חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת הנשימה</title><id>16</id></CategoryInfo><CategoryInfo><title>אסתמה</title><id>32</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת הנשימה;אסתמהEformoterol-Formoterol Fumarate19674FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1967</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Formoterol&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1967</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1967</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1.&amp;nbsp;מקילה לאורך זמן על&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/asthma.aspx" target="_blank"&gt;אסתמה&lt;/a&gt; כרונית, על ברונכיטיס ועל מחלות&amp;nbsp;חסימתיות הפיכות אחרות של דרכי הנשימה באמצעות&amp;nbsp;הרחבה של דרכי הנשימה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. היא מונעת כיווץ של דרכי הנשימה הנגרם&amp;nbsp;כתוצאה ממאמץ גופני. עם זאת פורמטרול אינה&amp;nbsp;מיועדת להשגת הקלה מיידית&amp;nbsp;בעת התקף אסתמה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1967</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1967</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>משאף, אבקה לאינהלציה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1967</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1967</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;4-1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1967</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;12 מיקרוגרם בשאיפה פעם או פעמיים ביום.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המנה המקסימלית:&lt;/strong&gt; 4 שאיפות ביום (במקרים חמורים של כיווץ דרכי נשימה).&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;6-0 שנים: &lt;/strong&gt;התרופה אינה מיועדת לילדים בגילים האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;12-6 שנים:&lt;/strong&gt; 12 מיקרוגרם בשאיפה פעם או פעמיים ביום. המנה המקסימלית: 2 שאיפות ביום (במקרים חמורים של כיווץ דרכי הנשימה).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;12 שנים ויותר:&lt;/strong&gt; 12 מיקרוגרם בשאיפה פעם או פעמיים ביום. המנה המקסימלית: 4 שאיפות ביום (במקרים חמורים של כיווץ דרכי הנשימה).&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1967</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1.&amp;nbsp;רצוי לא ליטול&amp;nbsp;יותר משתי מנות ביום במרווח של 12 שעות ממנה למנה. עם זאת, המינון המרבי המותר הוא 4 מנות ביום.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. על החולה להחזיק ברשותו גם משאף כמו&amp;nbsp;ונטולין המיועד להרחבת&amp;nbsp;דרכי נשימה בעת התקף אסתמה חריף.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1967</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אין הגבלות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1967</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1967</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1967</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1967</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1967</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1967</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה: &lt;/strong&gt;התרופה עלולה לגרום לרעד ולסחרחורת. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון והנקה: &lt;/strong&gt;לא ידוע אם התרופה בטוחה לעובר ולתינוק היונק. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול: &lt;/strong&gt;שתיית אלכוהול עלולה להחריף את תופעות הלוואי של התרופה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1967</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;אסור להשתמש בפורמוטרול בעת התקף אסתמה חריף.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1967</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;המטופלים הבאים צריכים להיזהר בעת השימוש בתרופה&lt;/strong&gt;:&lt;br/&gt;1.&amp;nbsp;חולי לב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. מי שאובחן אצלם&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" target="_blank"&gt;לחץ דם גבוה&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. מי שאובחן אצלם עודף בהורמוני בלוטת התריס.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;4. חולי &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" target="_blank"&gt;סוכרת&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1967</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;מערכת העצבים המרכזית:&lt;/strong&gt; רעד, חוסר מנוחה, סחרחורת, חולשה, כאבי ראש.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מערכת הלב:&lt;/strong&gt; דפיקות לב מוגברות, כאבים בחזה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1967</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;פורמוטרול מגבירה את תופעות הלוואי של התרופות הבאות: נוגדי דיכאון ממשפחת הטריציקלים, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5572&amp;name=%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%93" target="_blank"&gt;תיאופילין&lt;/a&gt;, חוסמי האנזים MAO.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1967</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לשמור את התרופה&amp;nbsp;במכל סגור במקום קריר, יבש ואפלולי, הרחק מהישג ידם של ילדים.&amp;nbsp;אסור לנקב או לשרוף את המשאף.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Mashef.svg</image><name>משאף</name></Package><Package><image>avka.svg</image><name>אבקה</name></Package></Packages>פורדיל,אוקסיס טורבוהלר4אוקסיס טורבוהלרOxis Turbuhaler5122<omry_names><omry_name><id>1110015801</id><title>OXIS TURBUHALER (M) INH</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש