חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>צרבת</title><id>29</id></CategoryInfo></Category>FalseצרבתMagnesium Hydroxide+Aluminium Hydroxide124TrueTrueFalseFalseFalseFalseלא1<paragraphs><paragraph><monograph_key>12</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Magnesium Hydroxide+Aluminium Hydroxide</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>12</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>12</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;התרופות מאלוקס ומאלוקס פלוס הן תכשירים סותרי חומצה המיועדים להקל על&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/heartburn.aspx" target="_blank"&gt;צרבת&lt;/a&gt;&amp;nbsp;במערכת העיכול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;מאלוקס מכילה שני מלחים סותרי חומצה (אלומיניום הידרוקסיד ומגנזיום הידרוקסיד) ומשוּוקת בתרחיף לשתייה.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;מאלוקס פלוס מכילה שני מלחים סותרי חומצה (אלומיניום הידרוקסיד ומגנזיום הידרוקסיד) וכן חומר סופח גזים ממערכת העיכול (דימתיקון). היא משוּוקת הן בתרחיף לשתייה והן בטבליות ללעיסה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>12</monograph_key><paragraph_key>36</paragraph_key><title>התרופה אסורה לילדים עד גיל</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>&lt;p&gt;6&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>12</monograph_key><paragraph_key>37</paragraph_key><title>תיאור מורחב לא לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>&lt;p&gt;&lt;b&gt;התרופה תינתן לילדים בהמלצת רופא. אם הילד סובל מצרבות, יש לפנות לרופא המטפל כדי לברר את הסיבה לכך וכדי לקבוע לו את הטיפול המתאים.&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תרחיף מאלוקס&lt;br&gt;&lt;/b&gt;התרופה אינה מיועדת למי שטרם מלאו להם 14 שנים. בני 14 שנים ויותר:&amp;nbsp;המינון הוא כמו של מבוגרים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרחיף מאלוקס פלוס&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;1. התרחיף אינו מיועד למי שטרם מלאו להם 6 שנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. בני&amp;nbsp;6 עד 12&amp;nbsp;שנים: 5 מיליליטר&amp;nbsp;3 עד 4&amp;nbsp;פעמים ביום לאחר הארוחות וכן לפני השינה. ניתן ליטול את התרחיף 20 עד 60 דקות לאחר הארוחה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בני&amp;nbsp;12 שנים ויותר: המינון הוא כמו למבוגרים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טבליות ללעיסה מאלוקס פלוס&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;אינן מיועדות לילדים.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>12</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>12</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>תרחיף לשתייה, טבליות ללעיסה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>12</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>12</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;3&amp;nbsp;- 4&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>12</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;b&gt;תרחיף מאלוקס&lt;/b&gt;: 10 עד 20 מיליליטר, 4 פעמים ביום, לאחר הארוחות וכן לפני השינה. ניתן ליטול את התרחיף 20 עד 60 דקות לאחר הארוחה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תרחיף מאלוקס פלוס&lt;/b&gt;: 5 עד 10 מיליליטר, 4 פעמים ביום, לאחר הארוחות וכן לפני השינה. ניתן ליטול את התרחיף 20 עד 60 דקות לאחר הארוחה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טבליות מאלוקס פלוס&lt;/b&gt;: טבלייה אחת או שתיים, 4 פעמים ביום, לאחר הארוחות וכן לפני השינה. ניתן ללעוס את הטבלייה 20 עד 60 דקות לאחר הארוחה.</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>12</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;תרחיף מאלוקס&lt;br&gt;&lt;/b&gt;1. יש לנער את הבקבוקון לפני השימוש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. יש להשתמש בכפית מדידה או בכוסית מדידה המיועדת למדידת הכמות הנכונה של התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אסור להשתמש בכפית ביתית למדידת כמות התרופה. הכפיות הביתיות שונות בגודלן, וייתכן שלא תתקבל באמצעותן כמות התרופה הנכונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. המינון למבוגרים ולילדים בני 14 שנים ויותר: 10 עד 20 מיליליטר, 4 פעמים ביום, לאחר הארוחות וכן לפני השינה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. ניתן ליטול את התרחיף 20 עד 60 דקות לאחר הארוחה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b style=""&gt;תרחיף מאלוקס פלוס&lt;/b&gt;&lt;br&gt;1. יש לנער את הבקבוקון לפני השימוש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. יש להשתמש בכפית מדידה או בכוסית מדידה המיועדות למדידת הכמות הנכונה של התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אסור להשתמש בכפית ביתית למדידת כמות התרופה. הכפיות הביתיות שונות בגודלן, וייתכן שלא תתקבל באמצעותן כמות התרופה הנכונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. המינון למבוגרים ולילדים בני 12 שנים ויותר: 5 עד 10 מיליליטר, 4 פעמים ביום, לאחר הארוחות וכן לפני השינה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. המינון לילדים בני 6 עד 12 שנים: 5 מיליליטר, 3 עד 4 פעמים ביום, לאחר הארוחות וכן לפני השינה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. ניתן ליטול את התרחיף 20 עד 60 דקות לאחר הארוחה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טבליות מאלוקס פלוס&lt;/b&gt;&lt;br&gt;1. יש ללעוס היטב את הטבליות לפני בליעתן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. המינון למבוגרים: טבלייה אחת או שתיים, 4 פעמים ביום, לאחר הארוחות וכן לפני השינה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש להשתמש בתרופה 20 עד 60 דקות לאחר הארוחה.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>12</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש ליטול את התרופה 20 עד 60 דקות לאחר הארוחה. ניתן ליטול אותה עם מים או עם חלב.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>12</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>1.מאלוקס ומאלוקס פלוס הן תרופות שמיועדות לטפל בצרבת במערכת העיכול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. התרופות האלה מכילות מלחי מגנזיום ואלומיניום שסותרים את החומצה בקיבה ובכך מקילים על תסמיני הצרבת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. את התרופות האלה ניתן לרכוש ללא מרשם רופא, אך אם סובלים מצרבות חוזרות, יש לפנות לרופא המטפל כדי לברר את הסיבה לכך וכדי לבחור טיפול מתאים אחר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. בעת שמטופלים בתרופה מומלץ להיות במעקב אצל הרופא המטפל ולעשות בדיקות כנדרש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרוקח או לרופא על ההיסטוריה הרפואית: מחלות ומצבים רפואיים בהווה ובעבר, תרופות נוספות שנוטלים ורגישויות לתרופות או למזון.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>12</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>12</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>12</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>12</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>12</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>12</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>12</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;נהיגה&lt;/b&gt;: השימוש בתרופה אינו אמור לפגוע ביכולת הנהיגה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;היריון&lt;/b&gt;: אין די מידע בנוגע לבטיחות התרופה בהיריון. לאישה הרה שסובלת מצרבות מומלץ להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לטיפול המתאים בתקופת ההיריון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הנקה&lt;/b&gt;: התכשיר כמעט שאינו מופרש לחלב האם, ולכן ניתן להשתמש בו בתקופת ההנקה, אם הרופא המליץ על כך.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;אלכוהול&lt;/b&gt;: שתיית אלכוהול עלולה להחמיר צרבות ולהגביר את הסיכון לכיב קיבה. לכן מומלץ להימנע משתיית אלכוהול אם סובלים מצרבות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>12</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התכשיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. אם סובלים מתשישות חמורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם סובלים מבעיות בכליות ובכלל זה &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מאי־ספיקת כליות&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אם סובלים &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/abdominal_pain.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מכאבי בטן&lt;/a&gt; חזקים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. אם סובלים מחסימת מעי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. אם רמות הזרחן בדם נמוכות מדי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>12</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. &lt;b&gt;ההיסטוריה הרפואית&lt;/b&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא על ההיסטוריה הרפואית: מחלות ומצבים רפואיים בהווה ובעבר. כמו כן יש לדווח לו על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;b&gt;תרופה ללא מרשם&lt;/b&gt;. ניתן לרכוש את התרופה ללא מרשם רופא. אך אם ממשיכים לסבול מצרבת גם לאחר נטילת התרופה במשך שבועיים, יש לפנות לרופא המטפל. אסור להשתמש בתרופה במשך יותר משבועיים&amp;nbsp;ללא אישור מפורש של רופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;b&gt;צרבות ממושכות&lt;/b&gt;. אם סובלים מצרבות ממושכות, יש לדווח על כך לרופא המטפל. ייתכן שהוא יפנה במקרה כזה לבדיקות מקיפות או למעקב אצל רופא מומחה לגסטרואנטרולוגיה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;b&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/b&gt;. אם סובלים מאי־ספיקת כליות, יש לדווח על כך לרופא המטפל. התרופה עלולה לגרום לשינויים ברמות מלחים בדם, ולכן יש להימנע מהשימוש בה במקרה של אי־ספיקת כליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;b&gt;רמות נמוכות של זרחן בדם&lt;/b&gt;. אם סובלים מרמות נמוכות של זרחן בדם, יש לדווח על כך לרופא המטפל. השימוש בתכשיר עלול לגרום לירידה נוספת ברמות הזרחן בדם, ולכן אסור להשתמש בה במצב כזה. גם יש לדווח לרופא אם מקפידים על דיאטה דלת זרחן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;b&gt;רכיבים לא פעילים&lt;/b&gt;. תרחיף מאלוקס ותרחיף מאלוקס פלוס מכילים סורביטול. טבליות מאלוקס פלוס מכילות גלוקוז, סוכר וסורביטול. חולי &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;סוכרת&lt;/a&gt; ומי שסובלים מהפרעה בעיכול של סוכרים מסוימים צריכים להתייעץ עם הרופא לפני השימוש בתכשיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. &lt;b&gt;מתן התרופה לילדים&lt;/b&gt;. אם ילד סובל מצרבת במערכת העיכול, יש לפנות איתו לרופא המטפל. תרחיף מאלוקס אינו מיועד למי שטרם מלאו להם 14 שנים; תרחיף מאלוקס פלוס אינו מיועד למי שטרם מלאו להם 6 שנים; טבליות מאלוקס פלוס אינן מיועדות לילדים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. &lt;b&gt;בדיקות ופרוצדורות רפואיות&lt;/b&gt;. לפני בדיקות אבחנה שבהן נעשה שימוש בחומרים רדיואקטיביים יש לדווח לרופא אם נוטלים מאלוקס. הסיבה: התרופה מכילה מלח אלומיניום שעלול להשפיע על תוצאותיהן של בדיקות האבחנה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>12</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;תופעות לוואי המחייבות לפנות לרופא המטפל&lt;/b&gt;&lt;br&gt;תופעות הלוואי האלה&amp;nbsp;הן ברובן לא שכיחות ואף נדירות, אך עלולות להיות מסוכנות:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. תופעות לוואי של רגישות־יתר: תופעות לוואי בעור (כמו פריחה, נפיחות, אדמומיות, גרד, הופעת שלפוחיות, עור מתקלף), קוצר נשימה, צפצופים בנשימה, קושי בנשימה, לחץ בחזה, לחץ בגרון, התנפחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפה, הפנים, השפתיים, הלשון, העפעפיים. לתסמינים האלה עלול להתלוות חום גוף גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2 .החמרה במצב הצרבת והחומציות במערכת העיכול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. הופעת דימומים ממערכת העיכול, צואה דמית, צואה שחורה, דם בהקאה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;באופן כללי התכשיר נסבל היטב, ואין לו תופעות לוואי שכיחות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;שלשול, עצירות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה&lt;br&gt;&lt;/b&gt;עלייה ברמות המגנזיום בדם, עלייה ברמות האלומיניום בדם, ירידה ברמות הזרחן בדם. אם הירידה ברמות הזרחן בדם היא ממושכת, היא עלולה לגרום לדלדול העצם ולעלייה ברמות הסידן בדם.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>12</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא. התרופה עלולה לפגוע ביעילות של התרופות הבאות, ולכן יש להקפיד על מרווח בין נטילתה לבין נטילתן, כמפורט להלן:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. אנטיביוטיקה ממשפחת הקווינולונים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7785" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ציפרופלוקסצין&lt;/a&gt;. יש להמתין 4 שעות לפחות בין נטילת האנטיביוטיקה לבין השימוש במאלוקס או במאלוקס פלוס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. אנטיביוטיקה ממשפחת הטטרציקלינים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4790" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דוקסיציקלין&lt;/a&gt;. יש להמתין שעתיים לפחות בין נטילת האנטיביוטיקה לבין השימוש במאלוקס או במאלוקס פלוס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אנטיביוטיקה לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/tuberculosis.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בשחפת&lt;/a&gt; כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8336" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אתמבוטול&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4920" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;איזוניאזיד&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;וריפמפיצין&lt;/a&gt;. יש להמתין שעתיים לפחות בין נטילת האנטיביוטיקה לבין השימוש במאלוקס או במאלוקס פלוס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תרופות סותרות חומצה אחרות כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4860" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פמוטידין&lt;/a&gt;. יש להמתין שעתיים בין נטילת התרופות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תרופות ממשפחת הביספוספונטים לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/osteoporosis.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;באוסטאופורוזיס&lt;/a&gt; כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4845" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אלדנרונט&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7134" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;וריזדרונט&lt;/a&gt;. יש ליטול את התרופות האלה בבוקר, כשהקיבה ריקה ולהמתין שעתיים לפחות בין הנטילה שלהן לבין הנטילה של סותרי חומצה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7743" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;רוזובסטטין&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול ברמות גבוהות של כולסטרול. יש להמתין שעתיים לפחות מהנטילה של רוזובסטטין ועד לנטילה של מאלוקס או של מאלוקס פלוס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4805" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;לבותירוקסין&lt;/a&gt;, הורמון בלוטת התריס. יש להמתין ארבע שעות לפחות מהנטילה של הורמון בלוטת התריס ועד לנטילה של מאלוקס או של מאלוקס פלוס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. סודיום פוליסטירן סולפונט (השם המסחרי: קייקסלט, תכשיר שמפחית את רמות האשלגן בדם). יש להמתין שעתיים לפחות בין נטילת קייקסלט לבין נטילה של מאלוקס או של מאלוקס פלוס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. תרופות לטיפול במחלות לב כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5208" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פרופרנולול&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5070" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אטנולול&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5011" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מטופרולול&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8123" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ודיגוקסין&lt;/a&gt;. יש להמתין שעתיים לפחות בין נטילת התרופות האלה לבין נטילת מאלוקס או מאלוקס פלוס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. תרופות נוגדות &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/psychosis.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פסיכוזה&lt;/a&gt; כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5603" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פלופנזין&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8737" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ותיורידזין&lt;/a&gt;. יש להמתין שעתיים לפחות בין נטילת התרופות האלה לבין נטילת מאלוקס או מאלוקס פלוס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5508" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;כינידין&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בהפרעות קצב&lt;/a&gt;. השילוב עם מאלוקס או מאלוקס פלוס עלול להעלות את רמות הקינידין בדם. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשילוב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. תכשירים המכילים ציטרט כמו סידן ציטרט. יש להימנע מהשילוב עם מאלוקס או עם מאלוקס פלוס שכן שילוב כזה עלול לגרום לעלייה ברמות האלומיניום בדם, במיוחד במקרים של אי־ספיקת כליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>12</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;טבליות מאלוקס פלוס&lt;/b&gt;: יש ללעוס היטב את הטבליות לפני בליעתן.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>12</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;תרחיף לשתייה&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;יש לאחסן את התרחיף באריזה המקורית, בטמפרטורה שאינה גבוהה מ־25 מעלות צלזיוס. אסור להקפיא את התרחיף. יש לוודא שהבקבוקון סגור היטב. לאחר פתיחת הבקבוקון בפעם הראשונה ניתן להשתמש בתכשיר במשך 6 חודשים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טבליות ללעיסה&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;יש לאחסן את הטבליות באריזה המקורית, בטמפרטורה שאינה גבוהה מ־25 מעלות צלזיוס.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות ללעיסה</name></Package><Package><image>Tarchif.svg</image><name>תרחיף לשתייה</name></Package></Packages>מאלוקס,מאלוקס פלוס4מאלוקס פלוסMaalox plus5004<omry_names><omry_name><id>1110007442</id><title>MAALOX PLUS SUS</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש