חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>עור</title><id>8</id></CategoryInfo><CategoryInfo><title>מערכת העצבים</title><id>14</id></CategoryInfo></Category>Falseעור;מערכת העצביםArmodafinil1004994FalseFalseFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100499</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Armodafinil&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100499</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100499</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;ארמודפיניל היא תרופה שמשמרת את&amp;nbsp;הערנות של מטופלים שסובלים מישנוניות יתר. לא ברור מהו מנגנון הפעולה שלה. במסגרת סל התרופות מאושרת ארמודפיניל&amp;nbsp;להתוויות הבאות:&lt;br/&gt;&lt;br&gt;1.&amp;nbsp;שיפור הערנות&amp;nbsp;של מטופלים&amp;nbsp;שסובלים &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/mental_health/Pages/narcolepsy.aspx" target=_blank&gt;מנרקולפסיה&lt;/a&gt; (מחלה נוירולוגית שגורמת לישנוניות־יתר).&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;טיפול בנטייה המוגברת לשינה&amp;nbsp;המאפיינת לעיתים חולים &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/multiple_sclerosis.aspx" target="_blank"&gt;בטרשת נפוצה&lt;/a&gt;&amp;nbsp;פעילה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100499</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100499</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100499</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks>לפי קריטריונים.</remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100499</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100499</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;strong&gt;המינון המומלץ&lt;/strong&gt;: 250-150 מיליגרם ביום. את התרופה יש לקחת בבוקר.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון המרבי&lt;/strong&gt;: 250 מיליגרם ביום.</adult><child>התרופה אינה מיועדת למי שטרם מלאו להם 18 שנים.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100499</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>1. ארמודפיניל היא תרופה המיועדת לשימור הערנות במטופלים שסובלים מישנוניות־יתר.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. התרופה מיועדת למבוגרים בלבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש ליטול את התרופה פעם ביום, בבוקר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. את המינון קובע הרופא בהתאם להתוויה המטופלת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. יש לעקוב אחרי תופעות הלוואי של התרופה ולדווח עליהן לרופא - במיוחד אם מופיעים פריחה או חום גבוה. למידע נוסף ראו בסעיף "תופעות לוואי שכיחות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. לפני התחלת הטיפול בארמודפיניל יש לדווח לרופא המטפל או לרוקח על כל תרופה אחרת שנוטלים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. ארמודפיניל עלולה לעיתים שלא להשפיע על הישנוניות. לכן מי שנוטלים את התרופה צריכים להיזהר מאוד בעת שהם עושים פעולות המחייבות ריכוז רב כמו נהיגה והפעלת מכונות מסוכנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. למידע נוסף מצורף כאן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/armodafinil_heb_arab.PDF" target="_blank"&gt;דף מידע למטופל בעברית ובערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;מטעם היבואנית של התרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100499</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100499</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100499</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100499</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100499</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100499</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100499</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;מטופלים הסובלים מהפרעות שינה חייבים להימנע מנהיגה או מפעולות אחרות הדורשות ריכוז. הסיבה: נטילת התרופה אינה מבטיחה בהכרח שיפור של הערנות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: אין מידע בנוגע לבטיחות התרופה בהריון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: אין מידע בנוגע&amp;nbsp;לבטיחות התרופה בהנקה.&amp;nbsp;ניתן להשתמש בה בתקופת ההנקה רק באישור רופא. יש לעקוב אחר התינוק היונק כדי לברר אם מתפתחות אצלו תופעות לוואי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול עלולה להחמיר את תופעות הלוואי של התרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100499</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. במקרים של רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לפני גיל 18 - אם קיימת רגישות־יתר &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7908&amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%92%27%D7%99%D7%9C" target="_blank"&gt;למודפיניל&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100499</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. התקבלו דיווחים&amp;nbsp;על תופעות לוואי&amp;nbsp;מסכנות חיים בעור&amp;nbsp;כמו תסמונת סטיבנס ג'ונסון. התסמינים שלה הם פצעים בפה ושלפוחיות על העור שלאחר זמן מה מתקלפות. אם מתפתחת פריחה, יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות לרופא המטפל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור לתת את התרופה&amp;nbsp;למי שטרם מלאו להם 18 שנים. אף שהיא לא נבדקה על ילדים ועל בני נוער,&amp;nbsp;מעריכים שאלה חשופים יותר ממבוגרים לתופעות הלוואי של התרופה בעור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. התקבלו דיווחים על התפתחות אנגיואדמה בעקבות נטילת התרופה. אנגיואדמה היא תגובה של&amp;nbsp;רגישות־יתר שבאה לידי ביטוי בנפיחות של הפנים, של השפתיים ושל הלשון ושעלולה לגרום לקוצר נשימה, לתחושת חנק ולהתעלפויות (אנפילקסיס).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אם מתפתח חום גבוה המלוּוה בפריחה יש לפנות לרופא המטפל, והוא יחליט אם להפסיק את הטיפול בתרופה. חום ופריחה עלולים להעיד על פגיעה באיברים&amp;nbsp;שונים בגוף כמו&amp;nbsp;הכבד, הלב, כדוריות הדם הלבנות וטסיות הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. ישנם מטופלים שארמודפיניל אינה מצליחה לשים קץ לישנוניות שלהם. לאפשרות הזאת צריכים להיות מודעים במיוחד כל מי שעושים פעולות שמצריכות ריכוז רב ובהם נהגים ומפעילי מכונות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. התקבלו דיווחים&amp;nbsp;על תופעות לוואי פסיכיאטריות&amp;nbsp;לתרופה כמו חרדה, עצבנות, אי־שקט, רגזנות והזיות. לכן יש לתת את התרופה בזהירות רבה למי שסובלים&amp;nbsp;ממחלות פסיכיאטריות כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/depression.aspx" target=_blank&gt;דיכאון&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/bipolar_disorder.aspx" target=_blank&gt;מאניה&lt;/a&gt; או &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/psychosis.aspx" target="_blank"&gt;פסיכוזה&lt;/a&gt;. כמו כן יש לתת את התרופה בזהירות רבה למטופלים שיש להם היסטוריה של התמכרויות, למשל לאלכוהול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. התרופה עלולה לגרום לעלייה קלה בלחץ הדם, במיוחד בתחילת הטיפול. לכן מומלץ לעקוב במהלך הטיפול אחרי לחץ הדם והדופק. יש לתת את התרופה בזהירות רבה לחולי לב, שכן היא עלולה לגרום לתופעות לוואי בלב.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100499</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;/strong&gt;: כאבי ראש, בחילות, סחרחורות ונדודי שינה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי המחייבות לפנות&amp;nbsp;לרופא&lt;/strong&gt;: תופעות לוואי נפשיות כמו עצבנות, רגזנות, דיכאון, חרדה, הזיות,&amp;nbsp;מאניה, דיבור מהיר ומוגזם, תוקפנות ומחשבות אובדניות,&amp;nbsp;נפיחות של הפנים, של השפתיים ושל הלשון שעלולה לגרום לקוצר נשימה ולתחושת חנק, פריחה בעור, פצעים בפה, קילוף של העור, כאבים בחזה, דופק מהיר או לא סדיר וקשיי נשימה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100499</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. ארמודפיניל עלולה להפחית מיעילותן של גלולות למניעת הריון. יש להתייעץ עם&amp;nbsp;הרופא המטפל בנוגע לצורך להשתמש באמצעי מניעה אחר בזמן הטיפול בארמודפיניל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש להיזהר מנטילת ארמודפיניל בשילוב עם תרופות נוגדות דיכאון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש להיזהר מנטילת ארמודפיניל בשילוב עם&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5405&amp;name=%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;וורפרין&lt;/a&gt;. במקרה של שילוב כזה עשוי&amp;nbsp;הרופא&amp;nbsp;להורות&amp;nbsp;למטופל לעשות בדיקות דם לעיתים קרובות יותר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. ארמודפיניל עלולה להגביר את תופעות הלוואי של&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809&amp;amp;name=%D7%90%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt; (תרופה &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" target=_blank&gt;לאפילפסיה&lt;/a&gt;).&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. ארמודפיניל עלולה לפגום ביעילותן&amp;nbsp;של תרופות ממשפחת הבנזודיאזפינים (כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4577&amp;amp;name=%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9C" target=_blank&gt;דיאזפם&lt;/a&gt; לטיפול בהפרעות שינה &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/anxiety.aspx" target=_blank&gt;ובחרדה&lt;/a&gt;) או להגביר את תופעות הלוואי שלהן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. ארמודפיניל עלולה להפחית את הרמות של&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627&amp;amp;name=%D7%A6%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ציקלוספורין&lt;/a&gt; בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. תרופות נוספות שעלולות להיות מושפעות מארמודפיניל:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5106&amp;amp;name=%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%96%D7%95%D7%9C" target=_blank&gt;אומפרזול&lt;/a&gt; (תרופה לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/peptic_ulcer.aspx" target=_blank&gt;בכיב קיבה&lt;/a&gt; ובעודף חומציות בקיבה)&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5208&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9C" target=_blank&gt;ופרופרנולול&lt;/a&gt; (תרופה לטיפול בבעיות לב,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" target="_blank"&gt;בלחץ דם גבוה&lt;/a&gt; ובמיגרנה).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100499</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;מזון אינו משפיע על יעילות התרופה. ניתן ליטול אותה עם אוכל או&amp;nbsp;כשהקיבה ריקה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100499</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. לא קיים קו חציה, ולכן לא ניתן לחצות את הטבלייה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם קיים קושי בבליעה, ניתן לכתוש את הטבלייה לפני השימוש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אסור לכתוש טבליות מראש.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100499</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש לאחסן את התרופה במקום סגור שאינו חשוף&amp;nbsp;ללחות, בטמפרטורה שאינה עולה על 25 מעלות צלזיוס, הרחק מהישג ידם של ילדים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;ישנן אריזות שמכילות בקבוקונים. ניתן להשתמש בבקבוקון עד 24 חודשים מהפתיחה הראשונה שלו - וכל עוד לא פג התוקף&amp;nbsp;של התכשיר.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100499</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>את התרופה רושם רופא מומחה לנוירולוגיה.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>נוביג'יל4נוביג'ילNuvigil8409

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש