חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>נוגדי זיהום לשימוש סיסטמי</title><id>11</id></CategoryInfo></Category>Falseנוגדי זיהום לשימוש סיסטמיBenzathine Benzylpenicillin 1004684FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100468</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Benzathine Benzylpenicillin &lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100468</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p class="MsoNormal" dir="RTL"&gt;&lt;span lang="HE" style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100468</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;בנזנתין בנזילפניצילין היא אנטיביוטיקה ממשפחת הפניצילינים המשמשת לטיפול בזיהומים חיידקיים שונים. בנזנתין בנזילפניצילין&amp;nbsp;ניתנת כדי למנוע הישנות של קדחת השיגרון&amp;nbsp;ולמניעת דלקת של פנים הלב.&amp;nbsp;כמו כן&amp;nbsp;מיועדת התרופה&amp;nbsp;לטיפול בעגבת&amp;nbsp;בכל שלביה.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;בפברואר 2015 וביוני 2015 פירסם משרד הבריאות הישראלי אזהרות והגבלות&amp;nbsp;(ראו בפרקים "התוויות נגד" ו"אזהרות חשובות") בנוגע למתן בנזנתין בנזילפניצילין.&amp;nbsp;יש לקרוא&amp;nbsp;בעיון את האזהרות האלה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100468</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100468</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>תרחיף להזרקה תוך־שרירית.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100468</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100468</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;למידע נוסף מצורף כאן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/alon_anglit.pdf " target=_blank&gt;דף מידע למטופל באנגלית&lt;/a&gt; מטעם היבואן של התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;מצורפת כאן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/warning_februar.pdf " target=_blank&gt;אזהרה של משרד הבריאות מפברואר 2015&lt;/a&gt; בנוגע לשימוש בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;מצורפת כאן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/warning.pdf " target="_blank"&gt;אזהרה של משרד הבריאות מיוני 2015&lt;/a&gt;&amp;nbsp;בנוגע לשימוש בתרופה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100468</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100468</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;ביוני 2015 פירסם משרד הבריאות הנחיות להפחתת הסיכונים לתופעות לוואי במתן תוך־שרירי של תכשירים המכילים בנזנתין בנזילפניצילין.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;בעקבות צבר של תופעות לוואי חמורות שהתרחשו בישראל ובעולם במהלך השימוש בתכשירים מסחריים שונים המכילים בנזנתין בנזילפניצילין מחודדות כאן&amp;nbsp;ההנחיות לשימוש בתכשירים האלה:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1.&amp;nbsp;אסור לטפל באמצעות תכשירים המכילים בנזנתין בנזילפניצילין אלא במקרים שבהם לא קיימת חלופה טיפולית אחרת. יש לשקול היטב את הסיכונים מול התועלת ולשקול באופן תקופתי בכל מטופל את הנחיצות של המשך הטיפול. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;2. אסור לתת בנזנתין בנזילפניצילין למטופלים שסובלים ממחלת&amp;nbsp;לב פעילה. &amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3.&amp;nbsp;אם אין חלופה טיפולית אחרת: &amp;nbsp; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;א. יש להקפיד על הזרקה תוך־שרירית בלבד לעכוז הקדמי&amp;nbsp;(Ventrogluteal Injection Site) בהתאם לנספח מספר 1 המופיע באזהרה של משרד הבריאות&amp;nbsp;מפברואר 2015&amp;nbsp;בנוגע לשימוש בתרופה&amp;nbsp;(ראו בפסקה "דברים שחשוב לדעת").&lt;/p&gt; &lt;p&gt;ב.&amp;nbsp;יש לשים לב לסימנים ולתסמינים של רגישות־יתר.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;ג.&amp;nbsp;לאחר ההזרקה יש לוודא&amp;nbsp;שהמטופל ממתין במשך 30 דקות בסמוך לחדר האחות. יש להקפיד&amp;nbsp;שמתן התרופה ייעשה בנוכחות צוות רפואי מיומן וציוד מתאים לביצוע החייאה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100468</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;ב־16 בפברואר 2015&amp;nbsp;פירסם משרד הבריאות הנחיות בנוגע להפחתת הסיכון לתופעות לוואי במתן תוך־שרירי של תכשירים המכילים בנזתין בנזילפניצילין. המסמך פורסם&amp;nbsp;בגלל מקרי תמותה שאירעו בעקבות מתן התכשיר. אלה הן ההנחיות שפירסם המשרד:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1. אסור לתת תכשירים המכילים בנזתין בנזילפניצילין (עם או בלי לידוקאין) עד להודעה חדשה, אלא במקרים שבהם לא קיימת חלופה טיפולית.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2. חלופות טיפוליות אפשריות הן טיפול פומי בתכשירים המכילים אמוקסילין&amp;nbsp;(Amoxicillin) או פניצילין V. כאשר החלופות האלה אינן אפשריות, יש להתייעץ עם מומחה למחלות זיהומיות כדי לקבל&amp;nbsp;חוות דעת נוספת. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;3. בכל מקרה אסור&amp;nbsp;לתת תכשירים המכילים בנזתין בנזילפניצילין (עם או בלי לידוקאין) למטופלים שסובלים ממחלת לב פעילה.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;4.&amp;nbsp;אם קיים צורך ברור במתן התכשיר, יש לפעול בהתאם לאזהרת הבטיחות שפורסמה ולוודא&amp;nbsp;שהאחות מזריקה את התכשיר בטכניקה מתאימה&amp;nbsp;כדי למנוע&amp;nbsp;פגיעה בכלי דם.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;בהנחיות שפורסמו לא הוטל איסור מוחלט על השימוש בבנזתין בנזילפניצילין במקרים שבהם אין לה חלופות. בהיעדר&amp;nbsp;חלופה טיפולית, כמו במקרה של עגבת על כל שלביה, יש להשתמש בתרופה.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;יש להדגיש כי&amp;nbsp;מתן בנזתין בנזילפניצילין הוא הטיפול הסטנדרטי בעגבת על פי הנחיות קליניות לאומיות ובין־לאומיות. לכן על הנהלת הקופה לדאוג להימצאות התכשירים האלה&amp;nbsp;במלאי למטרה&amp;nbsp;הזאת&amp;nbsp;ולספקם לבתי המרקחת למקרים הנדרשים.&amp;nbsp;יש ליצור&amp;nbsp;מנגנון בקרה על מתן התכשיר ולקבל - על פי הצורך - אישור מיועץ למחלות זיהומיות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tmisa.svg</image><name>תמיסה להזרקה</name><description>Sigmacillina 1.200.000 I.U./2,5 ml suspension for injection for intramuscular use|Sigmacillina 1.200</description></Package></Packages>סיגמאצילינה4סיגמאצילינהSigmacillina8307

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש