חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העיכול ומטבוליזם</title><id>5</id></CategoryInfo></Category>Trueמערכת העיכול ומטבוליזםSimethicone21114TrueTrueFalseTrueTrueFalse1<paragraphs><paragraph><monograph_key>2111</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Simethicone</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2111</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2111</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>סימתיקון בטיפות מיועדת להקל על כאבי בטן כתוצאה מהצטברות גזים אצל תינוקות ואצל ילדים קטנים. התכשיר אינו מכיל סוכר.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;סימתיקון בטבליות&amp;nbsp;מיועדת להקל על נפיחות ועל גזים במערכת העיכול.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2111</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טיפות, טבליות. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2111</monograph_key><paragraph_key>30</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;מתן&amp;nbsp;טבליות סימתיקון לילדים&amp;nbsp;בני 12-6 שנים מחייב מרשם רופא.&amp;nbsp;מגיל 12 שנים ויותר אין צורך במרשם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2111</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2111</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;12-1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2111</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;טבליות&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;2-1 טבליות לאחר הארוחות או לפני השינה. אסור לקחת יותר מ־4 טבליות ביממה.&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;טיפות&lt;/strong&gt;: 0.3 מיליליטר (20 מיליגרם) לפני כל ארוחה. ניתן להעלות את המינון ל־0.6 מיליליטר (40 מיליגרם) במידת הצורך. המינון היומי המרבי: 12 מנות של 0.3 מיליליטר או 6 מנות של 0.6 מיליליטר.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טבליות&lt;/strong&gt;: הטבליות אינן מיועדות לילדים שטרם מלאו להם&amp;nbsp;12 שנים. מגיל 12 שנים ויותר: 2-1 טבליות לאחר הארוחות או לפני השינה. אסור לקחת יותר מ־4 טבליות ביממה.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2111</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. טיפות סימתיקון: יש לנער את הבקבוק לפני השימוש. יש למלא את המזרק המצורף עד למידה הרצויה ולטפטף לפה. לאחר השימוש יש להפריד את חלקי המזרק, לשטוף אותם במים פושרים ובסבון ולייבש אותם.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. טיפות סימתיקון ניתן לתת לתינוקות ולילדים יחד עם מים קרים או עם פורמולת חלב או עם כל נוזל אחר שנהוג לתת לתינוקות ולילדים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אסור ללעוס טבליות סימתיקון. יש לבלוע אותן עם מעט מים אחרי הארוחה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2111</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. סימתיקון בטיפות מיועדת להקל על כאבי בטן כתוצאה מהצטברות גזים אצל תינוקות ואצל ילדים קטנים. התכשיר אינו מכיל סוכר. סימתיקון בטבליות&amp;nbsp;מיועדת להקל על נפיחות ועל גזים במערכת העיכול.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור לתת סימתיקון למי שסובלים&amp;nbsp;מרגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה או כאשר קיים חשש לניקוב של המעיים או לחסימת מעיים.&amp;nbsp;אסור לתת טבליות סימתיקון לילדים שטרם מלאו להם 6 שנים.&amp;nbsp;לבני 12-6 ניתן לתת טבליות סימתיקון אך ורק על פי מרשם רופא, ועליהם להיות בפיקוח רפואי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp; אם הילד רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, יש להודיע על כך לרופא המטפל לפני נטילת התרופה.&amp;nbsp; במהלך הטיפול בסימתיקון רצוי להתייעץ עם הרופא בנוגע לצורך לאבחן את הגורם להצטברות הגזים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. המינון בטיפות: 0.3 מיליליטר (20 מיליגרם) לפני כל ארוחה. ניתן להעלות את המינון ל־0.6 מיליליטר (40 מיליגרם) במידת הצורך. המינון היומי המרבי: 12 מנות של 0.3 מיליליטר או 6 מנות של 0.6 מיליליטר. המינון בטבליות:&amp;nbsp;הטבליות אינן מיועדות לילדים שטרם מלאו להם&amp;nbsp;12 שנים. מגיל 12 שנים ויותר: 2-1 טבליות לאחר הארוחות או לפני השינה. אסור לקחת יותר מ־4 טבליות ביממה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2111</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2111</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2111</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2111</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2111</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2111</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. סימתיקון בטבליות אינה מיועדת לילדים בני פחות מ־6 שנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. מתן&amp;nbsp;טבליות סימתיקון לילדים&amp;nbsp;בני 12-6 שנים מחייב מרשם רופא, והילדים המטופלים צריכים להיות בפיקוח רפואי.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;4. אסור להשתמש בסימתיקון כאשר קיים חשש לניקוב מעיים או לחסימת מעיים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2111</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. לפני נטילת התרופה בפעם הראשונה יש לדווח לרופא אם הילד רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. במהלך הטיפול בסימתיקון רצוי להתייעץ עם הרופא&amp;nbsp;בנוגע לבדיקות שיש לעשות כדי לאבחן&amp;nbsp;את הסיבה&amp;nbsp;להצטברות הגזים במערכת העיכול.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2111</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אין דיווחים על תופעות לוואי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2111</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אין.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2111</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש ליטול טיפטיפות סימיקול לפני הארוחות. טבליות סימתיקון יש ליטול אחרי הארוחות או לפני השינה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2111</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;אסור ללעוס טבליות סימתיקון, אך ניתן&amp;nbsp;לחצות או לכתוש אותן.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2111</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לשמור את התרופה (טיפות וטבליות) במקום קריר, הרחק מהישג ידם של ילדים.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package><Package><image>Tipot-small.svg</image><name>טיפות</name></Package></Packages>סימיקול,טיפטיפות סימיקול,גזים X4סימיקולSimicol7006<omry_names><omry_name><id>1110018029</id><title>SIMICOL TIPTIPOT 30 ML DRP</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש