חיפוש

dsdsdsd
איך מעסיקים עובד זר?

איך מעסיקים עובד זר?

אמא זקוקה לפיליפנית? אבא רוצה מטפל הודי? כל הקריטריונים לקבלת היתר להעסקת עובד זר

חני שליט

חני שליט

תוכן העניינים
קריטריונים להעסקת עובד זר
תנאי זכאות בסיסיים:
מקרים אשר ידונו בפני וועדה מקצועית מייעצת:
בקשות להעסקת עובד זר שני
אגרות
הארכת היתר קיים

קריטריונים להעסקת עובד זר

התרים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד יוענקו רק במקרים חמורים בהם הנזקק זקוק לטיפול וסיוע במהלך רוב שעות היממה בביצוע רוב פעולותיו היומיומיות, על פי הקריטריונים הבאים:

1. היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד יינתן בדרך כלל על פי הזכאות והמבחנים שנקבעו במסגרות תביעות לגמלאות/קצבאות מאת המוסד לביטוח לאומי.

2. היתרי העסקה לא יינתנו לנזקקים השוהים במוסדות (בתי חולים, מרכזי שיקום, בתי אבות וכו') בכפוף לחריגים הבאים:   
- נזקק השוהה במסגרת של דיור מוגן לקשיש, שלא ניתנים בה שירותי סיעוד, יהא זכאי להיתר העסקה אם יעמוד בתנאי הזכאות.
- נזקק הנמצא באשפוז יום יהא זכאי להיתר העסקה באם יעמוד בתנאי הזכאות.

3. בני זוג החיים באותה כתובת מגורים וכל אחד מהם עומד בתנאי הזכאות, כל אחד מהם זכאי להיתר העסקה.

 מי זכאי לעובד זר?

1. מי שצצבר 4.5 נקודות תלות (ADL) או ארבע נקודות תלות בתוספת נקודה אחת הניתנת לו כבודד.
2. מי שזכאי להשגחה חלקית, כלומר לפחות חצי נקודה בסעיף "השגחה", בתוספת נקודה אחת הניתנת לו כבודד.
3. מי שאושרה לו זכאות לגמלת סיעוד רמה ב' או גמלת סיעוד רמה ג', גם ללא מבחן תלות.
- מי שמעל גיל 90 זכאי להיתר העסקה אם צבר לפחות 4 נקודות במבחן התלות.
- נכי פעולות איבה ונכי צה"ל זכאים אם נקבעה להם זכאות ל-17 שעות ליווי לפחות, מטעם ועדת מלווים במשרד הביטחון, או מטעם ענף נכי פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי.
- מקבלי קצבת שירותים מיוחדים זכאים להעסקת עובד זר ללא קשר לגילם, ואינם צריכים לעבור בדיקה להערכת תלות.
- נכה עבודה המוכר על־ידי המוסד לביטוח לאומי כנכה עבודה ברמה של "סיוע מרובה" (בעבר "תלוי בזולת") או "תלוי בזולת" (בעבר"סיעודי").
- ילד הזכאי לגמלת ילד נכה ובנוסף, ועדה מקצועית מייעצת מטעם ענף הסיעוד קבעה שהוא עונה על אחד מהתנאים הבאים:
1. הילד נמצא במסגרת לימודית מותנית בליווי של מטפל לצורך מתן עזרה פיזית לילד.
2. הילד זקוק לליווי או השגחה תמידיים במשך רוב שעות היום מפאת נכותו, ונבצר ממנו להשתתף במסגרת לימודית/טיפולית/צהרון.
3. התקיימו נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות המצריכות טיפול יומיומי, צמוד וממושך בילד במשך השעות שבהן הוא נמצא בבית  (כגון הצורך בטיפול מיוחד בילד גם בשעות הלילה).
4. משפחה עם שני ילדים הזכאים לגמלת ילד נכה וזקוקים להשגחה או ליווי תוכל לקבל היתר להעסיק עובד זר אחד לצורך הטיפול בשניהם.

אגרת העסקה: 300 ש"ח.
בחזרה למעלה

מקרים אשר ידונו בפני וועדה מקצועית מייעצת:

על אף האמור לעיל, בקשות של נזקקים במקרים המפורטים להלן, יועברו לבדיקה של ועדה רפואית מייעצת, אשר תעיין במסמכים רפואיים ומסמכים אחרים שיצורפו לבקשה ותמליץ בפני הממונה על יחידת הסמך לעובדים זרים בעניין הצורך בהעסקת עובד זר. הועדה המייעצת רשאית לבקש מהנזקק להגיש תוצאות בדיקות רפואיות או חוות דעת רפואיות וסוציאליות נוספות, וכן כל מסמך רלוונטי אחר, לצורך הדיון בבקשה:

1. מי שצבר 4-2.5 נקודות במבחן A.D.L ומתקיימות אצלו אחת או יותר מהנסיבות הנוספות:   
- הוא גר עם נכה נוסף במשפחה.
- חולה במחלה ממארת או מחלה קשה שדרושה לו השגחה במשך רוב שעות היום.

2. הורים שכולים: בקשות של נזקקים המטופלים על־ידי אגף השיקום של משרד הביטחון (כגון הורים שכולים ואלמנות צה"ל) יועלו לוועדה מקצועית עד לקביעת נוהל סופי לגביהן. לבקשות אלו יצורף אישור על כך שהמבקש נמצא בטיפול אגף השיקום, ומסמכים רפואיים המעידים על מצבו הרפואי של המבקש.

3. שחרור מבית חולים: חולה העומד להשתחרר מבית החולים המציג אבחנה רפואית מטעם רופא בית החולים המציינת את הצורך ברצף טיפולי וכן את התאריך המשוער לשחרור החולה מבית החולים. היתר לפי סעיף זה יינתן לתקופה של חצי שנה בלבד, כאשר לצורך הארכת ההיתר יידרש המבקש לעמוד בנהלים הרגילים. היתר לפי סעיף זה יאפשר העסקת עובד מישראל בלבד ולא ניתן להביא עובד מחו"ל על סמך היתר זה.
בחזרה למעלה

בקשות להעסקת עובד זר שני

רק במקרים מיוחדים תותר העסקת עובד זר שני וזאת כאשר לפי האבחנה הרפואית שנעשתה לנזקק ברור כי ישנו צורך ברצף טיפולי של 24 שעות ביממה ושהנסיבות הרפואיות אינן מאפשרות מנוחה לעובד. לא יינתן היתר להעסקת עובד זר שני כאשר יש צורך בתוספת כוח אדם רק בשעות מסוימות או כאשר יש בעיות כגון משקל יתר של הנזקק. הקביעה לגבי הצורך ברצף הטיפולי שאינה מאפשרת מנוחה לעובד תיעשה על ידי ועדה מקצועית בהסתמך על  מסמכים רפואיים שיומצאו על ידי הנזקק.
בחזרה למעלה

אגרות

בהתאם לנקבע בתקנות עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית), התשנ"א 1991, נזקק המגיש בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר במתן טיפול סיעודי או להארכת היתר כאמור, ישלם אגרת בקשה בסך 250 שקלים, כפי שיעודכן מעת לעת. החקיקה הרלוונטית אינה מאפשרת מתן הנחות ופטורים מאגרה זו, גם לא מטעמים הקשורים במצבו הכלכלי של המבקש.

כאשר שני נזקקים המתגוררים באותה כתובת מגישים בקשה משותפת להעסקת עובד זר אחד, תיגבה מהם אגרה אחת בלבד. באם יעמדו שני הנזקקים בתנאי הזכאות דלעיל, יונפק לנזקקים אלו היתר העסקה אחד על שם שניהם, כמעסיקים במשותף.
בחזרה למעלה

הארכת היתר קיים

התרים שניתנו בעבר על סמך החלטת ועדה רפואית מטעם שירות התעסוקה או יחידת הסמך, לפיה לנזקק נכות צמיתה, וכן בקשות של  קשישים מגיל 85 ומעלה, יוארכו ללא צורך בדיון נוסף, כל עוד לא השתנו נסיבותיהם של נזקקים אלו (לדוגמא: מעבר למגורים במסגרת מוסדית). 
בחזרה למעלה

חני שליט הייתה העובדת הסוציאלית הראשית של כללית

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש