חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העצבים</title><id>14</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת העצביםLevodopa+Carbidopa3614FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>361</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Levodopa+Carbidopa</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>361</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>361</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;התכשיר&amp;nbsp;מיועד לטיפול במחלת &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/parkinsons_disease.aspx" target="_blank"&gt;פרקינסון&lt;/a&gt;. הוא מכיל שני חומרים פעילים: לבודופה וקרבידופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;מחלת הפרקינסון נוצרת עקב מחסור בדופמין במוח. לבודופה היא חומצת אמינו שהגוף מסוגל לייצר ממנה דופמין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;מינונים גבוהים מדי של לבודופה יוצרים תופעות לוואי מרובות. נוסף על כך&amp;nbsp;עם הזמן&amp;nbsp;ישנה תופעה של התרגלות הגוף לתרופה&amp;nbsp;-&amp;nbsp;מה שמחייב להעלות מינונים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;חומרים כמו בנסרזיד או קרבידופה&amp;nbsp;מגבירים את ההשפעה של לבודופה במוח וכך מאפשרים&amp;nbsp;להקטין את המינון הדרוש לטיפול.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>361</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות, טבליות בשחרור מושהה. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>361</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>361</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>361</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;4-3&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>361</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;דופיקר&lt;br/&gt;המינון ההתחלתי&lt;/strong&gt;: 125 מיליגרם (לבודופה) 3 פעמים ביום. את המינון יש להעלות&amp;nbsp;ב־125 מיליגרם בכל יום -&amp;nbsp;בהתאם לתגובה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון האופטימלי&lt;/strong&gt;: 1,250-750 מיליגרם ביום במנות מחולקות. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון המרבי&lt;/strong&gt;: 2,000 מיליגרם&amp;nbsp;בחלוקה למנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;סינמט סי־אר&lt;br&gt;המינון הרגיל&lt;/strong&gt;: 200 מיליגרם (לבודופה) פעמיים ביום במרווחי זמן של לפחות 6 שעות.&lt;/p&gt;</adult><child>היעילות והבטיחות של התרופה לא נבדקו בצעירים בני פחות מ־18 שנים. לכן ההמלצה היא לא לתת את התרופה לילדים ולבני נוער.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>361</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש להימנע מדיאטה עשירה בחלבון או בוויטמין B6. מזון רגיל המכיל חלבונים יש לחלק על פני היום&amp;nbsp;כדי למנוע תנודתיות בספיגת התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש להימנע ממעבר פתאומי משכיבה או מישיבה לעמידה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>361</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>למידע נוסף מצורף כאן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/sinemet_heb_arab.pdf" target="_blank"&gt;דף מידע למטופל בעברית ובערבית&lt;/a&gt; מטעם היבואנית של התרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>361</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>361</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>361</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>361</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>361</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>361</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לפגום בערנות ולגרום לסחרחורות. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהיא אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: מחלת הפרקינסון היא נדירה בנשים הרות. אין מידע בנוגע לבטיחות התרופה בתקופת ההריון. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: אין מידע בנוגע לבטיחות התרופה&amp;nbsp;בתקופת ההנקה. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול עלולה להחריף את תופעות הלוואי של לבודופה ובהן תופעות הלוואי הפסיכיאטריות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>361</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם אובחנה&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/glaucoma.aspx" target="_blank"&gt;גלאוקומה&lt;/a&gt; צרת זווית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. במהלך ההריון וההנקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אם במקביל ניטל טיפול&amp;nbsp;במעכבי MAO (מונואמין אוקסידז).&amp;nbsp;במקרה כזה&amp;nbsp;יש להפסיק את השימוש בתרופות האלה לפחות 14 ימים לפני תחילת הטיפול בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. אם קיימים נגעי עור בלתי מאובחנים או אם יש היסטוריה של מלנומה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>361</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;במצבים הבאים יש להיזהר במתן התרופה&lt;/strong&gt;:&lt;br/&gt;1. מחלת ריאות, מחלת כבד או מחלת לב בדרגה חמורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. רקע של מלנומה (שכן התרופה מגבירה את הסיכון&amp;nbsp;להתלקחות המחלה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. גלאוקומה רחבת זווית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. מחלה פסיכיארית חמורה. במקרה כזה&amp;nbsp;יש להימנע משימוש בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" target=_blank&gt;סוכרת&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/osteoporosis.aspx" target=_blank&gt;אוסטאופורוזיס&lt;/a&gt; (דלדול מסת העצם).&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/peptic_ulcer.aspx" target="_blank"&gt;מחלה פפטית&lt;/a&gt; פעילה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. הפסקת טיפול חייבת להיעשות בהדרגה.&amp;nbsp;הפסקה פתאומית&amp;nbsp;של הטיפול עלולה לגרום לתסמונת נוירולפטית ממארת&amp;nbsp;(neuroleptic malignant syndrome).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>361</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>בחילות, הקאות, עצבנות, חוסר יכולת להתרכז, נדודי שינה, סחרחורות, תת לחץ דם תנוחתי, דופק מהיר, תנועות לא רצוניות, הזעה, גלי חום, סימפטומים פסיכיאטריים: דיכאון או מאניה, פסיכוזה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>361</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;מעכבי MAO (מונואמין אוקסידז)&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;יש להפסיק את השימוש בתרופות האלה לפחות 14 ימים לפני תחילת הטיפול בלבודופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;תרופות להורדת לחץ דם&lt;/strong&gt;: לבודופה עלולה להחריף את הירידה בלחץ הדם עד כדי מצב של לחץ דם נמוך מדי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;תרופות אנטי־פסיכוטיות&lt;/strong&gt; עלולות לחסום רצפטורים לדופמין ובכך לפגום ביעילות הטיפול בלבודופה. יש להשתמש בתרופות אנטי־פסיכוטיות שיש להן השפעה מועטה יחסית על הרצפטורים לדופמין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;מלחי ברזל&lt;/strong&gt; עלולים להפחית את ספיגת התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6009&amp;name=%D7%90%D7%A0%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;&lt;strong&gt;פירידוקסין (ויטמין B6)&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;: נטילת הוויטמין עלולה לפגוע ביעילות&amp;nbsp;של לבודופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;strong&gt;תרופות אנטיכולינרגיות&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;עלולות להפחית את קצב הספיגה של התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5189&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;&lt;strong&gt;מטוקלופרמיד (פרמין)&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; עלולה להגביר את הספיגה של התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/surgery/Pages/general_anesthesia.aspx" target="_blank"&gt;&lt;strong&gt;הרדמה כללית&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;: יש להפסיק את נטילת התרופה לפחות 12 שעות לפני ההרדמה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>361</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש ליטול את התרופה זמן קצר לפני הארוחה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. דיאטה עשירה בחלבונים עלולה להפחית מיעילות התרופה. מזון רגיל המכיל חלבונים יש לחלק באופן שווה&amp;nbsp;על פני&amp;nbsp;היום&amp;nbsp;כדי למנוע תנודתיות בספיגת התרופה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>361</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לשמור את התרופה במקום קריר ויבש הרחק מהישג ידם של ילדים.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות בשחרור מושהה</name></Package></Packages>דופיקר,סינמט סי־אר4סינמט סי־ארSinemet CR5277<omry_names><omry_name><id>1110006659</id><title>SINEMET CR 29/M 50/200MG TB 60</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש