פורסם בראשונה: 31.07.2018
עדכון אחרון: 31.07.2018

תם המועד להגשת מועמדות לתפקיד מנכ"ל כללית

לקריאה נוחה
ועדת האיתור, בראשותו של אלי אדמוני, מזמינה נשים וגברים להגיש את מועמדותם לתפקיד עד לתאריך 14.8.2018. כל המידע בפנים
אלי אדמוני, יו"ר דירקטוריון כללית

ועדת האיתור לתפקיד מנכ"ל כללית, בראשותו של יו"ר דירקטוריון כללית אלי אדמוני, החלה בפעילותה. 

הוועדה מזמינה מועמדים הרואים את עצמם מתאימים לתפקיד להגיש את מועמדותם עד לתאריך 14.8.2018.

לפנייה יש לצרף קורות חיים בעברית, מסמכים רלוונטיים והמלצות, לגברת זהבית חזן, מזכירת המועצה והדירקטוריון, לכתובת המייל: zehavitha@clalit.org.il.

במידת הצורך ניתן ליצור קשר בטלפון: 050-7583800.

כאמור, לא יתקבלו פניות לאחר ה־14.8.2018.

תנאי הכשירות מפורטים בתקנון כללית:

למעבר לתקנון כללית

המודעה להגשת מועמדות לתפקיד מנכ"ל כללית

ועדת האיתור לא מתחייבת להשיב לפניות ו/או לראיין את כל המועמדים. הוועדה רשאית, על פי שיקול דעתה, להוסיף תנאים ודרישות ו/או לקבוע קריטריונים נוספים למיון המועמדים, לפנות ביוזמתה לאנשים שלא הציגו מועמדותם, אף לאחר חלוף המועד להגשת מועמדות, ולא לקבל אף הצעה.

הליך זה אינו מכרז ולא כפוף לחובת מכרז. ועדת האיתור שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה, לפנות אל המועמדים בבקשה לאימות פרטים, להבהרה, לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, בכל שלב כפי שתמצא לנכון, ולאפשר למועמדים לתקן ולהשלים את הנדרש לצורך מילוי תנאי הכשירות או לפסול את מועמדותם.

המידע בכתבה מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

היא הגיעה!

אפליקציית כללית החדשה

כל השירותים הדיגיטליים של כללית במקום אחד. הורידו כבר עכשיו את האפליקציה החדשה שלנו

ניוזלטר כללית

אני מסכימ/ה לקבל הודעות במייל