חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>נוגדי זיהום לשימוש סיסטמי</title><id>11</id></CategoryInfo></Category>Falseנוגדי זיהום לשימוש סיסטמיRifampicin, Rifampin4214FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>421</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;Rifampicin&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>421</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all> המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>421</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;ריפמפיצין היא אנטיביוטיקה המשמשת לטיפול בזיהומים שונים.&amp;nbsp;התרופה ניתנת תמיד בשילוב&amp;nbsp;עם תרופות נוספות. הסיבה:&amp;nbsp;חלק מהחיידקים מפתחים נגדה עמידות במהירות. ריפמפיצין ניתנת כדי לטפל בזיהומים הבאים:&lt;br/&gt;&lt;br&gt;1.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/tuberculosis.aspx" target=_blank&gt;שחפת&lt;/a&gt; (טיפול ומניעה). הטיפול בשחפת נמשך חודשים ארוכים - לעיתים שנתיים ויותר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;צרעת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. ברוצלוזיס (קדחת מלטה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/legionellosis.aspx" target=_blank&gt;מחלת הלגיונרים&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. זיהומים סטפילוקוקיים קשים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/kids/childs/Pages/meningitis.aspx" target="_blank"&gt;דלקת קרום המוח&lt;/a&gt; הנגרמת על ידי החיידק המופילוס אינפלואנזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. מניעה של דלקת קרום מוח מנינגוקוקית (דלקת קרום המוח שהגורם לה הוא החיידק ניסריה מנינגיטיס).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>421</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>421</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>כמוסות, סירופ, זריקות. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>421</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>421</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;4-1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>421</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שחפת&lt;/strong&gt;: 600&amp;nbsp;מיליגרם פעם ביום.&amp;nbsp;לחלופין:&amp;nbsp;10 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף&amp;nbsp;2 עד 3&amp;nbsp;פעמים בשבוע במשך חצי שנה לפחות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;ברוצלוזיס, מחלת הלגיונרים וזיהומים סטפילוקוקיים קשים&lt;/strong&gt;: 600 עד 1,200 מיליגרם ביום (ב־2 עד 4 מנות מחולקות).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מניעה של דלקת קרום המוח מנינגוקוקית&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;600 מיליגרם כל 12 שעות במשך יומיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מניעה של דלקת קרום המוח שהגורם לה הוא&amp;nbsp;החיידק המופילוס אינפלואנזה&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;600 מיליגרם כל 12 שעות במשך&amp;nbsp;4 ימים.&amp;nbsp;המנה המרבית: 600 מיליגרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;צרעת&lt;/strong&gt;: 600 מיליגרם פעם ביום.&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שחפת&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;10 מיליגרם&amp;nbsp;לקילוגרם משקל גוף&amp;nbsp;2 עד 3&amp;nbsp;פעמים בשבוע במשך חצי שנה לפחות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מניעה של דלקת מנינגוקוקית של קרום המוח&lt;/strong&gt;: ילדים בני פחות&amp;nbsp;משנה: 5 מיליגרם לקילוגרם&amp;nbsp;משקל גוף&amp;nbsp;כל 12 שעות במשך יומיים. ילדים&amp;nbsp;בני שנה ויותר: 10 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף כל 12 שעות במשך יומיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מניעה של דלקת קרום המוח שהגורם לה הוא&amp;nbsp;החיידק המופילוס אינפלואנזה&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;ילדים&amp;nbsp;בני 3 חודשים ויותר:&amp;nbsp;20 מיליגרם&amp;nbsp;לקילוגרם משקל גוף פעם ביום במשך 4 ימים.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>421</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. חשוב להשלים את הטיפול בריפמפיצין בדיוק כפי שקבע הרופא.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. הטיפול בחולי שחפת הוא בשיטת ההשגחה הישירה, שבה יש גורם שמפקח על כך שהמטופל נוטל את תרופותיו בזמן ובמינון הנדרש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. כל הפסקה בטיפול או אי־השלמתו עלולות לגרום&amp;nbsp;להישנות המחלה ואף להתפתחותם של&amp;nbsp;זני חיידקים&amp;nbsp;שעמידים לתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. הטיפול בשחפת נמשך&amp;nbsp;לפחות שישה חודשים. הסיבה:&amp;nbsp;חיידקי השחפת מתרבים לאט מאוד, והטיפול&amp;nbsp; התרופתי נגדם יעיל&amp;nbsp;רק&amp;nbsp;בשלב ההתרבות שלהם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. טיפול מונע לשחפת יינתן לקטין עד גיל 18&amp;nbsp;שנים בהשגחה ישירה&amp;nbsp;ולא בהשגחת&amp;nbsp;בני משפחתו.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>421</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;מזון מפחית ספיגת ריפמפיצין. יש ליטול את התרופה ללא מזון, שעה לפני האוכל או שעתיים אחריו. &lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>421</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;מצורפים כאן עלונים ובהם מידע על התרופה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. &lt;b&gt;כמוסות ריפמפיצין&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Documents/RIFAMPICIN_LABATEC_HEBREW.pdf" target="_blank"&gt;עלון בעברית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;וכן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Documents/RIFAMPICIN_LABATEC_ARAB.pdf" target="_blank"&gt;עלון בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Rifampicin Labatec 29/M Cap 150 mg 80); מק"ט: 1000082415; בעלת הרישום: Labatec-Pharma; מדינת היבוא: שווייץ; היבואנית: פרופארם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;b&gt;כמוסות ריפדין&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/rifampicin_sanofi_300_mg.pdf" target="_blank"&gt;עלון בעברית, בערבית ובאנגלית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Rifadin 29/M Cap 300 mg 100); מק"ט: 1000037411; בעלת הרישום: Sanofi; מדינת היבוא: בריטניה; היבואנית: סאנופי־אוונטיס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;&lt;b&gt;כמוסות ריפדין&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/rifadin_cap_heb_raz.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;עלון בעברית&lt;/a&gt; וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/rifadin_cap_arab_raz.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;עלון בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Rifadin 29/M Cap 150 mg 100); מק"ט: 1110026641; בעלת הרישום: Sanofi; מדינת היבוא: אוסטרליה; היבואנית: רז רוקחות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;b&gt;תרחיף&amp;nbsp;ריפדין&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/rifadin_hebrew.pdf" target="_blank"&gt;עלון בעברית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;וכן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/rifadin_arab.pdf" target="_blank"&gt;עלון בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Rifadin 29/M Syr 100 mg/5 ml 120 ml); מק"ט: 1110018630; בעלת הרישום: Sanofi UK; מדינת היבוא: בריטניה; היבואנית: רז רוקחות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;b&gt;תרחיף ריפדין&lt;/b&gt;: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/rifampicin_heb_clalit.pdf" target="_blank"&gt;עלון בעברית&lt;/a&gt; וכן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/rifampicin_arab_clalit.pdf" target="_blank"&gt;עלון בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Rifadin 29/M Oral Sus 100 mg/5 ml 120 ml); מק"ט: 1110018630; בעלת הרישום: Sanofi UK; מדינת היבוא: בריטניה; היבואנית: כללית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;b&gt;כמוסות ריפסינט&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/rifasynt_heb_medi_market.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;עלון בעברית&lt;/a&gt; וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/rifasynt_arab_medi_market.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;עלון בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Rifasynt 29/M Cap 300 mg 100); מק"ט: 1000170060; בעלת הרישום: Medochemie LTD; מדינת היבוא: קפריסין; היבואנית: מדי מרקט.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>421</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>421</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לסחרחורות, לרעד, לבלבול ולפגיעה ביכולת הריכוז. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;היריון&lt;/strong&gt;: ניתן לטפל בנשים הרות חולות שחפת&amp;nbsp;באמצעות ריפמפיצין בשילוב עם&amp;nbsp;תרופות נוספות. טיפול בריפמפיצין בשבועות האחרונים להיריון כרוך בסכנת דימומים הן באם והן בעובר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: התרופה עוברת לחלב האם.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול עלולה להגביר את תופעות הלוואי של ריפמפיצין.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>421</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;במקרים הבאים אסור לתת את התרופה:&lt;br/&gt;&lt;br&gt;1. רגישות־יתר לחומר הפעיל של התרופה או למרכיבים&amp;nbsp;בלתי פעילים שלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;בעת טיפול בתרופות&amp;nbsp;שיעילותן פוחתת כשהן ניתנות בשילוב עם ריפמפיצין - כמפורט בסעיף "תגובות בין־תרופתיות".&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>421</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1.&amp;nbsp;ריפמפיצין אינה מיועדת לטיפול בזיהום מנינגוקוקי. התרופה מיועדת לשימוש קצר טווח בנשאים א־סימפטומטיים (שאין להם תסמיני מחלה) של&amp;nbsp;החיידק ניסריה מנינגיטיס.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;לחולים שסובלים&amp;nbsp;מאי־ספיקת כבד חמורה או שיש להם היסטוריה של&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/alcohol_abuse.aspx" target="_blank"&gt;אלכוהוליזם&lt;/a&gt; צריך להתאים מינון מיוחד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. פורפיריה - על&amp;nbsp;חולי פורפיריה להיזהר בעת נטילת&amp;nbsp;ריפמפיצין שכן התרופה עלולה לגרום להחרפת המחלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תרופות שגורמות לתופעות לוואי בכבד עלולות - אם הן נלקחות בו־זמנית עם ריפמפיצין&amp;nbsp;-&amp;nbsp;לגרום לפגיעה חמורה בכבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. ריפמפיצין צובעת שתן, צואה, רוק, זיעה, דמעות ונוזלי גוף אחרים בצבע כתום או אדום. אין לזה&amp;nbsp;משמעות רפואית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. ריפמפיצין&amp;nbsp;עלולה לצבוע בכתום עדשות מגע רכות, ולכן מומלץ להסירן לפני הטיפול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. ריפמפיצין מפחיתה את יעילותן של גלולות למניעת הריון. לכן בזמן הטיפול יש להשתמש באמצעי מניעה מכני&amp;nbsp;(למשל, קונדום).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>421</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. תופעות הלוואי מופיעות בשכיחות גבוהה בקרב חולים&amp;nbsp;שההיענות שלהם לטיפול היא נמוכה&amp;nbsp;(למשל, לא מקפידים על רצף הנטילה כפי שהורה להם הרופא) או בקרב חולים שנוטלים את התרופה בתדירות של פעם או פעמיים בשבוע&amp;nbsp;במינון שגדול מ־600&amp;nbsp;מיליגרם ביום. בחולים&amp;nbsp;האלה עלולים להופיע תסמינים הדומים לתסמיני שפעת, ובהם&amp;nbsp;חום, צמרמורת וכאבי שרירים. כמו כן&amp;nbsp;עלולים להופיע אאוזינופיליה (עלייה במספר האאוזינופילים בדם), טרומבוציטופניה (מחסור בטסיות דם), פגיעה בכליות, אנמיה המוליטית ותופעות של רגישות־יתר הכוללות&amp;nbsp;גרד ופריחה&amp;nbsp;ולעיתים נדירות הלם אנפילקטי.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. תופעות לוואי קשות הן נדירות. עם הפסקת טיפול במינון גבוה עלולים להופיע כאבי ראש וקשיי נשימה. במקרים נדירים גורמת התרופה לדלקת כליה מסוג interstitial nephritis. אם ריפמפיצין גורמת לתופעות לוואי במערכת העיכול (כאבי בטן, בחילות, הקאות, שלשולים) יש להפסיק את הטיפול - בהתייעצות עם הרופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. מערכת העצבים המרכזית (נדיר): עייפות, תשישות, כאבי ראש, סחרחורות, אטקסיה (רעד והליכה לא יציבה), בלבול, פגיעה ביכולת הריכוז, נימול, כאב בגפיים, חולשת שרירים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תופעות לוואי משמעותיות בחולי שחפת מופיעות אצל פחות מ־4% מהמטופלים וכוללות: פריחה, חום, בחילות והקאות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. פגיעה בכבד נצפתה לעיתים נדירות&amp;nbsp;אצל חולים שטופלו במקביל&amp;nbsp;בתרופות נוספות הפוגעות בכבד,&amp;nbsp;אצל חולים שסובלים&amp;nbsp;ממחלת כבד כרונית, אצל אלכוהוליסטים&amp;nbsp;או אצל חולים קשישים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>421</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;ריפמפיצין עלולה להפחית את היעילות של תרופות רבות (ולכן ייתכן שיהיה צורך להתאים מחדש את מינונן):&lt;br/&gt;&lt;br&gt;תרופות לטיפול בחולי איידס, גלולות למניעת הריון, תרופות&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" target=_blank&gt;לסוכרת&lt;/a&gt; בלקיחה דרך הפה, נוגדי פרכוסים, חוסמי בטא, נוגדי הפרעות בקצב הלב, נוגדי קרישה בלקיחה דרך הפה, בולמי סידן, קורטיקוסטרואידים, ברביטורטים, נוגדי פטריות, גליקוזידים ללב, אנטיביוטיקה ממשפחת הקווינולונים, משככי כאבים נרקוטיים, נוגדי דיכאון טריציקליים, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5572&amp;name=%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%93" target=_blank&gt;תיאופילין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6475&amp;amp;name=%D7%94%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%9C" target=_blank&gt;הלופרידול&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5617&amp;amp;name=%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;נורטריפטילין&lt;/a&gt;, מתדון, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5180&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9C" target=_blank&gt;כלורמפניקול&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4936&amp;amp;name=%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;קלריתרומיצין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627&amp;amp;name=%D7%A6%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ציקלוספורין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4788&amp;amp;name=%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7" target=_blank&gt;דוקסיצילין&lt;/a&gt;, פרוגסטין, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5768&amp;amp;name=%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;כינין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6451&amp;amp;name=%D7%A8%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A8" target=_blank&gt;זידובודין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8390&amp;amp;name=%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9F" target=_blank&gt;דפסון&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;הלותן (חומר הרדמה)&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4920&amp;amp;name=%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%96%D7%99%D7%93" target=_blank&gt;ואיזוניאזיד&lt;/a&gt;&amp;nbsp;בשילוב&amp;nbsp;עם ריפמפיצין&amp;nbsp;מגבירות את הסיכון לפגיעה בכבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952&amp;amp;name=%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91" target="_blank"&gt;היפריקום (פרע מחורר, St. John's wort)&lt;/a&gt;: עלולה להפחית את היעילות של ריפמפיצין.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>421</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לשמור את התרופה במכל סגור במקום קריר ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים. יש להגן על התרופה מפני אור. &lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Kador.svg</image><name>כמוסות</name></Package></Packages>רימקטן,ריפדין,ריפדין סירופ,ריפמפיצין,ריפסינט4רימקטןRimactan6546

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש