חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העיכול ומטבוליזם</title><id>5</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת העיכול ומטבוליזםCholic Acid1005184TrueTrueFalseTrueTrueTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100518</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Cholic Acid</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100518</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p class="MsoNormal" dir="RTL"&gt;&lt;span lang="HE" style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100518</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;חומצה כולית היא אחת משתי חומצות המרה החיונית המיוצרות בכבד ושתפקידן הוא לדאוג&amp;nbsp;לפעילותה התקינה של מערכת המרה. כאשר הכבד אינו מסוגל ליצור חומצות מרה, עלולה להתפתח דלקת בדרכי המרה (כולסטזיס), וזו עלולה להיות מלוּוה בגרד ובצהבת. לכן כאשר הכבד אינו מסוגל לייצר את החומצה הזאת, נהוג לתת אותה באופן מלאכותי באמצעות התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;חומצה כולית אפשר לתת מגיל חודש ואילך&amp;nbsp;לכל מי שסובלים מהפרעה מולדת ביצירתן של&amp;nbsp;חומצות מרה בכבד בגלל חסר באנזימים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100518</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100518</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>כמוסות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100518</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100518</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>את התרופה מוסמך לרשום רופא מומחה למחלות מטבוליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100518</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;4-1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100518</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;מינון רגיל&lt;/strong&gt;: 15-10 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום במנה אחת או בכמה מנות מחולקות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון מרבי&amp;nbsp;ביממה&lt;/strong&gt;: 15 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף.&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;מינון רגיל החל מגיל חודש&lt;/strong&gt;: 15-10 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום במנה אחת או בכמה מנות מחולקות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון מרבי&amp;nbsp;ביממה&lt;/strong&gt;: 15 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100518</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>מומלץ ליטול את התרופה עם מזון שכן הוא משפר את ספיגת התרופה ומפחית את תופעות הלוואי שלה,&amp;nbsp;כמו בחילות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100518</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. חומצה כולית היא חומצת מרה שחיונית לתפקוד המרה, הכבד והמעיים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. חוסר בחומצה כולית עלול להיווצר עקב מחלה מטבולית נרכשת או מולדת. במקרים כאלה הכבד אינו מסוגל לייצר חומצות מרה, ולכן נדרש מתן של חומצה כולית ממקור חיצוני.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. חומצה כולית ניתן לתת החל מגיל חודש למי שסובלים מהפרעה מולדת ביצירת חומצות מרה בכבד בשל מחסור&amp;nbsp;באנזימים המשתתפים בייצור החומצות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. המינון נקבע לפי משקל הגוף של המטופל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;מומלץ ליטול חומצה כולית עם האוכל&amp;nbsp;כדי להגביר את ספיגתה ולמנוע תופעות לוואי במערכת העיכול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. במהלך הטיפול בתרופה יש להיות במעקב רפואי קבוע ולעבור סדרת בדיקות דם ושתן בתדירות שאותה קובע הרופא המטפל.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100518</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100518</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100518</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100518</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100518</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100518</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול פוגעת בייצור של חומצות המרה בכבד.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100518</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>1. אם קיימת&amp;nbsp;רגישות־יתר לאחד או יותר מהמרכיבים של התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם מטופלים&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5669&amp;name=%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%9C" target=_blank&gt;בפנוברביטל&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(תרופה&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" target="_blank"&gt;לאפילפסיה&lt;/a&gt; ולמחלות אחרות שמלוּות בפרכוסים).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לפני גיל חודש.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100518</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1.&amp;nbsp;יש להפסיק את הטיפול בחומצה כולית אם מתפתחת הפרעה בתפקוד הכבד במהלך&amp;nbsp;שלושת החודשים הראשונים לטיפול&amp;nbsp;או אם&amp;nbsp;ישנה החמרה&amp;nbsp;של ממש&amp;nbsp;בתפקודי הכבד.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. במהלך הטיפול בתרופה יש לעשות סדרה של בדיקות דם ושתן (בין היתר כדי לברר את&amp;nbsp;הרמות של חומצות המרה בדם ובשתן, את הרמות של אנזימי הכבד בדם וכן את רמות&amp;nbsp;הבילירובין וה־INR). מטרת הבדיקות האלה היא&amp;nbsp;להעריך את יעילות הטיפול. במקרים של גדילה מואצת, של מחלה נלווית או של הריון&amp;nbsp;עשוי הרופא להחליט שהבדיקות האלה יהיו בתדירות גבוהה יותר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. רמות גבוהות של טריגליצרידים בדם ממקור גנטי (היפרטריגליצרידמיה משפחתית) עלולות להפחית את הספיגה של חומצה כולית. במקרים כאלה עשוי&amp;nbsp;הרופא המטפל&amp;nbsp;לשנות את מינון&amp;nbsp;התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. לא נבדקו בטיחות התרופה ויעילותה במבוגרים&amp;nbsp;בני 65 שנים ויותר.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100518</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;תופעות&amp;nbsp;שכיחות&lt;/strong&gt;: שלשולים, בחילות, כאבי בטן, צרבת (עקב עלייה בחומצות של הקיבה אל הוושט - תופעה שנקראת ריפלוקס קיבתי-ושטי) נוירופתיה פריפרית (שעלולה לבוא לידי ביטוי בתסמינים הבאים: תחושת עקצוץ ונמלול, כאבים או חוסר תחושה בזרועות הידיים וברגליים), תחושה כללית לא טובה, צהבת ונגעים בעור.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות&amp;nbsp;ששכיחותן אינה ידועה&lt;/strong&gt;: עלייה ברמות של אנזימי הכבד בדם, אבנים בדרכי המרה ותחושת גרד בעור.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100518</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. אסור ליטול חומצה כולית יחד עם&amp;nbsp;תרופה לאפילפסיה בשם פנוברביטל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. תרופות שהן נגזרות של מלחי מרה (כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5568&amp;name=%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%93" target=_blank&gt;קולסטיפול&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5218&amp;amp;name=%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%9F" target=_blank&gt;וכולסטיראמין&lt;/a&gt;) המשמשות לטיפול בהפרעות בשומני הדם עלולות להפחית את הספיגה של חומצה כולית. לכן יש ליטול חומצה כולית&amp;nbsp;5 שעות לפחות לפני שנוטלים את התרופות האלה או 5 שעות לאחר שנוטלים אותן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תרופות סותרות חומצה המכילות אלומיניום עלולות להפחית את הספיגה של חומצה כולית. יש ליטול חומצה כולית&amp;nbsp;5 שעות לפחות לפני שנוטלים את התרופות האלה או 5 שעות לאחר שנוטלים אותן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627&amp;amp;name=%D7%A6%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9F" target="_blank"&gt;ציקלוספורין&lt;/a&gt; (תרופה לדיכויה של מערכת החיסון) עלולה להשפיע על רמות החומצה הכולית. ניתן ליטול אותה יחד עם חומצה כולית,&amp;nbsp;אך יש לעשות בדיקות דם ושתן בתדירות גבוהה יותר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תרופות המכילות אסטרוגן (כמו הורמוני גיל המעבר וגלולות למניעת הריון) ותרופות כמו קלופיברט (המגבירות את הפרשת הכולסטרול) עלולות לפגוע ביעילות&amp;nbsp;החומצה הכולית. ניתן ליטול את התרופות האלה יחד עם חומצה כולית,&amp;nbsp;אך יש לעשות בדיקות דם ושתן בתדירות גבוהה יותר.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100518</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש לבלוע את הכמוסה בשלמותה. אסור לכתוש, לחצות או ללעוס אותה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לתינוקות ולילדים ניתן לפתוח את הכמוסה ולפזר את תוכנה&amp;nbsp;על חלב שאוב, על תחליף חלב או על מחית פירות. יש לתת את התערובת לתינוק או לילד מיד&amp;nbsp;לאחר הכנתה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100518</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. יש לאחסן את הכמוסות באריזה המקורית, במקום סגור, הרחק מהישג ידם של ילדים, במקום חשוך שאינו חשוף לחום או ללחות ובטמפרטורה שאינה עולה על 25 מעלות צלזיוס.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לאחר הפתיחה הראשונית של הבקבוק ניתן להשתמש בתרופה במשך 3 חודשים (בתנאי שבמהלך פרק הזמן הזה לא פג תוקף התרופה).</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Kador.svg</image><name>כמוסות</name></Package></Packages>כולבם4כולבםCholbam8439

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש