חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>חומרי ניגוד, אנטידוטים (שונות)</title><id>18</id></CategoryInfo></Category>Falseחומרי ניגוד, אנטידוטים (שונות)Trientine1004194FalseTrueFalseTrueTrueTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100419</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Trientine&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100419</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100419</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;טריאנטין מיועדת לחולים&amp;nbsp;במחלת וילסון שאינם יכולים לקבל טיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8290&amp;name=%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%9F" target="_blank"&gt;בפניצילאמין&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;מחלת וילסון היא מחלה תורשתית רצסיבית (דהיינו עלולים לחלות בה רק אם שני ההורים נושאים את הגן לאותה המחלה). היא באה לידי ביטוי בהצטברות של נחושת בגוף בגלל אי־יכולתו של הכבד לפנות אותה.&amp;nbsp;הנחושת שמצטברת בגוף שוקעת באיברים פנימיים -&amp;nbsp;בעיקר בכבד ובמוח -&amp;nbsp;וגורמת להם נזקים קשים. עם זאת התרופות שקיימות למחלה הן יעילות מאוד ומונעות אותה&amp;nbsp;לחלוטין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;את התרופה, שמקטינה את&amp;nbsp;רמת הנחושת בגוף,&amp;nbsp;יש לקחת במשך כל החיים. התרופות פניצילאמין וטריאנטין סופחות אליהן את הנחושת וגורמות להפרשתה המוגברת בשתן.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100419</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100419</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>כמוסות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100419</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100419</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;2&amp;nbsp;- 4&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100419</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;strong&gt;המינון ההתחלתי&lt;/strong&gt;: 750 עד 1,250 מיליגרם ביום ב־2 עד 4 מנות מחולקות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון היומי המרבי&lt;/strong&gt;: 2,000 מיליגרם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;יש להעלות את המינון היומי של התרופה רק כאשר התגובה הקלינית אינה מספקת או כאשר ריכוז הנחושת החופשית בסרום נשאר באופן מתמיד מעל 20 מיקרוגרם לדציליטר. את המינון המיטבי לטווח הארוך צריך לקבוע מדי 6 עד 12&amp;nbsp;חודשים.</adult><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;המינון ההתחלתי&lt;/strong&gt;: 500 עד 750 מיליגרם ביום&amp;nbsp;בחלוקה ל־2 עד 4 מנות מחולקות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון היומי המרבי&lt;/strong&gt;: 1,500 מיליגרם ביום לילדים עד גיל 12 שנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;יש להעלות את המינון היומי של התרופה רק כאשר התגובה הקלינית אינה מספקת או כאשר ריכוז הנחושת החופשית בסרום נשאר באופן מתמיד מעל 20 מיקרוגרם לדציליטר. את המינון המיטבי לטווח הארוך צריך לקבוע מדי 6 עד 12&amp;nbsp;חודשים.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100419</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. טריאנטין היא תרופה חלופית: היא מיועדת לטיפול בחולים במחלת וילסון שאינם סובלים פניצילאמין.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. טריאנטין אינה יכולה להחליף פניצילאמין לשם טיפול בדלקת מפרקים שגרונית (ראומטואיד ארטריטיס) ולשם טיפול בציסטינוריה. מטופלים, שפניצילאמין גרמה להם לתסמינים שדומים לתסמיני זאבת אדמנתית ועברו לטיפול בטריאנטין, עלולים לגלות שהתסמינים הם לא תמיד הפיכים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. טריאנטין היא חומר סופח שעלול להפחית את רמות הברזל בדם. לכן מטופלים שנזקקים לתרופה עלולים להזדקק בחלקם לתוספי ברזל. יש לתת תוספי ברזל בנפרד מטריאנטין (הפרש נטילה של שעתיים לפחות). כמו כן יש להפריד נטילה של סותרי חומצה המכילים סידן או מגנזיום מטריאנטין. אסור ליטול טריאנטין ופניצילאמין בו זמנית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. בתחילת הטיפול ייתכנו בחילות ופריחה. קיימים דיווחים על הופעת דואדניטיס (דלקת התריסריון) וקוליטיס (דלקת המעי) חמורות בעקבות השימוש בתרופה. לעיתים נדירות מאוד עלולה התרופה לגרום לאנמיה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. המינון למבוגרים (כולל קשישים): 1.2 עד 2.4&amp;nbsp;גרמים (4 עד 8 כמוסות) ביממה ב־2 עד 4 מנות מחולקות; המינון ההתחלתי המקובל לילדים: 0.6 עד 1.5 גרם ביממה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. מצורפים כאן כמה דפי מידע על התרופה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;א.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;כמוסות מטליט&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/metalite_heb_arab_tsumura_medi_market.pdf" target=_blank&gt;דף מידע בעברית ובערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Metalite&amp;nbsp;cap&amp;nbsp;250 mg/100); מק"ט: 1000105082;&amp;nbsp;בעלת הרישום:&amp;nbsp;Tsumura; מדינת היבוא: יפן; היבואנית: מדי מרקט.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ב.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;כמוסות מטליט&lt;/strong&gt;: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/trientine_heb_raz.pdf" target=_blank&gt;דף מידע&amp;nbsp;בעברית&lt;/a&gt; וכן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/trientine_arab_raz.pdf" target=_blank&gt;דף מידע&amp;nbsp;בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Metalite&amp;nbsp;cap&amp;nbsp;250 mg/100); מק"ט: 1000105082;&amp;nbsp;בעלת הרישום:&amp;nbsp;Tsumura; מדינת היבוא: יפן; היבואנית: רז רוקחות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ג. &lt;strong&gt;כמוסות סיפרין&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/trientine_heb_arab_genmedics.pdf" target=_blank&gt;דף מידע&amp;nbsp;בעברית ובערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Syprine&amp;nbsp;cap&amp;nbsp;250 mg/100); מק"ט: 1110701993;&amp;nbsp;בעלת הרישום:&amp;nbsp;Valeant; מדינת היבוא: ארצות־הברית; היבואנית: ג'נמדיקס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ד. &lt;strong&gt;כמוסות טריאנטין&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/trientine_250_mg_cap_heb_novolog.pdf" target=_blank&gt;דף בעברית&lt;/a&gt; וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/trientine_250_mg_cap_arab_novolog.pdf" target="_blank"&gt;דף בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Trientine Cap 250 mg 100); מק"ט: 1000148211;&amp;nbsp;בעלת הרישום: Navinta LLC; ארץ היבוא: ארצות־הברית; היבואנית: נובולוג.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100419</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100419</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100419</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100419</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100419</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100419</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: לתרופה אין שום השפעה על כושר הנהיגה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: השימוש בתרופה ייעשה רק לאחר התייעצות עם רופא מומחה, ועל המטופלת להיות&amp;nbsp;נתונה למעקב קפדני.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: אין מידע&amp;nbsp;בנוגע לבטיחות טריאנטין בזמן ההנקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: אף שאין מידע בנוגע לאינטראקציה בין אלכוהול לטריאנטין,&amp;nbsp;ההמלצה היא להימנע מצריכת אלכוהול בעת שנוטלים את התרופה. הסיבה: טריאנטין מיועדת לטפל בבעיה של הכבד, והחשש הוא שאלכוהול יחריף את הפגיעה בכבד.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100419</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>אין הגבלות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100419</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. טריאנטין אינה יכולה לשמש תחליף לפניצילאמין במקרים שבהם הפניצילאמין משמשת לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/rheumatoid_arthritis.aspx" target="_self"&gt;בדלקת מפרקים שגרונית&lt;/a&gt; (ראומטואיד ארטריטיס) או בציסטינוריה (מחלה תורשתית שגורמת להיווצרות אבני ציסטין בדרכי השתן).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. חולים, שבעקבות טיפול בפניצילאמין לקו בתסמינים הדומים לתסמיני זאבת אדמנתית, מועברים לעיתים לטיפול בטריאנטין. אולם המעבר מפניצילאמין לטריאנטין לא תמיד מעלים את תסמיני הזאבת האדמנתית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. טריאנטין היא חומר סופח ועלולה להפחית גם את רמות הברזל בדם. לכן החולים המטופלים בתרופה יזדקקו - לפחות בחלקם - לתוספי ברזל. את תוספי ברזל יש ליטול בנפרד מטריאנטין: לפחות שעתיים צריכות להפריד בין נטילת התרופה לנטילת התוסף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. יש ליטול טריאנטין בנפרד מסותרי חומצה המכילים סידן או מגנזיום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. אסור ליטול טריאנטין ופניצילאמין בו זמנית.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100419</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. בתחילת הטיפול ייתכנו בחילות &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/rash.aspx" target=_self&gt;ופריחה&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. קיימים דיווחים על הופעת דואדניטיס (דלקת התריסריון) וקוליטיס (דלקת מעי)&amp;nbsp;חמורות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. נדיר מאוד: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/anemia.aspx" target="_self"&gt;אנמיה&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100419</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טריאנטין עלולה להפחית את רמות הברזל בדם. לכן&amp;nbsp;חלק מנוטלי התרופה&amp;nbsp;יזדקקו לתוספי ברזל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100419</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש ליטול את הכמוסות&amp;nbsp;כשהבטן ריקה, לפחות שעה אחת לפני הארוחות או שעתיים לאחר הארוחות, ולפחות במרווח של שעה אחת מנטילת תרופה אחרת. את הכמוסות יש לבלוע בשלמותן&amp;nbsp;בעזרת מים.&amp;nbsp;אסור לפתוח או ללעוס אותן.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100419</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש לאחסן את התכשיר במקרר בטמפרטורה של 2 עד 8&amp;nbsp;מעלות צלזיוס. אסור להקפיא.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש לאחסן את התרופה באריזה המקורית ולהשאיר את שקית הסיליקה ג'ל בתוך הבקבוקון&amp;nbsp;כדי להגן על התרופה מפני לחות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Kador.svg</image><name>כמוסות</name></Package></Packages>טריאנטין,מטליט,סיפרין4טריאנטיןTrientine8222

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש