חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>טיפול בטפילים, קוטלי ודוחי חרקים</title><id>15</id></CategoryInfo></Category>Falseטיפול בטפילים, קוטלי ודוחי חרקיםMebendazole4634FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>463</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;Mebendazole&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>463</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>463</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>מבנדאזול (Mebendazole) משמשת לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/oxyuriasis.aspx" target="_blank"&gt;בתולעים&lt;/a&gt;&amp;nbsp;במעיים (כמו תולעי סיכה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;התרופה משוּוקת בישראל בשם המסחרי ורמוקס (Vermox) בשתי תצורות: טבליות ותרחיף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;התרופה מיועדת לבני שנתיים ויותר, אך רופא יכול לרשום את התרופה גם למי שטרם מלאו להם שנתיים.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>463</monograph_key><paragraph_key>58</paragraph_key><title>בתוך כמה זמן התרופה משפיעה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>ורמוקס קוטלת את התולעים במעיים מייד עם נטילת המנה הראשונה, אך ביצי תולעים יכולות לשרוד את המנה הראשונה. &lt;br&gt;&lt;br&gt;לכן מומלץ ליטול מנה נוספת של ורמוקס שבועיים ולעיתים גם ארבעה שבועות לאחר המנה הראשונה כדי להבטיח את קטילת התולעים שבקעו במעיים לאחר המנה הראשונה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>463</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>463</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות, תרחיף.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>463</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>463</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>מבוגרים יכולים להשתמש בטבליות או בתרחיף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;טבלייה אחת של ורמוקס ו־5 מיליליטר של תרחיף ורמוקס מכילים 100 מיליגרם מבנדאזול.&lt;br&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;הטיפול בתולעי סיכה (&lt;/b&gt;&lt;b&gt;Enterobiasis&lt;/b&gt;&lt;b&gt;)&lt;br&gt;&lt;/b&gt;תולעי סיכה הן התולעים הנפוצות ביותר בישראל בפרט ובמערב בכלל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;המינון המקובל הוא טבלייה אחת (או 5 מיליליטר תרחיף) בנטילה חד־פעמית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;יש ליטול מנה נוספת שבועיים לאחר קבלת המנה הראשונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ייתכן שהרופא ימליץ ליטול מנה נוספת 4 שבועות לאחר קבלת המנה הראשונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;מינונים אפשריים נוספים&lt;br&gt;&lt;/b&gt;בסוגים אחרים של תולעים במעיים עשוי הרופא להורות על המינון הבא:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1 או 2 טבליות (או 5 מיליליטר או 10 מיליליטר תרחיף) פעמיים ביום במשך 3 ימים רצופים. &lt;br&gt;</adult><child>לילדים קטנים שאינם מסוגלים לבלוע טבליות אפשר לתת תרחיף. 5 מיליליטר של תרחיף ורמוקס מכילים 100 מיליגרם מבנדאזול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;לילדים שיכולים לבלוע טבליות אפשר לתת תרחיף או טבליות.&amp;nbsp; טבלייה אחת של ורמוקס מכילה 100 מיליגרם מבנדאזול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;לפני גיל שנתיים&lt;br&gt;&lt;/b&gt;אפשר לתת את התרופה רק בהוראה מפורשת של הרופא המטפל. הוא גם קובע את המינון.&lt;br&gt; &lt;br&gt; &lt;b&gt;מגיל שנתיים ויותר&lt;/b&gt;&lt;br&gt; הרופא קובע את המינון בהתאם לסוג התולעים שבמעי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• הטיפול בתולעי סיכה (שהן התולעים הנפוצות במערב ובכלל זה בישראל): 5 מיליליטר של תרחיף (או טבלייה אחת) בנטילה חד־פעמית. יש לחזור על המנה הזאת לאחר שבועיים ולאחר ארבעה שבועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• הטיפול בסוגים אחרים של תולעים במעיים: 5 מיליליטר (או טבלייה אחת) פעמיים ביום (בבוקר ובערב) במשך 3 ימים רצופים.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>463</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;טבליות ורמוקס&lt;br&gt;&lt;/b&gt;• יש ליטול את התרופה בהתאם להנחיות הרופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• יש ליטול את הטבלייה בשלמותה בעזרת כוס מים. אסור ללעוס אותה. אין מידע בנוגע לחצייתה, לכתישתה או לריסוקה. מי שמתקשים לבלוע טבליות יכולים להשתמש בתרחיף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• ניתן ליטול את התרופה עם מזון או בין הארוחות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• בעת שמטופלים בתרופה יש להקפיד יותר מהרגיל על היגיינה: לשטוף את הידיים לפני כל ארוחה, לאחר השכמה משינה ולאחר יציאה מהשירותים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תרחיף ורמוקס&lt;br&gt;&lt;/b&gt;• יש לנער את התרחיף היטב לפני השימוש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• יש להקפיד על מדידת המנה המדויקת באמצעות הכוסית שמצורפת לבקבוקון או באמצעות מזרק שעליו שנתות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• ניתן ליטול את התרחיף עם מזון או בין הארוחות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• בעת שמטופלים בתרופה יש להקפיד יותר מהרגיל על היגיינה: לשטוף את הידיים לפני כל ארוחה, לאחר השכמה משינה ולאחר יציאה מהשירותים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• יש להשתמש בתרחיף בתוך 28 ימים לאחר פתיחת הבקבוקון בפעם הראשונה.&amp;nbsp;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>463</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>מזון אינו משפיע על התרופה. ניתן לקחת אותה עם מזון או בין הארוחות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>463</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>מצורפים כאן דפי מידע על התרופה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טבליות ורמוקס&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/vermox_heb_arab_janssen.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בעברית ובערבית&lt;/a&gt; (Vermox 29/M Tab 100 mg 6); מק"ט:&amp;nbsp;1112206124; בעלת הרישום:&amp;nbsp;Janssen Cilag; מדינת היבוא: בריטניה; היבואנית: יאנסן.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>463</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>463</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all></all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>463</monograph_key><paragraph_key>52</paragraph_key><title>האם התרופה מותרת בהיריון?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>התרופה כמעט שאינה נספגת ממערכת העיכול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;רוב המידע על בטיחות השימוש בתרופה בתקופת ההיריון נוגע לחודשים המתקדמים (חודש רביעי ומעלה). ניתן להשתמש בתרופה הזאת בחודשים האלה, אך רק בהוראה מפורשת של הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;קיים מעט מידע על השפעות התרופה בתחילת ההיריון, אך לפעמים רופאים מאשרים את השימוש בה גם בתחילת ההיריון. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>463</monograph_key><paragraph_key>53</paragraph_key><title>האם התרופה מותרת בהנקה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>התרופה כמעט שאינה נספגת ממערכת העיכול, ולכן רק מעט מאוד ממנה מופרש לחלב האם. ניתן להשתמש בוורמוקס בתקופת ההנקה - אם הרופא מאשר זאת. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>463</monograph_key><paragraph_key>54</paragraph_key><title>האם מותר לשתות אלכוהול כשמטופלים בתרופה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לא ידוע על השפעה כלשהי שיש לאלכוהול על התרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>463</monograph_key><paragraph_key>55</paragraph_key><title>האם מותר לנהוג כשמטופלים בתרופה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>התרופה אינה אמורה להשפיע על כושר הנהיגה.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>463</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>• אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• אסור לשלב מבנדזול עם התרופה &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5753" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מטרונידזול&lt;/a&gt;.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>463</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>•&amp;nbsp;&lt;b&gt;ההיסטוריה הרפואית&lt;/b&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית: מחלות ומצבים רפואיים בהווה ובעבר. כמו כן יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;טיפול בילדים&lt;/b&gt;. התרופה רשומה לטיפול בילדים בני שנתיים ויותר שסובלים מהימצאות תולעים במערכת העיכול שלהם. התקבלו דיווחים על פרכוסים אצל ילדים בני פחות משנה שטופלו בתרופה. ניתן לתת את התרופה גם לילדים שטרם מלאו להם שנתיים - אך רק אם הרופא אישר זאת במפורש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;משך השימוש&lt;/b&gt;. התרופה מיועדת לשימוש למשך זמן קצר בלבד, בהתאם להוראות הרופא המטפל. יש להקפיד על הוראות הרופא. שימוש ממושך בתרופה עלול להפחית את מספריהם של תאי הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;סכנת פרכוסים&lt;/b&gt;. התקבלו דיווחים על פרכוסים שהופיעו אצל מטופלים עם נטילת התרופה - בעיקר אצל תינוקות בני פחות משנה. אם שימוש בתרופה גורם לפרכוסים, יש לדווח על כך מיד לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;שמירה על היגיינה&lt;/b&gt;. בעת שמטופלים בתרופה יש להקפיד במיוחד על היגיינה של כפות הידיים שכן ביצי תולעים עלולות להיאחז מתחת לציפורניים. לכן מומלץ לגזוז את הציפורניים ולהקפיד על רחיצת הידיים לאחר כל ביקור בשירותים, לאחר השכמה משינה ולפני כל ארוחה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;חומרים לא פעילים&lt;/b&gt;. התרחיף מכיל פרבנים (חומרים משמרים) שעלולים לגרום לאלרגיה למי שרגישים להם. הטבלייה מכילה את החומר sunset yellow (E110) שעלול לגרום לאלרגיה במטופלים שרגישים לחומר הזה. נוסף על כך התרחיף מכיל מעט סוכר ועלול להיות בעייתי אם ישנה אי־סבילות לסוכרים מסוימים. לרשימת החומרים הלא פעילים בתכשירים מומלץ לעיין בעלון לצרכן.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>463</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;תופעות לוואי המחייבות לפנות לרופא המטפל&lt;br&gt;&lt;/b&gt;תופעות הלוואי האלה הן ברובן לא שכיחות ואף נדירות, אך עלולות להיות מסוכנות:&lt;br&gt;&lt;br&gt;• תופעות לוואי של רגישות־יתר כמו פריחה, נפיחות, אדמומיות, גרד, שלפוחיות על העור, עור מתקלף, קוצר נשימה, צפצופים בנשימה, קשיי נשימה, לחץ בחזה או בגרון, התנפחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפה, הפנים, השפתיים, הלשון, העפעפיים. לתסמינים האלה עלול להתלוות חום גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• תסמינים של תסמונת סטיבנס־ג'ונסון: פריחה חמורה בעור הכוללת עור מגורה ומתקלף, הופעת שלפוחיות על העור או בעיניים, כיבים בחלל הפה, בגרון ובאף, פרכוסים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;כאבי בטן, גזים, הפרעות במערכת העיכול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;פריחה, תסמונת סטיבנס־ג'ונסון, דלקת בכבד, שינוי ברמות של אנזימי הכבד בדם, ירידה במספריהם של תאי הדם (לאחר שימוש ממושך), סחרחורות, נשירת שיער, פרכוסים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>463</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תרופות שאסור לשלב עם מבנדזול&lt;br&gt;&lt;/b&gt;מטרונידזול, שהיא אנטיביוטיקה לטיפול בדלקות הנגרמות מחיידקים, מאמבות ומטפילים. השילוב עלול לגרום לתסמונת סטיבנס־ג'ונסון, שהיא תסמונת מסכנת חיים בעור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תרופות שנטילתן עם מבנדזול מחייבת זהירות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;• סימטידין, תרופה לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/peptic_ulcer.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בכיב קיבה&lt;/a&gt;. השילוב עלול להעלות את רמות המבנדזול בדם ובכך להעלות את הסיכון לתופעות הלוואי של מבנדזול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5342" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ופניטואין&lt;/a&gt;, תרופות לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;באפילפסיה&lt;/a&gt;. השילוב עלול להפחית מהיעילות של מבנדזול.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>463</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;טבליות&lt;/b&gt; יש לאחסן בטמפרטורת החדר (לא יותר מ־25 מעלות צלזיוס).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תרחיף&lt;/b&gt;&amp;nbsp;יש לאחסן בטמפרטורת החדר (לא יותר מ־25 מעלות צלזיוס). לאחר פתיחת הבקבוקון בפעם הראשונה ניתן להשתמש בתכשיר במשך 28 ימים בלבד.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package><Package><image>Tarchif.svg</image><name>תרחיף</name></Package></Packages>ורמוקס4ורמוקסVermox5775<omry_names><omry_name><id>1111384800</id><title>VERMOX 30ML SUS</title></omry_name><omry_name><id>1112206124</id><title>VERMOX TAB 100MG 6</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש