חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>אסתמה</title><id>32</id></CategoryInfo></Category>TrueאסתמהBudesonide16004TrueTrueFalseTrueTrueTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1600</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Budesonide</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1600</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1600</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>בודזונייד היא תרופה נוגדת דלקת ממשפחת הקורטיקוסטרואידים. היא משוּוקת במשאף או בתמיסה לשאיפה (לאינהלציה) ומשמשת לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/asthma.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;באסתמה&lt;/a&gt;.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1600</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1600</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>משאף,&amp;nbsp; תמיסה לשאיפה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1600</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1600</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>בהתאם להחלטת הרופא.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1600</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;b&gt;משאף בודיקורט טורבוהלר&lt;br&gt;המינון ההתחלתי&lt;/b&gt;: 100 עד 200 מיקרוגרם פעמיים ביום. במקרה הצורך יעלה הרופא את המינון בהדרגה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;המינון המרבי&lt;/b&gt;: 1,600 מיקרוגרם ביום בחלוקה ל־2 עד 4 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b style=""&gt;משאף מיפלוניד&lt;br&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;המינון ההתחלתי&lt;/b&gt;: 200 מיקרוגרם פעמיים ביום. במקרה הצורך יעלה הרופא את המינון בהדרגה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;מינון אחזקה&lt;/b&gt;: 200 עד 400&amp;nbsp;מיקרוגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;המינון המרבי&lt;/b&gt;: 1,600 מיקרוגרם ביום בחלוקה ל־2 עד 4 מנות ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תמיסות לאינהלציה (בודיקורט רספולס ובודזונייד סטרינבס&lt;u&gt;)&lt;br&gt;&lt;/u&gt;המינון ההתחלתי&lt;/b&gt;: 0.5 עד 1&amp;nbsp;מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;המינון המרבי&lt;/b&gt;: 2 מיליגרם פעמיים ביום.</adult><child>&lt;b style=""&gt;משאף בודיקורט טורבוהלר&lt;br&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;6 עד 11 שנים&lt;br&gt;המינון ההתחלתי&lt;/b&gt;: 100 מיקרוגרם פעמיים ביום. במקרה הצורך יעלה הרופא את המינון בהדרגה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;המינון המרבי&lt;/b&gt;: 800 מיקרוגרם ביום בחלוקה ל־2 עד 4 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;בני 12 שנים ויותר&lt;br&gt;המינון ההתחלתי&lt;/b&gt;: 100 עד 200 מיקרוגרם פעמיים ביום. במקרה הצורך יעלה הרופא את המינון בהדרגה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;המינון המרבי&lt;/b&gt;: 1,600 מיקרוגרם ביום בחלוקה ל־2 עד 4 מנות.&lt;br&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;משאף מיפלוניד&amp;nbsp;(&lt;/b&gt;&lt;b style=""&gt;מיועד לבני 6 שנים ויותר&lt;u&gt;)&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;המינון ההתחלתי&lt;/b&gt;: 200 מיקרוגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;מינון אחזקה&lt;/b&gt;: 200 מיקרוגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;המינון המרבי&lt;/b&gt;: 400 מיקרוגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תמיסות לאינהלציה (בודיקורט רספולס ובודזונייד סטרינבס&lt;u&gt;)&lt;/u&gt;&lt;br&gt;מגיל חצי שנה ועד 12 שנים&lt;br&gt;המינון ההתחלתי&lt;/b&gt;: 0.25 מיליגרם פעם או פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תינוקות וילדים שמקבלים גם סטרואידים בבליעה&lt;/b&gt;: 0.5 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;המינון המרבי&lt;/b&gt;: 1 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;בני&amp;nbsp;12 שנים ויותר&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;המינון ההתחלתי&lt;/b&gt;: 0.5 עד 1 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;המינון המרבי:&lt;/b&gt; 2 מיליגרם פעמיים ביום.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1600</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. יש להקפיד על הוראות השימוש במשאף כפי שמופיעות בעלון לצרכן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. לאחר השימוש יש לשטוף את הפה במים - ולירוק אותם. אסור לבלוע את המים שבהם נשטף הפה. כך מפחיתים את תופעות הלוואי בחלל הפה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. משאף מיפלוניד מכיל כמוסות שאותן יש להכניס למקום הייעודי במשאף. אסור לבלוע את הכמוסות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1600</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לא רלוונטי. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1600</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>1. בודסוניד היא תרופה סטרואידלית לטיפול באסתמה. היא משוּוקת בישראל בכמה תכשירים מסחריים:&lt;br&gt;&lt;br&gt;א. בודיקורט טורבוהלר, משאף אבקה יבשה המשוּוק&amp;nbsp;בשני מינונים: 100 מיקרוגרם ו־200 מיקרוגרם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ב. מיפלוניד - משאף אבקה יבשה שבו המנה המדודה מגיעה בכמוסה שאותה יש להכניס לגוף המשאף. הכמוסה מכילה אבקה ובה החומר הפעיל. אסור לבלוע את הכמוסות. למשאף הזה יש שני מינונים: 200 מיקרוגרם ו־400 מיקרוגרם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ג. בודיקורט רספולס - תמיסה לאינהלציה שמשוּוקת&amp;nbsp;בשני ריכוזים: 0.5 מיליגרם למליליטר ו־2 מיליגרם למיליליטר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ד. בודזונייד סטרינבס - תמיסה לאינהלציה שמשוּוקת&amp;nbsp;בשני ריכוזים: 0.5 מיליגרם למיליליטר ו־2 מיליגרם למיליליטר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תמיסה לאינהלציה מיועדת בדרך כלל לשימוש קצר טווח בעת התקפי אסתמה. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע למשך הטיפול המומלץ.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בודזונייד אינה מרחיבת סימפונות. יש להתייעץ עם הרופא המטפל אם זקוקים גם לטיפול במרחיבי סימפונות. קיימים משאפים משולבים שכוללים הן סטרואיד והן מרחיב סימפונות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל ואצל רופא ריאות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. לאחר השימוש יש לשטוף את הפה במים ולירוק אותם. אסור לבלוע את המים שבהם נשטף הפה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1600</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1600</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1600</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1600</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1600</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1600</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;נהיגה&lt;/b&gt;: השימוש במשאף אינו אמור להשפיע על יכולת הנהיגה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;היריון&lt;/b&gt;: אישה הרה או שמתכננת היריון צריכה להתייעץ עם הרופא המטפל. ניתן להשתמש במשאף בהיריון, אך יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הנקה&lt;/b&gt;: אישה מיניקה או שמתכננת להיניק צריכה להתייעץ עם הרופא המטפל. ניתן להשתמש במשאף בתקופת ההנקה, אך יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;אלכוהול&lt;/b&gt;: שתיית אלכוהול אינה אמורה להשפיע על יעילות המשאף. יש להתייעץ עם הרופא המטפל אם המצב הרפואי מאפשר לשתות אלכוהול.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1600</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התכשיר.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1600</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1.&amp;nbsp;&lt;b&gt;ההיסטוריה הרפואית&lt;/b&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית: מצבים רפואיים ומחלות בהווה ובעבר. כמו כן יש לדווח לו על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;&lt;b&gt;מצבים שמחייבים ייעוץ רפואי&lt;/b&gt;. אם ההיסטוריה הרפואית כוללת אחד או יותר מהמצבים הבאים יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני שמשתמשים בתרופה:&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/tuberculosis.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;שחפת&lt;/a&gt;, זיהום בחזה, זיהום נגיפי בדרכי הנשימה,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/pneumonia.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דלקת ריאות&lt;/a&gt;, מחלת כבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;&lt;b&gt;משאף סטרואידים&lt;/b&gt;. המשאף הזה, שמיועד לטיפול באסתמה, מכיל סטרואידים בלבד ואינו כולל מרחיב סימפונות, ולכן אינו מקל באופן מיידי על קוצר נשימה. תפקיד הסטרואידים הוא להפחית את התהליך הדלקתי שנוצר בדרכי הנשימה כתוצאה מהאסתמה, ולכן הטיפול בסטרואידים בשאיפה הוא לרוב חיוני. מי שסובלים גם מקוצר נשימה בגלל האסתמה נזקקים גם למשאפים מרחיבי סימפונות. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לנטילת משאף שבו משולבים סטרואידים ומרחיבי סימפונות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;&lt;b&gt;החמרה במצב הנשימה&lt;/b&gt;. אם בעת שמטופלים במשאף ישנה החמרה במצב הנשימה (שיכולה לבוא לידי ביטוי, בין היתר, באירועים של קוצר נשימה ושל צפצופים בנשימה), יש לפנות לרופא המטפל כדי שיעריך את מצב הריאות ויבחן את האפשרות לטיפול חלופי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;&lt;b&gt;צורות השיווק של בודזונייד&lt;/b&gt;. התרופה משוּוקת בישראל בארבעה תכשירים מסחריים:&lt;br&gt;&lt;br&gt;א. בודיקורט טורבוהלר, משאף אבקה יבשה שמשוּוק&amp;nbsp;בשני מינונים: 100 מיקרוגרם ו־200 מיקרוגרם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ב. מיפלוניד, משאף אבקה יבשה שבו המנה המדודה מגיעה בכמוסה המוכנסת לגוף המשאף. הכמוסה מכילה את החומר הפעיל בתוך אבקה. אסור לבלוע את הכמוסות. המשאף הזה משוּוק&amp;nbsp;בשני מינונים: 200 מיקרוגרם ו־400 מיקרוגרם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ג. בודיקורט רספולס, תמיסה לאינהלציה המשוּוקת&amp;nbsp;בשני ריכוזים: 0.5 מיליגרם למיליליטר ו־2 מיליגרם למיליליטר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ד. בודזונייד סטרינבס, תמיסה לאינהלציה המשוּוקת&amp;nbsp;בשני ריכוזים: 0.5 מיליגרם למיליליטר ו־2 מיליגרם למיליליטר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.&amp;nbsp;&lt;b&gt;משך השימוש בתמיסות לאינהלציה&lt;/b&gt;. תמיסות לאינהלציה ניתנות בדרך כלל לפרק זמן קצר ככל האפשר ובעיקר בעת התקפים או החמרות במצב הנשימה. אם הרופא רושם תמיסה לאינהלציה, יש להקפיד על משך השימוש שהוא קבע. לאחר מכן יש להתייעץ איתו אם ניתן להשתמש במשאף במקום בתמיסה לאינהלציה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7.&amp;nbsp;&lt;b&gt;הדרכה אצל הרוקח&lt;/b&gt;. יש להקפיד על השימוש במשאף בהתאם להוראות המופיעות בעלון לצרכן. אם מתלבטים בנוגע לאופן השימוש, יש לבקש הדרכה מהרוקח.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8.&amp;nbsp;&lt;b&gt;מעקב רפואי&lt;/b&gt;. בעת שמטופלים בתרופה מומלץ להיות במעקב קבוע אצל רופא המטפל. ייתכן שהוא גם ייתן הפניה לבדיקה אצל רופא ריאות כדי שיבחן את&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_checkups/Pages/spirometry.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;תפקודי הריאות&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ויעריך את יעילות הטיפול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9.&amp;nbsp;&lt;b&gt;תופעות לוואי של סטרואידים&lt;/b&gt;. לסטרואידים ייתכנו תופעות לוואי מערכתיות כמו עלייה ברמות הסוכר בדם, ירידה ברמות האשלגן בדם, ירידה בצפיפות העצם ועלייה בסיכון&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/osteoporosis.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;לאוסטאופורוזיס&lt;/a&gt;, עיכוב גדילה אצל ילדים,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/glaucoma.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;גלאוקומה&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/eyes/Pages/cataract.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;וקטרקט&lt;/a&gt;&amp;nbsp;בעיניים ודיכוי של בלוטת האדרנל. תופעות הלוואי האלה שכיחות יותר כאשר נוטלים סטרואידים בכדורים או בזריקות. מתן סטרואידים בשאיפה מפחית את הסיכון לתופעות הלוואי האלה. בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לבדיקות נוספות שיש לעשות בעת שמטופלים בתרופה כמו מעקב אחרי&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;סוכרת&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_checkups/Pages/bone_mineral_density_test.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בדיקות לצפיפות העצם&lt;/a&gt;&amp;nbsp;במבוגרים, בדיקות עיניים ומעקב אחרי הגדילה של ילדים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10.&amp;nbsp;&lt;b&gt;נטילת סטרואידים בטבליות&lt;/b&gt;. מי שנוטלים סטרואידים גם בטבליות, כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5192" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פרדניזון&lt;/a&gt;, צריכים להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע להמשך הנטילה של הסטרואידים בטבליות. אם צריך להפסיק את נטילת הסטרורידים בטבליות, אסור לעשות זאת בבת אחת, אלא יש לעשות זאת בהדרגה, בהתאם להמלצות הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11.&amp;nbsp;&lt;b&gt;נשים בגיל הפוריות&lt;/b&gt;. אישה בגיל הפוריות צריכה להתייעץ עם הרופא המטפל אם היא מתכננת היריון או נמצאת בהיריון או אם היא מיניקה או מתכננת להיניק בעת שהיא מטופלת בבודזונייד. ייתכן שהרופא המטפל יאשר את השימוש במשאף הזה בתקופת ההיריון וההנקה, אך במקרה כזה הוא צפוי להורות למטופלת להיות אצלו במעקב רפואי קבוע.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12.&amp;nbsp;&lt;b&gt;שטיפת פה&lt;/b&gt;. לאחר השימוש במשאף יש לשטוף את הפה במים ולירוק. אסור לבלוע את המים. שטיפת הפה במים מסייעת להפחית תופעות הלוואי בחלל הפה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13.&amp;nbsp;&lt;b&gt;ניקוי המשאף&lt;/b&gt;. ניתן לנקות את החלק החיצוני של המשאף באמצעות ממחטת נייר יבשה (טישו). אסור להשתמש במטלית לחה, ואסור להרטיב את המשאף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;14. &lt;b&gt;ניתוחים&lt;/b&gt;. לפני ניתוח יש לדווח לרופא המנתח על כל תרופה שנוטלים, ובכלל זה על בודזונייד.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1600</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;תופעות לוואי שמחייבות לפנות לרופא המטפל&lt;/b&gt;&lt;br&gt;תופעות הלוואי האלה הן ברובן נדירות, אך עלולות להיות מסכנות חיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. תופעות לוואי של רגישות־יתר: תופעות לוואי בעור (פריחה, נפיחות, אדמומיות, גירוי, הופעת כיבים ושלפוחיות, התקלפוhuת), חום גוף גבוה, קוצר נשימה, קשיי נשימה, לחץ בחזה או בגרון, קושי לבלוע, נפיחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפנים, העפעפיים, הפה, השפתיים, הלשון, הגרון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. החמרה בתסמיני הנשימה כמו לחץ בחזה, קוצר נשימה או צפצופים בנשימה מייד לאחר השימוש במשאף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תסמינים של דלקת ריאות כגון חום גוף גבוה, צמרמורות, שיעול, ליחה מוגברת, שינוי בצבע הליחה, קושי בנשימה, לחץ בחזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. עלייה ברמות הסוכר בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. דופק מהיר ועלייה בלחץ הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. סחרחורות חמורות עד כדי עילפון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. כאבים בעצמות, נטייה לשבור עצמות בעקבות נפילה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. שינויים בראייה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. פריחה, פטרת, כיבים בחלל הפה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;שינויים בקול, צרידות, כאבי ראש, רעד, דופק לב מהיר, אי־שקט, חוסר מנוחה, הפרעות שינה, סחרחורות, חבורות בעור, ראייה מטושטשת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;/b&gt;&lt;br&gt;פריחה, גרד, רמות אשלגן נמוכות בדם, התכווצות של דרכי הנשימה (ברונכוספזם).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי לא שכיחות של סטרואידים לשאיפה (הסיכון עולה אם משתמשים בסטרואידים בטבליות או בזריקות)&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;שינויים בצפיפות העצם, קטרקט, גלאוקומה (עלייה בלחץ התוך־עיני), האטה בקצב הגדילה בילדים ובמתבגרים, השפעה על בלוטת יותרת הכליה (אדרנל), החמרה של סוכרת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/b&gt;&lt;br&gt;עלייה ברמות הסוכר בדם, דיכאון, הפרעות התנהגות בילדים, לחץ בחזה, שינויים בחוש הטעם, שינויים בלחץ הדם.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1600</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא. במיוחד יש ליידע אותו אם נוטלים אחת או יותר מהתרופות הבאות:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. תרופות אחרות לטיפול באסתמה, כולל תיאופילין, סטרואידים בטבליות או בזריקות (כמו פרדניזון) ומשאפים אחרים. ככלל, ניתן לשלב משאפים אחרים לטיפול באסתמה או &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/copd.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ב־COPD&lt;/a&gt;, אך מומלץ להימנע מכפילות משאפים. יש להתייעץ עם רופא ריאות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תרופות לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בהפרעות קצב&lt;/a&gt; כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8123" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דיגוקסין&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5203" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ואמיודרון&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תרופות לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/aids.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בֺ־HIV&lt;/a&gt; כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5242" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ריטונביר&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תרופות נוגדות פטריות ממשפחת האזולים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8554" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;איטרקונזול&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7763" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ווריקונזול&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7871" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ופוסקונזול&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. אנטיביוטיקה ממשפחת המקרולידים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8417" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;קלריתרומיצין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. תרופות הרדמה לניתוחים, משככי כאבים ממשפחת האופיואידים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4710" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;קודאין&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7482" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ומורפין&lt;/a&gt;.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1600</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b style=""&gt;משאף בודיקורט טורבוהלר&lt;br&gt;&lt;/b&gt;יש לאחסן את המשאף בטמפרטורת החדר (לא יותר מ־30 מעלות צלזיוס) ולהקפיד לסגור את המכסה שלו לאחר השימוש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b style=""&gt;משאף מיפלוניד&lt;br&gt;&lt;/b&gt;יש לאחסן את המשאף ואת הכמוסות באריזה המקורית (אריזת מגש), בטמפרטורה שנמוכה מ־25 מעלות צלזיוס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b style=""&gt;בודיקורט רספולס, תמיסה לאינהלציה&lt;br&gt;&lt;/b&gt;יש לשמור את התכשיר באריזה המקורית, במקום מוגן מאור ובטמפרטורה שאינה גבוהה מ־30 מעלות צלזיוס. לאחר פתיחת המעטפה אפשר להשתמש ברספולס שנותרו במשך 3 חודשים. רספול שנפתח - יש להשתמש בו בתוך 12 שעות ממועד פתיחתו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b style=""&gt;תמיסות לאינהלציה (בודיקורט רספולס ובודזונייד סטרינבס)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;יש לשמור את התכשיר באריזה המקורית, במקום מוגן מאור ובטמפרטורה שאינה גבוהה מ־25 מעלות צלזיוס. לאחר פתיחת שקיק האלומיניום אפשר להשתמש באמפולות שנותרו במשך 3 חודשים. אמפולה שנפתחה - יש להשתמש בה מייד. יש להשליך את שארית החומר שבאמפולה - אם לא נעשה בו שימוש.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Mashef.svg</image><name>משאף</name></Package></Packages>מיפלוניד בריזהלר,בודיקורט רספולס,בודיקורט טורבוהלר,בודזונייד סטרינבס 4מיפלוניד בריזהלרMiflonide Breezhaler4620

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש