חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>נוגדי זיהום לשימוש סיסטמי</title><id>11</id></CategoryInfo></Category>Falseנוגדי זיהום לשימוש סיסטמיNELFINAVIR19754FalseFalseFalseTrueTrueTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1975</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="left"&gt;Nelfinavir&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1975</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1975</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;נלפינביר היא תרופה אנטי־רטרווירלית מקבוצת מעכבי פרוטאזות המשמשת לטיפול בתסמונת הכשל החיסוני הנרכש (HIV) בשילוב עם תרופות אנטי־רטרווירליות נוספות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1975</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אבקה, טבליות. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1975</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1975</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1975</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;3-2&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1975</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;strong&gt;טבליות/אבקה:&lt;/strong&gt; 1.25 גרם פעמיים ביום או 750&amp;nbsp;מיליגרם 3 פעמים ביום.</adult><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;טבליות/אבקה לבני 13-3 שנים:&lt;/strong&gt; מינון התחלתי - 30-25&amp;nbsp;מיליגרם לקילוגרם&amp;nbsp;3 פעמים ביום עד למינון מקסימלי של 750 מיליגרם 3 פעמים ביום או 55-50 מיליגרם לקילוגרם פעמיים ביום עד למינון מקסימלי של 1.25&amp;nbsp;גרם פעמיים ביום.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;יעילותה ובטיחותה של התרופה לא נבדקו בילדים מתחת לגיל 3 שנים.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1975</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש ליטול את התרופה עם מזון.&amp;nbsp;את האבקה ניתן לערבב עם מים, עם חלב, עם פורמולות מזון או עם פודינג. אסור לערבב אותה עם&amp;nbsp;מזונות חומציים כמו מיצים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. במהלך הטיפול בנלפינביר אסור לקחת תרופות מרשם או תרופות ללא מרשם או&amp;nbsp;צמחי מרפא בלי לעדכן את&amp;nbsp;הרופא או את הרוקח.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם שוכחים לקחת מנה, יש לקחת אותה ברגע שנזכרים, אולם אם חלפו&amp;nbsp;יותר משעתיים מהמועד שבו היה צריך&amp;nbsp;לקחת את התרופה, יש לדלג על המנה ולהמתין למנה הבאה. אסור&amp;nbsp;להכפיל מנה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. הטיפול בנלפינביר אינו מונע הדבקה בנגיף&amp;nbsp;HIV בעת שמקיימים&amp;nbsp;יחסי מין. יש להשתמש באמצעי מניעה חוצצים כמו קונדום.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1975</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1975</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1975</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1975</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1975</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1975</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה: &lt;/strong&gt;התרופה עלולה לפגוע בכושר הריכוז. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעת הלוואי הזאת.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;הריון: &lt;/strong&gt;נשים הרות המטופלות בנלפינביר צריכות להיות&amp;nbsp;במעקב קפדני אחר רמות הסוכר בדמן.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;הנקה: &lt;/strong&gt;על נשאיות HIV להימנע מהנקה&amp;nbsp;כדי להפחית את הסיכון להדבקת התינוק.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1975</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. לאמהות שהן נשאיות של HIV אסור להניק כדי להפחית את הסיכון להדבקת התינוק.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. במקרה של רגישות־יתר לנלפינביר או למרכיב אחר שבתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם נוטלים פרפולסיד, מידאזולם, טריאזולם, אסטימיזול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. האבקה מכילה פנילאלנין ולכן אסורה לחולי פנילקטונוריה (PKU).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1975</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש להיזהר בעת מתן התרופה לחולי סוכרת, לנשים הרות, לחולים באי־ספיקת כבד&amp;nbsp;ובהמופיליה ולמי שרגישים לסולפונמיד. אסור לקחת את התרופה&amp;nbsp;בו־זמנית עם פרע מחורר (Hypericum, St john's wort). &lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1975</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה מאוד&lt;br/&gt;עור:&lt;/strong&gt; פריחה, בעיקר בשבועיים הראשונים לטיפול. במקרים קשים יש להפסיק את הטיפול לצמיתות. במקרה של פריחה מתונה יותר ניתן להמשיך בטיפול, והפריחה תיעלם בתוך שבועיים. בדרך כלל יש תגובה טובה לאנטי־היסטמינים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות אנדוקרינולוגיות: &lt;/strong&gt;היפרגליקמיה (רמות גבוהות של סוכר בדם), הפרעות בשומנים הדם ובהן&amp;nbsp;עלייה ברמות הכולסטרול והטריגליצרידים, שינויים בחלוקת השומן בגוף (חזה מוגדל, שינויים בפנים).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות במערכת העיכול:&lt;/strong&gt; בחילות, הקאות, שלשולים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות כלליות:&lt;/strong&gt; חוסר תחושה בקצות הגפיים, עקצוצים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מערכת העצבים המרכזית:&lt;/strong&gt; ירידה בריכוז, דיכאון, כאבי ראש, תחושת נימול, עייפות, הפרעות שינה, שינויים במצב הרוח, חום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;עור:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;תסמונת סטיבנס־ג'ונסון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מערכת העיכול:&lt;/strong&gt; כאבי בטן, הפרעה בתחושת הטעם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מערכת שריר־שלד:&lt;/strong&gt; חולשה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;מיגרנה, פרכוסים, מחשבות אובדניות, היפרליפידמיה (יתר&amp;nbsp;שומנים בדם), היפראוריצמיה (עודף של&amp;nbsp;חומצה אורית), היפוגליצמיה (ירידה ברמות הסוכר בדם), דימום במערכת העיכול, פנקריאטיטיס (דלקת הלבלב), לויקופניה (ירידה במספר כדוריות הדם הלבנות), טרומבוציטופניה (מחסור בטסיות), דלקת בכבד, אצירת שתן, תגובה אלרגית.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1975</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;אסור ליטול את התרופות הבאות בו־זמנית עם נלפינביר: סיזאפריד, אסטמיזול, מידאזולם, טריאזולם. יש להשתמש בנלפינביר בזהירות בחולים הנוטלים תכשירים מקבוצת הבנזודיאזפינים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;יש להפחית את מינון הריפבוטין ב־50% אם הוא ניתן במשולב&amp;nbsp;עם נלפינביר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;נלפינביר עלולה להגביר&amp;nbsp;את האפקט הטוקסי של התרופות הבאות ולכן אסור לתת אותה במשולב עימן: אמיודרון, ארגוט־אלקלואידים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;קווינידין, אינדינביר וריטונביר עלולות&amp;nbsp;להגביר&amp;nbsp;את האפקט הטוקסי של נלפינביר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ריפמפין מפחיתה את&amp;nbsp;ריכוז הנלפינביר באופן משמעותי, ולכן אסור לתת את שתי התרופות ביחד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;נלפינביר מורידה את ריכוז האתינילאסטרדיול ומפחיתה את היעילות של הגלולות למניעת הריון. לכן יש להשתמש באמצעי מניעה נוספים בזמן טיפול בנלפינביר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;פנוברביטל, פניטואין וקרבמזפין מפחיתות את היעילות של נלפינביר. נוירפין עלולה להפחית את יעילות נלפינביר.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1975</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>מומלץ ליטול נלפינביר יחד עם מזון&amp;nbsp;כדי להגביר את ספיגת התרופה. להכנת האבקה ניתן לערבבה עם מים או עם חלב או עם פורמולות מזון או עם פודינג. אסור לערבבה עם מיצים חומציים (כמו מיץ תפוזים או מיץ תפוחים) כיוון שלתערובת הזאת יש טעם מר.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1975</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן את התרופה במקום קריר ויבש הרחק מהישג ידם של ילדים. אבקה מהולה בנוזל לא חומצי נשארת יציבה במשך 6 שעות בטמפרטורת החדר.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name><description>Viracept 250 mg</description></Package><Package><image>avka.svg</image><name>אבקה</name></Package></Packages>וירספט4וירספטViracept5386<omry_names><omry_name><id>1110014864</id><title>VIRACEPT ORAL 50 MG/1GM PWD</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש