חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>נוגדי זיהום לשימוש סיסטמי</title><id>11</id></CategoryInfo></Category>Falseנוגדי זיהום לשימוש סיסטמיLedipasvir+Sofosbuvir 1004874FalseFalseFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100487</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Ledipasvir+Sofosbuvir &lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100487</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100487</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. התרופה מכילה שני מרכיבים פעילים - לדיפסביר וסופוסבוביר -&amp;nbsp;שפוגעים בפעילותו של הנגיף שגורם לדלקת כבד נגיפית מסוג C, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hepatitis_c.aspx" target=_blank&gt;הפטיטיס C&lt;/a&gt;. לנגיף שגורם להפטיטיס C&amp;nbsp;יש שישה גנוטיפים (תתי־סוגים של הנגיף).&amp;nbsp;התרופה הזאת&amp;nbsp;מיועדת לטיפול בגנוטיפים 1 ו־4 של הנגיף.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. ניתן להסתפק בתרופה הזאת בלבד, ללא תרופות נוספות, אך לעיתים היא ניתנת יחד עם תרופה נוספת בשם &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6840" target=_blank&gt;ריבווירין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. ניתן להשתמש בתרופה לדיפסביר וסופוסבוביר&amp;nbsp;גם במקרים של&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/cirrhosis.aspx" target="_blank"&gt;שחמת הכבד&lt;/a&gt;&amp;nbsp;שעלולה לפרוץ&amp;nbsp;על רקע של הפטיטיס C.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;התרופה כלולה&amp;nbsp;בסל הבריאות לטיפול בגנוטיפים 1 ו־4 בלבד של הפטיטיס C וניתנת על פי הקריטריונים שנקבעו בסל הבריאות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100487</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100487</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks>הטיפול בתרופה ייעשה על פי מרשם של רופא מומחה המטפל במחלות כבד. </remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100487</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks>מוכלל בסל לפי קריטריונים.</remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100487</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100487</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>טבלייה אחת פעם ביום. את משך הטיפול קובע&amp;nbsp;הרופא המטפל, אך הוא נע לרוב בין 12 ל־24 שבועות.</adult><child>התרופה אינה מיועדת למי שטרם מלאו להם 18 שנים.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100487</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש ליטול טבלייה אחת פעם ביום בשעה קבועה. ניתן לקחת אותה עם ארוחה או בין הארוחות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש ליטול את הטבלייה בשלמותה. אסור לחצות, לרסק, לכתוש או ללעוס אותה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש להקפיד על משך הטיפול שקבע הרופא. אסור לדלג&amp;nbsp;על מנות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100487</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>1. התרופה מיועדת לטיפול בדלקת כבד נגיפית C (הפטיטיס C) ומכילה שני מרכיבים פעילים: לדיפסביר וסופוסבוביר.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;התרופה אינה מיועדת למי שטרם מלאו להם 18 שנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לתרופה יש אינטראקציות עם תרופות רבות&amp;nbsp;(ראו בפסקה "תגובות בין־תרופתיות"), ולכן לפני שמתחילים ליטול אותה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה או תוסף תזונה שנוטלים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. המינון של התרופה הוא טבלייה אחת פעם ביום. את משך הטיפול קובע הרופא המטפל, והוא יכול לנוע בין 12 ל־24 שבועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. התרופה עלולה לגרום לסחרחורות ולעייפות. לכן רשאים לנהוג רק מי שהתרופה אינה גורמת להם לתופעות הלוואי האלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. יש לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי שמתפתחת בזמן הטיפול בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. למידע נוסף מצורף כאן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/ledipasvir+sofosbuvir_heb_arab.pdf" target="_blank"&gt;דף מידע למטופל בעברית ובערבית&lt;/a&gt; מטעם היבואנית של התרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100487</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100487</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100487</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100487</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100487</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100487</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100487</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לסחרחורות ולעייפות. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם התרופה פוגעת בעובר. יש להשתמש באמצעי מניעה יעיל בזמן הטיפול בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם התרופה עוברת לחלב האם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול עלולה להחריף עוד יותר את הפגיעה בכבד&amp;nbsp;החולה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100487</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד ממרכיבי התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם נוטלים אחת או יותר מהתרופות הבאות:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8048&amp;name=%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A8" target=_blank&gt;רוזובסטטין&lt;/a&gt; (לטיפול ברמות גבוהות של כולסטרול);&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5327&amp;amp;name=%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9C" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809&amp;amp;name=%D7%90%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt;, פוספניטואין, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5350&amp;amp;name=%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9C%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;אוקסקרבזפין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5669&amp;amp;name=%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%9C" target=_blank&gt;פנוברביטל&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5216&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ופרימידון&lt;/a&gt; (תרופות לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" target=_blank&gt;באפילפסיה&lt;/a&gt;&amp;nbsp;וכן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/bipolar_disorder.aspx" target=_blank&gt;בדיכאון דו־קוטבי&lt;/a&gt; או במצבים נוירולוגיים שונים);&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361&amp;amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt; או&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5746&amp;amp;name=%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ריפבוטין&lt;/a&gt; (תרופות אנטיביוטיות);&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952&amp;amp;name=%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91" target="_blank"&gt;סנט ג'ון וורט&lt;/a&gt; (נוגד דיכאון טבעי שנקרא גם היפריקום או פרע מחורר).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תכשירים אחרים שמכילים את החומר הפעיל סופוסבוביר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. לפני גיל&amp;nbsp;18 שנים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100487</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. התרופה מיועדת לטיפול בגנוטיפים 1 ו־4 בלבד של נגיף ההפטיטיס&amp;nbsp;C. לא ידוע אם היא יעילה גם לטיפול בגנוטיפים אחרים של המחלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש לדווח לרופא המטפל אם סובלים ממחלת לב. התרופה עלולה לגרום לדופק נמוך ולחסימה לבבית (אוטם) - במיוחד&amp;nbsp;אם היא ניתנת&amp;nbsp;יחד עם&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5203&amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A8" target=_blank&gt;אמיודרון&lt;/a&gt; (לטיפול &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx" target=_blank&gt;בהפרעות קצב&lt;/a&gt;) או עם תרופות אחרות שמפחיתות את דופק הלב. יש לדווח מיד לרופא&amp;nbsp;המטפל אם&amp;nbsp;מתפתחות תופעות לוואי כמו דפיקות לב, דופק נמוך, סחרחורות, עילפון או קוצר נשימה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. התרופה לא נבדקה על מטופלים&amp;nbsp;שסובלים&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target=_blank&gt;מאי־ספיקת כליות&lt;/a&gt; בדרגה קשה (פינוי קריאטינין בקצב שהוא נמוך מ־30 מיליליטר בדקה) ועל מטופלי דיאליזה. לכן לא ידוע אם התרופה בטוחה ויעילה למטופלים כאלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. מי שסובלים משחמת הכבד ונמצאים לפני ניתוח להשתלת כבד או אחריו צריכים להיות מטופלים בתרופה במשך 24 שבועות. את התרופה יש לתת להם&amp;nbsp;בזהירות רבה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה הזאת יש לעשות בדיקה לאבחון&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hepatitis_b.aspx" target=_blank&gt;הפטיטיס B&lt;/a&gt;. הסיבה: התרופה עלולה לשפעל נגיפים רדומים של הנגיף האחראי להפטיטיס B. מי שחלה בעבר בהפטיטיס B צריך לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.&amp;nbsp;יש להיזהר במקרה של נטילת&amp;nbsp;תרופות נגד&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/aids.aspx" target="_blank"&gt;איידס&lt;/a&gt; יחד עם לדיפסביר וסופוסבוביר (ראו בסעיף "תגובות בין־תרופתיות").&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. יש לדווח לרופא המטפל&amp;nbsp;על רגישות ללקטוז לפני התחלת הטיפול בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. לפני טיפול שיניים יש לדווח לרופא השיניים על המחלה (הפטיטיס C) ועל התרופות שמקבלים כדי לטפל בה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100487</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שמחייבות לפנות מיד לרופא&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;1. תסמיני אלרגיה: תסמינים בעור (כמו פריחה, גרד, אדמומיות, פצעים, קילופים), קוצר נשימה, קשיי נשימה, קושי לבלוע, נפיחות באחד או יותר מהאיברים הבאים:&amp;nbsp;הפנים, העפעפיים, השפתיים, הלשון, הגרון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תסמינים של אי־ספיקת כבד&amp;nbsp;ובהם עייפות, חולשה, חוסר אנרגיה, חוסר תיאבון, בחילות, הקאות, צואה בהירה, שתן כהה, הצהבה של העור (צהבת) או של החלק הלבן של העיניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. קוצר נשימה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. סחרחורות או עילפון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. דופק מהיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. דופק איטי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;כאבי ראש, עייפות, חולשת שרירים, פריחה, הפרעות שינה, סחרחורות, שינויים במצב הרוח, דיכאון, כאבי שרירים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;עלייה ברמות הבילירובין בדם, עלייה ברמות האנזים ליפאז בדם, עלייה ברמות האנזים CPK בדם, קוצר נשימה, שיעול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;רגישות־יתר, אנגיואדמה, זיהום חוזר&amp;nbsp;בהפטיטיס B, חסימה לבבית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הערה&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;כאשר התרופה ניתנת בשילוב עם ריבווירין ייתכנו תופעות לוואי של ריבווירין שלא צוינו כאן.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100487</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;לתרופה הרבוני, הכוללת שילוב של לדיפסביר ושל סופוסבוביר,&amp;nbsp;יש אינטראקציות עם תרופות רבות.&amp;nbsp;לא ניתן לציין את כל התרופות&amp;nbsp;האלה, ולכן בכל מקרה שבו נרשם טיפול בהרבוני, יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שאסור לשלב עם הרבוני&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8048&amp;name=%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A8" target=_blank&gt;רוזובסטטין&lt;/a&gt; - תרופה לטיפול בכולסטרול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תרופות לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" target=_blank&gt;באפילפסיה&lt;/a&gt; (כמה מהן&amp;nbsp;משמשות גם לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/bipolar_disorder.aspx" target=_blank&gt;בדיכאון דו־קוטבי&lt;/a&gt; ובמצבים נוירולוגיים שונים):&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5327&amp;amp;name=%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9C" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809&amp;amp;name=%D7%90%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt;, פוספניטואין, אוקסקרבזפין,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5669&amp;amp;name=%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%9C" target=_blank&gt;פנוברביטל&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5216&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ופרימידון&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תרופות אנטיביוטיות:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361&amp;amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;רימפיצין&lt;/a&gt;, ריפבוטין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תרופה טבעית לטיפול בדיכאון:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952&amp;amp;name=%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91" target=_blank&gt;סנט ג'ון וורט&lt;/a&gt; (שנקראת גם היפריקום ופרע מחורר).&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תכשירים אחרים המכילים את החומר הפעיל סופוסבוביר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. חלק מהתרופות לטיפול בנגיף ה־HIV. יש להדגיש: לא לכל התרופות לטיפול ב־HIV יש אינטרקציה עם הרבוני. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות נוספות שיש להיזהר בנטילתן עם הרבוני&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. תרופות לטיפול &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx" target=_blank&gt;בהפרעות קצב&lt;/a&gt;, ובהן &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5203&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A8" target=_blank&gt;אמיודרון&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;יש לדווח לרופא המטפל על תופעות לוואי ובמיוחד על התופעות הבאות: דפיקות לב, סחרחורות, עילפון או קוצר נשימה. &lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4776&amp;amp;name=%D7%93%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;דיגוקסין&lt;/a&gt; לטיפול במחלות לב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7968&amp;amp;name=%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8" target=_self&gt;אוורולימוס&lt;/a&gt;&amp;nbsp;- תרופה&amp;nbsp;לדיכוי מערכת החיסון (לאחר השתלת איברים) שמשמשת גם לטיפול בסוגים שונים של סרטן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7989&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%A7%D7%A1%D7%94" target=_blank&gt;דביגטרן&lt;/a&gt; - תרופה נוגדת קרישה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תרופות ממשפחת הסטטינים: אסור ליטל הרבוני&amp;nbsp;יחד עם רוזובסטטין.&amp;nbsp;אשר לסטטינים אחרים, ייתכנו תגובות בין־תרופתיות, ולכן יש לעקוב אחרי תופעות הלוואי ולדווח עליהן לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.&amp;nbsp;תרופות לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/peptic_ulcer.aspx" target=_blank&gt;בכיב קיבה&lt;/a&gt; או בכיב תריסריון, בחומציות הקיבה,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/heartburn.aspx" target=_blank&gt;בצרבת&lt;/a&gt; או&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/reflux_esophagitis_gastritis_deudenitis.aspx" target=_blank&gt;בהחזר (ריפלוקס) קיבתי־ושטי&lt;/a&gt; עלולות להפחית מיעילותה של הרבוני. מדובר, בין היתר, בתרופות הבאות:&lt;br&gt;&lt;br&gt;א. תרופות סותרות חומצה כמו מלחי אלומיניום, מלחי סידן או מלחי מגנזיום. צריך להקפיד על הפרדה של 4 שעות לפחות בין נטילת הרבוני לבין נטילה של אחת התרופות האלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ב. תרופות מהמשפחה של&amp;nbsp;מעכבי משאבת הפרוטונים כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5106&amp;amp;name=%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%96%D7%95%D7%9C" target=_blank&gt;אומפרזול&lt;/a&gt;, אסומפרזול,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5431&amp;amp;name=%D7%96%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9F" target=_blank&gt;לנסופרזול&lt;/a&gt;, פנטופרזול. הרבוני עלולה לפגוע בספיגה של התרופות האלה. אם אין ברירה וצריך ליטול אותן, יש להקפיד&amp;nbsp;על נטילתן&amp;nbsp;יחד עם הרבוני.&amp;nbsp;אסור ליטול אותן לפני שנוטלים הרבוני. &lt;br&gt;&lt;br&gt;ג. תרופות ממשפחת נוגדי הקולטן ל־H2 כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4563&amp;amp;name=%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;פמוטידין&lt;/a&gt; או&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5417&amp;amp;name=%D7%96%D7%A0%D7%99%D7%93%D7%A7%D7%A1" target="_blank"&gt;רניטידין&lt;/a&gt;. אם אין ברירה וצריך ליטול את התרופות&amp;nbsp;האלה, יש להקפיד&amp;nbsp;על נטילתן&amp;nbsp;יחד עם הרבוני.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100487</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>מזון אינו משפיע על התרופה, ולכן ניתן לקחת אותה עם מזון או בין הארוחות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100487</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לבלוע את הטבלייה בשלמותה. אסור&amp;nbsp;לכתוש, לחצות, לרסק או ללעוס אותה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100487</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לאחסן את התרופה במקום חשוך ויבש, בטמפרטורה שאינה עולה על 30 מעלות צלזיוס והרחק מהישג ידם של ילדים.&amp;nbsp;לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה ניתן להשתמש בתרופה במשך 45 יום בלבד.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100487</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>את התרופה רושם רופא מומחה למחלות כבד.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות מצופות</name></Package></Packages>הרבוני4הרבוניHarvoni8382

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש