חיפוש

dsdsdsd
הזכויות שלך בתקופת ההריון

אישה עובדת: הזכויות שלך בתקופת ההריון

מתי צריך להודיע למעסיק שאני בהריון? האם אני זכאית לימי חופשה מיוחדים? האם ניתן לפטר אותי? ומה אם אני בשמירת הריון? כל מה שחשוב לדעת על הזכויות של נשים בהריון בעבודה

חני שליט

חני שליט

תוכן העניינים
ואם אני רוצה לעבוד בלילה?
האם מקבלים שכר בעבור היעדרות בגלל הריון?
האם גם בעלי זכאי לימי חופשה מיוחדים בזמן הריון?
האם נשים שעברו הפלה זכאיות לחופשה?
אני בשמירת הריון - מהן הזכויות שלי?
האם ניתן לפטר אישה בהריון?
האם יש חריגים?

עובדת הנמצאת בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעסיק שלה. מהרגע שעשתה זאת, או שגילה על כך בדרך אחרת, המעביד אינו רשאי להעסיק אותה בשבתות ולשעות נוספות.

בנוסף, אם העובדת הודיעה למעביד בכתב כי היא לא מסכימה לעבודת לילה - עבודה שלפחות שעתיים ממנה הן בין השעות 22:00 ל-6:00 - אין להעסיק אותה בעבודת לילה החל מהחודש החמישי.

עובדת שזכויות אלה נשללו ממנה, זכאית להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה במשרד הכלכלה.

ואם אני רוצה לעבוד בלילה?

מעביד רשאי להעסיק עובדת בהריון בשבתות ולשעות נוספות, אם האישה הסכימה על כך בכתב, וסיפקה לו אישור מגינקולוג, שאין מניעה רפואית לכך.

האם מקבלים שכר בעבור היעדרות בגלל הריון?

עובדת בהריון אשר עובדת שבוע עבודה מלא, ויותר מארבע שעות ביום, זכאית להיעדר מן העבודה עד 40 שעות במשך כל תקופת ההריון, ללא פגיעה בשכר ובנוסף לימי המחלה הצבורים לזכותה.

אישה בהריון העובדת פחות מארבע שעות ביום עבודה בשבוע עבודה מלא, זכאית להיעדר 20 שעות במשך כל תקופת ההריון.

התנאי לקבלת ימי החופש הוא שההיעדרויות היו לצורך בדיקות רפואיות שגרתיות בתחנה לבריאות האם והילד או על ידי הרופא.
בחזרה למעלה

​כל מה שאישה בהריון צריכה באפליקציה אחת!

"40 שבועות - אפליקציית ההריון האישית שלך בכללית" זמינה להורדה מכל מכשיר סלולרי. זהירות, זה ממכר!

להורדת האפליקציה חינם ב-iTunes

להורדת האפליקציה חינם ב-Google Play

אפליקציית ההריון 40 שבועות 

האם גם בעלי זכאי לימי חופשה מיוחדים בזמן הריון?

עובד זכאי לעד שבעה ימים בשנה של היעדרות, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון של בת זוגו, או בשל לידה של בת זוגו, על חשבון ימי המחלה הצבורים לו.

עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו את ימי ההיעדרות שלו מהעבודה, ימסור הודעה למעביד שלו בהצהרה חתומה בידו. בנוסף, עליו לצרף אישור רפואי בדבר הטיפולים, הבדיקות או מועד הלידה של בת הזוג.

היעדרות תיחשב למזכה אם היא לצורך אחד מהמקרים האלה:

1. ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות בקשר להריון, שכרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, ובמקרה של הפלה - גם במשך לא יותר מ-24 שעות מתום ביצועה.

2. ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות, אף כשלא כרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, בנסיבות שבהן תלויה בת הזוג בעזרת הזולת בביצוע הבדיקות או הטיפולים כאמור.

3. נוכחות בלידה. לעניין זה, "לידה" - מתחילת ההופעה של צירי לידה ועד 24 שעות מתום הלידה.

שבעת הימים הם במסגרת תקופת ההריון עד לרגע הלידה, כולל היום של הלידה בלבד. לא ניתן לנצל את הימים מעבר ליום הלידה.
בחזרה למעלה

האם נשים שעברו הפלה זכאיות לחופשה?         

עובדת שעברה הפלה עד לשבוע ה־26 להריון זכאית להיעדרות של שבוע לפחות, ובאישור רופא עד שישה שבועות. עם תום תקופה זו לא תהיה העובדת זכאית להיעדרות בתשלום.

אישה שעברה הפלה או הפסקת הריון לאחר השבוע ה־26 להריון  נחשבת כאישה שילדה, והיא זכאית לכל הזכויות הנלוות לכך.
בחזרה למעלה

אני בשמירת הריון - מהן הזכויות שלי?

לאישה עובדת הנאלצת להישאר בבית בשמירת הריון עקב סיכון רפואי לה או לעובר הנובע מן ההריון -  מובטחת גמלת הריון, אשר באה לפצות את האישה על אובדן שכרה בזמן שהיא בשמירת הריון. 

מה סכום הגימלה?
שיעור הקצבה ליום יהיה בסכום הנמוך מבין שני הסכומים האלה:

1. הסכום הבסיסי לחישוב קצבאות (לחודש) מחולק ב-30 =  291.90 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) ליום.

2. שכרה של האישה (החייב בדמי ביטוח) ברבע השנה שקדם להפסקת העבודה עקב שמירת ההיריון, מחולק ב־90.

על הסכומים האלה משולמת תוספת יוקר ומנוכים דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה.

מהם התנאים לקבלת הגימלה?
1. תושבת ישראל.

2. עובדת שכירה או עצמאית, ששולמו בעדה דמי ביטוח בעד ששה חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו ליום שהפסיקה את עבודתה עקב שמירת הריון.

3. רופא מומחה למחלות נשים ולידה אישר בטופס מיוחד של הביטוח לאומי, כי האישה הייתה בשמירת הריון 30 יום רצופים לפחות.

4. האישה לא מקבלת תשלום בגין שמירת הריון מגוף אחר.

למידע נוסף באתר הביטוח הלאומי לחצי כאן.
בחזרה למעלה

האם ניתן לפטר אישה בהריון?

החוק בישראל אוסר על מעביד לפטר עובדת במהלך הריונה בכל מקרה, אם האישה מועסקת במקום העבודה חצי שנה או יותר. הדבר נכון גם לגבי עובדות זמניות, וגם לגבי עובדות החתומות על חוזה עבודה לתקופה קצובה.

מדובר על חוזה עבודה לתקופה קצובה של 12 חודשים או יותר, או חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה מ־12 חודשים, שהאריך או שחידש העסקה קודמת שהיתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה.

במקרה בו האישה בהריון עובדת פחות משישה חודשים, רשאי המעביד לפטר אותה רק אם יש במקום העבודה חמישה עובדים או פחות.
בחזרה למעלה

האם יש חריגים?

מעסיק המעוניין לפטר עובדת במהלך הריונה, או עד 45 ימים לאחר שובה מחופשת הלידה, חייב לפנות לממונה עליו מטעם משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (תמ"ת), על מנת לקבל היתר מיוחד.

החוק קובע כי לא יינתן אישור מהממונה על עבודת נשים, אם הפיטורין קשורים להריון של העובדת. ללא קבלת היתר, הפיטורין אינם תקפים והעובדת זכאית להמשיך לעבוד ולקבל שכר. מעביד שלא פעל לפי החוק צפוי לקנסות, ובעבירות מסוימות - אף למאסר.

אם חוזה העבודה של אישה הגיע לסיומו בזמן ההריון, מחייב החוק את חידושו.

למידע נוסף על עבודת נשים ושוויון וזכויות האישה באתר משרד הכלכלה לחצי כאן.
בחזרה למעלה

חני שליט הייתה העובדת הסוציאלית הראשית בכללית

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש