חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>לב וכלי דם</title><id>7</id></CategoryInfo></Category>Falseלב וכלי דםMetolazone16974FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1697</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Metolazone</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1697</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1697</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. מטולזון משמשת לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/leg_edema.aspx" target=_blank&gt;בבצקת&lt;/a&gt; כתוצאה&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" target=_blank&gt;מאי־ספיקת לב&lt;/a&gt; או כתוצאה מפגיעה&amp;nbsp;בכליות. כמו כן היא משמשת לטיפול &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" target=_blank&gt;בלחץ דם גבוה&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. מטולזון&amp;nbsp;היא תרופה משתנת ממשפחת התיאזידים, בעלת מבנה ומנגנון פעולה הדומים לאלה של &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4784&amp;name=%D7%93%D7%99%D7%96%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%96%D7%99%D7%93" target=_blank&gt;הידרוכלורותיאזיד&lt;/a&gt;. עם זאת, מטולזון&amp;nbsp;יעילה יותר מתיאזידים אחרים לטיפול בבצקת&amp;nbsp;בקרב חולים&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target="_blank"&gt;באי־ספיקת כליות&lt;/a&gt; מתקדמת (בהשוואה להידרוכלורותיאזיד).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1697</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1697</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1697</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1697</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;לטיפול בבצקות&lt;/strong&gt;: 5 עד 20 מיליגרם&amp;nbsp;פעם ביום בבוקר.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;לטיפול בלחץ דם גבוה&lt;/strong&gt;: 2.5 עד 5 מיליגרם פעם ביום בבוקר.&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p&gt;לא מקובל לתת את התרופה לילדים בגלל היעדר ניסיון בנוגע להשפעותיה עליהם. אם הרופא מחליט בכל זאת לתת את התרופה לילד נקבע המינון לפי משקל הגוף ולפי הצורך הטיפולי.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1697</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. בעת שמטופלים&amp;nbsp;במטולזון יש לעקוב אחר שיעור האלקטרוליטים בדם: אשלגן, נתרן, כלוריד, ביקרבונט, מגנזיום. כמו כן יש לעקוב אחר תפקודי הכליות ואחר לחץ הדם.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. מומלץ ליטול מטולזון בבוקר. אם התרופה ניטלת כמה פעמים ביום, יש ליטול את המנה האחרונה לא יאוחר מהשעה 18:00 כדי למנוע השתנה מרובה בלילה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1697</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש ליטול מטולזון אחרי ארוחת הבוקר.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1697</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;מצורפים כאן דפי מידע&amp;nbsp;על התרופה:&lt;br/&gt;&lt;br&gt;טבליות זרוקסולין: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/metolazone_heb.pdf" target=_blank&gt;דף&amp;nbsp;בעברית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;וכן &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/metolazone_arab.pdf" target=_blank&gt;דף&amp;nbsp;בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/metolazone_eng.pdf" target=_blank&gt;ודף באנגלית&lt;/a&gt; (Zaroxolyn 29/M Tab 5 mg / 50); מק"ט: 1000099793; בעלת הרישום: Teofarma; מדינת היבוא: איטליה; היבואנית: רז רוקחות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;טבליות דיאולו: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/metolazone_heb_novolog.pdf" target=_blank&gt;דף&amp;nbsp;בעברית&lt;/a&gt; וכן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/metolazone_arab_novolog.pdf" target="_blank"&gt;דף&amp;nbsp;בערבית&lt;/a&gt; (Diulo Tab 5 mg / 60);&amp;nbsp; מק"ט:&amp;nbsp;1000117460;&amp;nbsp;בעלת הרישום: Desma Labs; מדינת היבוא: פורטוגל;&amp;nbsp;היבואנית: נובולוג.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1697</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1697</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1697</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1697</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1697</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: מטולזון עלולה לגרום לסחרחורות, לחולשה&amp;nbsp;ולראייה מטושטשת. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהיא אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;מטולזון אינה תרופת הבחירה בזמן ההריון (&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5522&amp;name=%D7%90%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9F" target="_blank"&gt;מתילדופה&lt;/a&gt;&amp;nbsp;היא טיפול הבחירה בהריון. בזמן הטיפול יש לעקוב אחר תפקודי הכבד ואחר אנזימי הכבד).&amp;nbsp;מטולזון אינה גורמת למומים מולדים,&amp;nbsp;אך עלולה להפחית את זרימת&amp;nbsp;הדם לשליה ולגרום בשלבים יותר מתקדמים של ההריון לפגיעה במאזן האלקטרוליטים&amp;nbsp;הן באם והן בעובר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: מטולזון&amp;nbsp;מופרשת לחלב האם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול:&lt;/strong&gt; שתיית אלכוהול עלולה להחמיר את תופעות הלוואי של מטולזון.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1697</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה&amp;nbsp;או לתרופות אחרות ממשפחת התיאזידים (כמו דיזותיאזיד).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם קיימת רגישות־יתר לסולפונמידים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. במקרה של אנוריה (אי־יכולת של הכליות לייצר שתן).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. במקרה של תרדמת בעקבות אי־תפקוד של הכבד (Hepatic Coma).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1697</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;במקרים הבאים יש להיזהר במתן התרופה&lt;/strong&gt;:&lt;br/&gt;&lt;br&gt;1. במקרה של תת־אשלגן בדם (היפוקלמיה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. אם קיימת רגישות־יתר לאור (פוטוסנסיטיביות). &lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם קיימת רגישות־יתר לסולפה. &lt;br&gt;&lt;br&gt;4. במקרה של&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" target=_blank&gt;סוכרת&lt;/a&gt; - מטולזון עלולה להעלות את רמות הגלוקוז בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. אם אובחן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/gout.aspx" target=_blank&gt;שיגדון&lt;/a&gt; (דלקת מפרקים כרונית שנקראת גם גאוט).&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. במקרה של אי־ספיקת כבד חריפה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. מטולזון אינה יעילה כשהיא ניתנת&amp;nbsp;למטופלים שסובלים מאי־ספיקת כליות חריפה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. אם יש מחסור באשלגן בדם. במקרה כזה מומלץ להעלות את רמות האשלגן בדם לפני&amp;nbsp;שמתחילים ליטול מטולזון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. אם אובחנה&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hyperlipidemia.aspx" target=_blank&gt;היפרליפידמיה&lt;/a&gt; (יתר שומנים בדם).&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. אם חולים&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/lupus.aspx" target="_blank"&gt;בזאבת&lt;/a&gt; אדמנתית עלולה מטולזון לגרום להחרפת המחלה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1697</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;מערכת העצבים&lt;/strong&gt;: סחרחורות, כאבי ראש, חולשה, חרדה, דיכאון, עצבנות, צמרמורות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מערכת הלב וכלי הדם&lt;/strong&gt;: נפילת לחץ דם במעבר משכיבה לישיבה, דפיקות לב, כאבים בחזה, גפיים קרות, בצקות, איבוד הכרה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;עור&lt;/strong&gt;: הגברת הרגישות לאור השמש, פריחה, גרד, עור יבש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המערכת ההורמונלית&lt;/strong&gt;: ירידה ברמות האשלגן בדם, קשיים בהשגת זקפה, ירידה בחשק המיני, השתנת־יתר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מערכת העיכול&lt;/strong&gt;: בחילות, הקאות, כאבי בטן, גזים, שלשולים, עצירות, יובש בפה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שרירים&lt;/strong&gt;: התכווצויות שרירים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;עיניים&lt;/strong&gt;: ראייה מטושטשת, גרד בעין.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;שמיעה&lt;/strong&gt;: צלצולים באוזניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מערכת הנשימה&lt;/strong&gt;: שיעול, כאב גרון, גודש בסינוסים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1697</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. אסור לתת מטולזון עם תרופות הכוללות הידרוכלורותיאזיד (כמו וסקייס פלוס). השילוב עלול לגרום להשתנת־יתר, לנפילה חדה בלחץ הדם, לשינויים אלקטרוליטיים ולפוטוסנסיטיביות (רגישות־יתר לאור).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. למטופלים שאינם מגיבים&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4848&amp;name=%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%98" target=_blank&gt;לפורוסמיד&lt;/a&gt; או להידרוכלורותיאזיד מקובל לתת שילוב של פורוסמיד ושל מטולזון (במיוחד במקרה של אי־ספיקת כליות מתקדמת).&amp;nbsp;מתן ממושך של השילוב הזה או מתן מינונים גבוהים שלו עלולים לגרום - בסבירות גבוהה - לאובדן אלקטרוליטים ולאובדן נוזלים. במיוחד קשישים חשופים לסכנה הזאת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;מטולזון עלולה להגביר את הסיכון לתגובה אלרגית &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4547&amp;amp;name=%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9C" target=_blank&gt;לאלופורינול&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. מטולזון עלולה להפחית את הפרשת הליתיום מהגוף&amp;nbsp;ולהעלות את הסיכון שהליתיום יהפוך לרעיל. יש לנטר את רמות הליתיום בתחילת הטיפול וכן כאשר משנים את המינון&amp;nbsp;או&amp;nbsp;מפסיקים ליטול&amp;nbsp;מטולזון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;מטולזון עלולה להגביר את הפעילות מורידת לחץ הדם של &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7175&amp;amp;name=%D7%9E%D7%91%D7%AA%D7%A8%D7%94" target="_blank"&gt;ריטוקסימב&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.&amp;nbsp;יש להימנע מנטילת צמחי מרפא שמעלים את לחץ הדם - כמו אפדרה, ג'ינג'ר, ג'ינסנג וליקוריץ - מחשש לביטול ההשפעה של מטולזון. כמו כן יש להימנע מנטילת קוהוש שחור שכן הוא מפחית לחץ דם ועלול להגביר את ההשפעה של מטולזון.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1697</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן את התרופה בטמפרטורת החדר.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>זרוקסולין,דיאולו4דיאולוDiulo8500

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש