חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>טיפולים בממאירויות ובמערכת החיסון</title><id>12</id></CategoryInfo></Category>Falseטיפולים בממאירויות ובמערכת החיסוןVismodegib1003614FalseTrueFalseTrueFalseFalse1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100361</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="left"&gt;Vismodegib&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100361</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;התרופה מיועדת לטיפול בחולי סרטן עור מסוג&amp;nbsp; Basal cell carcinoma (ובקיצור: BCC) בשלב מתקדם מקומי או גרורתי, בחולים שאינם מתאימים לניתוח או לטיפול הקרנות או בחולים שמחלתם חזרה לאחר ניתוח ושאינם מתאימים לניתוח נוסף ואינם מועמדים לטיפול בהקרנות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;התרופה&amp;nbsp;חוסמת את אחד מחלבוני המפתח המעורבים בסוג הזה של סרטן העור ובכך היא עשויה להאט או אף לעצור לגמרי&amp;nbsp;את גדילת תאי הסרטן.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100361</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>כמוסות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100361</monograph_key><paragraph_key>30</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100361</monograph_key><paragraph_key>49</paragraph_key><title>הנחיות בטיחות של משרד הבריאות</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;לחצו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/erivedge_ministry_of_health_warning_1.pdf" target=_blank&gt;כאן&lt;/a&gt; וגם&amp;nbsp;&lt;a href="/he/medical/pharmacy/Documents/erivedge_ministry_of_health_warning_2.pdf" target="_blank"&gt;כאן&lt;/a&gt; כדי לצפות בשני עלוני אזהרה של משרד הבריאות וכדי להדפיס אותם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100361</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>המינון המקובל בדרך־כלל הוא כמוסה אחת ביום. אין לעבור על המנה המומלצת.</adult><child>התרופה לא מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100361</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100361</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100361</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100361</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה אינה משפיעה על כושר הנהיגה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: אסור ליטול את התרופה במהלך ההריון ואסור להיכנס להריון בשבעת החודשים שלאחר הפסקת הנטילה של התרופה. הסיבה: התרופה עלולה לגרום למומים מולדים חמורים. אישה בגיל הפוריות המטופלת בתרופה צריכה להשתמש בשני סוגים שונים של אמצעי מניעה (למשל הורמונלי כמו גלולות וחסימתי כמו דיאפרגמה). יש לעשות בדיקת הריון לפני התחלת השימוש בתרופה וכן מדי חודש במהלך נטילת התרופה ובשבעת החודשים שלאחר הפסקת הנטילה של התרופה. לגברים המטופלים בתרופה אסור לעבר את בנות זוגן. עליהם להשתמש תמיד בקונדום כדי לא לחשוף את בנות זוגם לתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם התרופה עוברת לחלב האם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100361</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;• אריוודג' אינה מומלצת לשימוש בילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 . • בשום מקרה אין לכתוש, לפתוח או ללעוס את הכמוסה. • אריוודג' מכילה לקטוז. • אין לתרום דם במהלך הטיפול עם אריוודג' ובמשך 7 חודשים לאחר סיום הטיפול. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;אין להשתמש בתרופה אם: • הנך אלרגי לחומר הפעיל ) vismodegib ( או לאחד ממרכיבי התרופה האחרים )ראה סעיף 6 "מידע נוסף"(. • הנך בהריון, חושבת שייתכן שאת בהריון או מתכננת להיכנס להריון במהלך הטיפול או במשך 7 חודשים לאחר סיום הטיפול. אריוודג' עלולה לפגוע בעובר שלך או לגרום למוות של העובר. • הנך מניקה או מתכננת להניק במהלך הטיפול או במשך 7 חודשים לאחר סיום הטיפול. זאת מפני שלא ידוע האם אריוודג' יכולה לעבור לחלב אם ולפגוע בתינוקך. • הנך בגיל הפוריות ובסיכון להיכנס להריון ולא יכולה או מסרבת לעקוב אחר הדרישות לשימוש באמצעי המניעה הנדרשים כנגד הריון )סעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה"(. למידע נוסף המתייחס להריון ראי סעיפים "הריון, הנקה, פוריות ואמצעי מניעה לגברים ולנשים".&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100361</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&amp;nbsp;אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה יש להיוועץ ברופא לפני נטילת אריוודג' במידה ויש לך שאלות לגבי הנושאים הבאים: • אין לתרום דם במהלך הטיפול עם אריוודג' ובמשך 7 חודשים לאחר סיום הטיפול. ילדים ומתבגרים אריוודג' אינה מומלצת לשימוש בקרב ילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 שנים. יעילות ובטיחות התרופה בילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 אינן ידועות. נצפו בעיות בשיניים צומחות ועצמות במחקרים שבוצעו בחיות שקיבלו את התרופה.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;לנשים בגיל הפוריות: • התרופה אריוודג' עלולה לגרום למומים מולדים ולגרום למוות של העובר. הרופא ידון איתך על נושא זה. • אין ליטול אריוודג' אם את בהריון או חושבת שאת עלולה להיות בהריון. יש לעקוב אחר הדרישות לשימוש באמצעי מניעה המתוארות בעלון זה )סעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה"(. • הרופא יוודא שתבצעי בדיקת הריון לפחות 7 ימים לפני תחילת הטיפול - לוודא שאינך כבר בהריון. • יש להודיע לרופא מיד אם קיימת יחסי מין ללא אמצעי מניעה או אם הנך חושבת שאמצעי המניעה נכשל מסיבה כל שהיא. • יש להודיע לרופא מיד אם המחזור שלך הופסק או אם את נכנסת להריון או חושבת שאת בהריון במהלך הטיפול או במשך 7 החודשים לאחר סיום הטיפול. • אסור לך להניק במהלך הטיפול או במשך 7 חודשים לאחר סיום הטיפול. לגברים: • השתמש תמיד בקונדום )עם קוטל זרע, אם קיים( אפילו לאחר ניתוח כריתת צינור הזרע, כאשר הנך מקיים יחסי מין עם בת זוגתך. השתמש באמצעי מניעה זה במהלך הטיפול ולמשך חודשיים לאחר סיום הטיפול על מנת להגן על בת זוגתך מחשיפה לתרופה. • דווח לרופא מיד אם בת זוגתך נכנסה להריון או חושבת שהיא בהריון בזמן&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100361</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;אריוודג' עלולה לגרום למומים מולדים בעובר ואף&amp;nbsp;למותו. אסור ליטול אריוודג'&amp;nbsp;בתקופת ההריון.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;הפסקת המחזור החודשי בנשים בגיל הפוריות, אובדן תיאבון, ירידה במשקל, עייפות, התכווצות שרירים, שלשולים, נשירת שיער, שינוי בטעם, אובדן של חוש הטעם, עצירות, הקאות, בחילות, כאבי מפרקים, כאבים בידיים, ברגליים, בחזה, בגב או בצד, חולשה, אובדן&amp;nbsp;נוזלים, התייבשות, כאבים בשרירים, בגידים, בעצמות, כאבי בטן, קלקול קיבה, קשיי עיכול, אובדן חוש הטעם, צמיחת שיער לא תקינה • נשירה של הריסים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;יש לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100361</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>ניתן ליטול אריוודג' עם או בלי אוכל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100361</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לבלוע את הכמוסה במלואה עם מים. בשום מקרה אין לכתוש, לפתוח או ללעוס את הכמוסה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100361</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>• מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. • אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה ) exp. date ) המופיע על גבי האריזה והבקבוק ומתייחס ליום האחרון של אותו חודש או לאחר 12 חודשים ממועד הפתיחה הראשונה, המוקדם מביניהם. • אין לאחסן מעל 30oC . • יש להיוועץ ברוקח לגבי אופן השלכת תרופות שאינך משתמש בהן, על מנת להגן על איכות הסביבה.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Kador.svg</image><name>כמוסות</name></Package></Packages>אריוודג'4אריוודג'Erivedge8128

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש