חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העצבים</title><id>14</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת העצביםPERAMPANEL1003984FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100398</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="left"&gt;Perampanel&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100398</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;font face="Times New Roman" size="3"&gt; &lt;/font&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL"&gt;&lt;span lang="HE" style='font-family: "Arial","sans-serif";'&gt;המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;font face="Times New Roman" size="3"&gt; &lt;/font&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100398</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;פרמפנל היא תרופה חדשה&amp;nbsp;שהוכללה בסל הבריאות ב־2014 ומיועדת לטיפול&amp;nbsp;באפילפסיה - מחלה שמתאפיינת&amp;nbsp;בהתקפי פרכוסים חוזרים ונשנים.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;פרמפנל ניתנת&amp;nbsp;כדי&amp;nbsp;להפחית את תדירות הפרכוסים בסוגים מסוימים של אפילפסיה במבוגרים ובילדים מעל גיל 12. אלה הם סוגי האפילפסיה שמטופלים באמצעות פרמפנל:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;• אפילפסיה המאופיינת בהתקפי פרכוסים המתחילים במוקד בצד אחד של המוח&amp;nbsp;(partial seizure).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;•&amp;nbsp;אפילפסיה שבה&amp;nbsp;ההתקפים המתחילים במוקד בצד אחד של המוח אך מתפשטים&amp;nbsp;ומשפיעים על שני צידי המוח (secondary generalisation).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100398</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות מצופות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100398</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100398</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100398</monograph_key><paragraph_key>25</paragraph_key><title>בהנחת כללית מושלם</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\moshlam.gif</image><description><all>במסגרת "מושלם זהב": הטיפול יאושר למבוטחי "מושלם זהב"&amp;nbsp;הסובלים מאפילפסיה קשה ועמידה לאחר מיצוי הסל, כלומר לאחר מיצוי הטיפול בשלוש תרופות אנטיאפילפטיות קודמות, וכאשר&amp;nbsp;יש צורך במתן משולב עם אחת מהתרופות הבאות: רטיגבין (טרובלט) ולקוסמיד (וימפט).</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100398</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100398</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;מינון התחלתי&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;2 מ"ג פעם ביום לפני&amp;nbsp;השינה.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;מינון אחזקה&lt;/strong&gt;: ניתן להגדיל בהדרגה את המינון בקפיצות של 2 מ"ג עד למינון של 12-4&amp;nbsp;מ"ג - בהתאם לתגובה לטיפול. אסור ליטול מינון גבוה יותר מהמינון שהמליץ&amp;nbsp;הרופא. ייתכן שיידרשו כמה שבועות עד לקביעת המינון המתאים ביותר.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;הפרעות בתפקודי הכבד&lt;/strong&gt;: במטופל הסובל מבעיות&amp;nbsp;קלות עד בינוניות בכבד המינון המקסימלי&amp;nbsp;הוא 8 מ"ג ביום. העלאת המינון צריכה להיות בהפרש של שבועיים מהעלאה להעלאה.&lt;/p&gt;</adult><child>אסור לתת את התרופה לילדים שטרם מלאו להם 12 שנים.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100398</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100398</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100398</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100398</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100398</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100398</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה -&lt;/strong&gt; אסור לנהוג או להפעיל מכונות מסוכנות בזמן הטיפול בפרמפנל, כיוון שהתרופה עלולה לגרום&amp;nbsp;לסחרחורת או לישנוניות, במיוחד בתחילת הטיפול.&amp;nbsp;יש להתייעץ עם הרופא על ההשפעה שיש למחלת האפילפסיה על יכולת&amp;nbsp;הנהיגה או&amp;nbsp;על היכולת להפעיל מכונות מסוכנות.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;הריון -&lt;/strong&gt; אישה חולת אפילפסיה שמתכננת הריון&amp;nbsp;צריכה ליטול חומצה פולית ולהתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע&amp;nbsp;לטיפול התרופתי בזמן ההריון וההנקה. אין מידע בנוגע&amp;nbsp;לבטיחות של פרמפנל בזמן ההריון.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;הנקה -&lt;/strong&gt; אישה חולת אפילפסיה שמתכננת הריון&amp;nbsp;צריכה ליטול חומצה פולית ולהתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע&amp;nbsp;לטיפול התרופתי בזמן ההריון וההנקה. אין מידע בנוגע&amp;nbsp;לבטיחות של פרמפנל בזמן ההנקה.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול -&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;שתיית אלכוהול במהלך הטיפול בפרמפנל עלולה להחמיר את תופעות הלוואי ההתנהגותיות והנוירופסיכיאטריות של התרופה כמו רגשות של כעס ושל עצב ובלבול.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100398</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;span lang=HE style='FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; COLOR: #1f497d; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: HE' dir="rtl"&gt; &lt;p&gt;&lt;span lang=HE style='FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; COLOR: #1f497d; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: HE' dir="rtl"&gt;&lt;font color=#000000&gt;אסור לתת פרמפנל&amp;nbsp;למי שטרם מלאו לו 12 שנים.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100398</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;אי־ספיקת&amp;nbsp;כבד&lt;/strong&gt;. אסור לתת פרמפנל לאנשים&amp;nbsp;שסובלים מפגיעה חמורה בכבד.&amp;nbsp;לאנשים שסובלים&amp;nbsp;מפגיעה קלה עד בינונית בכבד יש לתת מינון מותאם.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/strong&gt;.&amp;nbsp;אסור לתת פרמפנל&amp;nbsp;למי שסובלים מאי־ספיקת כליות חמורה או למי שמקבלים טיפולי&amp;nbsp;המודיאליזה. יש לנקוט אמצעי זהירות במקרה שנותנים את התרופה למי שסובלים&amp;nbsp;מאי־ספיקת כליות בינונית.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3.&amp;nbsp;יש להשתמש בתרופה בזהירות במקרה שקיים עבר של אלכוהוליזם או של התמכרות לתרופות. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;4.&amp;nbsp;המטופל&amp;nbsp;עלול להרגיש&amp;nbsp;מסוחרר או ישנוני - במיוחד בתחילת הטיפול. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;5.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;סכנת נפילות בקרב קשישים&lt;/strong&gt;. פרמפנל מגבירה את הסיכון לסחרחורות, לפגיעה בשיווי המשקל ובקואורדינציה, לישנוניות־יתר ולנפילות (העלולות לגרום לפציעות טראומטיות בראש או לשברים) -&amp;nbsp;בעיקר בקשישים. יש לנקוט זהירות מרבית&amp;nbsp;בעת מתן התרופה הזאת לאוכלוסיית הקשישים:&amp;nbsp;יש להעלות להם את המינון באיטיות רבה.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;6. &lt;strong&gt;תופעות נוירופסיכיאטריות&lt;/strong&gt;.&amp;nbsp;ייתכנו&amp;nbsp;תופעות נוירופסיכוטיות כתוצאה ממינון־יתר כמו תוקפנות, כעס,&amp;nbsp;מחשבות אובדניות. הסיכון לתופעות האלה גדל בששת&amp;nbsp;השבועות הראשונים לטיפול. אם מופיעים התנהגות חריגה&amp;nbsp;או שינויים במצב הרוח כמו אלה שתוארו כאן,&amp;nbsp;יש לפנות מיד לרופא המטפל.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;7. &lt;strong&gt;תסמיני גמילה&lt;/strong&gt;. אסור להפסיק את הטיפול בתרופה בבת אחת מחשש להגברת תדירותם של&amp;nbsp;הפרכוסים. יש להפסיק את הטיפול בהדרגה - בדרך כלל בתוך שבוע או יותר.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100398</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;סחרחורת, ישנוניות, כאב ראש, תשישות.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;בצקות בגפיים, סחרחורת, חוסר שיווי משקל, דיכאון, תוקפנות, ישנוניות, כעס, בלבול, חוסר קואורדינציה, פגיעה בזיכרון, שינויים במצב הרוח, חתכים, חבורות, תת־נתרן בדם, עלייה במשקל, בחילה, הקאות, עצירות, נפילות, כאבי גב, כאבי שרירים, כאבי מפרקים, כאבים בגפיים, חולשה, נימול, טשטוש ראייה, כפל ראייה, כאב גרון, זיהום בדרכי הנשימה העליונות, חבלת ראש.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100398</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תרופות אנטיאפילפטיות מהדור הישן&lt;/strong&gt; - כמו קרבמזפין, אוקסקרבזפין ופניטואין -&amp;nbsp;מגבירות פירוק של פרמפנל בכבד ומפחיתות את פעילותה. לכן על הרופא לשקול התאמת מינון לפרמפנל אם המטופל מקבל אותה בשילוב עם תרופה אנטיאפילפטית מהדור הישן.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;גלולות למניעת הריון&lt;/strong&gt;. תיתכן הפחתה ביעילות של גלולות למניעת הריון בקרב&amp;nbsp;מי שמטופלות בפרמפנל 12 מ"ג. לכן במקרה כזה יש&amp;nbsp;להשתמש באמצעי מניעה יעיל נוסף.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100398</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>ניתן לבלוע את הטבלייה עם מזון או בלעדיו.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100398</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לבלוע את הטבלייה בשלמותה&amp;nbsp;בעזרת כוס מים.&amp;nbsp;אסור ללעוס, לרסק או לחצות את הטבלייה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100398</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש&amp;nbsp; לאחסן את התרופה בטמפרטורה שמתחת&amp;nbsp;ל־30 מעלות צלזיוס.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><paragraphs><paragraph><med_name_key>8198</med_name_key><paragraph_key>35</paragraph_key><title>בהנחת כללית מושלם</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image> </image><description><all>בכפוף לאישור רפואי מוקדם ולעמידה בתנאי התוכנית.</all></description></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name><description>Tab. Fycompa 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg, 12 mg</description></Package></Packages>פייקומפה4פייקומפהFycompa8198

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש