Tyto - המרפאה שלכם מגיעה הביתה

מהפכה Tyto בכללית - מהיום כבר לא צריך להגיע למרפאה כדי להיבדק, עם Tyto תוכלו לקבל אבחנה רפואית מהבית שלכם.