חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>טיפול בטפילים, קוטלי ודוחי חרקים</title><id>15</id></CategoryInfo></Category>Falseטיפול בטפילים, קוטלי ודוחי חרקיםPyrimethamine1004794FalseFalseTrueTrueכןFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100479</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Pyrimethamine&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100479</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100479</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>פירימתמין היא תרופה הניטלת יחד עם תרופה מקבוצת הסולפונאמידים לטיפול במחלות הבאות:&lt;br/&gt;&lt;br&gt;1.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/lifestyle/travel/Pages/malaria.aspx" target=_blank&gt;מלריה&lt;/a&gt; (מחלה שהגורם לה הוא טפיל המועבר באמצעות יתוש האנופלס).&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/pregnancy_and_birth/pregnacy/Pages/toxoplazmosis.aspx" target="_blank"&gt;טוקסופלזמוזיס&lt;/a&gt; (מחלה מדבקת שהגורם לה הוא פתוגן חד־תאי שמועבר בדרך כלל באמצעות חתולים או באמצעות מזון).</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100479</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>מגיעה בצורה של</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100479</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100479</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100479</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>תדירות הנטילה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100479</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מינון שכיח</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;strong&gt;טיפול במלריה&lt;/strong&gt;: יש ליטול את התרופה יחד עם סולפלין או סולפדוקסין או עם תרופה אחרת ממשפחת הסולפונאמידים בעלת&amp;nbsp;טווח פעילות ממושך יותר. ביום הראשון לטיפול יש ליטול בבת אחת 2 או 3 טבליות&amp;nbsp;פירימתמין (50 עד 75 מיליגרם) יחד עם 1 או 1.5 גרם סולפלין או סולפדוקסין&amp;nbsp;במהלך אחת הארוחות. למבוגרים ששוקלים&amp;nbsp;יותר מ־60 קילוגרם יש לתת את המינון הגבוה&amp;nbsp;- כלומר 3 טבליות של דרפרים יחד עם 1.5 גרם סולפלין או סולפדוקסין.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טיפול בטוקסופלסמוזיס&lt;/strong&gt;: יש ליטול את התרופה עם&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8310" target="_blank"&gt;סולפדיאזין&lt;/a&gt; או עם תרופה אחרת ממשפחת הסולפונאמידים. במהלך הטיפול על המטופל ליטול גם חומצה פולית או קלציום פולינאט. יש ליטול את התרופות&amp;nbsp;במשך&amp;nbsp;3 עד 6&amp;nbsp;שבועות, בהתאם לקביעת הרופא. אם יידרש טיפול נוסף, הוא יינתן לאחר הפסקה של שבועיים. המינון המומלץ הוא 4 טבליות פירימתמין בתחילת הטיפול, פעם ביום, ולאחר מכן&amp;nbsp;1 עד 2&amp;nbsp;טבליות ביום. המינון של סולפדיאזין הוא&amp;nbsp;2 עד 4&amp;nbsp;גרם ביום&amp;nbsp;בחלוקה לכמה מנות. יש להפחית את המינונים כשהטיפול ניתן לחולים&amp;nbsp;בעלי מערכת חיסון מוחלשת, לקשישים ולנשים הרות.</adult><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;טיפול במלריה&lt;/strong&gt;: יש ליטול את התרופה יחד עם סולפלין או סולפדוקסין או עם תרופה אחרת ממשפחת הסולפונאמידים בעלת זמן פעילות ממושך יותר.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מגיל 14 שנים&lt;/strong&gt;: ביום הראשון יש ליטול&amp;nbsp;2 עד 3&amp;nbsp;טבליות דרפרים בבת אחת (50 עד 75&amp;nbsp;מיליגרם) יחד עם 1 או 1.5 גרם סולפלין או סולפדוקסין ויחד עם אוכל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;9 עד 14&amp;nbsp;שנים&lt;/strong&gt;: 2 טבליות&amp;nbsp;פירימתמין בבת אחת יחד עם 1 גרם סולפלין או סולפדוקסין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;4 עד&amp;nbsp;9 שנים&lt;/strong&gt;: טבליית פירימתמין אחת יחד עם 500 מיליגרם סולפלין או סולפדוקסין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;עד&amp;nbsp;4 שנים&lt;/strong&gt;: חצי טבליית פירימתמין יחד עם 250 מיליגרם סולפלין או סולפדוקסין. מינונים שקטנים מטבלייה אחת ביום יש לתת&amp;nbsp;רק בבקרה של&amp;nbsp;רוקח.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טיפול בטוקסופלסמוזיס&lt;/strong&gt;: יש ליטול את התרופה עם סולפדיאזין או עם תרופה אחרת ממשפחת הסולפונאמידים. על המטופל ליטול במהלך הטיפול גם חומצה פולית או קלציום פולינאט. יש ליטול את התרופות במשך&amp;nbsp;3 עד 6&amp;nbsp;שבועות, בהתאם להחלטת הרופא. אם יידרש טיפול נוסף, הוא יינתן לאחר הפסקה של שבועיים. יש&amp;nbsp;להתאים את הטיפול למי שסובלים&amp;nbsp;ממערכת חיסון מוחלשת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מגיל 6 שנים ויותר&lt;/strong&gt;: בתחילת הטיפול יש ליטול 4 טבליות פירימתמין פעם ביום. לאחר מכן יש ליטול&amp;nbsp;1 עד 2&amp;nbsp;טבליות ביום. יחד עם&amp;nbsp;פירימתמין יש ליטול&amp;nbsp;2 עד 4&amp;nbsp;גרם סולפדיאזין&amp;nbsp;ביום&amp;nbsp;בחלוקה לכמה מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;3&amp;nbsp;עד 6 שנים&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;פירימתמין -&amp;nbsp;מינון התחלתי של 2 מיליגרם&amp;nbsp;לקילוגרם משקל גוף (לכל היותר:&amp;nbsp;2 טבליות) ולאחר מכן 1 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף (לכל היותר&amp;nbsp;טבלייה אחת); סולפדיאזין -&amp;nbsp;150 מיליגרם&amp;nbsp;לקילוגרם משקל גוף ביום (לכל היותר:&amp;nbsp;2 גרם ביום) בחלוקה ל־4 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;10 חודשים עד שנתיים&lt;/strong&gt;: פירימתמין -&amp;nbsp;1 מיליגרם&amp;nbsp;לקילוגרם משקל גוף ליום; סולפדיאזין: 150 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום (לכל&amp;nbsp;היותר:&amp;nbsp;1.5 גרם ביום)&amp;nbsp;בחלוקה ל־4 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;3 עד 9 חודשים&lt;/strong&gt;: פירימתמין -&amp;nbsp;6.25 מיליגרם (רבע טבלייה) ביום; סולפדיאזין: 100 מיליגרם&amp;nbsp;לקילוגרם משקל גוף ביום (לכל היותר: 1 גרם ביום)&amp;nbsp;בחלוקה ל־4 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;0 עד 3 חודשים&lt;/strong&gt; (טוקסופלסמוזיס מולד בעקבות&amp;nbsp;הדבקה במהלך ההריון): פירימתמין: 6.25 מיליגרם (רבע טבלייה) פעם ביומיים; סולפדיאזין: 100 מיליגרם&amp;nbsp;לקילוגרם משקל גוף ביום (לכל היותר:&amp;nbsp;750 מיליגרם ביום) או כל יומיים בחלוקה ל־4 מנות. מינונים שקטנים מטבלייה אחת ביום&amp;nbsp;ניתנים רק&amp;nbsp;בבקרת רוקח.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100479</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>דגשים לשימוש</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;מצורפים כאן דפי מידע על תרופה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טבליות דרפרים&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/pyrimethamine_heb_raz.pdf" target="_blank"&gt;דף בעברית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;וכן&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/pyrimethamine_arab_raz.pdf" target="_blank"&gt;דף בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Daraprim 29/M SKB Tab 25 mg 30); מק"ט: 1000117168; בעלת הרישום: Smithkline Beecham Farma; מדינת היבוא: ספרד; היבואנית: רז רוקחות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טבליות דרפרים&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/pyrimethamine_heb_arab_novolog.pdf" target="_blank"&gt;דף בעברית ובערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Daraprim 29/M SKB Tab 25 mg 30); מק"ט: 1111596034; בעלת הרישום: GSK; מדינת היבוא: הולנד; היבואנית: נובולוג.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100479</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>אחסון</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. יש לאחסן את התרופה בטמפרטורה שנמוכה מ־25 מעלות צלזיוס, במקום שמוגן מפני אור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. אסור להשתמש בתרופה לאחר תאריך התפוגה המצוין עליה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של החודש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אסור להשליך תרופות ישנות לאסלה או לפח הביתי. ניתן לשאול את הרוקח בנוגע לאופן שבו יש להיפטר מתרופות ישנות או שכבר אין צורך בהן. פינוי נאות של תרופות חיוני לשמירה על איכות הסביבה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100479</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100479</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>שילוב עם מזון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש ליטול את התרופה עם מזון.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>דרפרים4דרפריםDaraprim8329

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש