חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>נוגדי זיהום לשימוש סיסטמי</title><id>11</id></CategoryInfo></Category>Trueנוגדי זיהום לשימוש סיסטמיPenicillin V Pot, Phenoxymethylpenicillin, Penicillin VK3764TrueTrueFalseTrueTrueTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Penicillin V Pot</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>פניצילין VK (נקראת גם פניצילין V או פנוקסי־מתיל־פניצילין) היא אנטיביוטיקה ממשפחת הפניצילין המיועדת לטיפול בזיהומים הנגרמים מחיידקים שרגישים לפניצילין כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/laryngitis.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דלקת גרון&lt;/a&gt; שהגורם לה הוא החיידק סטרפטוקוקוס. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;כמו כן מקובל להשתמש בה כדי לטפל &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/cellulitis_and_erysipelas.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בשושנה בעור&lt;/a&gt; או כדי למנוע אותה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;פניצילין VK משוּוקת בישראל בקפליות ובתרחיף לשתייה.&amp;nbsp;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>קפליות, תרחיף לשתייה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;b&gt;דלקת גרון (דלקת שקדים ודלקת לוע)&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;500 מיליגרם פעמיים ביום במשך 10 ימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;זיהומים אחרים בחיידקים הרגישים לפניצילין&lt;/b&gt;: 250 עד 500 מיליגרם&amp;nbsp;4 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;מניעת זיהום "שושנה" ברגל (אריזיפלס)&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;250 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;שימו לב: &lt;/strong&gt;יש להקפיד על משך הטיפול שעליו המליץ הרופא ולא להפסיק אותו באמצע, גם אם מרגישים יותר טוב. הפסקת הטיפול לפני המועד המומלץ עלולה להכשיל אותו ולגרום לחזרת הזיהום.&lt;/div&gt;</adult><child>&lt;b&gt;דלקת גרון (דלקת שקדים ודלקת הלוע)&lt;br&gt;עד גיל 12 שנים&lt;/b&gt;: 250 מיליגרם פעמיים ביום במשך 10 ימים.&lt;br&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;מגיל 13 שנים ויותר&lt;/b&gt;: 500 מיליגרם פעמיים ביום במשך 10 ימים.&lt;br&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;המינון בשאר הזיהומים&lt;br&gt;&lt;/b&gt;25 עד 75 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום בחלוקה ל־4 מנות. </child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;קפליות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;• יש להקפיד על נטילת המינון לפי הוראות הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;קפליות ניתן לחצות, אך אין מידע בנוגע ללעיסה, לכתישה ולריסוק שלהן. מבוגרים שמתקשים לבלוע קפליות יכולים להשתמש בתרחיף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תרחיף לשתייה&lt;br&gt;&lt;/b&gt;• יש לבקש מהרוקח שימהל את התרחיף כך שיהיה מוכן לשימוש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• יש לנער היטב את הבקבוקון לפני השימוש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• יש להקפיד על מדידת המנה המדויקת שעליה הורה הרופא. ניתן להיעזר במזרק שעליו שנתות כדי למדוד את המנה המדויקת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• יש לשמור את התרחיף המוכן במקרר ולהשתמש בו בתוך שבוע ממועד ההכנה (במקרה של התרחיף פן-רפא וי-ק פורטה ניתן להשתמש בו עד שבועיים ממועד ההכנה). אסור להקפיא את התרחיף.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;קפליות&lt;/b&gt; ניתן ליטול עם האוכל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תרחיף&lt;/b&gt; יש ליטול חצי שעה לפני האוכל או לפחות 3 שעות אחרי הארוחה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;div&gt;מצורפים כאן דפי מידע על התרופה:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תרחיף פניצילין&lt;/b&gt;: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/Phenoxymethylpenicillin_heb.pdf" target="_blank"&gt;דף בעברית&lt;/a&gt; וכן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/phenoxymethylpenicillin_arab.pdf" target="_blank"&gt;דף בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Penicillin V.K. 29/M Sus. 250 mg/5 ml 100 ml); מק"ט: 1000112998; בעלת הרישום: Crescent Pharma; מדינת היבוא: בריטניה; היבואנית: נובולוג.&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;נהיגה&lt;/b&gt;: לא ידוע על השפעה כלשהי שיש לתרופה על יכולת הנהיגה. אם חשים חולשה או עייפות בעקבות מצב הדלקת, יש להימנע מנהיגה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הריון&lt;/b&gt;: ניתן להשתמש בתרופה במהלך ההריון במינון המקובל שלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הנקה&lt;/b&gt;: ניתן להשתמש בתרופה בתקופת ההנקה. כמות קטנה מהתרופה עלולה להיות מופרשת לחלב ולגרום לשלשולים בתינוק היונק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;אלכוהול&lt;/b&gt;: לא ידוע אם אלכוהול משפיע על התרופה. ניתן לשתות אלכוהול בעת שמטופלים בפניצילין VK.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>• אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם קיימת רגישות־יתר לאנטיביוטיקה אחרת ממשפחת הפניצילין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם קיימת רגישות־יתר לאנטיביוטיקה ממשפחת הבטא לקטם כמו צפלוספורינים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>•&amp;nbsp;&lt;b&gt;ההיסטוריה הרפואית&lt;/b&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית: מצבים רפואיים ומחלות בהווה ובעבר. כמו כן יש לדווח לו על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;רגישות־יתר&lt;/b&gt;. מאחר שמדובר בתרופה ממשפחת הפניצילינים, היא אסורה למי שרגיש לפניצילין או לאנטיביוטיקה ממשפחת הבטא לקטם (כולל צפלוספורינים). הרגישות לתרופה עלולה לבוא לידי ביטוי בתסמינים שונים החל מפריחה קלה בעור וכלה במצבים מסכני חיים כמו אנפילקסיס ותסמונת סטיבנס־ג'ונסון. לכן יש לדווח לרופא המטפל על כל רגישות־יתר שממנה סובלים: למשל, למזון מסוים או לאנטיביוטיקה אחרת. כמו כן יש לדווח לו אם סובלים ממחלה אלרגית כלשהי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;טיפול ממושך או טיפול מניעתי&lt;/b&gt;. במרבית המקרים ניתנת פניצילין לפרק זמן קצר (למשל ל־10 ימים במקרה של דלקת גרון חיידקית). יש להקפיד על משך הטיפול שעליו הורה הרופא. במקרים מסוימים עשוי הרופא להורות על שימוש ממושך בתרופה לשם מניעה - למשל של שושנה ברגל. שימוש ממושך עלול לגרום להופעת זיהומי פטרייה או להופעת זיהום במערכת העיכול שהגורם לו הוא החיידק קלוסטרידיום דיפיציל. מטופלים שמקבלים טיפול ממושך בתרופה צריכים להיות במעקב אצל הרופא המטפל ולעשות בדיקות דם לפי הנחיותיו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;אי־ספיקת כליות ובעיות במערכת השתן&lt;/b&gt;. אם סובלים מירידה בתפקוד הכליות (&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/a&gt;) או &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/kidney_disease.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ממחלת כליות&lt;/a&gt;, יש לדווח על כך לרופא המטפל. ייתכן שהוא יחליט על מינון מופחת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;בדיקות מעבדה&lt;/b&gt;. לפני בדיקות דם ושתן שמטרתן לעמוד על רמות הגלוקוז (סוכר) בדם, יש לדווח לרופא שנוטלים פניצילין. הסיבה: ייתכן שהתרופה תשפיע על תוצאות הבדיקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;תרחיף לשתייה&lt;/b&gt; יכול להכיל סוכר או אספרטיים. יש להתייעץ עם הרוקח בנוגע לרשימת הרכיבים הלא פעילים בתרחיף. אספרטיים, למשל, עלול להזיק לסובלים מפנילקטונוריה. סוכר עלול להשפיע על איזון &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;הסוכרת&lt;/a&gt;.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;תופעות לוואי המחייבות לפנות לרופא המטפל&lt;br&gt;&lt;/b&gt;תופעות הלוואי האלה הן ברובן לא שכיחות ואף נדירות, אך עלולות להיות מסוכנות:&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תופעות לוואי של רגישות־יתר כמו פריחה, נפיחות, אדמומיות, גרד, הופעת שלפוחיות על העור, עור מתקלף, קוצר נשימה, צפצופים בנשימה, קשיי נשימה, לחץ בחזה או בגרון, התנפחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפה, הפנים, השפתיים, הלשון, העפעפיים. לתסמינים האלה עלול להתלוות חום גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;דלקת במעי הגס ושלשולים חריפים. אחת מתופעות הלוואי השכיחות של התרופה היא שלשולים. אם מתפתח שלשול חריף ומתמשך המלוּוה בכאבי בטן ובעוויתות, בצואה נוזלית או דמית - יש לפנות לרופא המטפל. ייתכן שמדובר בדלקת במעי הגס שהגורם לה הוא החיידק קלוסטרידיום דיפיציל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;כאבי בטן, שלשולים, בחילות, הפרעות במערכת העיכול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;רגישות־יתר, אנפילקסיס, פרכוסים, פריחה בעור, אי־ספיקת כליות, אנמיה, חום גבוה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול. כמו כן יש לדווח לו על כל תוסף תזונה ועל כל צמח מרפא שנוטלים. אלה הן התרופות שיכולה להיות להן אינטראקציה עם פניצילין:&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אנטיביוטיקה ממשפחת הטטרציקלינים. התרופות האלה עלולות להפחית מהיעילות של פניצילין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אנטיביוטיקות אחרות. תיתכן עלייה בתופעות הלוואי כמו שלשולים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופות נוגדות קרישה כמו ו&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4723" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ורפרין (קומדין)&lt;/a&gt;. השילוב עלול לגרום לשינויים ברמות הוורפרין בדם. הרופא צפוי לעקוב אחרי רמות ה־INR בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8369" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פרובנציד&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(תרופה לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/gout.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בשיגדון&lt;/a&gt;) עלולה להעלות את רמות הפניצילין בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7242" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מתוטרקסט&lt;/a&gt;. פניצילין עלולה להעלות את רמות המתוטרקסט&amp;nbsp;בדם. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לנטילה משולבת של שתי התרופות האלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;גלולות למניעת הריון. אנטיביוטיקות מסויימות עלולות להפחית מהיעילות של גלולות למניעת הריון. ככל הנראה, פניצילין אינה נמנית איתם. עם זאת, מי שנוטלות גלולות למניעת הריון וכן פניצילין ואנטיביוטיקות נוספות צריכות להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;קפליות ניתן לחצות, אך אין מידע בנוגע ללעיסה, לכתישה ולריסוק שלהן. מבוגרים שמתקשים לבלוע קפליות יכולים להשתמש בתרחיף.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>376</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;קפליות&lt;/b&gt; יש לאחסן במקום יבש ובטמפרטורה שאינה גבוהה מ־25 מעלות צלזיוס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תרחיף לא מוכן&lt;/b&gt;&amp;nbsp;יש לשמור במקום יבש ובטמפרטורה שאינה גבוהה מ־25 מעלות צלזיוס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תרחיף מוכן לשימוש&lt;/b&gt;&amp;nbsp;(יש לבקש מהרוקח להכין את התרחיף) יש לשמור במקרר בטמפרטורה של 2 עד 8 מעלות צלזיוס ולהשתמש בו בתוך שבוע ממועד הכנה (בתרחיף פן־רפא וי־ק פורטה ניתן להשתמש עד שבועיים ממועד ההכנה). אסור להקפיא את התרחיף.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Kador.svg</image><name>קפליות</name></Package></Packages>פן־רפא וי־ק,פן־רפא וי־ק פורטה,פנוקסי־מתיל־פניצילין4פן־רפא וי־קPen-Rafa VK8062

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש