חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העצבים</title><id>14</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת העצביםValerian19104FalseFalseFalseFalseלאFalseFalseלא1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1910</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Valerian</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1910</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1910</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>1. ולריאן היא תרופה ממקור טבעי המשמשת להרגעה במצבים של מתח, של &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/anxiety.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;חרדה&lt;/a&gt; או של עצבנות. כמו כן היא משמשת להשריית שינה במצבים של נדודי שינה קלים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. התרופה מופקת משורש הצמח ולריאנה אופיסינליס. ניתן לרכוש אותה ללא מרשם רופא.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1910</monograph_key><paragraph_key>36</paragraph_key><title>התרופה אסורה לילדים עד גיל</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>12.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1910</monograph_key><paragraph_key>37</paragraph_key><title>תיאור מורחב לא לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>בני 12 שנים ויותר: המינון הוא כמו למבוגרים.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1910</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>מגיעה בצורה של</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טיפות, טבליות מצופות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1910</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1910</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1910</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>חציה/כתישה/ריסוק/לעיסה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;טבליות רילקסין&lt;/b&gt;: יש לבלוע את הטבלייה בשלמותה. אסור לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס אותה. מי שמתקשים לבלוע טבליות יכולים להשתמש בטיפות ולריאן.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1910</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>תדירות הנטילה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;div class="BigBlue" style="text-align: center;"&gt;1&lt;/div&gt;&lt;div class="BiggerDrugInfo" style="text-align: center;"&gt;פעמים ביום&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1910</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מינון שכיח</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;b&gt;טיפות ולריאן&lt;/b&gt;: 20 עד 40 טיפות בכוס מים, לפי הצורך.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טבליות רילקסין&lt;/b&gt;: 1 או 2 טבליות לפני השינה. המינון המרבי ביממה: 2 טבליות.</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1910</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. אם משתמשים בטיפות ולריאן, יש להקפיד על מדידה נכונה של מספר הטיפות ולא לחרוג מהמינון המרבי המותר למנה. יש למהול את המנה בכוס מים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. יש ליטול את התרופה עם אוכל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לאחר נטילת התרופה מומלץ לשתות כוס מים כדי להקל על הבליעה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1910</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>דגשים לשימוש</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>1. ולריאן היא תרופה ממקור טבעי המכילה מיצוי של שורש הוולריאן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. התרופה משמשת לטיפול במצבים קלים של חרדה או של הפרעות שינה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. ניתן לרכוש את התרופה ללא מרשם רופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא או לרוקח על ההיסטוריה הרפואית: מצבים רפואיים ומחלות בהווה ובעבר. כמו כן יש לדווח להם על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1910</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>אחסון</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;טבליות רילקסין&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;יש לשמור את התכשיר בטמפטורה של עד 25 מעלות צלזיוס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טיפות ולריאן של חברת רקח&lt;/b&gt;: יש לשמור את התרופה באריזה המקורית ובטמפרטורה שאינה גבוהה מ־25 מעלות צלזיוס. לאחר פתיחת הבקבוקון בפעם הראשונה יש להשתמש במוצר בתוך 18 חודשים או עד לתאריך התפוגה המופיע על האריזה - המוקדם מהשניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טיפות ולריאן של חברת פלוריש&lt;/b&gt;: יש לשמור את התרופה באריזה המקורית ובטמפרטורה שאינה גבוהה מ־25 מעלות צלזיוס. לאחר פתיחת הבקבוקון בפעם הראשונה תוקף התכשיר אינו מתקצר, וניתן להשתמש בו עד לתאריך התפוגה המופיע על האריזה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1910</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1910</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1910</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1910</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1910</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1910</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1910</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>הערות לתנאי לקיחה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;נהיגה&lt;/b&gt;: ולריאן עלולה לגרום לישנוניות ולעייפות במהלך היום ולכן עלולה לפגוע ביכולת הנהיגה. אסור לנהוג אם בעת שמטופלים בתרופה חווים עייפות, חולשה, ישנוניות או ירידה בריכוז.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הריון&lt;/b&gt;: אין מידע בנוגע לבטיחות ולריאן בהריון, ולכן יש להימנע מלהשתמש בה במהלך ההריון. אישה הרה שסובלת מחרדה או מהפרעות שינה צריכה לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הנקה&lt;/b&gt;: אין מידע בנוגע לבטיחות ולריאן בתקופת ההנקה, ולכן יש להימנע מלהשתמש בה בתקופת ההנקה. אישה מיניקה שסובלת מחרדות או מהפרעות שינה צריכה לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;אלכוהול&lt;/b&gt;: אסור לשתות אלכוהול בעת שמטופלים בתרופה שכן אלכוהול מעלה את הסיכון לתופעות לוואי של התרופה וכן מעלה את הסיכון להגברת החרדות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1910</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. לפני גיל 12 שנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בטבליות רלקסין אסור להשתמש: אם סובלים מאי־סבילות לפרוקטוז או מאי־ספיגה של גלוקוז־גלקטוז או מחוסר באנזים isomaltase-sucrase.&amp;nbsp;&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1910</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. &lt;b&gt;ההיסטוריה הרפואית&lt;/b&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא או לרוקח על ההיסטוריה הרפואית: מצבים רפואיים ומחלות בהווה ובעבר. כמו כן יש לדווח להם על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;b&gt;מחלות נפש&lt;/b&gt;. אם סובלים ממחלת נפש כלשהי כמו חרדה קשה, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/depression.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דיכאון&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/bipolar_disorder.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;הפרעה דו־קוטבית&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/schizophrenia.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;סכיזופרניה&lt;/a&gt; או &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/psychosis.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פסיכוזה&lt;/a&gt;, מומלץ להתייעץ עם רופא לפני השימוש בוולריאן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;b&gt;מצבים רפואיים אחרים&lt;/b&gt;. מחלות שונות עלולות לגרום לחרדה או להפרעות שינה, למשל מחלות נוירולוגיות (כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/parkinsons_disease.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מחלת פרקינסון&lt;/a&gt;), ־מחלות הורמונליות (כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/thyroid_gland.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פעילות־יתר של בלוטת התריס&lt;/a&gt;) או מחלות בכבד. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא או לרוקח על כל מצב רפואי שממנו סובלים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;b&gt;שימוש ממושך&lt;/b&gt;. ניתן לרכוש את התרופה ללא מרשם רופא. שימוש ממושך איננו מומלץ באופן כללי, אך אם הרופא מאשר את השימוש הממושך בתרופה יש להיות במעקב קבוע אצלו ולעשות בדיקות דם לתפקודי הכבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;b&gt;החמרה במצב הנפשי&lt;/b&gt;. אם במהלך הטיפול חווים החמרה במצב החרדה או נדודי השינה יש לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;b&gt;אלכוהול&lt;/b&gt;. בעת שמטופלים בתרופה אסור לשתות אלכוהול. טיפות ולריאן מכילות אלכוהול ולכן עלולות להיות בעייתיות למי שאסור להם לשתות אלכוהול מסיבות שונות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. &lt;b&gt;ילדים&lt;/b&gt;. התרופה אינה מיועדת למי שטרם מלאו להם 12 שנים. כשמדובר בילדים בני 12 שנים ויותר מומלץ להתייעץ עם רופא לפני התחלת השימוש בוולריאן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. &lt;b&gt;נשים בגיל הפוריות&lt;/b&gt;. אין מידע בנוגע לבטיחות התרופה בתקופת ההריון וההנקה, ולכן ולריאן אינה מומלצת לטיפול בחרדה או בהפרעות שינה בתקופות האלה. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לטיפול הנכון בחרדה ובהפרעות שינה בתקופת ההריון וההנקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. &lt;b&gt;חומרים לא פעילים&lt;/b&gt;. טבליות רלקסין מכילות גלוקוז ולקטוז. לכן אסור להשתמש בהן אם סובלים מאי־סבילות לפרוקטוז או מאי־ספיגה של גלוקוז־גלקטוז או מחוסר באנזים isomaltase-sucrase.&amp;nbsp;טיפות ולריאן מכילות גם אלכוהול, ולכן עלולות להיות בעייתיות למי שאסור להם לשתות אלכוהול.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1910</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>תופעות לוואי</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>ככלל, ולריאן היא תרופה שנסבלת היטב, ויש לה רק מעט תופעות לוואי. לעיתים רחוקות היא עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות.&lt;br&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;תופעות לוואי שמחייבות לפנות לרופא המטפל&lt;/b&gt;&lt;br&gt;תופעות הלוואי האלה הן ברובן לא שכיחות ואף נדירות, אך עלולות להיות מסוכנות:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. תופעות לוואי של רגישות־יתר: תופעות לוואי בעור (כמו פריחה, נפיחות, אדמומיות, גרד, הופעת שלפוחיות, קילופים), קוצר נשימה, צפצופים בנשימה, קשיי נשימה, לחץ בחזה, לחץ בגרון, התנפחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפה, הפנים, השפתיים, הלשון, העפעפיים. לתסמינים האלה עלול להתלוות חום גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תסמינים של אי־ספיקת כבד כמו חולשה ניכרת, בחילות והקאות, חוסר תיאבון, שתן כהה, צואה בהירה, הצהבה של החלק הלבן בעיניים או הצהבה של העור (צהבת).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי אפשריות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;בחילה, כאבי ראש, עייפות קלה, ישנוניות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;אי־ספיקת כבד, עלייה באנזימי הכבד (בשימוש ממושך), פריחה, רגישות־יתר.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1910</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא. אלה הן התרופות שעלולות להיות להן אינטראקציה עם ולריאן:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. תרופות אחרות לטיפול בהפרעות שינה כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4612" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ברוטיזולם&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5296" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;וזולפידם&lt;/a&gt;. השילוב עלול לגרום לישנוניות־יתר. מומלץ להתייעץ עם הרופא או עם הרוקח בנוגע לשילוב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תרופות אחרות לטיפול בחרדה. השילוב עלול לגרום לישנוניות־יתר. מומלץ להתייעץ עם רופא או עם רוקח בנוגע לשילוב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/mental_health/Pages/antidepressants.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;תרופות לטיפול בדיכאון&lt;/a&gt;. השילוב עלול לגרום לתופעות לוואי כמו ישנוניות־יתר. אם סובלים מדיכאון או מחרדה מומלץ להתייעץ עם הרופא המטפל לפני שמתחילים להשתמש בוולריאן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תרופות נוגדות פסיכוזה. השילוב עלול לגרום לתופעות לוואי כמו ישנוניות־יתר. אם סובלים מפסיכוזה או מסכיזופרניה, מומלץ להתייעץ עם הרופא המטפל לפני שמתחילים להשתמש בוולריאן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תרופות נרקוטיות נוגדות כאבים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7767" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;טרמדול&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6349" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ואוקסיקודון&lt;/a&gt;. השילוב עלול לגרום לישנוניות, לעייפות ולחוסר ריכוז. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשילוב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. תרופות לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;באפילפסיה&lt;/a&gt;. השילוב עלול לגרום לתופעות לוואי שונות כמו עלייה בישנוניות ועייפות. כמו כן עלול השילוב לבטל את היעילות של ולריאן. מומלץ להתייעץ עם רופא או עם רוקח בנוגע לשילוב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. צמחי מרפא אחרים לטיפול בדיכאון ובחרדה. ייתכנו השפעה מוגברת ותופעות לוואי. מומלץ להתייעץ עם רופא או עם רוקח בנוגע לשילוב.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1910</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>שילוב עם מזון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>מומלץ ליטול את התרופה עם מזון.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tipot-small.svg</image><name>טיפות לבליעה</name></Package></Packages> ולריאן טינקטורה,טיפות ולריאן,טיפות ולריאן,רלקסין4 ולריאן טינקטורהValerian Tincture6847

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש