חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>הורמונים</title><id>10</id></CategoryInfo></Category>FalseהורמוניםThyrotropin1002134FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100213</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Thyrotropin&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100213</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100213</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;תירוטרופין אלפא - או בשמה המסחרי תירוג'ן - היא הורמון רקומביננטי (מלאכותי) שזהה ל־TSH שהגוף מייצר באופן טבעי. TSH הוא הורמון המשוחרר מבלוטת יותרת המוח ומגרה את בלוטת התריס להפריש הורמונים של&amp;nbsp;בלוטת התריס:&amp;nbsp;T3 ו־T4.&amp;nbsp;תירוטרופין אלפא משמשת כלי עזר כדי לעקוב אחר מצבם של חולים בסרטן בלוטת התריס (תירואיד).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;תירוטרופין ניתנת&amp;nbsp;כדי לאבחן סרטן בבלוטת התריס וכדי לעקוב אחר המחלה. המעקב נעשה&amp;nbsp;מיד&amp;nbsp;לאחר השלמת הטיפול במחלה ולאחר מכן פעם בשנה (בשנתיים הראשונות לאחר השלמת הטיפול) ופעם בשנתיים (בשנים שלאחר מכן). לאחר 5 שנים נעשית בדיקת המעקב רק אם מתעורר חשד קליני.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הסבר&lt;/strong&gt;: הטיפול&amp;nbsp;בסרטן בלוטת התריס כולל שלושה מרכיבים: ניתוח, מתן יוד רדיואקטיבי ומתן ההורמון לבותירוקסין (שהוא תחליף להורמונים שמייצרת בלוטת התריס).&lt;br&gt;&lt;br&gt;מתן יוד רדיואקטיבי מיועד לחסל את שארית הרקמה הסרטנית שנותרה בצוואר ואת הגרורות. התאים הסרטניים מסוגלים במרבית המקרים לקלוט יוד בדומה לתאי בלוטת התריס המקוריים. הם קולטים יוד רדיואקטיבי, וכך נוצרת מעין הקרנה פנימית המביאה לחיסול התאים הממאירים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;טבליות לבותירוקסין (אלטרוקסין) ניתנות למטופלים באופן קבוע כדי לגרום לדיכוי מתמשך של רמות ה־TSH. ההורמון הזה הוא גורם הגדילה (Growth factor) העיקרי לא רק של הבלוטה או של שרידיה, אלא גם של גרורות פוטנציאליות או של הישנות מקומית. הטיפול באלטרוקסין ניתן גם כדי לשפר את תפקוד הגוף ולשמש תחליף לבלוטה שנכרתה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;כחצי שנה לאחר כריתתה של בלוטת התריס עובר החולה מיפוי באמצעות יוד רדיואקטיבי כדי לוודא שהשאריות הממאירות אכן חוסלו.&amp;nbsp;אם מאותרות גרורות, הן מטופלות ביוד רדיואקטיבי כדי להביא לחיסולן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;למרות הצורך בדיכוי ממושך וארוך טווח של TSH,&amp;nbsp;הרי רמות גבוהות של ההורמון נדרשות באופן זמני לצורך קליטה אפקטיבית של יוד רדיואקטיבי לצורכי מיפוי וטיפול. כדי להעלות את רמת ה־TSH יש להפסיק&amp;nbsp;את הטיפול באלטרוקסין. אך אפשר להעלות את רמת ה־TSH גם&amp;nbsp;באמצעות מתן חיצוני של TSH סינתטי (בלי להפסיק את&amp;nbsp;מתן האלטרוקסין). לעובדה&amp;nbsp;הזאת יש חשיבות רבה, שכן הפסקת הטיפול באלטרוקסין גורמת לתופעות האופייניות לתת־פעילות של בלוטת התריס&amp;nbsp;כמו עייפות, דיכאון, קשיים בריכוז, עלייה במשקל, תחושת קור ויובש בעור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;תירוטרופין&amp;nbsp;מאפשר להימנע לחלוטין&amp;nbsp;מוחלטת מתופעות הלוואי האלה. כאמור, תירוטרופין&amp;nbsp;היא TSH סינתטי. היא ניתנת בזריקה ומעלה את ה־TSH לרמה הנחוצה בלי להפסיק את הטיפול באלטרוקסין. לפיכך היא מונעת את התופעות של תת־פעילות של בלוטת התריס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;בעקבות הזרקת התירוטרופין נבדק השינוי ברמות התירוגלובולין (חלבון המיוצר בבלוטת התריס), ונעשה מיפוי כל גופי. עלייה משמעותית ברמת התירוגלובולין ו/או קליטת יוד מצביעות על קיום שרידים של&amp;nbsp;רקמה סרטנית. המוקד שבו נקלט היוד מסייע לאתר את הרקמה הסרטנית. תירוטרופין יעילה לא רק לצורכי מעקב, אלא גם למתן טיפול ראשוני.&lt;/p&gt;</all></description><remarks>תירוטרופין אלפא משמשת כלי עזר כדי לעקוב אחר מצבם של חולים בסרטן בלוטת התריס (תירואיד). תירוטרופין נקשרת לקולטני TSH שעל התאים (הנורמליים והסרטניים) של בלוטת תריס ומאפשרת קליטת יוד וייצור הורמוני בלוטת התריס: Tg, T3, T4 . בחולים עם סרטן בלוטת התריס, בלוטת התריס עוברת כריתה חלקית או מלאה והחולים מקבלים טיפול מניעתי בהורמון תירואיד מלאכותי (לבותירוקסין) על מנת לדכא הפרשת TSH, העלול לגרום לשגשוג תאי תירואיד סרטניים. תירוטרופין אלפא מקל על המעקב אחר חולים בסרטן בלוטת התריס (תירואיד) שעברו כריתה וטיפ</remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100213</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks>בעדכון סל 2010 מתעדכנות ההנחיות למתן תרופה זו: א. אבחון ומעקב אחר סרטן בבלוטת התריס בהתאם למפורט להלן: 1.כבדיקת מעקב חד פעמית לאחר השלמת טיפול בסרטן התירואיד. 2. כבדיקת מעקב חוזרת עבור חולים שבדיקת המעקב הקודמת לא הייתה תקינה, אחת לשנה לכל היותר. ב. טיפול משלים לאבלציה בחולי סרטן בלוטת התריס שעברו ניתוח להסרת הבלוטה (thyroidectomy). הטיפול להתוויה זו יינתן לחולה באופן חד פעמי. </remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100213</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;זריקות למתן תוך־שרירי (לשריר הישבן). את הזריקות מכינים באמצעות&amp;nbsp;מהילת אבקה במים לקבלת ריכוז&amp;nbsp;של 0.9 מיליגרם למיליליטר.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100213</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100213</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100213</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;2 זריקות של 0.9 מיליגרם הניתנות בהפרש של 24 שעות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מתן תירוגלובולין לצורך בדיקת תירוגלובולין (Tg) בסרום ומיפוי כל גופי&lt;/strong&gt;:&lt;br&gt;1. דגימות דם לתירוגלובולין יש לקחת לפני&amp;nbsp;זריקת התירוטרופין הראשונה. הדגימה&amp;nbsp;הזאת תשמש להשוואה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. דגימת דם נוספת לבדיקת Tg תילקח 72 שעות לאחר זריקת התירוטרופין האחרונה, ביום המיפוי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם נעשה מיפוי כל גופי, יש לתת את היוד המסומן 24 שעות לאחר זריקת התירוטרופין האחרונה. את המיפוי יש לערוך 48 שעות לאחר מתן היוד המסומן (72 שעות לאחר זריקת התירוטרופין האחרונה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;פרוטוקול המעקב באמצעות תירוטרופין&lt;/strong&gt;:&lt;br&gt;יום א: בדיקת דם לרמת Tg ואחר כך&amp;nbsp;זריקת תירוטרופין בשריר הישבן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;יום ב: זריקת תירוטרופין נוספת בשריר הישבן (24 שעות לאחר הזריקה הראשונה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;יום ג: אם נערכת בדיקה של מיפוי כל גופי, יינתן יוד רדיואקטיבי (24 שעות לאחר זריקת התירוטרופין השנייה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;יום ד: אין צורך בבדיקות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;יום ה: בדיקת דם לרמת Tg וכן מיפוי כל גופי (72 שעות אחרי זריקת התירוטרופין השנייה).&lt;/p&gt;</adult><child>התרופה&amp;nbsp;אינה מיועדת לצעירים בני פחות מ־18 שנים.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100213</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש למהול כל בקבוקון המכיל אבקה ב־ 1.2 מיליליטר של מים להזרקה. יש לעשות את המיהול ממש לפני ההזרקה. אם עולה הצורך, ניתן לאחסן את הבקבוקון המהול עד 24 שעות בטמפרטורה של 8-2 מעלות צלזיוס.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש לבדוק את הצלילות ואת הצבע של התמיסה שהתקבלה.&amp;nbsp;אם נצפים חלקיקים או שינויים בצבע, אסור להזריק את התמיסה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש לשאוב מהבקבוקון 1 מיליליטר (0.9 מיליגרם תירוטרופין אלפא).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100213</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אין הגבלות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100213</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100213</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100213</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100213</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100213</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100213</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לסחרחורות. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהיא אינה גורמת לתופעת הלוואי הזאת.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם תירוטרופין אלפא בטוחה לנשים הרות.יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;לא ידוע אם תירוטרופין אלפא בטוחה לנשים מיניקות.&amp;nbsp;יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול עלולה להחריף את תופעות הלוואי של התרופה, ובמיוחד סחרחורות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100213</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1.&amp;nbsp;רצוי שהטיפול בתירוטרופין אלפא יומלץ ויינתן על ידי רופא מומחה לטיפול בסרטן של בלוטת התריס.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. תירוטרופין אלפא&amp;nbsp;מיועדת למתן תוך־שרירי בלבד. אסור להזריק את התרופה לווריד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש להיזהר במתן תירוטרופין אלפא לחולים שקיבלו בעבר TSH ממקור בקר ופיתחו רגישות־יתר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תירוטרופין גורמת לעלייה חדה וזמנית ברמות של הורמוני בלוטת התריס. יש להיזהר במתן התרופה לחולים שיש להם&amp;nbsp;עבר של מחלות&amp;nbsp;לב או לחולים שעברו כריתה חלקית של בלוטת התריס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. בעלון לרופא באנגלית מצוינת אזהרה כי אפילו אם תירוטרופין אלפא ניתנת במקביל למיפוי כל גופי, קיימת סכנה שלא יתגלה סרטן בבלוטת התריס או שתגובש הערכה לא נכונה של עוצמת המחלה. לפיכך הפסקת&amp;nbsp;הטיפול בלבותירוקסין היא עדיין&amp;nbsp;הבדיקה הסטנדרטית למעקב&amp;nbsp;אחר חזרתו של&amp;nbsp;סרטן בלוטת התריס וכן לגילוי המיקום של הסרטן ושל חומרתו. כמו כן, רמות תירוגלובולין&amp;nbsp;עלולות להיות נמוכות בהשוואה להפסקת טיפול בלבותירוקסין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. אם מתגלה לאחר מתן תירוטרופין אלפא רמה מסוימת של תירוגלובולין, יש לעשות בדיקות נוספות&amp;nbsp;כדי לשלול חזרה של&amp;nbsp;הסרטן. אם רמת התירוגלובולין אפסית או מתחת ל־2.5 ננוגרם למיליליטר,&amp;nbsp;ניתן להסיק כי אין מחלה קלינית פעילה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. תירוטרופין אינה מיועדת להגברת הקליטה של&amp;nbsp;יוד רדיואקטיבי בעת טיפול רדיותרפיה&amp;nbsp;בסרטן בלוטת התריס.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100213</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;בחילות, כאבי ראש, חולשה, סחרחורות, הקאות. גם התקבלו דיווחים על גירוד ועל פריחה במקום ההזרקה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100213</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. לפני המיהול יש לאחסן את התכשיר בקירור בטמפרטורה של 8-2 מעלות צלזיוס.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לאחר המיהול&amp;nbsp;יש להזריק את התכשיר בתוך 3 שעות מרגע המיהול. במקרה הצורך&amp;nbsp;ניתן לאחסן את התכשיר המהול במשך 24 שעות בקירור, בטמפרטורה של 8-2 מעלות צלזיוס. כמו כן יש להקפיד שהתכשיר יישמר בסביבה סטרילית.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tmisa.svg</image><name>תמיסה להזרקה</name></Package></Packages>תירוג'ן4תירוג'ןThyrogen7896<omry_names><omry_name><id>1000046828</id><title>THYROGEN IM 0.9MG&lt;&gt;&lt;&gt;BOX OF 2</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש