חיפוש

dsdsdsd
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

ועדת מכרזים ארצית לעניינים כלליים, הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

ד"ר יפתח יסעור, ד"ר ליאור סילורה, ד"ר שרה קפלן

==================================================================================

שירות דיגיטלי אינגרטיבי לעידוד הבריאות הגופנית והנפשית של אצל נשים בגילאי 40 פלוס

*תאריך פרסום:09/05/2022

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

חוו"ד הגורם המקצועי

מועד אחרון להגשה:29/05/2022 עד לשעה 12:00

* תאריך פרסום: 02/05/2022

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 16/5/2022 בשעה 14:00

===================================================

* תאריך פרסום: 02/05/2022

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 16/5/2022 בשעה 14:00

===========================================================

 

איתור סיווג וניתוח + ליווי בהגשה  למכרזי האו"ם והבנק העולמי

* תאריך פרסום: 14/4/2022

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 15/5/2022 בשעה 14:00

===========================================================


 מתן שירות לינה והשגחה לקטינים ובני משפחותיהם הנזקקים לטיפולים אונקולוגיים ומקבלים טיפול במכונים האונקולוגיים בבתי החולים באזור המרכז.

* תאריך פרסום: 4/4/2022

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

חוו"ד הגורם המקצועי

מועד אחרון להגשה: 1/5/2022 בשעה: 14:00

================================================================

מתן שירות לינה והשגחה רפואית לבגירים הנזקקים לטיפולים אונקולוגיים ומקבלים טיפול במכונים האונקולוגיים בבתי החולים באזור המרכז.

* תאריך פרסום: 4/4/2022

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

חוו"ד הגורם המקצועי

מועד אחרון להגשה: 1/5/2022 בשעה: 14:00

==============================================================

 שכירות, לרבות ביצוע עבודות התאמה בנכס, לתקופה של עד 24 שנים ו- 11 חודשים

במע"ר מודיעין

* תאריך פרסום: 27/3/2022

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק + מפה

מועד אחרון להגשה: 13/4/2022 בשעה 14:00

===============================================================

מסאחה – מרחב בע"מ, בכפר סוואעד חמירה.  

נושא ההתקשרות: שדרוג מערך גיוס הכספים בארה"ב לטובת הכללית

* תאריך פרסום: 28/7/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה 17/8/2021 בשעה 14:00

==========================================================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 28/7/2021 בשעה: 14:00

===========================================================================

חוו"ד הגורם המקצועי

מועד אחרון להגשה: 5/7/2021 בשעה: 14:00

===========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

השתלמויות מקצועיות בתחום אבחוני אוטיזם בעזרת ADOS  

תאריך פרסום: 2/6/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 22/6/2021 בשעה: 14:00

==========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

שכירות לרבות ביצוע עבודות התאמה בנכס לתקופה של עד 24 שנים ו- 11 חודשים

בשכונת עין הים, חדרה

* תאריך פרסום: 18/4/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מפה

מועד אחרון להגשה: 6/5/2021 בשעה: 14:00

===========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

 שירותים פסיכולוגיים (לרבות אבחון ופסיכותרפיה) למבוטחי המחוז במנהלת חפר ושומרון

* תאריך פרסום: 5/4/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

חוו"ד הגורם המקצועי + מפה

מועד אחרון להגשה: 27/4/2021

==========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

שכירות לרבות ביצוע עבודות התאמה בנכס לתקופה של עשרים וחמש שנים + אופציה ל-25 שנים נוספות / לפחות חמש עשרה שנים + אופציה ל- 5 שנים נוספות בדרך מנחם בגין 132, תל אביב.

* תאריך פרסום: 25/3/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד + מפה

מועד אחרון להגשה: 25/4/2021

==============================================================

התקשרות עם ספק יחיד

שירותי שיקום לב באזור מנהלת שרון ובאזור מנהלות חפר ושומרון

* תאריך פרסום: 24/3/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד + מפה

מועד אחרון להגשה: 21/4/2021

==========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

שכירות לרבות ביצוע עבודות התאמה בנכס לתקופה של עד 24 שנים ו- 11 חודשים

בצפון הוד השרון

* תאריך פרסום: 9/3/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מפה

מועד אחרון להגשה: 6/4/2021 בשעה: 14:00

===========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

מתן  שירותים רפואיים בתחום ההנשמה הביתית עבור ילדים מונשמים הנמצאים בביתם

 (HOME CARE) המשויכים למחוז דרום.

* תאריך פרסום: 25/2/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

חוו"ד הגורם המקצועי

מועד אחרון להגשה: 21/3/2021

===========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

שכירות לרבות ביצוע עבודות התאמה בנכס לתקופה של עד 24 שנים ו- 11 חודשים

ברחוב בעל התניא 12, שבשכונת חב"ד, לוד

* תאריך פרסום: 24.2.2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מפה

מועד אחרון להגשה: 15/3/2021 בשעה: 14:00

==========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

שירותי הסעת צוותים רפואיים ברכבים ממוגני ירי במנהלת שומרון

* תאריך פרסום: 11/2/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

חוו"ד הגורם המקצועי

מועד אחרון להגשה: 3/3/2021

===========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

שירותי בדיקות והשבחות זרע ושירות איסוף דגימות בדיקות זרע באזור חדרה ובאזור ראש העין

* תאריך פרסום: 11/2/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

חוו"ד הגורם המקצועי

מועד אחרון להגשה: 2/3/2021

===========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

השתלמויות מקצועיות בתחום החייאת ילוד (NRP)

* תאריך פרסום: 9/2/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 28/2/2021

===========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

קבלת שירותי נהול ואחזקה של נכס בבעלות הכללית לתקופה של 5 שנים ב"בת ימון", בת-ים.

* תאריך פרסום: 7/2/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 24/2/2021

===========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

מתן שירותי הסעת חולי דיאליזה ואונקולגיה באמבולנסים באיזור צפון רמת הגולן.

* תאריך פרסום: 4/2/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 24/2/21

===========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

מתן שירותים אמבולטוריים של אשפוז יום למטופלי בריאות הנפש (בגירים וקטינים) בנתניה ובאופקים.

* תאריך פרסום: 1/2/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 21/2/2021

==========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

מתן שירותי דיאליזה למבוטחי שירותי בריאות כללית הדרים במרכז גיראטרי סיעודי שיקומי "גולדן קייר סניף המושבה בנס ציונה", בתוך המבנה בו שוכן המוסד.

*תאריך פרסום: 1/2/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 21/2/2021

==========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

מוקד למתן שירותים רפואיים בעיר אלעד

* תאריך פרסום: 31/1/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 17/2/2021

===========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

פוליסת ביטוח  עבודות קבלניות בנכס - פרויקט בניין אשפוז ג' בי"ח קפלן

* תאריך פרסום: 31/1/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרוון להגשה: 17/2/2021

==========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

שכירות לרבות ביצוע עבודות התאמה בנכס לתקופה של עד 24 שנים ברחוב ז'בוטינסקי 107, רמת גן

* תאריך פרסום: 24/1/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 11/2/2021

===========================================================================

 התקשרות עם ספק יחיד

 אספקת תווי שי לעובדי וגמלאי קבוצת כללית

* תאריך פרסום: 19/1/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 7/2/2021.

===========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

קבלת טיפול לחולים פסיכיאטרייים, שמצבם אינו מאפשר טיפול במסגרת הקהילה

* תאריך פרסום: 31/12/2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועדן אחרון להגשה: 19/1/2021 בשעה: 14:00

===========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

קבלת שירותים למטופלים בתחום בריאות הנפש בישובים אשדוד ומודיעין עילית

* תאריך פרסום: 06/12/2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 23/12/2020 בשעה: 14:00

==========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

העסקת בני הגיל השלישי לצורך מניעת אלימות במרפאות ומלר"דים

* תאריך הפרסום: 03/12/2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 23/12/2020 בשעה 14:00

===========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

מוקד שירותי רפואה דחופה בקהילה בשעות הערב בישוב יקנעם

* תאריך פרסום: 22.10.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 10.11.2020 בשעה: 11:00

=====================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

ניהול תביעות ושירותים משפטיים בתחום אחריות רפואית מקצועית

*תאריך פרסום: 21.10.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 9.11.2020 בשעה: 11:00

=====================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

הקמת מתחם לאחסון דגימות ביולוגיות בתנאים מבוקרים לצורך פרוייקט הביובנק של הכללית

* תאריך פרסום:

18.10.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

- B4P RESEARCHהודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד (003).pdf

מועד אחרון: 4.11.2020 בשעה: 11:00

====================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

מתן מערך משלים של שירותי טיפול לילדים ובני נוער

* תאריך פרסום: 30.09.2020

* תאריך עדכון: 1.10.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

חוו"ד

מועד אחרון: 18/10/2020 בשעה: 11:00

מועד אחרון: 26/10/2020 בשעה: 11:00

===========================================================

התקשרות עם ספק יחיד

לימודי המשך למתמחים ברפואת המשפחה- מחוז חיפה וג"מ 

*תאריך פרסום: 17.08.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון :06.09.2020 בשעה 14:00

=========================================================

התקשרות עם ספק יחיד

ביצוע בדיקות הדמיה + פענוח במחוז צפון 

*תאריך פרסום:09.08.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון:27.08.2020 בשעה 14:00

==========================================================

התקשרות עם ספק יחיד

מוקד שירותי רפואה דחופה בקהילה בשעות הערב בישוב יוקנעם 

*תאריך פרסום: 14.07.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון:03.08.2020 בשעה 14:00

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש