חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העצבים</title><id>14</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת העצביםLevetiracetam1001444FalseFalseFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100144</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Levetiracetam</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100144</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100144</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>1. לבטירצטם היא תרופה נוגדת פרכוסים המשמשת לטיפול בכמה סוגים של &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" target="_blank"&gt;אפילפסיה&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. למטופלים בני 4 שנים ויותר&amp;nbsp;יש לתת אותה יחד עם תרופות אחרות לאפילפסיה, ולמטופלים בני 16 שנים ויותר ניתן לתת אותה בלבד, ללא תרופות נוספות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100144</monograph_key><paragraph_key>36</paragraph_key><title>התרופה אסורה לילדים עד גיל</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>4</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100144</monograph_key><paragraph_key>37</paragraph_key><title>תיאור מורחב לא לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ילדים מגיל 4 שנים ויותר ומתבגרים השוקלים פחות מ־50 קילוגרם&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;המינון ההתחלתי&lt;/strong&gt;: 10 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף, פעמיים ביום. את המינון ניתן להעלות בהדרגה כל שבועיים בהתאם לתגובת המטופל וליעילות הטיפול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון המרבי&lt;/strong&gt;: 30 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף, פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;ילדים ומתבגרים השוקלים 50 קילוגרם ויותר&lt;br&gt;המינון ההתחלתי&lt;/strong&gt;: 500 מיליגרם פעמיים ביום. את המינון היומי ניתן להעלות בהדרגה כל שבועיים עד ארבעה שבועות בהתאם לתגובת המטופל וליעילות התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון המרבי&lt;/strong&gt;: 1,500 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מטופלים שסובלים מאי־ספיקת כליות&lt;/strong&gt;: הרופא יפחית את המינון בהתאם למידת תפקודן של הכליות.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100144</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות, תמיסה לשתייה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100144</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100144</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100144</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;2&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100144</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;strong&gt;50 קילוגרם ויותר&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;המינון ההתחלתי&lt;/strong&gt;: 500 מיליגרם פעמיים ביום. במקרים מסוימים, למשל אם האפילפסיה מטופלת רק באמצעות לבטירצטם, עשוי הרופא&amp;nbsp;להורות על מינון התחלתי נמוך יותר. את המינון היומי ניתן להעלות בהדרגה כל שבועיים עד ארבעה שבועות בהתאם לתגובת המטופל וליעילות התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון המרבי&lt;/strong&gt;: 1,500 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מטופלים שסובלים מאי־ספיקת כליות&lt;/strong&gt;: הרופא יורה להפחית את המינון בהתאם למידת התפקוד של הכליות.</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100144</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. לבטירצטם משוּוקת בישראל בכמה שמות מסחריים, בטבליות או בתמיסה לשתייה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. ניתן ליטול את התרופה עם מזון או בין הארוחות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. טבליות לבטירצטם ניתן לחצות, אך אסור ללעוס אותן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. את מנת התמיסה לשתייה&amp;nbsp;(קפרה או לוותרים) יש למדוד באופן מדויק באמצעות המזרק המצורף לבקבוקון ובהתאם להנחיות היצרן המופיעות בעלון לצרכן.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100144</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. לבטירצטם היא תרופה לטיפול בסוגים שונים של אפילפסיה. למטופלים מגיל 4 שנים ועד גיל 16 שנים היא חייבת להינתן עם תרופות אחרות&amp;nbsp;לאפילפסיה. מגיל 16 ואילך היא יכולה להינתן לבדה, ללא תרופות נוספות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב רפואי קבוע.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אסור להפסיק את נטילת התרופה&amp;nbsp;בבת אחת&amp;nbsp;ובלי להתייעץ עם הרופא המטפל. הפסקה&amp;nbsp;בבת אחת&amp;nbsp;של נטילת התרופה עלולה להחמיר את הפרכוסים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. יש לעקוב אחרי תופעות הלוואי ולדווח עליהן לרופא המטפל עם הופעתן. מידע נוסף מובא בסעיף&amp;nbsp;"תופעות לוואי שכיחות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. יש לדווח לרופא המטפל אם&amp;nbsp;נוטלים או אמורים ליטול תרופות נוספות או תוספי תזונה בעת שמטופלים בלבטירצטם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. ככלל יש להימנע מהריון בעת שמטופלים בתרופות נוגדות אפילפסיה, ועל נשים בגיל הפוריות להשתמש באמצעי מניעה יעיל. עם זאת, הרופא יכול לאשר לאישה הרה להשתמש בלבטירצטם, אם הוא מעריך שלעובר צפוי להיגרם יותר נזק מההתקפים האפילפטיים של&amp;nbsp;אמו מאשר&amp;nbsp;מהתרופה. במקרה של מתן אישור להשתמש בתרופה צפוי הרופא להורות לאישה ההרה לעשות בדיקות מעקב תכופות וליטול חומצה פולית.&amp;nbsp;יש לשים לב: לבטירצטם אומנם אינה פוגעת ביעילות של גלולות למניעת הריון, אולם תרופות אחרות לטיפול באפילפסיה, שלעיתים ניטלות עם לבטירצטם, עלולות לפגוע ביעילות הגלולות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100144</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100144</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100144</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100144</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100144</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100144</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100144</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: לבטירצטם עלולה לגרום לישנוניות ולסחרחורת. מותר לנהוג ברכב רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: ככלל יש להימנע מהריון בעת שמטופלים בתרופות נוגדות אפילפסיה, ועל נשים בגיל הפוריות להשתמש באמצעי מניעה יעיל. עם זאת, הרופא יכול לאשר לאישה הרה להשתמש בלבטירצטם, אם הוא מעריך שלעובר צפוי להיגרם יותר נזק מההתקפים האפילפטיים של&amp;nbsp;אמו מאשר&amp;nbsp;מהתרופה. במקרה של מתן אישור להשתמש בתרופה צפוי הרופא להורות לאישה ההרה לעשות בדיקות מעקב תכופות וליטול חומצה פולית.&amp;nbsp;יש לשים לב: לבטירצטם אומנם אינה פוגעת ביעילות של גלולות למניעת הריון, אולם תרופות אחרות לטיפול באפילפסיה, שלעיתים ניטלות עם לבטירצטם, עלולות לפגוע ביעילות הגלולות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: לבטירצטם מופרשת לחלב האם. עם זאת הרופא המטפל עשוי לאשר לאישה להיניק בעת שהיא מטופלת בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול עלולה להגביר את הסיכון לתופעות לוואי של לבטירצטם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100144</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לפני גיל 4 שנים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100144</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. לפני שמתחילים להשתמש בלבטירצטם יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;קשישים עלולים לסבול&amp;nbsp;מתופעות הלוואי של התרופה בתדירות גבוהה יותר מאשר מטופלים צעירים. לכן על מטופלים קשישים לעקוב כל הזמן אחר תסמינים של&amp;nbsp;תופעות לוואי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לבטירצטם אינה יכולה לשמש&amp;nbsp;תרופה יחידה למי שטרם מלאו להם 16 שנים. בני 4 עד 16 שנים צריכים לקבל לבטירצטם&amp;nbsp;יחד עם תרופות אחרות לטיפול באפילפסיה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. לא ידוע כיצד משפיעה התרופה על הגדילה של ילדים&amp;nbsp;בני 4 שנים ויותר. אף שעד כה&amp;nbsp;לא נצפו מקרים שבהם התרופה השפיעה על&amp;nbsp;הגדילה, רצוי שילד מטופל&amp;nbsp;יהיה במעקב רפואי רצוף שבו תיבחן&amp;nbsp;עקומת הגדילה שלו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. השימוש בתרופה הזאת עלול להגביר את הסיכון למחשבות אובדניות. יש לעקוב אחרי המטופל&amp;nbsp;ולדווח לרופא המטפל על כל שינוי בהתנהגותו או במצב הרוח שלו. ישנם כמה תסמינים מובהקים&amp;nbsp;שיכולים להעיד על מחשבות אובדניות: דיבורים על פגיעה עצמית ועל אי־רצון להמשיך לחיות, התבודדות והתרחקות מבני משפחה ומחברים,&amp;nbsp;החמרה של דיכאון קיים או התפרצות של דיכאון שלא היה קיים לפני כן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. נשים בגיל הפוריות&amp;nbsp;צריכות לדווח לרופא המטפל אם&amp;nbsp;הן בהריון או מתכננות הריון. הרופא עשוי לאשר לאישה הרה להשתמש בתרופה, אך יורה לה ליטול&amp;nbsp;חומצה פולית לפני ההריון ובמהלכו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. התרופה מופרשת לחלב האם, אך מהניסיון שנצבר עד כה עולה שהיא אינה פוגעת בתינוק היונק - במיוחד אם הוא בן חודשיים ויותר. בכל מקרה יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. יש לדווח לרופא המטפל על תפקוד לקוי של הכליות (בהווה או בעבר). הרופא עשוי להורות על מינון מופחת של לבטירצטם&amp;nbsp;בהתאם לתפקוד הכליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. אם חלה החמרה בפרכוסים בעת שמטופלים בלבטירצטם&amp;nbsp;יש לפנות לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. אסור לשתות אלכוהול בעת שמטופלים בלבטירצטם. הסיבה: אלכוהול עלול להחריף את תופעות הלוואי של התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. אסור להפסיק בבת אחת את הנטילה של&amp;nbsp;לבטירצטם ושל תרופות אחרות לאפילפסיה מחשש להחרפה בהתקפי האפילפסיה. הפסקת שימוש - בהוראת רופא - חייבת להיעשות בהדרגה. את קצב ההפחתה של המינון קובע הרופא המטפל.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100144</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שמחייבות לפנות מיד לרופא&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;1. תסמיני אלרגיה בעור (פריחה, שלפוחיות, אדמומיות, קילוף), קושי לנשום, קוצר נשימה, נפיחות באחד או יותר מהאיברים הבאים: הפנים, העפעפיים, השפתיים, הלשון, הגרון. לתסמינים האלה עלול להתלוות חום גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. מחשבות אובדניות. יש לעקוב אחרי המטופל בתרופה הזאת ולדווח לרופא המטפל על כל שינוי במצב רוחו או בהתנהגותו כמו&amp;nbsp;התבטאויות בנוגע לרצונו לשים קץ לחייו או לפגוע בעצמו, התבודדות והתרחקות מבני משפחה ומחברים, עיסוק מוגבר במוות, איבוד עניין בנושאים שבעבר היו חשובים לו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תסמיני זיהום כמו חום גבוה, שפעת, צמרמורות, כאב גרון חמור, כאבי אוזניים, כאבים בסינוסים, ליחה מוגברת, שינוי בצבע הליחה,&amp;nbsp;מתן שתן לעיתים קרובות, כאבים בעת מתן שתן, כיבים בפה, פצע שאינו מחלים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. החמרת האפילפסיה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. סחרחורות וקושי לשמור על שיווי משקל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. קושי&amp;nbsp;לדבר ולהגות&amp;nbsp;מילים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. עייפות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. כאבי ראש חזקים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. שינויים במצב הנפשי כמו&amp;nbsp;החמרה של דיכאון, עצבנות, תוקפנות, אי־שקט, הזיות, הפרעות חרדה ופאניקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;ישנוניות, כאבי ראש, דלקת באף, דלקת בגרון, חוסר תיאבון, שינויים במצב הרוח (כמו דיכאון, חרדה, עוינות, תוקפנות, עצבנות, אי־שקט), הפרעות בשיווי המשקל, סחרחורות, שלשולים, בחילות, כאבי בטן, שיעול, חולשה, עייפות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;תסמינים של זיהומים (עלולים להעיד על ירידה במספרם של&amp;nbsp;תאי הדם הלבנים), דימומים, סימנים כחולים על&amp;nbsp;העור (עלולים להעיד על ירידה במספר הטסיות), ירידה במשקל או עלייה במשקל, מחשבות אובדניות, הזיות, חוסר מנוחה, אי־יציבות נפשית, חוסר ריכוז, כאבי שרירים, חולשת שרירים, אי־שליטה בשרירים, בעיות זיכרון, הפרעות ראייה (כמו ראייה כפולה או מטושטשת), הפרעות בתפקודי הכבד, נשירת שיער ופריחה בעור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;תגובות אלרגיות מסכנות חיים (כמו תסמונת סטיבנס־ג'ונסון או תסמונת DRESS), התאבדות, הפרעות חשיבה, קושי&amp;nbsp;לשלוט על תנועות הגוף, הפרעות תנועה, דלקת בלבלב, ירידה חמורה במספריהם של&amp;nbsp;תאי הדם הלבנים, דלקת בכבד וירידה ברמות הנתרן בדם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100144</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה&amp;nbsp;נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שעלולות להשפיע על לבטירצטם או להיות מושפעות ממנה&lt;/strong&gt;:&lt;br&gt;1. תרופות אחרות נגד&amp;nbsp;אפילפסיה,&amp;nbsp;כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5333" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt; או &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809" target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt;, עלולות להפחית את רמות הלבטירצטם בדם.&amp;nbsp;עם זאת, במרבית המקרים עשוי הרופא&amp;nbsp;לאשר שילוב&amp;nbsp;של התרופות האלה עם לבטירצטם, אך ידרוש לקיים מעקב צמוד אחר יעילות הטיפול ואחר תופעות לוואי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. השילוב של לבטירצטם&amp;nbsp;עם&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7242" target=_blank&gt;מתוטרקסט&lt;/a&gt; (תרופה ציטוטוקסית המשמשת לטיפול במחלות אוטואימוניות מסוימות ובסוגים שונים של סרטן) עלול להעלות את רמות המתוטרקסט בדם ולהגביר את הסיכון שתהפוך לרעילה.&amp;nbsp;הרופא עשוי לאשר את השילוב הזה, אך יורה לעשות&amp;nbsp;בדיקות דם תכופות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8516" target=_blank&gt;פרובנציד&lt;/a&gt; (תרופה לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/gout.aspx" target=_blank&gt;בגאוט&lt;/a&gt;) עלולה להעלות את הסיכון לתופעות לוואי של לבטירצטם. הרופא עשוי לאשר את השילוב הזה, אך יעקוב&amp;nbsp;אחרי תופעות הלוואי והיעילות של שתי התרופות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7036" target=_blank&gt;אורליסטט&lt;/a&gt; (לטיפול&amp;nbsp;משלים &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/obesity.aspx" target="_blank"&gt;בהשמנת־יתר&lt;/a&gt;) עלולה להפחית את הספיגה של לבטירצטם ובכך לפגוע ביעילותה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;אסור ליטול חומרים משלשלים המכילים מקרוגול שעה לפני נטילת לבטירצטם או שעה לאחר מכן.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100144</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>מזון אינו משפיע על התרופה. ניתן ליטול אותה עם מזון או בין הארוחות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100144</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;אסור ללעוס את הטבלייה, אך ניתן לחצות אותה (יש פס חציה). אין מידע בנוגע לאפשרות לכתוש או לרסק אותה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100144</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש לשמור את התרופה באריזה המקורית במקום מוצל ויבש, הרחק ממקור&amp;nbsp;חום ולחות, בטמפרטורה שאינה עולה על 25 מעלות צלזיוס.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;תמיסה לשתייה&amp;nbsp;קפרה:&amp;nbsp;יש להשתמש בתכשיר בתוך 7 חודשים מרגע פתיחת הבקבוק בפעם הראשונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;תמיסה לשתייה לוותרים: יש להשתמש בתכשיר בתוך&amp;nbsp;6 חודשים מרגע פתיחת הבקבוק בפעם הראשונה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100144</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>&lt;p&gt;את התרופה מוסמך לרשום נוירולוג.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package><Package><image>Tmisa.svg</image><name>תמיסה לשתייה</name></Package></Packages>קפרה,לבטירצטם טבע ,לוותרים4לבטירצטם טבע Levetiracetam Teva8071<omry_names><omry_name><id>1000053947</id><title>LEVETIRACETAM TEVA 1000MG TAB</title></omry_name><omry_name><id>1000053946</id><title>LEVETIRACETAM TEVA 500MG TAB</title></omry_name><omry_name><id>1000053945</id><title>LEVETIRACETAM TEVA 250MG TAB</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש