חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>שריר - שלד</title><id>13</id></CategoryInfo></Category>Falseשריר - שלדNaproxen17054FalseFalseFalseFalseFalseFalse1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1705</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Naproxen</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1705</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1705</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>נפרוקסן (Naproxen) היא תרופה מהמשפחה של נוגדי דלקת לא סטרואידיים. היא משמשת לטיפול בכאבים ובמצבי דלקת שונים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/rheumatoid_arthritis.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דלקת מפרקים שגרונית&lt;/a&gt;, דלקת בשרירים ודלקת בגידים. נפרוקסין יעילה גם בטיפול בכאבים הנגרמים כתוצאה מהמחזור החודשי.&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;התרופה משוּוקת בישראל בשלושה תכשירים מסחריים שנבדלים ביניהם במינונים ובצורך במרשם רופא:&lt;br&gt;&lt;br&gt;• התכשיר נקסין (Naxyn) משוּוק בטבליות במינון של 250 מיליגרם ו־500 מיליגרם וכן בפתילות במינון של 500 מיליגרם. נקסין מחייבת מרשם רופא לכל התכשירים והמינונים שבהם היא משוּוקת.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;• התכשירים המסחריים פוינט (Point) ונרוסין (Narocin) משוּוקים בטבליות במינון של 275 מיליגרם. ניתן לרכוש טבליות פוינט או נרוסין מהרוקח ללא צורך במרשם מהרופא.&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1705</monograph_key><paragraph_key>36</paragraph_key><title>התרופה אסורה לילדים עד גיל</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>5</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1705</monograph_key><paragraph_key>37</paragraph_key><title>תיאור מורחב לא לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>התרופה אינה מיועדת לילדים שטרם מלאו להם 5 שנים. ילדים בני 5 עד 12 שנים יכולים לקבל את התרופה רק במרשם רופא. התכשירים ללא מרשם רופא (נרוסין ופוינט) מיועדים לבני 12 שנים ויותר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;מינונים עם מרשם&lt;/b&gt;&lt;br&gt;דלקת מפרקים שגרונית של גיל הילדות לילדים בני 5 שנים ויותר: 10 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף&amp;nbsp;בחלוקה ל־2 מנות בהפרש של 12 שעות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינונים ללא מרשם&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;לילדים בני&amp;nbsp;12 שנים ויותר:&amp;nbsp;275 מיליגרם כל 12 שעות, לפי הצורך או מנה התחלתית של 2 טבליות. אסור לעבור על המינון של 2 טבליות ביממה.&lt;/div&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1705</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1705</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות, פתילות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1705</monograph_key><paragraph_key>30</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם לרכישת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לנקסין נדרש מרשם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;לנרוסין ולפוינט לא נדרש מרשם.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1705</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;מינונים עם מרשם&lt;br&gt;מחלות ראומטיות&lt;/strong&gt;: המינון המומלץ היומי הוא 500 או 1000 מיליגרם במנה חד־פעמית בבוקר או בערב. &lt;br&gt;&lt;br&gt;לחלופין ניתן ליטול&amp;nbsp;250 מיליגרם&amp;nbsp;2 פעמים&amp;nbsp;ביום או 500 מיליגרם&amp;nbsp;2 פעמים&amp;nbsp;ביום, בבוקר ובערב. &lt;br&gt;&lt;br&gt;המנה המרבית המותרת: 1,500 מיליגרם ביום. המינון הזה ניתן רק בעת החמרות&amp;nbsp;ורק במשך שבועיים לכל היותר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;התקף חריף של גאוט&lt;/strong&gt;: המינון ההתחלתי הוא&amp;nbsp;750 מיליגרם. אחרי 8 שעות ניתן ליטול 500 מיליגרם ואחר כך&amp;nbsp;ניתן ליטול 250 מיליגרם כל 8 שעות&amp;nbsp;עד שההתקף חולף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;כאבי מחזור&lt;/strong&gt;: המינון ההתחלתי הוא 500 מיליגרם. לאחר מכן ניתן ליטול כל 6 שעות 250 מיליגרם עד למינון מרבי&amp;nbsp;של 1,250 מיליגרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינונים ללא מרשם&lt;br&gt;בני 12 עד 65 שנים&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;275 מיליגרם כל 12 שעות, לפי הצורך, או מנה התחלתית של 2 טבליות ביממה. אסור לעבור על המינון של 2 טבליות ביממה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;65 שנים ויותר&lt;/strong&gt;: עד 1.5 טבליות ביממה. אסור ליטול&amp;nbsp;יותר מהמנה המומלצת. יש ליטול את המנה הקטנה ביותר המשיגה את מטרת השימוש.&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1705</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;טבליות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;• יש ליטול את הטבלייה עם האוכל או לאחר הארוחה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אסור ללעוס את הטבלייה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם יש צורך בכך - ניתן לחצות טבליות נקסין 250 מיליגרם, נרוסין ופוינט.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;פתילות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;•&amp;nbsp;הפתילות מיועדות להחדרה לפי הטבעת. אסור לבלוע אותן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;לפני החדרת הפתילה יש לרחוץ ידיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;יש להסיר את העטיפה מהפתילה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;יש לשכב על הצד ולהחדיר בעדינות את הפתילה עמוק אל פי הטבעת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;לאחר החדרת הפתילה יש לרחוץ שוב את הידיים.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1705</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש ליטול את התרופה עם אוכל או מיד לאחר ארוחה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1705</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>מצורפים כאן דפי מידע לתרופה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טבליות נפרוקסן נורמון&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/naproxene_normon_medi_market_heb.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בעברית&lt;/a&gt; וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/naproxene_normon_medi_market_arab.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בערבית&lt;/a&gt; (Naproxene Normon 29/M Tab 500 mg 40); מק"ט:&amp;nbsp;1000151364; בעלת הרישום:&amp;nbsp;Normon Laboratories; מדינת היבוא: ספרד; היבואנית: מדי מרקט.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1705</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1705</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1705</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1705</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1705</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1705</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1705</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;נהיגה&lt;/b&gt;: השימוש בתרופה עלול לפגום בערנות ולגרום לסחרחורת, לראייה מטושטשת ולעייפות. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לאחת או יותר מתופעות הלוואי האלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הריון&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;עד השבוע ה־20 להריון מותר להשתמש בתרופה במינון המקובל. יש להשתמש במינון הנמוך ביותר שהוא עדיין יעיל לתקופה הקצרה ביותר האפשרית. &lt;br&gt;&lt;br&gt;החל מהשבוע ה־20 להריון מומלץ להימנע משימוש בתרופות ממשפחת נוגדי הדלקת שאינם סטרואידים (NSAIDs) בלי להתייעץ עם הרופא. &lt;br&gt;&lt;br&gt;מהשבוע ה־20 ועד השבוע ה־28 להריון ניתן להשתמש בתרופה&amp;nbsp;רק אם השימוש בה הוא חיוני ורק בהמלצת רופא. יש להשתמש במינון הנמוך ביותר שהוא עדיין יעיל לתקופה הקצרה ביותר האפשרית. &lt;br&gt;&lt;br&gt;מהשבוע ה־28 להריון ואילך אסור להשתמש בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הנקה&lt;/b&gt;: קיים מידע מועט על השימוש בתרופה בתקופת ההנקה. מומלץ להשתמש בתרופות אחרות שנחשבות לבטוחות יותר בהנקה. &lt;br&gt;&lt;br&gt;במקרים מסוימים יכול הרופא לאשר את השימוש בנפרוקסן בתקופת ההנקה במינון נמוך. במקרה כזה על המטופלת להיות אצלו במעקב. בכל מקרה אסור לאישה מיניקה להשתמש בתרופה בלי להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;אלכוהול&lt;/b&gt;: שתיית אלכוהול עלולה להעלות את הסיכון לדימומים במערכת העיכול ולהתפתחות של כיב קיבה. אסור לשתות משקאות חריפים בעת שמטופלים בנפרוקסן.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1705</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>• אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התכשיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם קיימת רגישות־יתר &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4574" class="" classname="" target="" name=""&gt;לאספירין&lt;/a&gt; או לתרופה אחרת כלשהי ממשפחת הסליצילטים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם קיימת רגישות־יתר לתרופות אחרות מהמשפחה של נוגדי דלקות שאינם סטרואידים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;בתקופת ההריון וההנקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;לפני ניתוח לב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם סובלים ממחלת לב כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/ischemic_heart_disease.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מחלת לב איסכמית&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ואי־ספיקת לב&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם ההיסטוריה הרפואית כוללת &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/cerebrovascular_accident.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אירוע מוחי&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם סובלים מדלקת במעי הגס או ממחלת מעי דלקתית כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/crohns_disease.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מחלת קרוהן&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;בשילוב עם תרופה אחרת מהמשפחה של נוגדי דלקת לא סטרואידיים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4903" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;איבופרופן&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם סובלים מדימומים ממערכת העיכול (התסמינים: צואה שחורה, דם בצואה, הקאה עם דם, הקאה עם נקודות הדומות לפולי קפה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם סובלים &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/peptic_ulcer.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מכיב קיבה (אולקוס)&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם סובלים &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" class="" classname="" target="" name=""&gt;מאי־ספיקת כליות חמורה&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם סובלים מאי־ספיקת כבד חמורה.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1705</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>•&amp;nbsp;&lt;b&gt;היסטוריה רפואית&lt;/b&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית: מחלות ומצבים רפואיים בהווה ובעבר. כמו כן יש לדווח לו על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;רגישות־יתר&lt;/b&gt;. לעיתים נדירות עלולה התרופה לגרום לתגובות של רגישות־יתר. תגובות כאלה עלולות להיות מסכנות חיים, ולכן יש לדווח עליהן לרופא מיד עם הופעתן. מדובר בתגובות כמו פריחה, גרד, שלפוחיות בעור, נפיחות בפנים, קוצר נשימה והתעלפות. אסור להשתמש בנפרוקסן אם ההיסטוריה הרפואית כוללת רגישות לאספירין, לתרופה אחרת ממשפחת הסליציליטים או לתרופה אחרת מהמשפחה של נוגדי דלקת לא סטרואידיים. מידע מפורט על תופעות הלוואי של רגישות־יתר מובא בסעיף "תופעות לוואי".&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;אירועים בלב ובכלי הדם&lt;/b&gt;. השימוש בתרופה עלול להעלות את הסיכון לאירועים כמו אוטם בשריר הלב ואירוע מוחי. לכן אסור להשתמש בה אם סובלים מבעיות בלב ובכלי הדם כמו אי־ספיקת לב ומחלת לב איסכמית או אם ההיסטוריה הרפואית כוללת אוטם בשריר הלב, ניתוח מעקפים, אירוע לב או אירוע מוחי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;לחץ דם גבוה&lt;/b&gt;. תרופות מהמשפחה של נוגדי דלקות לא סטרואידיים עלולות להעלות את לחץ הדם: להחמיר לחץ דם גבוה קיים או לגרום ללחץ דם גבוה שלא היה קיים קודם לכן. לנפרוקסן יש גם אינטראקציות עם תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה. מטופלים שסובלים מלחץ דם גבוה צריכים לדווח על כך לרופא המטפל. אם הרופא מאשר לבעל לחץ דם גבוה להשתמש בנפרוקסן, הוא עשוי לדרוש ממנו לעקוב אחרי לחץ הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;תופעות לוואי במערכת העיכול&lt;/b&gt;. התרופה עלולה לגרום לעלייה בחומציות הקיבה ובכך לגרום לכיב קיבה (אולקוס) או לדימומים ממערכת העיכול. הסיכון לכך עולה במיוחד בקרב מטופלים שסובלים או שסבלו בעבר מכיב קיבה או שנוטלים תרופות נוספות שעלולות לגרום לכיב קיבה או לדימומים (כמו אספירין, קורטיקוסטרואידים, נוגדי דיכאון מסוימים, נוגדי קרישה). כמו כן גדל הסיכון לכך בקרב קשישים, אלכוהוליסטים ומעשנים וכן בקרב מי שסובלים מאי־ספיקת כבד מתקדמת&amp;nbsp;או מבעיות במערכת קרישת הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/b&gt;. התרופה עלולה לגרום לאי־ספיקת כליות, ולכן מטופלים שנמצאים בסיכון לירידה בתפקוד הכליות צריכים להשתמש בה&amp;nbsp;בזהירות. אסור להשתמש בנפרוקסן במקרה של אי־ספיקת כליות חמורה. אם ידוע למטופל שהוא סובל מהפרעה כלשהי בתפקוד הכליות&amp;nbsp;עליו להתייעץ עם הרופא המטפל לפני התחלת השימוש בנפרוקסן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;אי־ספיקת כבד&lt;/b&gt;. נפרוקסן עלולה לגרום להפרעות בתפקודי הכבד ולהעלות את הסיכון לדימומים.&amp;nbsp;לכן יש להשתמש בתרופה בזהירות אם סובלים מאי־ספיקת כבד. אסור להשתמש בנפרוקסן במקרה של אי־ספיקת כבד חמורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;אסתמה&lt;/b&gt;. התרופה עלולה להחמיר התקפי&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/asthma.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אסתמה&lt;/a&gt;&amp;nbsp;אצל חלק מחולי האסתמה. אסור להשתמש בנפרוקסן אם סובלים מאסתמה שנגרמת כתוצאה מאספירין (זו מלוּוה לעיתים בפוליפים באף).&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;זאבת ומחלות של רקמות החיבור&lt;/b&gt;. התקבלו דיווחים על מקרים של דלקת לא זיהומית במוח בקרב חולים &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/lupus.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בזאבת&lt;/a&gt; או במחלות אחרות של רקמות החיבור שטופלו בתרופות מהמשפחה של נוגדי דלקת לא סטרואידיים. חולים בזאבת או במחלות אחרות של רקמות החיבור צריכים להתייעץ עם הרופא המטפל לפני שהם מתחילים להשתמש בנפרוקסן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;עלייה ברמות האשלגן בדם&lt;/b&gt;. התרופה עלולה לגרום לעלייה ברמות האשלגן בדם, בעיקר במטופלים שנמצאים בסיכון לכך, כמו חולים באי־ספיקת כליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;ישנוניות&lt;/b&gt;. התרופה עלולה לגרום לישנוניות ולסחרחורות ובכך לפגוע בכושר הנהיגה. מומלץ לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;קשישים&lt;/b&gt;. קשישים הנוטלים נפרוקסן מגדילים את הסיכון שלהם לסבול מכמה תופעות לוואי: עלייה בלחץ הדם, ירידה בתפקוד הכליות, דימומים ממערכת העיכול, אירועי לב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;ילדים&lt;/b&gt;. כאשר התרופה נמכרת ללא מרשם, אסור לתת אותה לילדים שלא מלאו להם 12 שנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;רכישה ללא מרשם רופא&lt;/b&gt;. את התכשירים נרוסין ופוינט ניתן לרכוש ללא מרשם רופא, אולם כשרוכשים תכשיר ללא מרשם רופא יש להשתמש בו למשך פרק הזמן הקצר ביותר שניתן. אם זקוקים לשימוש ממושך בתרופה (יותר מ־10 ימים לטיפול בכאב ויותר מ־3 ימים לטיפול בחום גבוה) יש לפנות לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;ניתוחים&lt;/b&gt;. מטופל שעומד לפני ניתוח - כולל טיפולי שיניים - צריך לדווח לרופא המנתח (או לרופא השיניים) שהוא נוטל נפרוקסן. כמו כן עליו לדווח על כל תרופה נוספת שהוא נוטל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;רגישות לשמש&lt;/b&gt;. נפרוקסן עלולה לגרום לרגישות לאור השמש, ולכן בעת שמטופלים בה מומלץ להימנע מחשיפה לשמש או משימוש במיטות שיזוף. אם חייבים להיחשף לשמש יש להתגונן מהקרינה באמצעות בגדים ארוכים, כובע רחב שוליים, משקפי שמש וקרם הגנה בעל מקדם גבוה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1705</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;תופעות לוואי המחייבות לפנות בדחיפות לרופא&lt;/b&gt;&lt;br&gt;מרבית תופעות הלוואי האלה אינן שכיחות ואף נדירות, אך עלולות להיות מסוכנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תופעות לוואי של רגישות־יתר: תופעות בעור כמו פריחה, נפיחות, אדמומיות, גרד, הופעת שלפוחיות, קילופים וכן קוצר נשימה, צפצופים בנשימה, קשיי נשימה, לחץ בחזה או בגרון, התנפחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפה, הפנים, השפתיים, הלשון, העפעפיים. לתסמינים האלה עלול להתלוות חום גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;פריחה חמורה בעור הכוללת עור מגורה ומתקלף והופעת שלפוחיות בעור או בעיניים, כיבים בחלל הפה, בגרון או באף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תסמינים של דימומים כמו דם בצואה, צואה שחורה, הקאה עם דם, הקאה עם נקודות הדומות לפולי קפה, שיעול דמי, דם בשתן, דימום מהחניכיים, דימום מהנרתיק שלא קשור למחזור, הופעת חבורות, סימנים כחולים על העור, דימום שלא ניתן לעצור אותו מחתכים אקראיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תסמינים של אי־ספיקת כליות כמו קושי לתת שתן, אי־מתן שתן, מתן שתן בכמות נמוכה, הופעת דם בשתן, עלייה משמעותית במשקל או הופעת בצקות בגוף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תסמינים של אי־ספיקת לב כמו חולשה ניכרת, חוסר אנרגיה, בעיות נשימה, בצקות בגפיים, עלייה משמעותית במשקל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תסמינים של אירוע מוחי כמו חולשה בצד אחד של הגוף, קושי לדבר או לשלוף מילים מהפה, צניחה או שינוי במראה של חצי צד בפנים, בלבול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תסמינים של אי־ספיקת כבד כמו חולשה ניכרת, בחילות והקאות, חוסר תיאבון, שתן כהה, צואה בהירה, הצהבה של החלק הלבן בעיניים, הצהבה של העור (צהבת).&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תסמינים של דלקת לא זיהומית של קרום המוח (תיתכן בחולי זאבת או בחולים במחלות של רקמת חיבור) כמו הרגשת בחילה, תחושה כללית לא טובה, נוקשות בצוואר, כאבי ראש, רגישות לאור, בלבול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;קשיי נשימה, התקף אסתמה, החמרה של אסתמה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;דופק מהיר או לא סדיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;עילפון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;חולשה ניכרת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;שינויים בראייה, ראייה מטושטשת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;כאבים או לחץ בחזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;צלצולים באוזניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;הפרעות שמיעה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;שינויים במצב הרוח.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;כאבי בטן עזים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;כאבי ראש, חולשה, כאבי בטן, חומציות בקיבה, שלשולים, עצירות, הפרעות במערכת העיכול, סחרחורות, ישנוניות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;בצקות בגפיים, דופק מהיר, פריחה בעור, גרד בעור, הזעת־יתר, כיבים בחלל הפה, הקאות, אנמיה, דימומים, עלייה ברמות של אנזימי הכבד בדם, צפצופים באוזניים, הפרעות בשמיעה, הפרעות ראייה, רגישות לאור השמש, ירידה בתפקוד הכליות, עלייה בלחץ הדם, קוצר נשימה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;כיב קיבה, דימום ממערכת העיכול, דלקת במעי הגס, אי־ספיקת לב, אוטם בשריר הלב, אירוע מוחי, אירוע מוחי חולף, דופק לב מהיר, עילפון, רגישות־יתר, אסתמה, דלקת לא זיהומית בקרום המוח, חום גבוה, הזיות, שינויים במצב הרוח, דיכאון, צהבת, אי־ספיקת כבד, אי־ספיקת כליות, הפרשה מועטה של שתן, הפרעות בכדוריות הדם הלבנות, פרכוסים, דלקת בכלי הדם.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1705</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה&amp;nbsp;וצמחי מרפא. אלה הן כמה מהתרופות שעלולה להיות להן אינטראקציה עם נפרוקסן:&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופות נוגדות קרישה כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5405" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;וורפרין&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8224" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אפיקסבן&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7988" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ריברוקסבן&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7989" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ודביגטר&lt;/a&gt;ן. השילוב עלול להעלות את הסיכון לדימומים. הסיכון לכך גבוה יותר בגיל מבוגר. מומלץ להימנע מהשילוב הזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופות אחרות מהמשפחה של נוגדי דלקת לא סטרואידיים כמו איבופרופן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4772" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ודיקלופנק&lt;/a&gt;. השילוב מעלה את הסיכון לתופעות לוואי רבות, ויש להימנע ממנו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופות נוגדות טסיות כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7038" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;קלופידוגרל&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4574" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אספירין&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7975" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פרסוגרל&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8089" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;טיקגרלור&lt;/a&gt;. השילוב מעלה את הסיכון לדימומים. מומלץ להימנע ממנו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופות נוגדות &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/depression.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דיכאון&lt;/a&gt; ממשפחת ה־SSRI כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5215" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פלואוקסטין&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7119" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;וציטלופרם&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7119" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;&lt;/a&gt;. השילוב מעלה את הסיכון לדימומים. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופות ממשפחת הקורטיקוסטרואידים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5192" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פרדניזון&lt;/a&gt;. השילוב מעלה את הסיכון להתפתחות כיב קיבה או דימומים ממערכת העיכול. מומלץ להימנע מהשילוב הזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5672" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;חומצה ולפרואית&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;באפילפסיה&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;השילוב מעלה את הסיכון לדימומים ממערכת העיכול. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשילוב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4969" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ליתיום&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/bipolar_disorder.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בהפרעה דו־קוטבית (מאניה דפרסיה)&lt;/a&gt;. השילוב עלול לגרום לעלייה ברמות הליתיום בדם. מומלץ להימנע ממנו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה מהמשפחה של מעכבי ACE כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7761" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אנלפריל&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5351" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ורמירפיל&lt;/a&gt;. השילוב עלול לפגוע באיזון לחץ הדם ובתפקוד הכליות. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשילוב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה מהמשפחה של מעכבי ARB כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8140" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ולסרטן&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5102" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ולוסרטן&lt;/a&gt;. השילוב עלול לפגוע באיזון לחץ הדם ובתפקוד הכליות. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשילוב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופות אחרות לטיפול בלחץ דם גבוה. השילוב עלול לפגוע באיזון לחץ הדם. ייתכן שהרופא יאשר את השילוב, אך יקיים מעקב אחרי לחץ הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופות הגורמות להפרשת שתן מוגברת (תרופות משתנות) כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4849" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פורוסמיד&lt;/a&gt;. השילוב עלול להפריע ליעילות התרופה המשתנת ולהעלות את הסיכון לאי־ספיקת כליות ולהתייבשות. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשילוב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7242" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מתוטרקסט&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול במחלות אוטואימוניות, בדלקת מפרקים שגרונית, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/psoriasis_guide.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בפסוריאזיס&lt;/a&gt; ובסוגים מסוימים של סרטן. השילוב עלול להעלות את רמות המתוטרקסט בדם. מומלץ להימנע ממנו, במיוחד אם המטופל מקבל מינון גבוה של מתוטרקסט או מקבל מתוטרקסט לטיפול בסרטן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופות לטיפול במושתלי איברים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6628" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;טקרולימוס&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;וציקלוספורין&lt;/a&gt;. השילוב עלול להגביר את הסיכון לאי־ספיקת כליות. מומלץ להימנע ממנו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8123" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דיגוקסין&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול במחלות לב. השילוב עלול לגרום לעלייה ברמות הדיגוקסין בדם. השילוב אסור במקרים של אי־ספיקת לב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8369" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פרובנציד&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/gout.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בשיגדון (גאוט)&lt;/a&gt;. פרובנציד עלולה להעלות את רמות הנפרוקסן בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פניטואין&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול באפילפסיה. השילוב עלול לגרום לעלייה ברמות הפניטואין בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;מיפפריסטון, תרופה להשריית הפלות. השילוב עלול לפגוע ביעילות המיפפריסטון. יש להימנע ממנו ולהקפיד על מרווח של 8 ימים לפחות בין סיום הנטילה של מיפפריסטון להתחלת הנטילה של נפרוקסן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6451" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;זידובודין&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול בנשאי &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/aids.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;HIV&lt;/a&gt;. נפרוקסן עלולה להעלות את רמות הזידובודין בדם. מומלץ להימנע מהשילוב הזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אנטיביוטיקה ממשפחת הקווינולונים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7785" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ציפרופלוקסצין&lt;/a&gt;. השילוב מעלה את הסיכון לפרכוסים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5218" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;כולסטירמין&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול ברמות גבוהות של כולסטרול בדם ובבעיות בדרכי המרה. השילוב עלול לגרום לירידה בספיגה של נפרוקסן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;צמחי מרפא כמו אספסת (אלפלפה) ואניס. השילוב מעלה את הסיכון לדימומים. מומלץ להימנע ממנו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;ייתכנו תגובות עם תרופות</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1705</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נרוסין ופוינט&lt;/strong&gt;: ניתן לחצות את הטבלייה בקו החציה. אסור ללעוס או לכתוש אותה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;נקסין&lt;/strong&gt;:&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;טבליות של 250 מיליגרם ניתן לחצות בקו החציה.&amp;nbsp;אסור ללעוס או לכתוש אותן; לטבליות של 500 מיליגרם אין קו חציה. אסור לחצות או ללעוס או לכתוש אותן.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1705</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לשמור את התרופה בטמפרטורת החדר (עד 25 מעלות צלזיוס).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>נרוסין,נקסין,פוינט,נפרוקסן נורמון4פוינטPoint5184<omry_names><omry_name><id>1110024924</id><title>POINT 275MG BOX OF 20 TAB (D)</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש