חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>לב וכלי דם</title><id>7</id></CategoryInfo></Category>Falseלב וכלי דםAtenolol15504FalseFalseFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1550</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Atenolol</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1550</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1550</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;• אטנולול היא תרופה מהמשפחה של חוסמי בטא המשמשת לטיפול &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" target="_blank"&gt;בלחץ דם גבוה&lt;/a&gt;. היא ניתנת לבדה&amp;nbsp;או בשילוב עם תרופות אחרות.&amp;nbsp;כמו כן היא משמשת לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/heart/Pages/angina_pectoris_prevention.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בתעוקת חזה&lt;/a&gt; לאחר &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/heart/Pages/myocardial_infraction.aspx" target="_blank"&gt;התקף לב&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• אטנולול רשומה גם למניעת &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/headache.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מיגרנה&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1550</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות, סירופ, תמיסה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1550</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1550</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;לחץ דם גבוה&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;מינון התחלתי: 50-25 מיליגרם ביום.&amp;nbsp;אם יש&amp;nbsp;צורך, אפשר להעלות את המינון בהדרגה עד ל־100 מיליגרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תעוקת לב&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;מינון התחלתי: 50 מיליגרם ביום. במקרה הצורך ניתן להעלות את המינון עד ל־100 מיליגרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;לאחר&amp;nbsp;אוטם בשריר הלב (התקף לב)&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;100 מיליגרם פעם ביום.&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1550</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;אסור להפסיק באופן פתאומי את לקיחת התרופה. הפסקה פתאומית עלולה להחמיר&amp;nbsp;תעוקת חזה ולגרום לקצב לב מהיר (טכיקרדיה) או להתקף לב בחולים הסובלים ממחלת לב כלילית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;הפסקה פתאומית עלולה לפגוע&amp;nbsp;גם בפעילות של בלוטת התריס אצל מי שאובחנה אצלם בעבר&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/thyroid_gland.aspx" target="_blank"&gt;פעילות־יתר של בלוטת התריס&lt;/a&gt; (היפרתירואידיזם).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1550</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all> אין הגבלות. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1550</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;מצורפים כאן עלונים ובהם מידע על התרופה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תמיסת אטנולול&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/atenolol_oral_solution_heb.pdf" target="_blank"&gt;עלון בעברית&lt;/a&gt; וכן &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/atenolol_oral_solution_arab.pdf" target="_blank"&gt;עלון בערבית&lt;/a&gt;; (Atenolol Oral Sol 25 mg/5 ml 300 ml); מק"ט: 1000111319; בעלת הרישום: Essential Generics; מדינת היבוא: בריטניה; היבואנית: נובולוג.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תמיסת אטנולול&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/atenolol_thame_heb_raz.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;עלון בעברית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/atenolol_thame_arab_raz.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;עלון בערבית&lt;/a&gt;; (Atenolol Thame Oral Sol 5 mg/1 ml 300 ml); מק"ט: 1000153009; בעלת הרישום: Thame Laboratories; מדינת היבוא: בריטניה; היבואנית: רז רוקחות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תמיסת אטנולול קרסנט&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/atenolol_heb_mbi.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;עלון בעברית&lt;/a&gt; וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/atenolol_arab_mbi.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;עלון בערבית&lt;/a&gt;; (Atenolol Cres. Oral Sol 5 mg/ 1ml 300 ml); מק"ט: 1000181931; בעלת הרישום: Cresent Pharma; מדינת היבוא: בריטניה; היבואנית: MBI.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1550</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1550</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1550</monograph_key><paragraph_key>52</paragraph_key><title>האם התרופה מותרת בהיריון?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אטנולול עלולה לפגוע&amp;nbsp;בגדילת העובר.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1550</monograph_key><paragraph_key>53</paragraph_key><title>האם התרופה מותרת בהנקה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>התרופה מופרשת לחלב האם.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1550</monograph_key><paragraph_key>54</paragraph_key><title>האם מותר לשתות אלכוהול כשמטופלים בתרופה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>שתיית אלכוהול עלולה להחריף את תופעות הלוואי של אטנולול.&amp;nbsp;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1550</monograph_key><paragraph_key>55</paragraph_key><title>האם מותר לנהוג כשמטופלים בתרופה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>התרופה עלוה לגרום לסחרחורות, לטשטוש ולנמנום. מותר לנהוג רק אחרי שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1550</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;במקרים הבאים אסור להשתמש בתרופה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;• דופק איטי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" target="_blank"&gt;אי־ספיקת לב&lt;/a&gt; חמורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• חסימה חמורה באחד או יותר מכלי הדם&amp;nbsp;המזינים את הלב.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1550</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;במקרים הבאים יש להיזהר במתן התרופה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אי־ספיקת לב קלה ובינונית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/asthma.aspx" target="_blank"&gt;אסתמה&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/copd.aspx" target="_blank"&gt;ומחלת ריאות חסימתית&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" target="_blank"&gt;סוכרת&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תפקוד לקוי של הכליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/thyroid_gland.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פעילות־יתר של בלוטת התריס&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1550</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;מערכת הלב וכלי הדם&lt;/strong&gt;: דופק איטי, ירידה חדה בלחץ הדם, כאבים בחזה, בצקת, אי־ספיקת לב, הפרעות קצב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מערכת העצבים המרכזית&lt;/strong&gt;: עייפות, סחרחורת, טשטוש, הרגשת עילפון, חולשה, נמנום, נדודי שינה, דיכאון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מערכת העיכול&lt;/strong&gt;: בחילה, עצירות, שלשול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אחר&lt;/strong&gt;: פגיעה בתפקוד המיני, גפיים קרות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1550</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;• מתן אטנולול עם תרופות השייכות למשפחה של חוסמי תעלות הסידן (ורפמיל, דילטיאזם)&amp;nbsp;או עם&amp;nbsp;דיגוקסין&amp;nbsp;עלול לגרום להאטה מסוכנת בדופק הלב (ברדיקרדיה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם נוטלים&amp;nbsp;ביחד קלונידין&amp;nbsp;ואטנולול ורוצים להפסיק את השימוש בקלונידין,&amp;nbsp;יש להפסיק את השימוש באטנולול כמה ימים לפני הקלונידין. &lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;משפחות אחרות של תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה: נטילתן עם&amp;nbsp;אטנולול מגבירה את הסיכון ללחץ דם נמוך.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1550</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>• אטנולול תמיסה פומית נטולת סוכר 25 מיליגרם/5 מיליליטר - מותר להשתמש בתרופה רק ב־30 הימים שלאחר פתיחתה בפעם הראשונה. יש לאחסן את התרופה באריזה המקורית בטמפרטורה שאינה גבוהה מ־25 מעלות צלזיוס, אך גם לא במקרר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• אתנולול 5 מיליגרם/מיליטר תמיסה - אריזת 100 מיליליטר ו־150 מיליליטר: לשימוש עד 30 יום מיום הפתיחה. אריזת 300 מיליליטר: לשימוש עד 60 יום מיום הפתיחה. יש לאחסן בטמפרטורה שנמוכה מ־25 מעלות צלזיוס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;ניתן להשתמש באטנולול קרסנט תמיסה פומית עד 3 חודשים מרגע הפתיחה. יש לאחסן אותה בטמפרטורת החדר (עד 25 מעלות צלזיוס).</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>נורמלול,נורמיטן,טנורמין,אטנולול תמיסה פומית,אטנולול ת'יים תמיסה פומית,אטנולול קרסנט4נורמלולNormalol 5070<omry_names><omry_name><id>1111489084</id><title>NORMALOL 50MG TAB</title></omry_name><omry_name><id>1111489025</id><title>NORMALOL 25MG TAB</title></omry_name><omry_name><id>1111489149</id><title>NORMALOL 100MG TAB</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש