חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>נוגדי זיהום לשימוש סיסטמי</title><id>11</id></CategoryInfo></Category>Falseנוגדי זיהום לשימוש סיסטמיOmbitasvir+Paritaprevir+Ritonavir1005054FalseFalseFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100505</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;Ombitasvir+Paritaprevir+Ritonavir&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100505</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100505</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>1. ויקירקס היא תרופה לטיפול &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hepatitis_c.aspx" target=_blank&gt;בהפטיטיס C (דלקת כבד נגיפית C)&lt;/a&gt;. התרופה הזאת מכילה שלושה מרכיבים פעילים: אומביטסביר, פריטפרביר וריטונביר. השילוב של שלושת המרכיבים האלה מאפשר טיפול יעיל בהפטיטיס C. התרופה ניתנת לעיתים בשילוב עם תרופות נוספות כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6840" target=_blank&gt;ריבווירין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8279" target="_blank"&gt;ודסבוביר&lt;/a&gt; (השם המסחרי: אקסווירה) לטיפול בגנוטיפ (סוג) 1 ו־4 של&amp;nbsp;הפטיטיס C.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. התרופה כלולה&amp;nbsp;בסל הבריאות לטיפול בגנוטיפים 1 ו־4 בלבד של הפטיטיס C וניתנת על פי הקריטריונים שנקבעו בסל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100505</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100505</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות מצופות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100505</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100505</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>התרופה ניתנת על פי מרשם של רופא מומחה למחלות כבד.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100505</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100505</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>2 טבליות פעם ביום בבוקר עם הארוחה.</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100505</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. יש ליטול 2 טבליות פעם ביום בבוקר עם הארוחה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש ליטול את הטבליות בשלמותן. אסור לחצות, ללעוס, לרסק או לכתוש אותן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש להקפיד על נטילת הטבליות&amp;nbsp;מדי יום. אסור לדלג על&amp;nbsp;מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. את משך הטיפול קובע הרופא המטפל. האפשרויות הן טיפול שנמשך 8 שבועות או 12 שבועות או 24 שבועות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100505</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש ליטול את התרופה עם אוכל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100505</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>1. ויקירקס היא תרופה שמכילה 3 מרכיבים פעילים&amp;nbsp;ומיועדת לטיפול בגנוטיפ (סוג) 1 ו־4 של הפטיטיס C (דלקת כבד נגיפית C).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. התרופה ניתנת יחד עם&amp;nbsp;ריבווירין או דסבוביר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. התרופה אינה מיועדת למי שטרם מלאו להם&amp;nbsp;18 שנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. לתרופה הזאת&amp;nbsp;יש אינטראקציות בין־תרופתיות רבות, ולכן לפני הטיפול יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת&amp;nbsp;שנוטלים, כולל תוספי תזונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. יש ליטול 2 טבליות פעם ביום עם האוכל. את משך הטיפול קובע&amp;nbsp;הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. אם במהלך הטיפול מתפתחות תופעות לוואי, יש לדווח עליהן לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. במהלך הטיפול יש&amp;nbsp;לעשות בדיקות מעבדה שונות&amp;nbsp;בהתאם להחלטת הרופא המטפל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100505</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100505</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100505</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100505</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100505</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100505</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100505</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לתחושת עייפות ולחולשה. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: אין&amp;nbsp;מידע בנוגע לבטיחות ויקירקס בהריון.&amp;nbsp;עם זאת יש לציין שאת התרופה הזאת נוטלים לעיתים עם התרופה ריבווירין שגורמת מומים קשים לעוברים. לכן ההנחיה היא שאסור&amp;nbsp;ליטול ויקירקס בזמן ההריון וכן בחצי השנה שלאחר תום הטיפול בתרופה. בעת שמטופלים בוויקירקס אסור להשתמש באמצעי מניעה המכילים את החומר הפעיל אתנילאסטרדיול (שהוא מרכיב פעיל בגלולות, במדבקות ובטבעות למניעת הריון). רצוי להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לאמצעי המניעה המתאימים והיעילים ביותר בעת שמטופלים בוויקירקס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם התרופה מופרשת לחלב האם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: אסור לשתות אלכוהול בעת שסובלים&amp;nbsp;ממחלת כבד.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100505</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. במקרים של רגישות־יתר לאחד או יותר מהמרכיבים שבתכשיר.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. במטופלים שסובלים&amp;nbsp;מהפרעה חמורה בתפקודי הכבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש תרופות רבות שאסור להשתמש בהן יחד עם התכשיר. ראו בסעיף "תגובות בין־תרופתיות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אסור לתת את התכשיר למי שטרם מלאו להם&amp;nbsp;18 שנים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100505</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1.&amp;nbsp;ויקירקס&amp;nbsp;ניתנת רק בשילוב עם תרופות אחרות לדלקת כבד נגיפית C.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש להיזהר במתן התרופה למי שסובלים&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/cirrhosis.aspx" target=_blank&gt;משחמת הכבד&lt;/a&gt; שכן היא עלולה להחריף את המחלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. התרופה נבדקה בשילוב עם תרופות אחרות רק לגנוטיפים 1 ו־4. לא ידוע אם היא&amp;nbsp;יעילה גם לטיפול בגנוטיפים 2, 3, 5 ו־6.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. יעילות התרופה נבדקה רק כשהיא ניתנת יחד&amp;nbsp;עם ריבווירין ועם דסבוביר. לא נבדקו שילובים&amp;nbsp;של תרופות אחרות&amp;nbsp;נגד הפטיטיס C יחד עם ויקירקס, ולכן השילובים האלה אינם מומלצים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;יש להיזהר במתן התרופה למטופלים שהם חולי&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/aids.aspx" target=_blank&gt;איידס&lt;/a&gt;&amp;nbsp;או שהם נשאים של נגיפי איידס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.&amp;nbsp;לפני שמתחילים להשתמש בוויקירקס יש לעשות&amp;nbsp;בדיקת דם לגילוי נוכחות של נגיפי&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hepatitis_b.aspx" target="_blank"&gt;דלקת כבד נגיפית B (הפטיטיס B)&lt;/a&gt;. הסיבה: ויקירקס עלולה לשפעל נגיפים רדומים של הפטיטיס B.&amp;nbsp;מי שחלה בעבר בהפטיטיס B צריך לדווח על כך לרופא המטפל עוד לפני התחלת הנטילה של ויקירקס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. נשא של הפטיטיס C המטופל בוויקירקס חייב לדווח לרופא השיניים שלו על מחלתו ועל הטיפול שהוא מקבל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100505</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;: הפרעות שינה, עייפות, חולשה, תחושה של חוסר אנרגיה, אנמיה (ירידה בהמוגלובין), גרד ובחילות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות&amp;nbsp;נדירות&lt;/strong&gt;: עלייה באנזים הכבד&amp;nbsp;ALT בדם - בעיקר בחולים שסובלים משחמת הכבד או במטופלים שנוטלים תרופה שמכילה אתינילאסטרדיול (הורמון מין נשי סינתטי שמצוי בגלולות למניעת הריון), אנגיואדמה תופעה אלרגית שבאה לידי ביטוי בהתנפחות של הפנים, של השפתיים, של העור, של הלשון ושל הגרון ועלולה לגרום לקשיי נשימה&amp;nbsp;עד כדי סיכון&amp;nbsp;החיים. אנגיואדמה מחייבת לפנות מיד לרופא), החמרה במחלת הכבד (ההחמרה&amp;nbsp;יכולה לבוא לידי ביטוי בתופעות הבאות:&amp;nbsp;בחילות, הקאות, תיאבון ירוד, הצהבה של העור ושל העיניים, שתן כהה מהרגיל, צואה בהירה, חולשה, עייפות, התנפחות&amp;nbsp;של הבטן).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100505</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;לוויקירקס יש אינטראקציות עם תרופות&amp;nbsp;רבות. לא ניתן לציין כאן את כל התרופות שיש להן אינטראקציה עם ויקירקס, ולכן לפני שמתחילים טיפול בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שאסור לשלב עם ויקירקס&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;1. תרופות לטיפול &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/prostatic_hypertrophy.aspx" target=_blank&gt;בבלוטת ערמונית מוגדלת&lt;/a&gt;: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5408&amp;name=%D7%A7%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%9C" target=_blank&gt;אלפוזוסין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תרופות לטיפול בהפרעות קצב:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5203&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A8" target=_blank&gt;אמיודרון&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5508&amp;amp;name=%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;קווינידין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תרופות ממשפחת האלקלואידים של&amp;nbsp;פטרייה בשם ארגוט, כמו ארגוטמין,&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;המשמשות לכיווץ של כלי הדם (למשל לטיפול במיגרנה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תרופות ממשפחת הסטטינים לטיפול ברמות גבוהות של כולסטרול בדם כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4971&amp;amp;name=%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8" target=_blank&gt;אטורבסטטין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5275&amp;amp;name=%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%A8" target=_blank&gt;וסימבסטטין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תרופות אנטיביוטיות: חומצה פוסידית,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8417&amp;amp;name=%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;קלריתרומיצין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361&amp;amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;תליתרומיצין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. תרופות ממשפחת הבנזודיאזפינים המשמשות להרגעה ובהרדמה לפני ניתוחים: מידזולם במתן פומי, טריאזולם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. תרופות נוגדות פסיכוזה: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5595&amp;amp;name=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%A4%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%94" target=_blank&gt;פימוזיד&lt;/a&gt;, קווטיאפין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. תרופות לטיפול באפילפסיה, במחלות פסיכיאטריות או &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/neurological_diseases.aspx" target=_blank&gt;במחלות נוירולוגיות&lt;/a&gt;:&amp;nbsp;פנוברביטל, פניטואין,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5342&amp;amp;name=%D7%98%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9C%20%20%D7%A8%D7%98%D7%A8%D7%93" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. תרופות לטיפול&amp;nbsp;באיידס (או בזיהומים נגיפיים אחרים, לרבות הפטיטיס C). לא את כל התרופות האלה אסור ליטול במשולב עם ויקירקס. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. תרופות נוגדות פטריות ממשפחת האזולים כמו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5292&amp;amp;name=%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%A1" target=_blank&gt;איטרקונזול&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6025&amp;amp;name=%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;קולכיצין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;המשמשת לטיפול בדלקת מפרקים &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/lifestyle/Pages/gout.aspx" target=_blank&gt;ובשיגדון (גאוט)&lt;/a&gt;. אסור לשלב קולכיצין אם המטופל סובל מהפרעות בתפקוד הכבד או הכליות.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. תרופות המכילות אתינילאסטרדיול,&amp;nbsp;ובהן גלולות נגד הריון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. תרופות לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5379&amp;amp;name=%D7%95%D7%99%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%94" target=_blank&gt;סילדנפיל&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;14. תרופות לטיפול &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/asthma.aspx" target=_blank&gt;באסתמה&lt;/a&gt;: סלמטרול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;15. תרופות שמונעות היצמדות של טסיות: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8089&amp;amp;name=%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%94" target=_blank&gt;טיקגרלור&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;16. תרופה טבעית נגד דיכאון: סנט ג'ון וורט (נקראת גם היפריקום או פרע מחורר).&lt;br&gt;&lt;br&gt;17. תרופות נוספות: ציספריד, מיטוטן, קוניוופטן ואנזלוטאמיד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שמחייבות שינויי מינון או מעקב אחר תופעות לוואי אם הן ניטלות עם&amp;nbsp;ויקרקס&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;1. תרופות ממשפחת הבנזודיאזפינים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תרופות המשמשות לדיכוי מערכת החיסון: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627&amp;amp;name=%D7%A6%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ציקלוספורין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;טקרולימוס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תרופות לטיפול בסרטן כמו&amp;nbsp;אפטיניב&amp;nbsp;ואימיטניב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;דיאזפם - תרופה נוגדת חרדה, מיישנת, מרפה שרירים ונוגדת פרכוסים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. קולכיצין - אם הכבד או הכליות מתפקדים באופן תקין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. תרופות ממשפחת חוסמי תעלות הסידן לטיפול במחלות לב ובלחץ דם גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. תרופות משתנות כמו פורוסמיד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. תרופות נוספות לטיפול במחלות לב ובלחץ דם גבוה כמו מעכבי הקולטן לאנגיוטנסין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4776&amp;amp;name=%D7%93%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;דיגוקסין&lt;/a&gt; - לטיפול בהפרעות קצב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. נוגדי כאב&amp;nbsp;ממשפחת האופיאטים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. תרופות לטיפול בבלוטת התריס: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4805&amp;amp;name=%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;לבוטירוקסין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. תרופות לטיפול בכיב קיבה, בכיב התריסריון ובהפרעות הנובעות מחומציות־יתר במערכת העיכול כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5106&amp;amp;name=%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%96%D7%95%D7%9C" target=_blank&gt;אומפרזול&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. תרופות ממשפחת הסטטינים לטיפול ברמות גבוהות של כולסטרול בדם כמו&amp;nbsp;פרבסטטין&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8048&amp;amp;name=%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A8" target=_blank&gt;ורוזובסטטין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;14. תרופות נוגדות קרישה: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7989&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%A7%D7%A1%D7%94" target=_blank&gt;דביגטרן&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4723&amp;amp;name=%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;וורפרין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;15. תרופות נוגדות אלרגיה: פקסופנדין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;16. תרופות לטיפול באפילפסיה: אס־מפניטואין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;17. תרופות נוגדות דלקת לטיפול במחלות מעי דלקתיות ובדלקת מפרקים שגרונית:&amp;nbsp;סולפסלסזין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;18. תרופות לטיפול בסוכרת: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5081&amp;amp;name=%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%9D" target=_blank&gt;רפגליניד&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;19 תרופות אנטיביוטיות: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4812&amp;amp;name=%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A7" target=_blank&gt;אריתרומיצין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8162&amp;amp;name=%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1" target=_blank&gt;ריפקסימין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;20. סטרואידים לטיפול באלרגיה ובמחלות דלקתיות: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6560&amp;amp;name=%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%96" target=_blank&gt;פלוטיקזון&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;21. תרופות נוגדות דיכאון וחרדה: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5624&amp;amp;name=%D7%98%D7%A8%D7%96%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9C" target="_blank"&gt;טרזודון&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100505</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לבלוע את הטבליות בשלמותן. אסור לכתוש, לרסק או ללעוס אותן.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100505</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לאחסן את התרופה באריזה המקורית, במקום חשוך שאינו חשוף למקור חום או ללחות ובטמפרטורה שאינה עולה על 30 מעלות צלזיוס.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות מצופות</name></Package></Packages>ויקירקס4ויקירקסViekirax8423

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש