חיפוש

dsdsdsd
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

ועדת מכרזים ארצית לעניינים כלליים, הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

ד"ר יפתח יסעור, ד"ר ליאור סילורה, ד"ר שרה קפלן

נושא ההתקשרות: שדרוג מערך גיוס הכספים בארה"ב לטובת הכללית

* תאריך פרסום: 28/7/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה 17/8/2021 בשעה 14:00

==========================================================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 28/7/2021 בשעה: 14:00

===========================================================================

חוו"ד הגורם המקצועי

מועד אחרון להגשה: 5/7/2021 בשעה: 14:00

===========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

השתלמויות מקצועיות בתחום אבחוני אוטיזם בעזרת ADOS  

תאריך פרסום: 2/6/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 22/6/2021 בשעה: 14:00

==========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

שכירות לרבות ביצוע עבודות התאמה בנכס לתקופה של עד 24 שנים ו- 11 חודשים

בשכונת עין הים, חדרה

* תאריך פרסום: 18/4/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מפה

מועד אחרון להגשה: 6/5/2021 בשעה: 14:00

===========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

 שירותים פסיכולוגיים (לרבות אבחון ופסיכותרפיה) למבוטחי המחוז במנהלת חפר ושומרון

* תאריך פרסום: 5/4/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

חוו"ד הגורם המקצועי + מפה

מועד אחרון להגשה: 27/4/2021

==========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

שכירות לרבות ביצוע עבודות התאמה בנכס לתקופה של עשרים וחמש שנים + אופציה ל-25 שנים נוספות / לפחות חמש עשרה שנים + אופציה ל- 5 שנים נוספות בדרך מנחם בגין 132, תל אביב.

* תאריך פרסום: 25/3/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד + מפה

מועד אחרון להגשה: 25/4/2021

==============================================================

התקשרות עם ספק יחיד

שירותי שיקום לב באזור מנהלת שרון ובאזור מנהלות חפר ושומרון

* תאריך פרסום: 24/3/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד + מפה

מועד אחרון להגשה: 21/4/2021

==========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

שכירות לרבות ביצוע עבודות התאמה בנכס לתקופה של עד 24 שנים ו- 11 חודשים

בצפון הוד השרון

* תאריך פרסום: 9/3/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מפה

מועד אחרון להגשה: 6/4/2021 בשעה: 14:00

===========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

מתן  שירותים רפואיים בתחום ההנשמה הביתית עבור ילדים מונשמים הנמצאים בביתם

 (HOME CARE) המשויכים למחוז דרום.

* תאריך פרסום: 25/2/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

חוו"ד הגורם המקצועי

מועד אחרון להגשה: 21/3/2021

===========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

שכירות לרבות ביצוע עבודות התאמה בנכס לתקופה של עד 24 שנים ו- 11 חודשים

ברחוב בעל התניא 12, שבשכונת חב"ד, לוד

* תאריך פרסום: 24.2.2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מפה

מועד אחרון להגשה: 15/3/2021 בשעה: 14:00

==========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

שירותי הסעת צוותים רפואיים ברכבים ממוגני ירי במנהלת שומרון

* תאריך פרסום: 11/2/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

חוו"ד הגורם המקצועי

מועד אחרון להגשה: 3/3/2021

===========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

שירותי בדיקות והשבחות זרע ושירות איסוף דגימות בדיקות זרע באזור חדרה ובאזור ראש העין

* תאריך פרסום: 11/2/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

חוו"ד הגורם המקצועי

מועד אחרון להגשה: 2/3/2021

===========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

השתלמויות מקצועיות בתחום החייאת ילוד (NRP)

* תאריך פרסום: 9/2/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 28/2/2021

===========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

קבלת שירותי נהול ואחזקה של נכס בבעלות הכללית לתקופה של 5 שנים ב"בת ימון", בת-ים.

* תאריך פרסום: 7/2/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 24/2/2021

===========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

מתן שירותי הסעת חולי דיאליזה ואונקולגיה באמבולנסים באיזור צפון רמת הגולן.

* תאריך פרסום: 4/2/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 24/2/21

===========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

מתן שירותים אמבולטוריים של אשפוז יום למטופלי בריאות הנפש (בגירים וקטינים) בנתניה ובאופקים.

* תאריך פרסום: 1/2/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 21/2/2021

==========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

מתן שירותי דיאליזה למבוטחי שירותי בריאות כללית הדרים במרכז גיראטרי סיעודי שיקומי "גולדן קייר סניף המושבה בנס ציונה", בתוך המבנה בו שוכן המוסד.

*תאריך פרסום: 1/2/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 21/2/2021

==========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

מוקד למתן שירותים רפואיים בעיר אלעד

* תאריך פרסום: 31/1/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 17/2/2021

===========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

פוליסת ביטוח  עבודות קבלניות בנכס - פרויקט בניין אשפוז ג' בי"ח קפלן

* תאריך פרסום: 31/1/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרוון להגשה: 17/2/2021

==========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

שכירות לרבות ביצוע עבודות התאמה בנכס לתקופה של עד 24 שנים ברחוב ז'בוטינסקי 107, רמת גן

* תאריך פרסום: 24/1/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 11/2/2021

===========================================================================

 התקשרות עם ספק יחיד

 אספקת תווי שי לעובדי וגמלאי קבוצת כללית

* תאריך פרסום: 19/1/2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 7/2/2021.

===========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

קבלת טיפול לחולים פסיכיאטרייים, שמצבם אינו מאפשר טיפול במסגרת הקהילה

* תאריך פרסום: 31/12/2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועדן אחרון להגשה: 19/1/2021 בשעה: 14:00

===========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

קבלת שירותים למטופלים בתחום בריאות הנפש בישובים אשדוד ומודיעין עילית

* תאריך פרסום: 06/12/2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 23/12/2020 בשעה: 14:00

==========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

העסקת בני הגיל השלישי לצורך מניעת אלימות במרפאות ומלר"דים

* תאריך הפרסום: 03/12/2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 23/12/2020 בשעה 14:00

===========================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

מוקד שירותי רפואה דחופה בקהילה בשעות הערב בישוב יקנעם

* תאריך פרסום: 22.10.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 10.11.2020 בשעה: 11:00

=====================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

ניהול תביעות ושירותים משפטיים בתחום אחריות רפואית מקצועית

*תאריך פרסום: 21.10.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון להגשה: 9.11.2020 בשעה: 11:00

=====================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

הקמת מתחם לאחסון דגימות ביולוגיות בתנאים מבוקרים לצורך פרוייקט הביובנק של הכללית

* תאריך פרסום:

18.10.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון: 4.11.2020 בשעה: 11:00

====================================================================

התקשרות עם ספק יחיד

מתן מערך משלים של שירותי טיפול לילדים ובני נוער

* תאריך פרסום: 30.09.2020

* תאריך עדכון: 1.10.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

חוו"ד

מועד אחרון: 18/10/2020 בשעה: 11:00

מועד אחרון: 26/10/2020 בשעה: 11:00

===========================================================

התקשרות עם ספק יחיד

לימודי המשך למתמחים ברפואת המשפחה- מחוז חיפה וג"מ 

*תאריך פרסום: 17.08.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון :06.09.2020 בשעה 14:00

=========================================================

התקשרות עם ספק יחיד

ביצוע בדיקות הדמיה + פענוח במחוז צפון 

*תאריך פרסום:09.08.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון:27.08.2020 בשעה 14:00

==========================================================

התקשרות עם ספק יחיד

מוקד שירותי רפואה דחופה בקהילה בשעות הערב בישוב יוקנעם 

*תאריך פרסום: 14.07.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון:03.08.2020 בשעה 14:00

===========================================================

התקשרות עם ספק יחיד

ביצוע צילומי רנטגן ואולטרסאונד ופענוחם בישוב טמרה-מחוז חיפה

*תאריך פרסום:08.06.2020 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון :28.06.2020 בשעה 14:00

=========================================================

התקשרות עם ספק יחיד

בקרה ופיקוח מקצועי על רפואים מורשים מטעמה וכל יצרנים מורשים מטעמה המספקים תותבות לגפיים, נעליים אורטופדיות ומכשירי אורטזיה על פי מפרט של רופאים המורשים.

*תאריך פרסום: 03.06.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון: 23.06.2020 בשעה 14:00.

===========================================================

התקשרות עם ספק יחיד

ביצוע צילומי טומוגרפיה ממוחשבת,צילומי רנטגן ואולטרסאונד ופענוחם בחיפה

*תאריך פרסום: 26.05.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון:17.06.2020 בשעה 14:00

==========================================================

התקשרות עם ספק יחיד

שיווק דיגיטלי ושירות on-line של שירותי הכנה ללידה ליולדת 

*תאריך פרסום: 25.05.2020 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון:14.06.2020 בשעה 14:00

============================================================

התקשרות עם ספק יחיד

שירות אבחון תפקודי נשימה בישוב עראבה-מחוז חיפה

*תאריך פרסום:21.05.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון : 10.06.2020 בשעה 14:00

=============================================================

התקשרות עם ספק יחיד

ביצוע צילומי רנטגן ואולטרסאונד ופענוחם בישוב דלית אל כרמל-מחוז חיפה

*תאריך פרסום:21.05.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון :10.06.2020 בשעה 14:00

=============================================================

התקשרות עם ספק יחיד

ביצוע צילומי רנטגן ואולטרסאונד ופענוחם ביישוב קרית טבעון-מחוז חיפה

*תאריך פרסום: 21.05.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון:10.06.2020 בשעה 14:00

=========================================================

התקשרות עם ספק יחיד

ביצוע צילומי רנטגן ואולטרסאונד ופענוחם בעיר קרית אתא-מחוז חיפה

*תאריך פרסום:21.05.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון :10.06.2020 בשעה 14:00

==========================================================

התקשרות עם ספק יחיד

ביצוע אולטרסאונד ופענוחו ביישוב סכנין-מחוז חיפה

*תאריך פרסום: 21.05.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון :10.06.2020 בשעה 14:00

===========================================================

התקשרות עם ספק יחיד

ביצוע צילומי רנטגן ואולטרסאונד ופענוחם ביישוב מג'ד אל כרם-מחוז חיפה 

*תאריך פרסום:21.05.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון:10.06.2020 בשעה 14:00

============================================================

התקשרות עם ספק יחיד

ביצוע צילומי רנטגן ואולטרסאונד ופענוחם ביישוב ירכא-מחוז חיפה 

*תאריך פרסום:21.05.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון :10.06.2020 בשעה 14:00

==========================================================

התקשרות עם ספק יחיד

שירותי רפואה יועצת בתחום בדיקות אנדוסקופיה וקולונוסקופיה ביישוב טמרה -מחוז חיפה

*תאריך פרסום :21.05.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון :10.06.2020 בשעה 14:00

===========================================================

התקשרות עם ספק יחיד

קבלת לקט עיתונות ארצית וניתוח תדמיתי על פי הלקט 

*תאריך פרסום: 13.05.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד 

מועד אחרון: 03.06.2020 בשעה 14:00

============================================================

התקשרות עם ספק יחיד

מכון למתן שירותי אבחון קרדיולוגי בדיקות ארגומטריה ואקו לב למבוגרים וילדים ביישוב שפרעם - מחוז חיפה וג"מ

*תאריך פרסום: 22.03.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון: 16.04.2020 בשעה 14:00

===========================================================

התקשרות עם ספק יחיד

מכון למתן שירותי רפואה יועצת, לרבות שירות אבחון קרדיולוגי בדיקות ארגומטריה ואקו לב למבוגרים ביישוב מכר-ג'דידה - מחוז חיפה וג"מ

*תאריך פרסום : 22.03.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון: 16.04.2020 בשעה 14:00

==========================================================

התקשרות עם ספק יחיד

מכון למתן שירותי רפואה יועצת, לרבות שירות אבחון קרדיולוגי, בדיקות ארגומטריה ואקו לב למבוגרים וילדים ביישוב סחנין- מחוז חיפה וג"מ

*תאריך פרסום :22.03.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון: 16.04.2020 בשעה 14:00

==========================================================

התקשרות עם ספק יחיד

מכון למתן שירותי רפואה יועצת, לרבות שירות אבחון קרדיולוגי, בדיקות ארגומטריה ואקו לב למבוגרים ביישוב טמרה -מחוז חיפה וג"מ

*תאריך פרסום: 22.03.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון : 16.04.2020 בשעה 14:00

=========================================================

התקשרות עם ספק יחיד

הכשרה, הטמעה ותרגול של צוות רפואי וסיעודי בנושא מיומנויות תקשורת והחלטות בסוף החיים

*תאריך פרסום: 27.02.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון: 18.03.2020 בשעה 14:00

==========================================================

התקשרות עם ספק יחיד

מתן שירותי בית מאזן בעיר רחובות

*תאריך פרסום: 26.02.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון: 11.03.2020 בשעה 14:00

===========================================================

התקשרות עם ספק יחיד

קידום תכנית פינוי-בינוי ברחוב צבי ישי 1 - יהוד-מונסון 

*תאריך פרסום: 27.01.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון: 16.02.2020 בשעה 14:00

==========================================================

התקשרות עם ספק יחיד

חנות מקוונת כוללת מוצרים שונים עבור בתי חולים

*תאריך פרסום:16.01.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מועד אחרון: 05.02.2020 בשעה 14:00 

============================================================

התקשרות עם ספק יחיד

מרפאה יועצת של הכללית וסניף של מכון מור בבאר שבע 

*תאריך פרסום: 07.01.2020

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד 

מועד אחרון: 27.01.2020 בשעה 14:00

===========================================================

התקשרות עם ספק יחיד 

ביצוע בדיקות ממוגרפיה ואולטרסאונד שד באמצעות ניידת ברחבי מרפאות - מחוז צפון 

*תאריך פרסום: 29.12.2019

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד 

מועד אחרון: 16.01.2020 בשעה 14:00

==============================================================

התקשרות עם ספק יחיד

מתן שירותי דוזימטריה עם הועדה לאנרגיה אטומית- המרכז הרפואי העמק

*תאריך פרסום: 25.11.2019

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד 

מועד אחרון: 15.12.2019 בשעה 14:00 

===============================================

התקשרות עם ספק יחיד

העברות מטופלים במסוק בין בתי חולין עבור בית החולים יוספטל

*תאריך פרסום: 08.09.2019 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד 

מועד אחרון: 26.09.2019 בשעה 14:00 

======================================================

התקשרות עם ספק יחיד

שיקום יום בקהילה שיכלול את רב השירותים הנדרשים תחת קורת גג אחד - עבור מחוז דן פתח-תקווה 

*תאריך פרסום: 04.09.2019 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד 

חוות דעת 

מועד אחרון: 24.09.2019 בשעה 14:00 

==========================================================

התקשרות עם ספק יחיד

מתן רשות שימוש במגרש ברחוב לוי אשכול 40/א בנתניה 

*תאריך פרסום:05.08.2019

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מפה-מספר 1 

מפה-מספר 2 

מועד אחרון: 25.08.2019 בשעה 14:00 

=======================================================

התקשרות עם ספק יחיד

שרותי כביסה למרכז הרפואי יוספטל 

*תאריך פרסום:01.08.2019

חוות דעת 

מועד אחרון: 21.08.2019 בשעה 14:00 

=======================================================

התקשרות עם ספק יחיד

הקמת מרכז להתפתחות הילד בכפר קאסם

*תאריך פרסום: 21.07.2019 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד 

חוות דעת 

מועד אחרון :08.08.2019 בשעה 14:00 

==========================================================

התקשרות עם ספק יחיד

קידום תכנית פינוי בינוי במרכז מסחרי ברחוב העלייה 7 בבאר שבע  

*תאריך פרסום: 01.07.2019 

חוות דעת 

מועד אחרון :21.07.2019 בשעה 12:00  

======================================

התקשרות עם ספק יחיד

שירותים פיננסיים הכוללים ביצוע עסקאות ניכיון (פקטורינג)

*תאריך פרסום: 07.05.2019

חוות דעת

מועד אחרון: 29.05.2019 בשעה 14:00

===================================== 

התקשרות עם ספק יחיד

השכרת 500 מקומות חניה ברדיוס שאינו עולה על 500 מטרים מאחד משערי הכניסה למרכז שניידר

*תאריך פרסום: 25.2.2019

חוות דעת

מועד אחרון:17.03.2019 בשעה 14:00

 =====================================

התקשרות עם ספק יחיד

לביצוע סדנאות בנושא מיומנויות תקשורת בסוף החיים

*תאריך פרסום:22.11.2018

חוות דעת

מועד אחרון: 12.12.2018 בשעה 14:00

====================================

התקשרות עם ספק יחיד

ביצוע קורסים וסדנאות בנושא הטיפול והשרות במטופלים מוגבלים שכלית והתפתחותית (מש"ה)

*תאריך פרסום: 15.11.2018

חוות דעת

מועד אחרון: 05.12.2018 בשעה 14:00

=====================================

התקשרות עם ספק יחיד

קבלת שירותי בקרת מדיה

*תאריך פרסום: 12.11.2018

חוות דעת

 מועד אחרון: 02.12.2018 בשעה 14:00

=====================================

התקשרות עם ספק יחיד

מכון פיזיותרפיה ורפואה משלימה באזור רהט

*תאריך פרסום: 14.10.2018

חוות דעת

מועד אחרון: 4.11.2018 בשעה 14:00

 =====================================

 התקשרות עם ספק יחיד

מערכות לגילוי אש, טיפול תחזוקת מנוע ותיקון תקלות

*תאריך פרסום:9.9.2018

חוות דעת

מועד אחרון :11.10.2018 בשעה 14:00

======================================= 

 התקשרות עם ספק יחיד

צילום עיניים רפואי במרכז הרפואי לין

*תאריך פרסום:9.9.2018

חוות דעת

מועד אחרון :11.10.2018 בשעה 14:00

 ======================================

 התקשרות עם ספק יחיד

תיקונים וטיפולים במערכות העיקור STERRAD

*תאריך פרסום:9.9.2018

חוות דעת

מועד אחרון :11.10.2018 בשעה 14:00

 ======================================

התקשרות עם ספק יחיד

טיפול תחזוקתי מנוע ותיקון תקלות עבור מעליות במחוז חיפה וגליל מערבי

*תאריך פרסום: 9.9.2018

חוות דעת

 מועד אחרון: 11.10.2018 בשעה 14:00

======================================

התקשרות עם ספק יחיד

אספקת שירותי הפקה והפצה של עלון מבצעים למוצרי פארמה ותכשירי OTC

*תאריך פרסום: 6.8.2018

חוות דעת

מועד אחרון : 26.8.2018 בשעה 14:00

====================================

התקשרות עם ספק יחיד

אספקה,התקנה,תחזוקה ושירות כולל חלפים במערכות כיבוי אש בחדרי תקשורת בבניין הרב תכליתי

*תאריך פרסום:11.6.2018

חוות דעת

מועד אחרון: 1.7.2018 בשעה 14:00

====================================

התקשרות עם ספק יחיד

התקנת לחצן מצוקה אישי בטלפון נייד האישי של עובדי מרפאות של הכללית

*תאריך פרסום: 04.06.2018

חוות דעת

 מועד אחרון: 24.6.2018 בשעה 14:00 

===================================

התקשרות עם ספק יחיד

הפקת עיתון משותף למחוז צפון ולבית חולים העמק

*תאריך פרסום:24.5.2018

חוות דעת

מועד אחרון:13.6.2018 בשעה 14:00 

====================================

התקשרות עם ספק יחיד

ייעוץ מקצועי נדל"ן לגבי חלופות או העדר חלופות לנכסים המושכרים ע"י מחוז חיפה

*תאריך פרסום: 14.5.2018

חוות דעת

מועד אחרון : 4.6.2018 בשעה 14:00  

 ====================================

התקשרות עם ספק יחיד

לטיפול במתן שרותי בריאות הנפש בישובים בני ברק ואלעד

*תאריך פרסום:07.05.2018

חוות דעת

מועד אחרון :28.5.2018 בשעה 14:00

==================================== 

התקשרות עם ספק יחיד

לניהול ותפעול המערך הקשור במתן שירותי בריאות במדינות חוץ ומערך ההתקשרויות עם ספקים הרפואיים בחו"ל.

*תאריך פרסום: 06.05.2018

חוות דעת

מועד אחרון: 27.05.2018 בשעה 14:00

=====================================

 

התקשרות עם ספק יחיד

אספקה והתקנה של שלטי חוצות(בילבורד) בעיר עפולה

*תאריך פרסום: 26.4.2018

חוות דעת

מועד אחרון:16.5.2018 בשעה 14:00

 =======================================

התקשרות עם ספק יחיד

אספקה והתקנה של שלטי הכוונה בערים צפת,עפולה וטבריה

*תאריך פרסום: 26.4.2018

 

חוות דעת

מועד אחרון: 16.5.2018 בשעה 14:00

====================================

התקשרות עם ספק יחיד

קבלת שירותי מוקד לרפואה דחופה למבוטחי כללית בעיר יבנה

*תאריך פרסום:14.3.2018

חוות דעת

 

מועד אחרון:10.4.2018 בשעה 14:00

===================================

התקשרות עם ספק יחיד

מערכות גילוי אש - טיפול תחזוקתי מונע + תיקון תקלות

*תאריך פרסום: 5.3.2018

 

חוות דעת

מועד אחרון: 25.3.2018 בשעה 14:00

======================================

התקשרות עם ספק יחיד

לקט עיתונות ארצית וניתוח תדמיתי על פי הלקט

*תאריך פרסום:27.2.2018

חוות דעת

מועד אחרון: 19.3.2018 בשעה 14:00

====================================

התקשרות עם ספק יחיד

פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לרופאים

*תאריך פרסום: 22.2.2018

חוות דעת

 מועד אחרון: 15.3.2018 בשעה 12:00

=====================================

התקשרות עם ספק יחיד

טיפולי פוטותרפיה בירושלים

*תאריך פרסום:15.2.2018

 חוות דעת

מועד אחרון: 7.3.2018 בשעה 14:00

=====================================

התקשרות עם ספק יחיד

שירותי ניהול בקניון כרמיאל

*תאריך פרסום: 13.2.2018

 

חוות דעת

מועד אחרון : 5.3.2018 בשעה 14:00
=====================================

התקשרות עם ספק יחיד

שירותי,תחזוקה ותיקון מערכות אל פסק מתוצרת אביאם מערכות.

*תאריך פרסום: 31.1.2018

 

חוות דעת

מועד אחרון : 20.02.2018 בשעה 14:00

=====================================

התקשרות עם ספק יחיד

שירות, תחזוקה ותיקון מערכות אל פסק מתוצרת גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות.

*תאריך פרסום: 31.1.2018

חוות דעת

מועד אחרון: 20.02.2018 בשעה 14:00.

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש