חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העצבים</title><id>14</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת העצביםRufinamide1003104FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100310</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="left"&gt;Rufinamide&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100310</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;font face="Times New Roman" size="3"&gt; &lt;/font&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL"&gt;&lt;span lang="HE" style='font-family: "Arial","sans-serif";'&gt;המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.&lt;/span&gt;&lt;span lang="HE" style='font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;'&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;font face="Times New Roman" size="3"&gt; &lt;/font&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100310</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;רופינמיד היא תרופה אנטי־אפילפטית (נוגדת פרכוסים) המשמשת לטיפול בהתקפים אפילפטים הקשורים לסינדרום לנוקס־גסטו. רופינמיד ניתנת בתוספת לטיפול בהתקפים הקשורים לסינדרום לנוקס־גסטו בילדים מעל גיל 4 ובמבוגרים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;לנוקס־גסטו (LGS)&amp;nbsp;הוא סינדרום אפילפטי קשה ונדיר המופיע לרוב&amp;nbsp;בין גיל שנתיים לגיל&amp;nbsp;5.&amp;nbsp;שכיחות הסינדרום מתוך כלל הילדים החולים&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" target="_blank"&gt;באפילפסיה&lt;/a&gt; עומד על כ־3%. הוא נפוץ פי 5 בבנים בהשוואה לבנות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100310</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100310</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות מצופות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100310</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100310</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;2&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100310</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;מטופלים ששוקלים יותר מ־30 קילוגרם&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;יש להתחיל במינון&amp;nbsp;של 400 מיליגרם ביממה שמחולקים למנת בוקר ולמנת ערב. ניתן להעלות את המינון אחת ליומיים ב־400 מיליגרם ביממה עד למינון יומי מרבי מומלץ לפי המשקלים הבאים:&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון מרבי מומלץ למי ששוקלים 50-30 קילוגרם&lt;/strong&gt;: 1,800 מיליגרם ביממה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון מרבי מומלץ למי ששוקלים 70-50 קילוגרם&lt;/strong&gt;: 2,400 מיליגרם ביממה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון מרבי מומלץ למי ששוקלים יותר מ־70 קילוגרם&lt;/strong&gt;: 3,200 מיליגרם ביממה.&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ילדים מגיל 4 שנים ויותר&amp;nbsp;ששוקלים 30 קילוגרם או יותר&lt;/strong&gt;:&lt;br/&gt;ילדים&amp;nbsp;ששוקלים יותר מ־30 קילוגרם צריכים להתחיל במינון של 400 מיליגרם ביממה שמחולקים למנת בוקר ולמנת ערב. ניתן להעלות את המינון אחת ליומיים ב־400 מיליגרם ביממה עד למינון יומי מרבי מומלץ לפי המשקלים הבאים:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון מרבי מומלץ למי ששוקלים 50-30 קילוגרם&lt;/strong&gt;: 1,800 מיליגרם ביממה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון מרבי מומלץ למי ששוקלים 70-50 קילוגרם&lt;/strong&gt;: 2,400 מיליגרם ביממה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון מרבי מומלץ למי ששוקלים יותר מ־70 קילוגרם&lt;/strong&gt;: 3,200 מיליגרם ביממה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;ילדים מגיל 4 שנים ויותר השוקלים פחות מ־30 קילוגרם&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;מטופלים ששוקלים פחות מ־30 קילוגרם ולא נוטלים במקביל ולפורט צריכים להתחיל במינון של 200 מיליגרם ביממה שמחולקים למנת בוקר ולמנת ערב. ניתן להעלות את המינון אחת ליומיים ב־200 מיליגרם ביממה עד למינון יומי מרבי&amp;nbsp;מומלץ של 1,000 מיליגרם ביממה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;מאחר שוולפורט מפחיתה את הפינוי של התרופה, צריכים מטופלים ששוקלים פחות מ־30 קילוגרם ונוטלים במקביל ולפורט להתחיל במינון של 200 מיליגרם ביממה שמחולקים למנת בוקר ולמנת ערב. ניתן להעלות את המינון אחת ליומיים ב־200 מיליגרם ביממה עד למינון יומי מרבי&amp;nbsp;מומלץ של 600 מיליגרם ביממה.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100310</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>מומלץ&amp;nbsp;ליטול&amp;nbsp;טבליות רופינמיד עם מזון.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100310</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100310</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100310</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100310</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100310</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100310</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לתחושת נמנום, לסחרחורת או לראייה מטושטשת. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה. יש להיות זהירים במיוחדבתחילת הטיפול או לאחר העלאת המינון.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: רופינמיד&amp;nbsp;עלולה&amp;nbsp;לגרום למומים מולדים בתינוק. נשים בגיל הפוריות צריכות להשתמש באמצעי מניעה בעת שהן מטופלות ברופינמיד. לנשים שמשתמשות באמצעי מניעה הורמונליים מומלץ להשתמש גם באמצעי מניעה נוסף, כיוון שרופינמיד עלולה להפחית את יעילותם של&amp;nbsp;אמצעי המניעה ההורמונליים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם התרופה עוברת לחלב אם. יש להתייעץ עם רופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול עלולה להחריף כמה מתופעות הלוואי של רופינמיד ובהן ישנוניות וסחרחורת.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100310</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;במקרים הבאים אסור להשתמש בתרופה&lt;/strong&gt;:&lt;br/&gt;1. רגישות־יתר לאחד ממרכיבי התכשיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.תסמונת ה־QT&amp;nbsp;הקצר. קיומה של התסמונת הזאת עלול להגביר את הסיכון למוות פתאומי ולבעיות קצב&amp;nbsp;חדריות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100310</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. התרופה עלולה לגרום למחשבות אובדניות ואף להתנהגות אובדנית.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. התרופה עלולה לגרום לתופעות לוואי במערכת העצבים המרכזית (ראו בסעיף "תופעות לוואי").&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם רוצים להפסיק את&amp;nbsp;נטילת התרופה, יש לעשות זאת&amp;nbsp;בהדרגה&amp;nbsp;כדי למנוע הופעת פרכוסים, החמרת פרכוסים או סטטוס אפילפטיקוס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. התרופה אסורה למי שסובלים מפגיעה חמורה בכבד. מי שסובלים מפגיעה קלה עד בינונית בכבד צריכים&amp;nbsp; להיזהר בנטילת התרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100310</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;: סחרחורת, כאבי ראש, בחילות,&amp;nbsp;הקאות, נמנום ועייפות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה&lt;/strong&gt;: הפרעות במערכת העצבים&amp;nbsp;(קשיים בהליכה, הפרעות בתנועה, עוויתות, התקפים, תנועת עיניים לא רגילה, ראייה מטושטשת, רעד), הפרעות הקשורות במערכת העיכול (כאבי בטן, עצירות, הפרעות בעיכול, שלשול, אובדן תיאבון או שינויים בתיאבון, ירידה במשקל), זיהומים (דלקות אוזניים, שפעת, גודש באף, זיהומים בבית החזה). כמו כן דיווחו מטופלים&amp;nbsp;על התופעות הבאות: חרדה, קשיי הירדמות, דימומים מהאף, אקנה, פריחה, כאבי גב, הפרעות במחזור החודשי,&amp;nbsp;פגיעות ראש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה מאוד&lt;/strong&gt;: תגובות אלרגיה ועלייה באנזימי כבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי חמורות&lt;/strong&gt;: סטטוס אפילפטיקוס (התקף או סדרה של התקפים שנמשכים יותר מ־30 דקות), התנהגות אובדנית.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100310</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. טיפול מקביל בתרופות אנטי־אפילפטיות נוספות כמו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5670&amp;name=%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%98%D7%9C%20%D7%A8%D7%A7%D7%97" target=_blank&gt;פנוברביטל&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5681&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5216&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ופרימידון&lt;/a&gt; עלול להפחית את רמות הרופינמיד ואת יעילותה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5672&amp;amp;name=%D7%93%D7%A4%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%98" target="_blank"&gt;ולפרואט&lt;/a&gt; עלולה להעלות את רמות הרופינמיד - בעיקר בילדים. במקרה כזה ייתכן שיהיה צורך להתאים את המינון של רופינמיד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. שימוש משולב ברופינמיד&amp;nbsp;ובאמצעי מניעה הורמונליים עלול להפחית את&amp;nbsp;יעילותם של&amp;nbsp;אמצעי המניעה. במקרה כזה מומלץ לנשים הנמצאות בגיל הפוריות להשתמש באמצעי מניעה נוסף.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100310</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;טבליות רופינמיד 100 מיליגרם, 200 מיליגרם ו־400 מיליגרם הן בעלות קו חציה, ומותר לרסק אותן. את הטבלייה המרוסקת ניתן לערבב בחצי כוס מים (100 מיליליטר). יש לשתות את התמיסה הזאת מיד לאחר הכנתה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100310</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש להרחיק את התרופה מהישג ידם&amp;nbsp;של ילדים. אסור לאחסן את התרופה בטמפרטורה של יותר מ־30 מעלות צלזיוס. אסור&amp;nbsp;להשתמש בתרופה אם השתנה צבע הטבליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name><description>Film Coated Tab. Inovelon 100 mg, 200 mg, 400 mg</description></Package></Packages>אינובלון4אינובלוןInovelon8034<omry_names><omry_name><id>1000060997</id><title>INOVELON 200 MG&lt;&gt;&lt;&gt;(60)TAB</title></omry_name><omry_name><id>1000060996</id><title>INOVELON 100 MG&lt;&gt;&lt;&gt;(10) TAB</title></omry_name><omry_name><id>1000060998</id><title>INOVELON 400 MG&lt;&gt;&lt;&gt;(60) TAB</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש