חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>טיפולים בממאירויות ובמערכת החיסון</title><id>12</id></CategoryInfo></Category>Falseטיפולים בממאירויות ובמערכת החיסוןTrabectedin1003044FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100304</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align=left&gt;&lt;span id=ctl00_middleContent_lblParagraphtitle class=txtMiddleBold&gt;&lt;font size="3"&gt;Trabectedin&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100304</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100304</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;טרבקטדין&amp;nbsp;מיועדת לטיפול בסרקומה של הרקמות הרכות (מסוג ליומיוסרקומה או ליפוסרקומה) לאחר מיצוי טיפול באנתרציקלינים &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5890&amp;name=%D7%90%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%9F" target="_blank"&gt;ובאיפוספמיד&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;סרקומה היא גידול של רקמות החיבור ושל הרקמות התומכות&amp;nbsp;- עצמות, סחוס, שומן, שריר, כלי דם - וכן של הרקמות הרכות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100304</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>תמיסה להזלפה תוך־ורידית. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100304</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100304</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100304</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;1.5 מיליגרם&amp;nbsp;למטר רבוע&amp;nbsp;שטח גוף באינפוזיה במשך 24 שעות פעם ב־3 שבועות.&lt;/p&gt;</adult><child>הבטיחות והיעילות של התרופה לא נבדקו במי שטרם מלאו להם&amp;nbsp;18 שנים.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100304</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;מיהול התמיסה&lt;br/&gt;מיהול ראשון&lt;/strong&gt;: יש למהול בקבוקון של 1 מיליגרם עם 20 מיליליטר מים סטריליים להזרקה (SWFI) לקבלת תמיסה בריכוז של&amp;nbsp;0.05 מיליגרם למיליליטר. יש לערבב את התמיסה עד להשגת המסה מוחלטת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מיהול שני להכנת תמיסה להזלפה תוך־ורידית&lt;/strong&gt;: יש למהול את התמיסה לאחר המיהול הראשון ב־500 מיליליטר של סודיום כלוריד&amp;nbsp;0.9% או D5W (תמיסת סוכר).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100304</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100304</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100304</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100304</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100304</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100304</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לסחרחורת ולעייפות. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהיא אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לעובר למומים מולדים. נשים וגברים בגיל הפוריות שמטופלים בתכשיר צריכים להשתמש באמצעי מניעה יעילים. יש להימנע מהריון גם בחודשים שלאחר סיום הטיפול. נשים צריכות להימנע מהריון בשלושת החודשים שלאחרסיום הטיפול, וגברים שטופלו בתרופה צריכים להימנע מלהכניס את נשותיהם להריון בחמשת&amp;nbsp;החודשים שלאחר סיום הטיפול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: אסור להניק במהלך הטיפול בתרופה וכן בשלושת החודשים שלאחר סיום הטיפול. התרופה מופרשת לחלב האם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: צריכת אלכוהול בעת שמטופלים בתרופה עלולה לגרום לפגיעה קשה בכבד.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100304</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;במקרים הבאים אסור להשתמש בתרופה&lt;/strong&gt;:&lt;br/&gt;1. כשישנה רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התכשיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. אם קיים זיהום חמור או בלתי נשלט.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בתקופת ההנקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. בשימוש משולב עם חיסון נגד קדחת צהובה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100304</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. &lt;strong&gt;פגיעה בתפקוד הכבד&lt;/strong&gt;: החשיפה לטרבקטדין&amp;nbsp;גדלה בעקבות פגיעה בכבד, וכתוצאה מכך נוצר סיכון מוגבר להפטוטוקסיות (רעילות לכבד). על חולים&amp;nbsp;במחלת כבד, ובמיוחד הפטיטיס כרונית אקטיבית, להיות במעקב צמוד. אסור לתת את התכשיר למי שנמדדו אצלם&amp;nbsp;רמות גבוהות של בילירובין.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;פגיעה בכליות&lt;/strong&gt;: יש לעקוב מקרוב אחר פינוי הקראטינין במהלך הטיפול. אסור לתת את התכשיר למטופלים שפינוי הקראטינין&amp;nbsp;אצלם נמוך מ־30 מיליליטר בדקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;נויטרופניה, לויקופניה ותרומבוציטופניה&lt;/strong&gt; בדרגה 3 ו־4 דוּוחו בשכיחות גבוהה בקרב מי שטופלו בתכשיר. יש לערוך ספירות דם מלאות במהלך הטיפול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;רבדמיוליזיס (תמס שריר) ועלייה ברמות CPK (אנזים המצביע על תהליך של רבדמיוליזיס)&lt;/strong&gt;: אסור לתת את התכשיר למי&amp;nbsp;שה־CPK שלהם&amp;nbsp;הוא פי 2.5&amp;nbsp;מהנורמה. ישנם דיווחים&amp;nbsp;מעטים על&amp;nbsp;רבדומיוליזיס, לרוב יחד עם רעילות שרירית, פגיעה בתפקוד הכבד ו/או אי־ספיקה של הכליות. יש לנטר את רמות ה־CPK מקרוב במהלך הטיפול בתכשיר. יש להשתמש בזהירות בתכשירים אחרים העלולים לגרום לרבדומיוליזיס (כמו סטטינים). ברוב החולים דוּוחו עליות חריפות והפיכות באנזימי הכבד AST ו־ALT.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. מומלץ להשתמש בצנתר מרכזי כיוון שהחולים יכולים לפתח תגובות קשות באזור ההזרקה כאשר התכשיר ניתן דרך וריד פריפריאלי.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100304</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;: עלייה ברמות ה־CPK, עלייה ברמות הבילירובין, ירידה ברמות האלבומין, נויטרופניה (ירידה במספר הנויטרופילים), תרומבוציטופניה (מחסור&amp;nbsp;בטסיות), לויקופניה (ירידה במספר תאי הדם הלבנים בדם), כאבי ראש, הקאות, בחילות, עצירות, אנורקסיה, חולשה, עייפות, עלייה ברמות ה־ALT וה־AST.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;ירידה במשקל, נויטרופניה מלוּוה בחום, נוירופתיה (מחלה של&amp;nbsp;העצבים ההיקפיים), הפרעות בתחושת הטעם, סחרחורות, פרסתזיות (תחושה של עקצוץ ושל נימול עקב פגיעה בעצבים ההיקפיים), קוצר נשימה, שיעול, שלשולים, סטומטיטיס (דלקת של ריריות הפה), כאבי בטן, דיספפסיה (קשיי עיכול), כאבים ברום הבטן, נשירת שיער, כאבי שרירים, כאבי מפרקים, כאבי גב, התייבשות, ירידה בתיאבון, היפוקלמיה (תת־אשלגן בדם), זיהומים, ירידה בלחץ הדם, הסמקה, חום, בצקת, בצקת היקפית, תגובה במקום ההזרקה, נדודי שינה..</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100304</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש להימנע משימוש משולב עם מעכבי פירוק של טרבקטדין בכבד העלולים להרעילו: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6537&amp;name=%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%9C" target=_blank&gt;קטוקונזול&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4775&amp;amp;name=%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%9F" target=_blank&gt;פלוקונזול&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5242&amp;amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%A8" target=_blank&gt;ריטונביר&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7859&amp;amp;name=%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%93" target=_blank&gt;אפרפיטנט&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4936&amp;amp;name=%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;וקלריתרומיצין&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש להימנע משימוש משולב עם מגבירי פירוק של טרבקטדין בכבד העלולים להפחית&amp;nbsp;את יעילותו: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5670&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%98%D7%9C%20%D7%A8%D7%A7%D7%97" target=_blank&gt;פנוברביטל&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361&amp;amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952&amp;amp;name=%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91" target=_blank&gt;וסנט ג'ון וורט&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. סטטינים: מתן משולב עם טרבקטידין עלול לגרום לעיתים נדירות&amp;nbsp;לרמבדומיוליזיס (ראו בסעיף "אזהרות").&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. יש להיזהר במתן משולב עם תכשירים העלולים לפגוע בלב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;פניטואין:&amp;nbsp;טרבקטדין מפחיתה ספיגה של&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5681&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt; וכתוצאה מכך גורמת&amp;nbsp;להחמרה של פרכוסים בעת התקף &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" target="_blank"&gt;אפילפסיה&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. חיסונים: יש להימנע ממתן חיסונים חיים־מוחלשים מחשש להתפתחות זיהום. קיימת התוויית־נגד במתן חיסון נגד קדחת צהובה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100304</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;לפני פתיחתם יש לאחסן את הבקבוקונים במקרר בטמפרטורה של 8-2&amp;nbsp;מעלות צלזיוס.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;תמיסה אחרי מיהול ראשוני יציבה למשך 24 שעות&amp;nbsp;בטמפרטורת החדר, אם כי היצרן ממליץ להשתמש בה מיד לאחר המיהול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;תמיסות שדוללו בשנית להזלפה תוך־ורידית ניתן לאחסן בטמפרטורת החדר, ויש להשתמש בהן בתוך 30 שעות מרגע המיהול הראשון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;טרבקטידין&amp;nbsp;היא תרופה ציטוטוקסית.&amp;nbsp;יש להכינה במנדף על פי נוהלי משרד הבריאות להכנת תרופות ציטוטוקסיות. שאריות התרופה שבה לא השתמשו או שפג תוקפה יש לסלק&amp;nbsp;כמו כל פסולת ציטוטוקסית אחרת, לפי הנוהל המקובל של משרד הבריאות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tmisa.svg</image><name>תמיסה להזלפה</name><description>Yondelis 1 mg/vial</description></Package></Packages>יונדליס4יונדליסYondelis8027<omry_names><omry_name><id>1000045867</id><title>YONDELIS 29/M&lt;&gt;&lt;&gt; VIA 1MG</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש