חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>טיפולים בממאירויות ובמערכת החיסון</title><id>12</id></CategoryInfo></Category>Falseטיפולים בממאירויות ובמערכת החיסוןAlectinib1005114FalseFalseFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100511</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Alectinib</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100511</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100511</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אלקטיניב היא תרופה ששייכת למשפחה של&amp;nbsp;מעכבי האנזים טירוזין קינאז. אלה תרופות שמשמשות לטיפול בסוגים שונים&amp;nbsp;של סרטן.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אקלטיניב מיועדת לטיפול של קו ראשון&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/cancer/Pages/lung_cancer.aspx" target=_blank&gt;בסרטן ריאות&lt;/a&gt;&amp;nbsp;מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) במטופלים שיש להם פגם בגן ALK&amp;nbsp;וכן במטופלים&amp;nbsp;שנכשל הטיפול בהם בתרופה &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8083&amp;name=%D7%A7%D7%A1%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99" target="_blank"&gt;קריזוטיניב&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;ולפי הקריטריונים שנקבעו בסל הבריאות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100511</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100511</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>כמוסות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100511</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100511</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>את התרופה מוסמך לרשום רופא מומחה באונקולוגיה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100511</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;2&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100511</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>4 כמוסות (600 מיליגרם) פעמיים ביום. במקרה של תופעות לוואי&amp;nbsp;עשוי הרופא להורות על הפחתת המינון או על השהיית הטיפול.</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100511</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש ליטול את הכמוסות בשלמותן. אסור לפתוח, לכתוש, לרסק, לחצות או ללעוס אותן.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. המינון המקובל של אלקטיניב הוא 4 כמוסות פעמיים ביום. במקרה של תופעות לוואי מסוימות עשוי הרופא להורות על מינון מופחת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש ליטול את התרופה עם אוכל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. בעת שמטופלים בתרופה מומלץ להימנע מאכילת אשכוליות וחושחש (תפוז מר) ומשתיית מיץ אשכוליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. בעקבות פתיחת הבקבוקון&amp;nbsp;בפעם הראשונה מתקצר תוקף התכשיר&amp;nbsp;ל־12 חודשים. מומלץ לרשום על הבקבוקון את מועד הפתיחה הראשונה שלו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. בעת שמטופלים בתרופה יש להתגונן מהשמש באמצעות לבוש מתאים ומריחת מסנן קרינה בעל מקדם גבוה (50 ויותר).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100511</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש ליטול את התרופה במהלך ארוחה או מיד לאחריה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בעת שמטופלים בתרופה מומלץ להימנע מאכילת אשכוליות או משתיית מיץ אשכוליות. כמו כן יש להימנע מאכילת חושחש (תפוז מר).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100511</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אקלטיניב מיועדת לטיפול של קו ראשון בסרטן ריאות&amp;nbsp;מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) במטופלים שיש להם פגם בגן ALK&amp;nbsp;וכן במטופלים&amp;nbsp;שנכשל הטיפול בהם בתרופה קריזוטיניב.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בעת שמטופלים בתרופה הזאת יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל ולעשות בדיקות כנדרש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אלקטיניב עלולה להגביר את רגישות העור לשמש. אם אי־אפשר להימנע מחשיפה לשמש יש להתגונן באמצעות ביגוד מתאים ומסנני קרינה&amp;nbsp;בעלי מקדם גבוה (50 ויותר).&amp;nbsp;כמו כן יש להשתמש&amp;nbsp;בשפתון בעל מקדם גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. התרופה עלולה לפגוע בעובר. יש להשתמש באמצעי מניעה יעיל הן בעת שמטופלים בתרופה והן בשלושת החודשים שלאחר תום הטיפול. החובה להשתמש באמצעי מניעה קיימת בין אם האישה מטופלת בתרופה ובין אם בן זוגה. התרופה עלולה לפגוע ביעילות הגלולות למניעת הריון הניטלות דרך הפה. יש להתייעץ עם הרופא המטפל&amp;nbsp;בנוגע לאמצעי המניעה היעיל ביותר במצב הזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. כמו לכל תרופה, גם לאלקטיניב יש תופעות לוואי. יש לדווח לרופא המטפל על כל שינוי במצב הרפואי ועל כל תופעת לוואי שמתגלית במהלך הטיפול.&amp;nbsp;ישנן תופעות לוואי המחייבות לפנות בדחיפות לרופא. פירוט שלהן מובא בסעיף "תופעות לוואי שכיחות".&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100511</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100511</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100511</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100511</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100511</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100511</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100511</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: אלקטיניב עלולה לגרום לשינויים בראייה, לעייפות, לסחרחורות ולעילפון. אם לא סובלים מתופעות הלוואי האלה ניתן לנהוג - לאחר התייעצות עם הרופא המטפל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לפגוע בעובר. יש להשתמש באמצעי מניעה יעיל הן בעת שמטופלים בתרופה והן בשלושת החודשים שלאחר תום הטיפול. החובה להשתמש באמצעי מניעה קיימת בין אם האישה מטופלת בתרופה ובין אם בן זוגה. התרופה עלולה לפגוע ביעילות הגלולות למניעת הריון הניטלות דרך הפה. יש להתייעץ עם הרופא המטפל&amp;nbsp;בנוגע לאמצעי המניעה היעיל ביותר במצב הזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם התרופה מופרשת לחלב האם. האיסור להניק נובע מהחשש שהתרופה מגיעה לחלב&amp;nbsp;האם ובשל הפוטנציאל שלה לפגוע בתינוק היונק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם אלכוהול משפיע על התרופה. עם זאת,&amp;nbsp;שתיית אלכוהול עלולה להעלות את הסיכון לתופעות לוואי של התרופה בכבד. יש להתייעץ עם הרופא המטפל&amp;nbsp;אם מותר לשתות מעט אלכוהול בעת שמטופלים בתרופה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100511</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. לפני גיל 18 שנים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בתקופת ההריון וההנקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100511</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. &lt;strong&gt;רגישות־יתר לאור השמש&lt;/strong&gt;. בעת שמטופלים&amp;nbsp;באלקטיניב וגם במשך&amp;nbsp;שבעת הימים שלאחר סיום הטיפול תיתכן רגישות מוגברת לאור השמש. הרגישות עלולה לבוא לידי ביטוי בכוויות קשות על העור בעקבות חשיפה לשמש. לכן בעת שמטופלים בתרופה&amp;nbsp;וכן בשבוע שלאחר סיום הטיפול יש להימנע ככל האפשר מחשיפה לשמש ולהקפיד על&amp;nbsp;הגנה נאותה בשמש&amp;nbsp;(בגדים ארוכים, כובע, משקפי שמש,&amp;nbsp;מריחת קרם הגנה בעל מקדם גבוה&amp;nbsp;- 50 ויותר -&amp;nbsp;על חלקי עור חשופים).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;עלייה ברמות של אנזימי הכבד&lt;/strong&gt;. אלקטיניב עלולה לגרום לעלייה ברמות של אנזימי הכבד בדם (האנזימים ALT ו־AST) וכן לעלייה ברמות הבילירובין. לכן לפני שמתחילים&amp;nbsp;להשתמש באלקטיניב יש לדווח לרופא המטפל על כל בעיית כבד ידועה. במהלך הטיפול יש לעשות בדיקות דם סדירות&amp;nbsp;כדי להעריך את תפקודי הכבד.&amp;nbsp;אם מתגלה עלייה ברמות של אנזימי הכבד או של הבילירובין, עשוי הרופא להורות על הפחתת המינון או על השעיית הטיפול באופן זמני או קבוע.&amp;nbsp;יש לדווח לרופא המטפל אם מגלים אחד או יותר מהתסמינים הבאים: הצהבה של העור או של העיניים, שתן כהה, עייפות, ירידה בתיאבון, גרד בעור, בחילות, הקאות, כאב בצד ימין של הבטן ודימומים או חבורות על פני העור. התסמינים האלה עלולים להעיד על מחלת כבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;מחלות ריאה אינטרסטציאליות (ILD)&lt;/strong&gt;. תסמינים כמו קוצר נשימה, שיעול וחום גבוה עלולים להעיד על מחלת ריאות&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;אינטרסטציאלית, ויש לדווח עליהם מיד לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;דופק נמוך&lt;/strong&gt;. השימוש באלקטיניב עלול לגרום לדופק&amp;nbsp;נמוך, ולכן יש לעקוב&amp;nbsp;אחרי הדופק&amp;nbsp;ולחץ הדם בעת שמטופלים בתרופה. אם הדופק נמוך מאוד, עשוי הרופא להחליט על השעיית הטיפול או אף על הפסקתו.&amp;nbsp;יש לדווח מיד לרופא המטפל על תסמינים של דופק נמוך&amp;nbsp;כמו סחרחורת או התעלפות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;כאבי שרירים, רגישות בשרירים וחולשת שרירים&lt;/strong&gt; עלולים להתפתח בעקבות&amp;nbsp;נטילת אלקטיניב. לעיתים נלווית לתסמינים האלה גם עלייה ברמות ה־CPK בדם (זהו אנזים שעלייה ברמות שלו בדם עלולה להעיד&amp;nbsp;על פגיעה בשרירים). יש לדווח לרופא המטפל על כל תסמין שקשור לשרירים, כמו כאבים וחולשה, והרופא יורה לעשות בדיקות דם תכופות לבירור הרמות של האנזים CPK. על פי התוצאות הוא יחליט אם להמשיך בטיפול או להפחית את מינון התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;. התרופה עלולה להזיק לעובר, ולכן אסור להרות בעת שמטופלים&amp;nbsp;בתרופה וכן בשלושת החודשים שלאחר הפסקת השימוש בה. הכלל הזה נכון גם לגברים: לגבר המטופל בתרופה אסור להכניס את בת זוגו להריון הן בזמן הטיפול והן בשלושת החודשים שלאחר הפסקת הטיפול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. הכמוסות מכילות נתרן. אם נמצאים בדיאטה דלת נתרן יש לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100511</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שמחייבות לפנות מיד&amp;nbsp;לרופא&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;1. תסמיני אלרגיה: בעור (פריחה, גרד, אדמומיות, פצעים, קילופים וכדומה), קוצר נשימה, קשיי נשימה, קושי לבלוע, נפיחות באחד או יותר מהאיברים הבאים:&amp;nbsp;הפנים, העפעפיים, השפתיים, הלשון, הגרון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תסמינים של דלקת בכבד&amp;nbsp;כמו חולשה ניכרת, עייפות, חוסר תיאבון, בחילות, הקאות, שתן כהה, צואה בהירה, כאב בצד ימין של הבטן, הופעת חבורות, דימומים או סימנים כחולים על העור, הצהבה של העור או של החלק הלבן בעין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תסמינים של מחלת ריאות אינטרסטציאליות&amp;nbsp;(ILD) כמו קוצר נשימה, קשיים בנשימה, שיעול או חום. התסמינים האלה דומים לתסמינים של סרטן הריאה, ולכן יש לדווח עליהם לרופא המטפל מיד עם הופעתם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תסמינים של פגיעה&amp;nbsp;בכליות&amp;nbsp;כמו קושי&amp;nbsp;לתת שתן, שינוי בתפוקת השתן, הופעת דם בשתן, הופעת בצקות בגפיים, עלייה משמעותית במשקל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תסמינים של הפרעות במלחים בדם כמו שינויים במצב הרוח, בלבול, כאבי שרירים, חולשה, שינויים בדופק, בחילות ובמקרים קשים: פרכוסים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. דופק נמוך.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. סחרחורות, עילפון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. כאבי שרירים וחולשת שרירים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. הפרעות בראייה, ראייה מטושטשת, אובדן ראייה, כאבים או גירוי חזק בעיניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;עייפות, חולשה, כאבי ראש, בעיות בראייה, נפיחות בעפעפיים וסביב גלגל העין, בחילות, הקאות, שינויים בחוש הטעם, שלשולים, עלייה במשקל, חולשת שרירים, כאבי שרירים, כאבי גב, שיעול, קוצר נשימה, תסחיף ריאתי, פריחה, נפיחות ובצקת בכפות הידיים, הרגליים והקרסוליים,&amp;nbsp;רגישות לשמש (הרגישות עלולה לבוא לידי ביטוי בכוויות&amp;nbsp;קשות. לכן בעת שמטופלים בתרופה וגם בשבוע שלאחר הפסקת הטיפול יש להימנע מחשיפה לשמש ולחלופין להשתמש במסנני קרינה בעלי מקדם גבוה: 50 ויותר). השימוש בתרופה עלול לגרום לשינויים בממצאים של&amp;nbsp;בדיקות הדם&amp;nbsp;ובהם&amp;nbsp;עלייה בפרמטרים הבאים: גלוקוז,&amp;nbsp;אנזימי הכבד, בילירובין, האנזים CPK וקריאטינין. כמו כן&amp;nbsp;עלולה התרופה להפחית&amp;nbsp;את רמות האלקטרוליטים בדם (נתרן, אשלגן, סידן וזרחן) וכן את הרמות של כדוריות הדם האדומות&amp;nbsp;ושל הלימפוציטים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;דימומים, התנקבות במערכת העיכול ודלקת בפנים הלב (אנדוקרדיטיס).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100511</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל&amp;nbsp;תוספי תזונה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. קיימות תרופות שעלולות לגרום לירידה ברמות האלקטיניב בדם ולכישלון הטיפול. הרופא עשוי לאשר שילובים כאלה, אך יורה לעשות בדיקות דם תכופות. להלן כמה מהתרופות האלה:&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361" target=_blank&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt; (לטיפול בזיהומים שונים ובהם &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/tuberculosis.aspx" target=_blank&gt;שחפת&lt;/a&gt;),&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5333" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809" target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5669" target=_blank&gt;ופנוברביטל&lt;/a&gt; (לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" target=_blank&gt;באפילפסיה&lt;/a&gt;),&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952" target=_blank&gt;סנט ג'ון וורט&lt;/a&gt; (לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/depression.aspx" target=_blank&gt;בדיכאון&lt;/a&gt;).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. קיימות תרופות שעלולות להעלות את רמות האלקטיניב בדם ובכך להגביר&amp;nbsp;את הסיכון לתופעות לוואי שלה. הרופא עשוי לאשר את השילוב, אך יעקוב אחרי תופעות הלוואי ויורה לעשות בדיקות דם תכופות.&amp;nbsp;מדובר, בין היתר, בתרופות הבאות: תרופות נוגדות פטריות כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8554" target=_blank&gt;איטרקונזול&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7787" target=_blank&gt;וקטוקונזול&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;תרופות מסוימות לטיפול בנשאי &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/aids.aspx" target=_blank&gt;HIV&lt;/a&gt;, תרופות מסוימות לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hepatitis_c.aspx" target=_blank&gt;בהפטיטיס C&lt;/a&gt;, אנטיביוטיקה ממשפחת המקרולידים כמו&amp;nbsp;כגון טליתרומיצין (אינה משוּוקת בארץ), תרופה נוגדת דיכאון בשם נפזודון (אינה משוּוקת בישראל).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אלקטיניב עלולה להעלות את הרמות של תרופות מסוימות בדם ולגרום לעלייה בתופעות הלוואי שלהן. אם הרופא מאשר את השילובים, הוא צפוי לעקוב&amp;nbsp;אחרי תופעות הלוואי ולדרוש מהמטופל לעשות בדיקות מעבדה שונות. מדובר, בין היתר,&amp;nbsp;בתרופות הבאות:&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7989" target=_blank&gt;דביגטרן&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(תרופה נוגדת קרישה), תרופות לטיפול במושתלי איברים (כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7725" target=_blank&gt;סירולימוס&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7968" target=_blank&gt;ואוורולימוס&lt;/a&gt;), תרופות לטיפול בסרטן (כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7170" target=_blank&gt;טופוטקן&lt;/a&gt;, מיטוקסנטרון, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7967" target=_blank&gt;לפטיניב&lt;/a&gt;), &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7242" target=_blank&gt;מתוטרקסט&lt;/a&gt; (שמשמשת לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/rheumatoid_arthritis.aspx" target=_blank&gt;בדלקת מפרקים שגרונית&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/psoriasis_guide.aspx" target=_blank&gt;בפסוריאזיס&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ובסוגים מסוימים של סרטן),&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8123" target=_blank&gt;דיגוקסין&lt;/a&gt; (לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx" target=_blank&gt;בהפרעות קצב&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" target="_blank"&gt;ובאי־ספיקת לב&lt;/a&gt;).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אלקטיניב עלולה לפגוע ביעילותן של גלולות למניעת הריון הניטלות דרך הפה. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לאמצעי מניעה חלופי.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100511</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לבלוע את הכמוסה בשלמותה. אסור לפתוח את הכמוסה וכן אסור לכתוש, לחצות, ללעוס או לרסק אותה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100511</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש לאחסן את התרופה באריזתה המקורית (בקבוקון בעל פקק בטיחות), הרחק מהישג ידם של ילדים, במקום סגור שאינו חשוף לחום או ללחות ובטמפרטורה שאינה עולה על 30 מעלות צלזיוס.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לאחר פתיחת הבקבוקון בפעם הראשונה&amp;nbsp;מתקצר תוקף התרופה ל־12 חודשים בלבד ממועד הפתיחה. מומלץ לרשום על הבקבוק את מועד פתיחתו בפעם הראשונה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Kador.svg</image><name>כמוסות</name></Package></Packages>אלצנזה4אלצנזהAlecenza8430

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש