חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת הנשימה</title><id>16</id></CategoryInfo></Category>Trueמערכת הנשימהOxymetazoline Hydrochloride9044FalseTrueFalseTrueFalseFalseלא1<paragraphs><paragraph><monograph_key>904</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;Oxymetazoline Hydrochloride&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>904</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;font face="Times New Roman" size="3"&gt; &lt;/font&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL"&gt;&lt;span lang="HE" style='font-family: "Arial","sans-serif";'&gt;המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;font face="Times New Roman" size="3"&gt; &lt;/font&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>904</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אוקסימטזולין&amp;nbsp;מפחיתה את נפח ההפרשות באף בעת&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/rhinitis.aspx" target="_blank"&gt;נזלת&lt;/a&gt; או הצטננות ובכך מאפשרת מעבר&amp;nbsp;חופשי של אוויר דרך האף.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אף שמדובר בתכשיר לשימוש מקומי,&amp;nbsp;הוא נספג במערכות הגוף השונות. לכן יש להפגין&amp;nbsp;ערנות בנוגע לתופעות לוואי ולהשפעות גומלין עם תרופות אחרות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>904</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טיפות אף, ספריי לאף.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>904</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>904</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>904</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;2&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>904</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>6-2 טיפות או התזות (של תרסיס) לכל נחיר&amp;nbsp;2 פעמים&amp;nbsp;ביום, בבוקר ובערב.</adult><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;6-2 שנים&lt;/strong&gt;: תרסיס לילדים -&amp;nbsp;3-2&amp;nbsp;התזות לכל נחיר, 2 פעמים ביום, בבוקר ובערב.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;6 שנים ויותר&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;טיפות או תרסיס למבוגרים -&amp;nbsp;3-2 טיפות או&amp;nbsp;התזות לכל נחיר, 2 פעמים ביום, בבוקר ובערב.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>904</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש להשתמש באוקסימטזולין בבוקר ובערב לפני השינה.&amp;nbsp;התרופה מתחילה להשפיע&amp;nbsp;בתוך 30 דקות, והשפעתה נמשכת&amp;nbsp;7-6 שעות. יש לשטוף ידיים לאחר השימוש. אסור לעבור על המינון המומלץ.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>904</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>904</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>904</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>904</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>904</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;הריון והנקה&lt;/strong&gt;: אין די&amp;nbsp;מידע בנוגע לבטיחות התרופה לעובר ולתינוק היונק. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>904</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם סובלים מאחד או יותר מהמצבים הבאים: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" target=_blank&gt;לחץ דם גבוה&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;מחלות של הלב ושל כלי הדם,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" target=_blank&gt;סוכרת&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/glaucoma.aspx" target=_blank&gt;גלאוקומה&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;מחלות של בלוטת התריס,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/prostatic_hypertrophy.aspx" target="_blank"&gt;בלוטת ערמונית מוגדלת&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לאחר ניתוחי אף ולוע.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בתקופת ההריון וההנקה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>904</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. אסור להשתמש בתכשירים האלה&amp;nbsp;יותר מ־3 ימים ברציפות&amp;nbsp;בלי להתייעץ עם רופא. שימוש כרוני בתכשיר עלול לגרום לכיווץ־יתר של כלי הדם באף ולהזיק למבנה של רירית האף. שימוש כרוני אף עלול לפגוע ביעילות הטיפול ולגרום להחרפת הנזלת.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לאחר פתיחת המכל של טיפות האף או של התרסיס מותר להשתמש בהם במשך חודש אחד בלבד.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>904</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;החמרת הגודש באף, צריבה באף ובגרון, יובש ברירית האף, עיטוש.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>904</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;אסור לתת תרופות להפחתת גודש יחד עם מעכבי האנזים מונואמינאוקסידז (MAO) כמו התרופה&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5265&amp;name=%D7%A1%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;סלג'ילין&lt;/a&gt; (המשמשת לטיפול במחלת &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/parkinsons_disease.aspx" target="_blank"&gt;פרקינסון&lt;/a&gt;). יש להפסיק את הטיפול בחוסמי MAO לפחות שבועיים לפני התחלת הטיפול בתרופות מפחיתות גודש.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>904</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אין הגבלות. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>904</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לשמור את התכשיר במקום קריר ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tipot-small.svg</image><name>טיפות</name></Package><Package><image>Spray.svg</image><name>תרסיס</name></Package></Packages>אלרין,רינוקליר,סינולן4רינוקלירRhinoclir5237

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש