות 
 M.I.R (כל המינונים) TABSאם . אי . אר (כל המינונים) טבליות  
 AMBIEN CR (כל המינונים) TABS אמביאן סי.אר (כל המינונים) טבליות  
 AMOXICLAV-TEVA 875 TABSאמוקסיקלב-טבע 875 טבליות 
 EMTRIVIR TEVA F.C TABSאמטריביר טבע טבליות מצופות  
 AMIODACORE TABSאמיודקור טבליות 
 EMILIY TABSאמילי טבליות 
 AMLOW (כל המינונים) TABS אמלו (כל המינונים) טבליות 
 AMLODIPINE TEVA (כל המינונים) TABS אמלודיפין טבע (כל המינונים) טבליות 
 AMLODIPINE PHARMASWISS (כל המינונים) TABSאמלודיפין פארמהסוויס (כל המינונים) טבליות 
 AMARYL (כל המינונים) TABSאמריל (כל המינונים) טבליות  
 AMRIXAL 30 CAPSאמריקסל 30 כמוסות 
 ANAFRANIL TABSאנאפרניל טבליות 
 ANAFRANIL SR TABSאנאפרניל ס.ר. טבליות 
 ANGELIQ F.C TABSאנג'ליק כמוסות מצופות  
 ANAGRID 0.5 CAPSאנגריד 0.5 כמוסות 
 ANDROCUR (כל המינונים) TABSאנדרוקור (כל המינונים) טבליות 
 ANDROXON TESTOCAPSאנדרוקסון כמוסות 
 ENTUMIN TABSאנטומין טבליות 
 ENTECAVIR TEVA F.C TABS אנטקאביר טבע טבליות מצפות  
 ENTRESTO (כל המינונים) F.C TABS אנטרסטו טבליות מצופות 
 ENALADEX (כל המינונים) TABSאנלדקס (כל המינונים) טבליות 
 ENALAPRIL (כל המינונים) TABSאנלפריל (כל המינונים) טבליות 
 ANASTROZOLE INOVAMED F.C TABSאנסטרוזול אינובמד טבליות מצופות  
 ANASTROZOLE TEVA TABSאנסטרוזול טבע טבליות 
 ANASTROL TABSאנסטרול טבליות 
 ENCYPALMED DRAGEESאנציפלמד דרג'ה 
 ASACOL (כל המינונים) TABSאסאקול (כל המינונים) טבליות 
 ESBRIET HARD CAPSאסברייט כמוסות קשות 
 ESTO (כל המינונים) F.C. TABSאסטו (כל המינונים) טבליות מצופות 
 ESTELLE-35 TABSאסטל 35 טבליות 
 ESTROFEM (כל המינונים) TABSאסטרופם (כל המינונים) טבליות 
 ESTRACYT CAPSאסטרציט כמוסות 
 ASSIVAL (כל המינונים) TABSאסיול (כל המינונים) טבליות  
 ASENTA (כל המינונים) F.C TABSאסנטה (כל המינונים) טבליות מצופות  
 ASPIRIN 500 TABSאספירין 500 טבליות 
 ASPIRIN CARDIO TABSאספירין קרדיו טבליות 
 ESCITALOPRAM TEVA (כל המינונים) TABSאסציטאלופרם טבע (כל המינונים) טבליות 
 ACERIL (כל המינונים) TABSאסריל (כל המינונים) טבליות 
 UPTRAVI (כל המינונים) TABS אפטרבי (כל המינונים) טבליות 
 EPIVIR (כל המינונים) F.C TABSאפיביר (כל המינונים) טבליות 
 AFINITOR (כל המינונים) TABSאפיניטור (כל המינונים) טבליות 
 EPANUTIN CAPSאפנוטין כמוסות 
 EPCLUSA F.C TABSאפקלוזה טבליות מצופות 
 EFEXOR XR (כל המינונים) E.R CAPS אפקסור XR (כל המינונים) כמוסות  
 ACETOSAL TABSאצטוזל טבליות 
 ACYCLO-V (כל המינונים) TABS אציקלו-וי (כל המינונים) טבליות 
 ACTONEL ONCE A MONTH F.C TABSאקטונל חד-חודשי טבליות  
 ACTOS (כל המינונים) TABS אקטוס (כל המינונים) טבליות 
 ACTIVELLE F.C TABSאקטיבל טבליות 
 ACTIQ (כל המינונים) ORAL TRANSMUCPSAL LOZENGאקטיק (כל המינונים) טבליות דחוסות  
 AKYNZEO CAPSאקינזאו כמוסות 
 ACAMOL CAPLETS & TABSאקמול קפליות & טבליות 
 ACAMOL TO-GO CAPLETSאקמול טו - גו קפליות  
 ACAMOL NIGHT CAPLETSאקמול לילה קפליות 
 ACAMOL FOCUS CAPLETSאקמול פוקוס קפליות  
 ACAMOL TSINUN & SHAPA'AT DAY & NIGHT CAPLETSאקמול צינון ושפעת יום & לילה קפליות 
 ACAMOL TSINUN CLASSIC DAY & NIGHT CAPLETSאקמול צינון קלאסיק יום & לילה קפליות 
 ACAMOLI FRUIT FLAVOUR 125MG SYRUPאקמולי בטעם פרות 125מ"ג סירופ 
 ACAMOLI FORTE TUTTI-FRUTTI FLAVOUR 250MG SYRUPאקמולי פורטה בטעם טוטי-פרוטי 250 מ"ג סירופ  
 EXJADE (כל המינונים) DISPERSIBLE TABSאקסג'ייד (כל המינונים) טבליות 
 EXCEDRIN CAPLETSאקסדרין קפליות 
 EXVIERA F.C TABSאקסווירה טבליות מצופות 
 XTANDI SOFT CAPS אקסטנדי כמוסות רכות 
 EXIDOL CAPLETSאקסידול קפליות 
 EXIMOL CARE CAPLETSאקסימול קאר קפליות 
 EXELON (כל המינונים) CAPSאקסלון (כל המינונים) כמוסות 
 EXFORGE (כל המינונים) F.C TABSאקספורג' טבליות מצופות 
 ACROSE (כל המינונים) TABSאקרוז (כל המינונים) טבליות 
 ERDOTIN CAPSארדוטין כמוסות 
 ARTOFEN (כל המינונים) TABSארטופן (כל המינונים) טבליות 
 ARTHROTEC (כל המינונים) TABSארטרוטק (כל המינונים) טבליות 
 ERIVEDGE CAPSאריבדג' כמוסות 
 AERIUS TABSאריוס טבליות 
 ARIMIDEX TABSארימידקס טבליות 
 ARICEPT (כל המינונים) TABSאריספט (כל המינונים) טבליות 
 ARIPLY (כל המינונים) TABS אריפלי (כל המינונים) טבליות 
 ERYTHRO-TEVA (כל המינונים) TABSאריתרו-טבע (כל המינונים) טבליות  
 ARESTIN SUBGINGIVAL PWD ארסטין אבקה  
 ARCOXIA (כל המינונים) TABSארקוקסיה (כל המינונים) טבליות 
 ETOPAN (כל המינונים) TABSאתופן (כל המינונים) טבליות 
 ETOPAN XL (כל המינונים) E.R TABSאתופן XL טבליות