חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>לב וכלי דם</title><id>7</id></CategoryInfo></Category>Falseלב וכלי דםValsartan+Hydrochlorothiazide23444FalseFalseTrueTrueכןFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>2344</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Valsartan+Hydrochlorothiazide&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2344</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2344</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>ולסרטן־הידרוכלורותיאזיד היא תרופה משולבת: ולסרטן&amp;nbsp;חוסמת&amp;nbsp;את הרצפטור לאנגיוטנסין 2, והידרוכלורותיאזיד היא משתן. התרופה משמשת לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" target="_blank"&gt;בלחץ דם גבוה&lt;/a&gt; במטופלים המיוצבים&amp;nbsp;באמצעות שתי התרופות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2344</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>מגיעה בצורה של</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;כמוסות וטבליות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2344</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2344</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2344</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>תדירות הנטילה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2344</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מינון שכיח</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p align="right"&gt;טבלייה אחת בבוקר.&lt;/p&gt;</adult><child>התרופה אינה מיועדת למי שטרם מלאו להם&amp;nbsp;18 שנים.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2344</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. בעת שמטופלים בתרופה יש להימנע מפעילות גופנית מאומצת או מחשיפה למזג אוויר חם מאוד, מכיוון שהתייבשות עלולה לגרום לירידה חדה בלחץ דם.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש להתייעץ עם רופא אם המטופל רוצה לקחת במקביל תרופות ללא מרשם, כיוון שהתרופות האלה מכילות לרוב ריכוז גבוה של נתרן ושל אשלגן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש להישקל מדי יום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. חולי סוכרת&amp;nbsp;צריכים לבדוק לעיתים קרובות את רמות הגלוקוז בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. יש לדווח מיד על סימנים של&amp;nbsp;תת־אשלגן בדם, כמו אריתמיה (שינויים בקצב הלב), ברדיקרדיה (האטת קצב הלב), עייפות בלתי מוסברת, חולשה או כובד של הגפיים, חולשת שרירים כללית, כיווץ שרירים, פרסטזיות (עקצוצים), קוצר נשימה, בלבול, שלשול, תופעות לוואי במערכת העיכול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. יש לשנות תנוחות באיטיות. יש להימנע מאמבטיות או ממקלחות חמות, מעמידה ממושכת בשמש או מעמידה או מישיבה ממושכות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2344</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>אחסון</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לשמור את התרופה במכל סגור, במקום קריר ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2344</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2344</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2344</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2344</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2344</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2344</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>הערות לתנאי לקיחה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לסחרחורת ולראייה מטושטשת. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לפגוע בהתפתחות העובר ולגרום לו למומים רבים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: התרופה מופרשת לחלב האם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול בעת שמטופלים בוולסרטן עלולה לגרום&amp;nbsp;לירידה חדה בלחץ הדם ובעקבות כך לסחרחורת ולעילפון. נוסף על כך, הידרוכלורותיאזיד מגבירה את הסיכון להתייבשות ולתחושת דכדוך לאחר שתיית אלכוהול.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2344</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לוולסרטן, לתיאזידים ולסולפונאמידים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. במהלך ההריון וההנקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם סובלים מאי־ספיקת כבד&amp;nbsp;או מחסימת דרכי המרה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אם אובחנה חסימה דו־צדדית של עורקי הכליה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. אם אי־אפשר לתת שתן.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2344</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1.&amp;nbsp;מטופלים שסובלים מפגיעה בכליות צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. מטופלים שסובלים מפגיעה בכבד או מצהבת צריכים להפחית את המינון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. התרופה אינה מיועדת למי שטרם מלאו להם&amp;nbsp;18 שנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. לקשישים צריך לפעמים להפחית את המינון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. חולי &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" target=_blank&gt;סוכרת&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/asthma.aspx" target=_blank&gt;אסתמה&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/gout.aspx" target=_blank&gt;שיגדון (גאוט)&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/lupus.aspx" target=_blank&gt;זאבת (לופוס)&lt;/a&gt; ומי שסובלים&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/allergy.aspx" target="_blank"&gt;מאלרגיה&lt;/a&gt; צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2344</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>תופעות לוואי</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;br/&gt;כללי&lt;/strong&gt;: עלייה ברמות הסוכר בדם, היפראוריצמיה (רמות גבוהות של חומצת שתן בדם), תת־אשלגן בדם, זיהום נגיפי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;לב וכלי דם&lt;/strong&gt;: דופק לא סדיר, דופק חלש, תת־לחץ דם תנוחתי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מערכת העצבים המרכזית&lt;/strong&gt;: שינויים במצב הרוח, עייפות, סחרחורת, חולשה, טשטוש, נימול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המערכת האנדוקרינית והמטבולית&lt;/strong&gt;: עלייה ברמות האשלגן בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;דם&lt;/strong&gt;: פגיעה בתאי דם לבנים -&amp;nbsp;נויטרופניה, אגרנולוציטוזיס, טרומבוציטופניה, אנמיה אפלסטית, לויקופניה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מערכת הנשימה&lt;/strong&gt;: שיעול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אחר&lt;/strong&gt;: רגישות־יתר, פוטוסנסיטיביות, ראייה מטושטשת, ראייה בצבע צהוב (xanthopsia), כיווץ שרירים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה&lt;/strong&gt;:&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מערכת העיכול&lt;/strong&gt;: יובש בפה, צמא מוגבר, בחילות, הקאות, חוסר תיאבון, שלשול, דלקת הלבלב, צהבת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שרירים ושלד&lt;/strong&gt;: כאבי שרירים, כאבים ברגל או בגב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מערכת הנשימה&lt;/strong&gt;: גודש באף, שיעול, דלקת בדרכי הנשימה העליונות, סינוסיטיס, דלקת בלוע.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שונות&lt;/strong&gt;: התקרחות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;לב וכלי דם&lt;/strong&gt;: בצקות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מערכת העצבים המרכזית&lt;/strong&gt;: כאבי ראש.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2344</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5669&amp;name=%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%9C" target=_blank&gt;פנוברביטל&lt;/a&gt; מקטינה את רמות הוולסרטן והמטבוליט שלו בדם.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6104&amp;amp;name=%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;אמפוטריצין B&lt;/a&gt; וקורטיקוסטרואידים מגבירים את האפקט של הפחתת רמות האשלגן של הידרוכלורותיאזיד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5782&amp;amp;name=%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%93" target=_blank&gt;אינסולין&lt;/a&gt;, סולפוניל אוריאה: נפגעת פעילותם להקטנת רמות הסוכר בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5218&amp;amp;name=%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%9F" target=_blank&gt;כוליסטירמין&lt;/a&gt;,&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5568&amp;amp;name=%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%93" target=_blank&gt;כולסטיפול&lt;/a&gt; מפחיתות את ספיגת ההידרוכלורותיאזיד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4776&amp;amp;name=%D7%93%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;דיגוקסין&lt;/a&gt;: הרעילות שלה מוגברת בעת היפוקלמיה (מחסור באשלגן) והיפומגנזיה (מחסור במגנזיום)הנגרמות מהידרוכלורותיאזיד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4969&amp;amp;name=%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9D" target="_blank"&gt;ליתיום&lt;/a&gt;: הרמה שלה בדם עולה, והרעילות שלה גוברת&amp;nbsp;בגלל ההידרוכלורותיאזיד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. נוגדי דלקת לא סטרואידיים מקטינים את האפקט המשתן של הידרוכלורותיאזיד ומגדילים את הסיכון לפגיעה בכליות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2344</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>שילוב עם מזון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לקחת את התרופה עם מזון או עם חלב&amp;nbsp;כדי למנוע גירוי של הקיבה.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>קו־דיובן,וקטור פלוס,וקטור פלוס4וקטור פלוסVector Plus8066

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש