חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>אנטיביוטיקה</title><id>34</id></CategoryInfo></Category>FalseאנטיביוטיקהPenicillin V Pot, Phenoxymethylpenicillin, Penicillin VK3764FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Penicillin V Pot</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>• פניצילין VK (נקראת גם פניצילין V או פנוקסי־מתיל־פניצילין) היא אנטיביוטיקה ממשפחת הפניצילין המיועדת לטיפול בזיהומים הנגרמים מחיידקים שרגישים לפניצילין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;מקובל להשתמש בה במצבים הבאים:&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/laryngitis.aspx" class=""&gt;דלקת גרון&lt;/a&gt;&amp;nbsp;שנגרמת מהחיידק סטרפטוקוקוס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• לטיפול מונע נגד דלקות פנים לב זיהומית במטופלים שעוברים טיפולי שיניים או ניתוח בדרכי הנשימה העליונות ונמצאים בסיכון גבוה לפתח דלקת פנים לב זיהומית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/cellulitis_and_erysipelas.aspx" class=""&gt;בשושנה בעור&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ולמניעת התפתחותה של שושנה כזאת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• דלקות אחרות שהחיידק הגורם להן רגיש לפניצילין VK.&lt;br&gt;&lt;br&gt;פניצילין VK משוּוקת בישראל בקפליות ובתרחיף לשתייה (סירופ).&lt;br&gt;&lt;br&gt;• השם המסחרי של התכשיר בישראל הוא פן־רפא וי־ק (Pen-Rafa VK).&amp;nbsp;קפליות פן־רפא וי־ק משוּוקות בקפליות בחוזק של 500 מיליגרם.&amp;nbsp;הסירופ משווק בחוזק של 250 מיליגרם ב־5 מיליליטר.&amp;nbsp;קיים גם תרחיף בשם המסחרי פנוקסי־מתיל־פניצילין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• בעבר שוּוקה התרופה הזאת בשם המסחרי רפאפן (Rafapen).&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>58</paragraph_key><title>בתוך כמה זמן התרופה משפיעה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>תחילת ההשפעה של אנטיביוטיקה תלויה בחומרת הדלקת ובגורמים נוספים. כדי להבטיח את יעילותה יש ליטול אותה בזמנים קבועים ובצורה מסודרת ולפרק הזמן שעליו המליץ הרופא המטפל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>59</paragraph_key><title>למשך כמה זמן התרופה משפיעה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>התרופה משפיעה כל עוד נוטלים אותה לפי הנחיות הרופא. הרופא יקבע למשך כמה זמן יש ליטול את התרופה. יש להקפיד על הנחיות הרופא בנוגע למינון ולמשך הנטילה של התרופה. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>קפליות, תרחיף לשתייה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>את המינון קובע הרופא המטפל. להלן המינון המקובל:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;דלקת גרון (דלקת שקדים ודלקת לוע)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;קיימות שתי אפשרויות טיפול, בהתאם להחלטת הרופא המטפל:&lt;br&gt;&lt;br&gt;• קפלייה אחת (500 מיליגרם) פעמיים ביום במשך 10 ימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• שתי קפליות (1,000 מיליגרם) פעמיים ביום במשך 10 ימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טיפול מונע נגד דלקות פנים לב זיהומיות&lt;/b&gt;&lt;br&gt;4 קפליות (2,000 מיליגרם) שעה לפני ההתערבות הרפואית ו־2 קפליות (1,000 מיליגרם) כ־6 שעות לאחר ההתערבות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;מניעת זיהום "שושנה" (אריזיפלס) ברגל&lt;/b&gt;&lt;br&gt;250 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;זיהומים אחרים מחיידקים שרגישים לפניצילין&lt;/b&gt;&lt;br&gt;קפלייה אחת 4 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;יש לשים לב: חובה להקפיד על משך הטיפול כפי שקבע הרופא המטפל ולא להפסיק אותו באמצע, גם אם מרגישים יותר טוב. הפסקת הטיפול לפני המועד המומלץ עלולה להכשיל אותו ולגרום לחזרת הזיהום.&lt;br&gt;</adult><child>&lt;div style=""&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;את המינון קובע הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ילדים ומתבגרים שאינם יכולים לבלוע קפליות צריכים להשתמש בסירופ או בתרחיף. לילדים מותר להשתמש בקפליות, אם הם יכולים לבלוע אותן.&lt;div style=""&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;דלקת גרון (דלקת שקדים ודלקת הלוע)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;עד גיל 12 שנים&lt;/b&gt;: 250 מיליגרם פעמיים ביום במשך 10 ימים.&lt;br&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;מגיל 13 שנים ויותר&lt;/b&gt;: 500 מיליגרם פעמיים ביום במשך 10 ימים.&lt;br&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;המינון בשאר הזיהומים&lt;br&gt;&lt;/b&gt;25 עד 75 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום בחלוקה ל־4 מנות. </child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;קפליות&lt;/b&gt;&lt;div&gt;• את המינון ואת משך הטיפול קובע הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• יש להקפיד על נטילת המנות בשעות קבועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;קפליות ניתן לחצות, אך אין מידע בנוגע ללעיסה, לכתישה ולריסוק שלהן. מבוגרים שמתקשים לבלוע קפליות יכולים להשתמש בתרחיף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;סירופ/תרחיף לשתייה&lt;br&gt;&lt;/b&gt;• את המינון ואת משך הטיפול קובע הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• יש לבקש מהרוקח שימהל את התרחיף כך שיהיה מוכן לשימוש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• יש לנער היטב את הבקבוקון לפני השימוש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• יש להקפיד על מדידת המנה המדויקת שעליה הורה הרופא. ניתן להיעזר במזרק שעליו שנתות כדי למדוד את המנה המדויקת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• יש להקפיד על נטילת המנות בשעות קבועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• יש לשמור את התרחיף המוכן במקרר ולהשתמש בו בתוך שבוע ממועד ההכנה (במקרה של התרחיף פן-רפא וי-ק פורטה ניתן להשתמש בו עד שבועיים ממועד ההכנה). אסור להקפיא את התרחיף.&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;קפליות פן־רפא וי־ק&lt;/b&gt;: ניתן ליטול את התרופה עם האוכל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;סירופ פן־רפא וי־ק פורטה&lt;/b&gt;: ניתן ליטול את התרופה עם האוכל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תרחיף פנוקסי־מתיל־פניצילין&lt;/b&gt;: יש ליטול חצי שעה לפני האוכל או לפחות 3 שעות אחרי הארוחה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;div&gt;מצורפים כאן עלונים ובהם מידע על התרופה:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תרחיף פניצילין&lt;/b&gt;: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/Phenoxymethylpenicillin_heb.pdf" target="_blank"&gt;עלון בעברית&lt;/a&gt; וכן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/phenoxymethylpenicillin_arab.pdf" target="_blank"&gt;עלון בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Penicillin V.K. 29/M Sus. 250 mg/5 ml 100 ml); מק"ט: 1000112998; בעלת הרישום: Crescent Pharma; מדינת היבוא: בריטניה; היבואנית: נובולוג.&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>52</paragraph_key><title>האם התרופה מותרת בהיריון?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&amp;nbsp;ניתן להשתמש בתרופה במהלך ההיריון במינון המקובל שלה.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>53</paragraph_key><title>האם התרופה מותרת בהנקה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>ניתן להשתמש בתרופה בתקופת ההנקה. כמות קטנה מהתרופה עלולה להיות מופרשת לחלב ולגרום לשלשולים בתינוק היונק.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>54</paragraph_key><title>האם מותר לשתות אלכוהול כשמטופלים בתרופה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לא ידוע אם אלכוהול משפיע על התרופה. ניתן לשתות אלכוהול אם המצב הרפואי מאפשר זאת.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>55</paragraph_key><title>האם מותר לנהוג כשמטופלים בתרופה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לא ידוע על השפעה כלשהי שיש לתרופה על יכולת הנהיגה. אם חשים חולשה או עייפות בעקבות מצב הדלקת, יש להימנע מנהיגה.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>• אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם קיימת רגישות־יתר לאנטיביוטיקה אחרת ממשפחת הפניצילין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם קיימת רגישות־יתר לאנטיביוטיקה ממשפחת הבטא לקטם כמו צפלוספורינים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>•&amp;nbsp;&lt;b&gt;ההיסטוריה הרפואית&lt;/b&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית: מצבים רפואיים ומחלות בהווה ובעבר. כמו כן יש לדווח לו על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;רגישות־יתר&lt;/b&gt;. מאחר שמדובר בתרופה ממשפחת הפניצילינים, היא אסורה למי שרגיש לפניצילין או לאנטיביוטיקה ממשפחת הבטא לקטם (כולל צפלוספורינים). הרגישות לתרופה עלולה לבוא לידי ביטוי בתסמינים שונים החל מפריחה קלה בעור וכלה במצבים מסכני חיים כמו אנפילקסיס ותסמונת סטיבנס־ג'ונסון. לכן יש לדווח לרופא המטפל על כל רגישות־יתר שממנה סובלים: למשל, למזון מסוים או לאנטיביוטיקה אחרת. כמו כן יש לדווח לו אם סובלים ממחלה אלרגית כלשהי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;טיפול ממושך או טיפול מניעתי&lt;/b&gt;. במרבית המקרים ניתנת פניצילין לפרק זמן קצר (למשל ל־10 ימים במקרה של דלקת גרון חיידקית). יש להקפיד על משך הטיפול שעליו הורה הרופא. במקרים מסוימים עשוי הרופא להורות על שימוש ממושך בתרופה לשם מניעה - למשל של שושנה ברגל. שימוש ממושך עלול לגרום להופעת זיהומי פטרייה או להופעת זיהום במערכת העיכול שהגורם לו הוא החיידק קלוסטרידיום דיפיציל. מטופלים שמקבלים טיפול ממושך בתרופה צריכים להיות במעקב אצל הרופא המטפל ולעשות בדיקות דם לפי הנחיותיו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;אי־ספיקת כליות ובעיות במערכת השתן&lt;/b&gt;. אם סובלים מירידה בתפקוד הכליות (&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/a&gt;) או &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/kidney_disease.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ממחלת כליות&lt;/a&gt;, יש לדווח על כך לרופא המטפל. ייתכן שהוא יחליט על מינון מופחת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;בדיקות מעבדה&lt;/b&gt;. לפני בדיקות דם ושתן שמטרתן לעמוד על רמות הגלוקוז (סוכר) בדם, יש לדווח לרופא שנוטלים פניצילין. הסיבה: ייתכן שהתרופה תשפיע על תוצאות הבדיקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;תרחיף לשתייה&lt;/b&gt; יכול להכיל סוכר או אספרטיים. יש להתייעץ עם הרוקח בנוגע לרשימת הרכיבים הלא פעילים בתרחיף. אספרטיים, למשל, עלול להזיק לסובלים מפנילקטונוריה. סוכר עלול להשפיע על איזון &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;הסוכרת&lt;/a&gt;.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;תופעות לוואי המחייבות לפנות לרופא המטפל&lt;br&gt;&lt;/b&gt;תופעות הלוואי האלה הן ברובן לא שכיחות ואף נדירות, אך עלולות להיות מסוכנות:&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תופעות לוואי של רגישות־יתר כמו פריחה, נפיחות, אדמומיות, גרד, הופעת שלפוחיות על העור, עור מתקלף, קוצר נשימה, צפצופים בנשימה, קשיי נשימה, לחץ בחזה או בגרון, התנפחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפה, הפנים, השפתיים, הלשון, העפעפיים. לתסמינים האלה עלול להתלוות חום גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;דלקת במעי הגס ושלשולים חריפים. אחת מתופעות הלוואי השכיחות של התרופה היא שלשולים. אם מתפתח שלשול חריף ומתמשך המלוּוה בכאבי בטן ובעוויתות, בצואה נוזלית או דמית - יש לפנות לרופא המטפל. ייתכן שמדובר בדלקת במעי הגס שהגורם לה הוא החיידק קלוסטרידיום דיפיציל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;כאבי בטן, שלשולים, בחילות, הפרעות במערכת העיכול. התרופה אינה גורמת לעייפות, אך לפעמים, בגלל הדלקת שממנה סובלים, תיתכן הרגשה של עייפות ושל חולשה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;רגישות־יתר, אנפילקסיס, פרכוסים, פריחה בעור, אי־ספיקת כליות, אנמיה, חום גבוה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול. כמו כן יש לדווח לו על כל תוסף תזונה ועל כל צמח מרפא שנוטלים. אלה הן התרופות שיכולה להיות להן אינטראקציה עם פניצילין:&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אנטיביוטיקה ממשפחת הטטרציקלינים. התרופות האלה עלולות להפחית מהיעילות של פניצילין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אנטיביוטיקות אחרות. תיתכן עלייה בתופעות הלוואי כמו שלשולים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופות נוגדות קרישה כמו ו&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4723" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ורפרין (קומדין)&lt;/a&gt;. השילוב עלול לגרום לשינויים ברמות הוורפרין בדם. הרופא צפוי לעקוב אחרי רמות ה־INR בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8369" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פרובנציד&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(תרופה לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/gout.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בשיגדון&lt;/a&gt;) עלולה להעלות את רמות הפניצילין בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7242" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מתוטרקסט&lt;/a&gt;. פניצילין עלולה להעלות את רמות המתוטרקסט&amp;nbsp;בדם. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לנטילה משולבת של שתי התרופות האלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;גלולות למניעת הריון. אנטיביוטיקות מסויימות עלולות להפחית מהיעילות של גלולות למניעת הריון. ככל הנראה, פניצילין אינה נמנית איתם. עם זאת, מי שנוטלות גלולות למניעת הריון וכן פניצילין ואנטיביוטיקות נוספות צריכות להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;קפליות ניתן לחצות, אך אין מידע בנוגע ללעיסה, לכתישה ולריסוק שלהן. מבוגרים שמתקשים לבלוע קפליות יכולים להשתמש בתרחיף.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;קפליות&lt;/b&gt; יש לאחסן במקום יבש ובטמפרטורה שאינה גבוהה מ־25 מעלות צלזיוס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תרחיף לא מוכן&lt;/b&gt;&amp;nbsp;יש לשמור במקום יבש ובטמפרטורה שאינה גבוהה מ־25 מעלות צלזיוס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תרחיף מוכן לשימוש&lt;/b&gt;&amp;nbsp;(יש לבקש מהרוקח להכין את התרחיף) יש לשמור במקרר בטמפרטורה של 2 עד 8 מעלות צלזיוס ולהשתמש בו בתוך שבוע ממועד הכנה (בתרחיף פן־רפא וי־ק פורטה ניתן להשתמש עד שבועיים ממועד ההכנה). אסור להקפיא את התרחיף.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Kador.svg</image><name>קפליות</name></Package></Packages>פן־רפא וי־ק,פנוקסי־מתיל־פניצילין4פן־רפא וי־קPen-Rafa VK8062

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש