חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>לב וכלי דם</title><id>7</id></CategoryInfo></Category>Falseלב וכלי דםQuinidine984TrueTrueFalseFalseTrueTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>98</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Quinidine&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>98</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>98</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;כינידין סולפט היא תרופה ותיקה המשמשת לטיפול &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx" target="_blank"&gt;בהפרעות קצב&lt;/a&gt;. היא&amp;nbsp;נגזרת של כינין המופק מקליפת עץ הכינין.&amp;nbsp;כינידין משמשת לשמירה על קצב לב סדיר באנשים הסובלים מפרפור פרוזדורים ולמניעת הפרעות קצב בחדרי הלב.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>98</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>כינידין - טבליות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;כינידורן - טבליות לשחרור מושהה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>98</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>98</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>98</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;4-2&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>98</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p align="right"&gt;&lt;strong&gt;כינידין סולפט&lt;/strong&gt;: 200 עד 400 מיליגרם, 3 עד 4 פעמים ביום.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;כינידין בי סולפט&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;500 עד 750 מיליגרם פעמיים ביום (כל 12 שעות).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הערה&lt;/strong&gt;: כינידין סולפט 200 מיליגרם&amp;nbsp;הוא שווה ערך לכינידין בי סולפט 250 מיליגרם.&lt;/p&gt; &lt;p align="left"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>98</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>98</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>98</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>98</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>98</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>98</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>98</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: כינידין עלולה לגרום לראייה מטושטשת ולסחרחורות ולפגוע בערנות. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;ניתן להשתמש בכינידין בזמן ההריון במינונים המקובלים. בכל מקרה חייבים להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;ניתן להשתמש בכינידין בזמן ההנקה. התרופה מופרשת לחלב האם בכמות זעירה שאינה גורמת לתופעות לוואי בתינוק היונק. בתינוקות בני פחות מחודשיים&amp;nbsp;יש להיזהר ולעקוב אחרי תסמינים של&amp;nbsp;תופעות לוואי. בכל מקרה&amp;nbsp;יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול עלולה להחריף כמה מתופעות הלוואי של כינידין ובהן סחרחורות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>98</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לכינידין או לכינין.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם בעקבות שימוש בכינידין התפתחה בעבר&amp;nbsp;ארגמנת (פורפורה)&amp;nbsp;תרומבוציטופונית - מחלה שבאה לידי ביטוי בדימומים תת־עוריים הנראים כמו פריחה או כמו חבורות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם סובלים מהפרעת קצב שנקראת מרווח QT מוארך מולד.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>98</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;פגיעה בכבד&lt;/strong&gt;. כינידין עלולה לגרום לפגיעה חמורה בכבד, כולל&amp;nbsp;דלקת כבד גרגירומתית&amp;nbsp;(granulomatous hepatitis). במקרה של&amp;nbsp;מחלת כבד עשוי הרופא לשקול הפחתת מינון.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2. &lt;strong&gt;רגישות־יתר&lt;/strong&gt;. כינידין עלולה לגרום לתופעות של רגישות־יתר. מי שסובלים מחום ומזיהומים צריכים להשתמש בכינידין בזהירות רבה. הסיבה: הזיהומים והחום עלולים למסך תסמינים של רגישות־יתר.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;השפעות&amp;nbsp;על הלב&lt;/strong&gt;. כינידין&amp;nbsp;עלולה להאריך את&amp;nbsp;מרווח QT ולגרום להפרעות קצב נוספות.&amp;nbsp;מי שסובלים ממחלות לב&amp;nbsp;כמו&amp;nbsp;חסימה חלקית של מערכת ההולכה בלב, אי־ספיקת לב ודלקת בשריר הלב צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;מיאסטניה גרביס&lt;/strong&gt;. כינידין עלולה להחמיר תסמינים של מיאסטניה גרביס (מחלת עצבים&amp;nbsp;הפוגעת בכושר התנועה של השרירים)&amp;nbsp;ואף להפחית מיעילות התרופות הניתנות לטיפול במחלה הזאת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;אוכלוסיות מיוחדות&lt;/strong&gt;. יש לשקול&amp;nbsp;מתן מינון מוקטן של כינידין לקשישים ולמי שסובלים&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target=_blank&gt;מאי־ספיקת כליות&lt;/a&gt; או מאי־ספיקת כבד או &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" target="_blank"&gt;מאי־ספיקת לב&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>98</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה&lt;/strong&gt;: הפרעות מסוכנות בקצב הלב (הפרעות קצב חדשות או החמרה של&amp;nbsp;הפרעות קצב קיימות), שינויים באק"ג, הארכת מקטע QT, עילפון,&amp;nbsp;זרימת דם מופחתת למוח, סחרחורות, תשישות, כאבי ראש, הפרעות בשינה, עצבנות, חוסר שליטה בשרירים, פריחה, שלשולים, בחילות, הקאות, דלקת בוושט, חולשת שרירים, רעד, הפרעות בראייה, חום.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>98</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש להימנע ממתן&amp;nbsp;כינידין יחד עם תרופות שמאריכות את מרווח QT.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש לתת בזהירות רבה כינידין יחד עם תרופות אחרות המשמשות לטיפול בהפרעות קצב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361" target=_blank&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5669" target=_blank&gt;פנוברביטל&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809" target=_blank&gt;ופניטואין&lt;/a&gt; מגבירות את הפירוק&amp;nbsp;של כינידין בכבד ומפחיתות את הרמות&amp;nbsp;שלה בדם. במקרה של שילוב כזה ייתכן שיהיה צורך&amp;nbsp;להעלות את המינון של כינידין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תרופות חוסמות פרוטאז שניתנות לנשאי HIV חוסמות גם פירוק של כינידין בכבד ועלולות להעלות את הרמות שלה בדם עד כדי הפיכתה לרעילה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;תרופות סותרות חומצה כמו סודיום ביקרבונט (סודה לשתייה) ותרופות מהמשפחה של&amp;nbsp;חוסמי האנזים קרבוניק אנהידראז עלולות לגרום לעלייה ברמות הכינידין בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. כינידין עלולה להגביר את ההשפעה נוגדת קרישה של &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4723&amp;name=%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;וורפרין&lt;/a&gt;. במקרה של שילוב תרופות כזה יש לנטר את רמת ה־INR (רמת הקרישיות של הדם).&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. יש להפחית את מינון&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4776" target="_blank"&gt;הדיגוקסין&lt;/a&gt; אם במקביל מטופלים&amp;nbsp;גם בכינידין.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>98</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. את התרופה ניתן לקחת עם מזון או בין הארוחות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור לשתות מיץ אשכוליות או לאכול אשכוליות בעת שמטופלים בכינידין. הסיבה: אשכוליות עלולות להפוך את הכינידין לרעילה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>98</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לאחסן את התרופה במקום יבש וקריר (מתחת ל־25 מעלות צלזיוס).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>כינידורן,כינידין4כינידורןQuiniduran5507

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש