חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>לב וכלי דם</title><id>7</id></CategoryInfo></Category>Falseלב וכלי דםSildenafil pulmonary HTN1001864FalseFalseFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100186</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Sildenafil pulmonary HTN </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100186</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100186</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>סילדנפיל היא תרופה שמרחיבה את השריר החלק של כלי הדם&amp;nbsp;באמצעות&amp;nbsp;עיכוב האנזים PDE5 (פוספודיאסטראז&amp;nbsp;5). היא משווקת בישראל בכמה שמות מסחריים, במינונים שונים ובהתוויות שונות, כמפורט להלן:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. לטיפול &lt;a href="https://hospitals.clalit.co.il/rabin/he/departments-and-clinics/pulmonary/Pages/pulmonary_disease_arterial_pulmonary_hypertension.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ביתר לחץ דם ריאתי&lt;/a&gt; - בשמות המסחריים רווטיו וסליידר ובמינון של 20 מיליגרם סילדנפיל בכל טבלייה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. לטיפול באין־אונות (אימפוטנציה) בגברים - בשמות המסחריים ויאגרה, תרים וסילדנפיל־טבע ובמינונים של 25, 50 או 100 מיליגרם סילדנפיל בכל טבלייה. המידע המופיע במדריך הזה מתייחס לתרופה סילדנפיל לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5379" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;לחצו כאן&lt;/a&gt; כדי לקרוא על סילדנפיל לטיפול באין־אונות בגברים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100186</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100186</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות מצופות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100186</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100186</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;3&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100186</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;20 מיליגרם 3 פעמים ביום במרווחים של 4 עד 6 שעות. אין צורך בהתאמת מינון במתן בו־זמני עם אריתרומיצין. אין צורך בהתאמת מינון במקרה של&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target="_blank"&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/a&gt; או במקרה של אי־ספיקת כבד.&lt;/p&gt;</adult><child>התרופה אינה&amp;nbsp;מיועדת למי שטרם מלאו להם&amp;nbsp;18 שנים.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100186</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. אוכל עלול לעכב את תחילת ההשפעה של התרופה, ולכן&amp;nbsp;רצוי ליטול אותה בין הארוחות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש להימנע משתיית מיץ אשכוליות בעת שמטופלים בתרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100186</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100186</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100186</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100186</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100186</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100186</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100186</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: סילדנפיל עלולה לגרום לסחרחורות ולהפרעות בראייה. ניתן לנהוג רק אם מתברר שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: אין מידע בנוגע לבטיחות סילדנפיל בזמן ההריון. נשים&amp;nbsp;שסובלות מיתר לחץ דם ממקור ריאתי צריכות ליידע את הרופא המטפל אם הן מתכננות הריון או נמצאות בהריון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: לא ידוע&amp;nbsp;אם סילדנפיל מופרשת לחלב האם. יש להתייעץ עם&amp;nbsp;הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול בסמוך לנטילת סילדנפיל עלולה להגביר את הסיכון לתת־לחץ דם ולירידה בלחץ הדם בעת שינויי תנוחה (אורטוסטטיזם).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100186</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. לפני גיל 18 שנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בשילוב עם אחת או יותר מהתרופות הבאות: תרופות ממשפחת הניטרטים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5024" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;איזוסורביד מונוניטרט&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;תרופות מהמשפחה של משפעלי האנזים גואנילט ציקלט, כמו ריוסיגואט, תרופות ממשפחת האזולים לטיפול בפטריות כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5292" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;איטרקונזול&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7787" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;וקטוקונזול&lt;/a&gt; או תרופות המכילות &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5242" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ריטונביר&lt;/a&gt; (לטיפול בנשאי &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/aids.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;HIV&lt;/a&gt; או בחולי &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hepatitis_c.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;הפטיטיס C&lt;/a&gt;).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. בשילוב עם פופרס (אמיל ניטרט) - חומר פסיכואקטיבי ששימש בעבר לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/heart/Pages/angina_pectoris_prevention.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בתעוקת חזה&lt;/a&gt; וכיום נחשב לסם מסיבות שמשמש להגברת ההנאה בעת קיום יחסי מין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. אם סובלים ממחלת כבד חמורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. לאחר &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/cerebrovascular_accident.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אירוע מוחי&lt;/a&gt; או &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/heart/Pages/myocardial_infraction.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;התקף לב&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. אם סובלים &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/low_Blood_pressure.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מלחץ דם נמוך&lt;/a&gt; במיוחד (מתחת ל־90/50 מילימטר כספית).&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. אם ההיסטוריה הרפואית כוללת אובדן ראייה על רקע מחלה עצבית שנקראת NAION (ראשי תיבות באנגלית של הביטוי "אוטם של ראש עצב הראייה שאינו נגרם מדלקת עורקים").</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100186</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. &lt;b&gt;ההיסטוריה הרפואית&lt;/b&gt;. לפני התחלת הטיפול בתרופה יש לדווח לרופא על כל מצב רפואי או מחלה מהם אתם סובלים או סבלתם בעבר וכמו כן יש לדווח לרופא על כל תרופה אחרת שאתם נוטלים, כולל תרופות ללא מרשם, צמחי מרפא ותוספי תזונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;b&gt;תכשירים שונים להתוויות שונות&lt;/b&gt;. סילדנפיל היא תרופה המיועדת לטיפול בשני מצבים: אין אונות בגברים בלבד ויתר לחץ דם ריאתי בגברים ונשים. המינונים לשני המצבים האלו שונים לחלוטין. אין להשתמש בשני התכשירים במקביל. המידע המופיע במונוגרף זה מתייחס לסילנדפיל כשהיא ניתנת לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;b&gt;מחלות של הלב ושל כלי הדם&lt;/b&gt;. אם את סובלים ממחלות לב ומחלות בכלי הדם, ספרו על כך לרופא המטפל. סילדנפיל עלולה להוריד את לחץ הדם במיוחד בחולים שסובלים ממחלות לב, כלי הדם או שסובלים מתת לחץ דם. ולכן יש לדווח לרופא אם אתם סובלים מאחר או יותר מהמצבים הבאים:א.אם עברתם התקף לב בחצי השנה האחרונהב.אם עברתם שבץ או אירוע מוחי בחצי השנה האחרונהג.אם אתם סובלים ממחלת לב חמורהד.אם אתם סובלים מלחץ דם נמוך במיוחד (מתחת ל-90/50 מילימטר כספית)ה.אם אתם סובלים מלחץ דם גבוה במיוחד (מעל 170/110 מילימטר כספית).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;b&gt;אלכוהול&lt;/b&gt;&amp;nbsp;עלול לגרום לתת לחץ דם ובשילוב עם סילדנפיל לגרום לירידה משמעותית בלחץ הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;b&gt;מחלות של הפין או בעיות מבניות בפין&lt;/b&gt;. אם אתם סובלים ממחלות או בעיות מבניות של הפין (כמו למשל מחלת פיירוני המתבטאת בעקמת הפין), עליכם לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;b&gt;זקפה כואבת וממושכת&lt;/b&gt;. באופן נדיר, סילדנפיל עלולה לגרום לזקפה כואבת וממושכת הנמשכת מעל 4 שעות (פריאפיזם). במידה ודבר זה מתרחש, עליכם דווח על כך לרופא המטפל. כמו כן, דווחו לרופא לפני התחלת הטיפול בתרופה, אם אתם סובלים מאחד מהמצבים הבאים שמעלים את הסיכון לפריאפיזם,&amp;nbsp; כמו: אנמיה חרמשית, מיאלומה נפוצה (סרטן במח העצם) או לוקמיה (סרטן בתאי הדם).&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. &lt;b&gt;אי־ספיקת כבד&lt;/b&gt;. אם אתם סובלים מהפרעות בתפקודי הכבד, עליכם לדווח על כך לרופא המטפל. אסור להשתמש בתרופה במקרים של אי ספיקת כבד חמורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. &lt;b&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/b&gt;. אם אתם סובלים מאי ספיקת כליות בדרגה מתקדמת או חמורה, עליכם לדווח על כך לרופא. ייתכן והרופא ימליץ על מינון נמוך יותר, בהתאם לרקע הרפואי שלכם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. &lt;b&gt;תופעות לוואי בעיניים&lt;/b&gt;. סילדנפיל עלולה לגרום להפרעות שונות בראייה, כמו שינויים בראיית צבעים, טשטוש ראיה, ראיה כפולה, ירידה בחדות הראיה, רגישות העיניים לאור.&amp;nbsp; אם אתם סובלים ממחלות ראיה, דווחו לרופא לפני השימוש. יש להימנע מהשימוש בתרופה אם אתם סובלים מאובדן ראיה על רקע מחלה עצבית. אם אתם סובלים ממחלה תורשתית בעיניים או ברשתית העין (כמו רטיניטיס פיגמנטוזה) עליכם לדווח על כך לרופא המטפל. תרופה זאת איננה מומלצת במחלות רשתית, בשל העדר מידע על בטיחותה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. &lt;b&gt;הפרעות שמיעה&lt;/b&gt;. השימוש בתרופה זאת עלול לגרום באופן נדיר להפרעות בשמיעה, הכוללות: צפצופים באוזניים, סחרחורות, ירידה בשמיעה או אובדן שמיעה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. &lt;b&gt;מחלות במערכת העיכול&lt;/b&gt;. לפני הטיפול בתרופה זאת, ספרו לרופא אם אתם סובלים מכיב קיבה (אולכוס) או ריפלוקס קיבתי ושטי. סילדנפיל עלולה לגרום לחומציות בקיבה, הופעת צרבות וכאבים בבטן העליונה ולכן עלולה להחמיר תסמינים של אולכוס או ריפלוקס קיבתי-ושטי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. &lt;b&gt;ליקויים במערכת הקרישה ודימומים&lt;/b&gt;. אם אתם סובלים ממחלות המלוות בליקויים במערכת הקרישה ו/או דימומים, כמו המופיליה ודימומים מרובים מהאף, עליכם לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. &lt;b&gt;מחלות ורידים&lt;/b&gt;. עליכם לדווח לרופא המטפל, לפני התחלת הטיפול בתרופה, אם אתם סובלים ממחלות בורידים כמו ורידים חסומים או צרים. השימוש במקרים אלו מעלה את הסיכון לבצקת ריאתית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;14. &lt;b&gt;התייבשות ומחלות המלוות בחום&lt;/b&gt;. אם אתם סובלים מהתייבשות או חולים במחלה שמלווה בחום והתייבשות (כמו שפעת) עליכם לדווח על כך לרופא המטפל. התייבשות עלולה להעלות סיכון של תופעות לוואי של סילדנפיל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;15.&lt;b&gt; תגובות בין־תרופתיות&lt;/b&gt;. קיימות תרופות שאסור לשלב ביחד עם סילנדפיל, כולל גם תרופות אחרות לטיפול באין אונות. מידע מפורט מופיע בסעיף "תגובות בין תרופתיות".</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100186</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;: כאבי ראש, הפרעות במערכת העיכול&amp;nbsp; (דיספפסיה).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה&lt;/strong&gt;: הסמקה, נדודי שינה, חום, סחרחורות, פריחה, שלשולים, דלקת בקיבה (גסטריטיס), דלקת בדרכי השתן, עלייה באנזימי הכבד, מיאלגיה (כאבי שרירים), פרסטזיה (תחושת רדימות), שינויים בראייה: שינויים בראיית&amp;nbsp;צבעים, ראייה מטושטשת, הגברת הרגישות לאור (ככל שמינון התרופה גבוה יותר, כך גדל הסיכון לפגיעה בראייה), דימום מהאף, החמרה של קוצר נשימה, גודש באף, נזלת, דלקת של הסינוסים (סינוסיטיס).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100186</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. &lt;strong&gt;ניטרטים&lt;/strong&gt;. הפעילות מרחיבת כלי דם של ניטרטים&amp;nbsp;מוחרפת במידה ניכרת אם נוטלים גם סילדנפיל. התוצאה עלולה להיות&amp;nbsp;ירידה ממושכת ועקשנית בלחץ הדם שקשה מאוד לטפל בה. לכן מי שמשתמש&amp;nbsp;באופן קבוע בניטרטים מכל סוג ובכל צורה (טבליות, מדבקות, תת־לשוני, נשאף) חייב להימנע לחלוטין&amp;nbsp;מנטילת סילדנפיל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;תרופות שמעכבות פירוק של סילדנפיל בכבד&lt;/strong&gt;. יש קבוצה של תרופות - ובהן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4812" target=_blank&gt;אריתרומיצין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8417" target=_blank&gt;קלריתרומיצין&lt;/a&gt;, סימטידין, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7787" target=_blank&gt;קטוקונזול&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5292" target=_blank&gt;איטרקונזול&lt;/a&gt; וכן&amp;nbsp;מעכבי פרוטאזות כמו סקווינביר, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5386" target=_blank&gt;נלפינביר&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5242" target="_blank"&gt;ריטונביר&lt;/a&gt; ואינדינביר&amp;nbsp;-&amp;nbsp;שמעכבות פירוק של סילדנפיל בכבד. לכן לא מומלץ לתת סילדנפיל למי שמטופלים באחת מהתרופות האלה.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3. &lt;strong&gt;תרופות המגבירות פירוק של סילדנפיל בכבד&lt;/strong&gt;. בוסנטן, ברביטורטים, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5333" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809" target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5297" target=_blank&gt;אפווירנז&lt;/a&gt;, נווירפין, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361" target=_blank&gt;ריפמפין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5746" target=_blank&gt;ריפבוטין&lt;/a&gt; עלולות לגרום לירידה ברמות הסילדנפיל בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;חוסמי אלפא&lt;/strong&gt;. תרופות לטיפול בהגדלה שפירה של הערמונית הניטלות יחד עם סילדנפיל עלולות לגרום לירידה בלחץ הדם. לפני שמתחילים טיפול בסילדנפיל יש להגיע לערכי&amp;nbsp;לחץ דם יציבים.&amp;nbsp;ניתן לתת חוסמי אלפא למי שמטופלים בסילדנפיל, אך יש להקפיד שבהתחלת הטיפול יינתנו מינונים נמוכים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;strong&gt;היפריקום (סנט ג'ון וורט)&lt;/strong&gt; מפחיתה את רמות הסילדנפיל בדם. אסור לקחת&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952" target="_blank"&gt;היפריקום&lt;/a&gt; בעת שמטופלים בסילדנפיל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;strong&gt;בוסנטן&lt;/strong&gt;. לא נבדקה יעילות הטיפול ביתר לחץ דם ריאתי באמצעות נטילה משולבת של בוסנטן ושל סילדנפיל.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100186</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אסור ללעוס את התרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100186</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לשמור את&amp;nbsp;התרופה במקום קריר ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות מצופות</name></Package></Packages>רווטיו,סליידר4רווטיוRevatio7864

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש