חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת הדם</title><id>6</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת הדםRomiplostim1003064FalseTrueFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100306</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="left"&gt;Romiplostim&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100306</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;font face="Times New Roman" size="3"&gt; &lt;/font&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL"&gt;&lt;span lang="HE" style='font-family: "Arial","sans-serif";'&gt;המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.&lt;/span&gt;&lt;span lang="HE" style='font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;'&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;font face="Times New Roman" size="3"&gt; &lt;/font&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100306</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;רומיפלוסטים היא תרופה&amp;nbsp;נוגדת דימומים&amp;nbsp;שניתנת לחולי&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/thrombocytopenia.aspx" target="_self"&gt;תרומבוציטופניה אימונית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(ITP) כרונית לאחר מיצוי הטיפולים המקובלים (קורטיקוסטרואידים, אימונוגלובולינים), כולל&amp;nbsp;מתן ריטוקסימב וכריתת טחול (למעט בחולים שלא ניתן לכרות להם את הטחול).&amp;nbsp;תרומבוציטופניה היא מצב של מיעוט טסיות בדם&amp;nbsp;(אצל אנשים בריאים נע מספר הטסיות בין 150 אלף ל־450 אלף במיקרוליטר).&amp;nbsp; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;רומיפלוסטים הינו חלבון איחוי Fc-peptide - פפטיבודי - המאותת ומשפעל נתיבי שיעתוק תוך תאיים באמצעות הרצפטור לתרומבופואטין - TPO. תרומבופואטין הינו גורם הגדילה שמשפעל יצירה של מגקריוציטים. תרומבופואטין הינו ליגנד הנקשר לרצפטור לתרומבופואטין על פני מגקריוציטים (הטסיות מיוצרות ע"י מגקריוציטים) &amp;nbsp;וטסיות. עם קישורו משופעלת שרשרת התהליכים המעודדים את השגשוג והדיפרנציאציה של מגקריוציטים מתאי אב במח העצם. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;ITP – idiopathic / immune thrombocytopenic purpura הקרויה גם idiopathic thrombocytopenia&amp;nbsp; הינה מחלה שעל פי רוב איננה למעשה אידיופאתית אלא אוטואימונית בה נוגדנים לטסיות מאיצים את ההרס של טסיות. נוגדנים אלו נמצאים ב 60% מהחולים. בנוסף יכולה להיות פגיעה בייצור הטסיות כיוון שאותם נוגדנים פוגעים גם במגקריוציטים.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100306</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אבקה להזרקה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100306</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100306</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100306</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;מינון התחלתי&lt;/strong&gt;: 1 מק"ג/ק"ג פעם בשבוע במתן תת־עורי.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;יש להעלות את המינון ב־1 מק"ג/ק"ג עד להשגת ערכי מטרה של 50&amp;nbsp;* 9^10 טסיות לליטר. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;מינון מקסימלי&lt;/strong&gt;: 10 מק"ג/ק"ג. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;יש להפסיק את הטיפול במטופל שלא הגיע לרמות המטרה לאחר 4 שבועות של טיפול במינון המקסימלי.&lt;/p&gt;</adult><child>הבטיחות והיעילות של התרופה לא נקבעו בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים. </child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100306</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;הוראות מיהול&lt;/strong&gt;: יש למהול את התכשיר באופן סטרילי לפי ההנחיות המופיעות בעלון לרופא של התרופה.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1. Nplate 250 mcg: יש למהול&amp;nbsp;ב־0.72 מ"ל מים סטריליים להזרקה לקבלת תמיסה בנפח של&amp;nbsp;0.5 מ"ל.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2. Nplate 500 mcg: יש למהול ב־1.2 מ"ל מים סטריליים להזרקה לקבלת תמיסה בנפח&amp;nbsp;של 1 מ"ל.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100306</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100306</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100306</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100306</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100306</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100306</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה -&lt;/strong&gt; התרופה עלולה לגרום לסחרחורת. במקרה כזה יש להימנע מנהיגה.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;הריון -&lt;/strong&gt; אסור להשתמש ברומיפלסטים בזמן ההריון. התרופה עלולה לגרום למומים מולדים בעובר. נשים בגיל הפריון&amp;nbsp;צריכות להשתמש באמצעי מניעה יעיל.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;הנקה -&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;אין מידע לגבי בטיחות&amp;nbsp;רומיפלוסטים בזמן ההנקה. לא ידוע באם התרופה מופרשת לחלב אם.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול-&lt;/strong&gt; אין מידע לגבי השפעות אלכוהול על הטיפול ברומיפלוסטים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100306</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>אסור לתת את התרופה למי שרגישים למרכיבי התכשיר או לחלבונים המופקים מאי קולי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100306</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;במקרים הבאים יש להיזהר במתן רומיפלוסטים&lt;/strong&gt;:&lt;br/&gt;1. תרומבוציטופניה חוזרת&amp;nbsp;לאחר הפסקת הטיפול בתרופה.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2. עלייה ברמות הרטיקולין במוח העצם.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3. סיבוכים תרומבוטיים / תרומבואמבוליים (תסחיף או פקקת בכלי הדם). &lt;/p&gt; &lt;p&gt;4. התקדמות של ממאירויות המטופואטיות קיימות או MDS. היעילות של רומיפלוסטים הוכחה רק בתרומבוציטופניה - מיעוט טסיות הנובע מ־ITP כרונית, אך לא במצבים קליניים אחרים הגורמים גם&amp;nbsp;הם למיעוט טסיות.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;5. כשהמחלה מפסיקה להגיב לתכשיר.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100306</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;: כאבי ראש, חולשה, דימום מהאף, כאבי מפרקים, נטייה לפציעות, פטכיות (שטפי דם זעירים בתוך העור או בקרומים הריריים), שלשול, זיהומים בדרכי הנשימה העליונות, סחרחורות, נדודי שינה, כאבי שרירים, כאבי גב, בחילה, כאבים בקצות הגוף, שיעול, חרדה, דימום מהחניכיים, כאבי בטן, דלקת של הלוע העליון, שטפי דם.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי חמורות&lt;/strong&gt;: הפרעות בתפקוד של מוח העצם,&amp;nbsp;תסחיף ריאתי.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100306</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לעשות ספירת טסיות כאשר מתחילים או מפסיקים טיפולים תרופתיים אחרים ל־ITP&amp;nbsp;כדי לא להגיע לרמות נמוכות או גבוהות מהצפוי של טסיות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100306</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לאחסן את התכשיר הסגור לפני מיהול במקרר (טמפרטורה של 8-2 מעלות צלזיוס). אסור להקפיא. יש לאחסן את התכשיר באריזה המקורית&amp;nbsp;כדי להגן עליו מחשיפה&amp;nbsp;לאור.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;לאחר המיהול ניתן לשמור את התכשיר 24 שעות במקרר או בטמפרטורה של עד&amp;nbsp;25 מעלות צלזיוס. על התכשיר להיות בבקבוקון המקורי, מוגן מפני אור. היצרן ממליץ להשתמש בתכשיר מיד לאחר המיהול כדי למנוע את הזדהמותו.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tmisa.svg</image><name>תמיסה להזרקה</name><description>Nplate 250 mcg, Nplate 500 mcg</description></Package></Packages>אנפלייט4אנפלייטNplate8029<omry_names><omry_name><id>1000060958</id><title>NPLATE 250 MCG## AMP</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש