חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת הנשימה</title><id>16</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת הנשימהTadalafil Pulmonary HTN1005604FalseTrueFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100560</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Tadalafil&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100560</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100560</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. טדלפיל היא תרופה שמשתייכת לקבוצת התרופות שמרחיבות את השריר החלק של כלי הדם&amp;nbsp;באמצעות עיכוב האנזים פוספודיאסטרז 5 (PDE5). התרופות האלה&amp;nbsp;מרפות את כלי הדם בריאות וכך מגבירות את זרימת הדם אליהן. כתוצאה מכך משתפרת היכולת לעסוק בפעילות פיזית.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בארץ רשומים&amp;nbsp;כמה תכשירים מסחריים המכילים טדלפיל:&lt;br&gt;&lt;br&gt;א. סיאליס וטאדם רשומות לטיפול באין־אונות (אימפוטנציה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;ב. טדלפיל טבע וטאדאייר רשומות לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי לחולים&amp;nbsp;בני 18 שנים ויותר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. טדלפיל ניתנת גם&amp;nbsp;יחד עם אחת מבין התרופות הבאות - &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7902" target=_blank&gt;אמבריסנטן&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7863" target=_blank&gt;בוסנטן&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8287" target="_blank"&gt;מסיטנטן&lt;/a&gt; - לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי. גם שלוש התרופות האלה מרחיבות את כלי הדם בריאות, אך עושות זאת באמצעות מנגנון פעולה ששונה מזה של טדלפיל. השילוב של טדלפיל עם אחת מהתרופות האלה&amp;nbsp;עשוי להשיג אפקט טיפולי מרבי&amp;nbsp;לחולים ביתר לחץ דם ריאתי שטרם קיבלו טיפול למחלתם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100560</monograph_key><paragraph_key>36</paragraph_key><title>התרופה אסורה לילדים עד גיל</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>18.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100560</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100560</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100560</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100560</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>&lt;div&gt;1. כדי להתחיל טיפול בטדלפיל יש צורך&amp;nbsp;באישורו של מנהל מחלקה בבית חולים שהוא רופא מומחה באחד מהתחומים הבאים: מחלות ריאה (של מבוגרים או של ילדים), קרדיולוגיה (של מבוגרים או של ילדים), טיפול נמרץ כללי וטיפול נמרץ לילדים, כירורגיית כלי דם,&amp;nbsp;ראומטולוגיה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. טיפולי המשך בטדלפיל יכולים לאשר כל הרופאים המומחים שהוזכרו לעיל, אך הם אינם צריכים להיות מנהלי מחלקות.&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100560</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100560</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;div&gt;40 מיליגרם&amp;nbsp;(שתי טבליות של 20 מיליגרם)&amp;nbsp;פעם ביום. יש ליטול את שתי הטבליות באותו הזמן, בזו אחר זו.&lt;/div&gt;</adult><child>&lt;div&gt;התרופה אינה מיועדת למי שטרם מלאו להם 18 שנים.&lt;/div&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100560</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;div&gt;1. למזון אין השפעה על התרופה. ניתן לקחת אותה עם אוכל או בין הארוחות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור&amp;nbsp;ליטול את התרופה יחד עם מיץ אשכוליות.&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100560</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100560</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100560</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100560</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100560</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100560</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: השימוש בטדלפיל עלול לגרום לסחרחורות ולראייה מטושטשת. במקרים&amp;nbsp;האלה אסור לנהוג.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם התרופה בטוחה לעובר. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם התרופה מופרשת לחלב האם, ולא ידוע אם היא בטוחה לתינוק היונק אם היא אכן מגיעה לחלב האם. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: טדלפיל עלולה לגרום לירידה בלחץ הדם. שתיית אלכוהול בעת שמטופלים בטדלפיל עלולה להחריף את הירידה הזאת ולגרום לסחרחורות, במיוחד במעבר מישיבה לעמידה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100560</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;div&gt; &lt;div&gt;1. אסור להשתמש&amp;nbsp;בטדלפיל יחד עם ניטרטים,&amp;nbsp;ואין זה משנה איך הניטרטים ניטלים ולמשך כמה זמן.&amp;nbsp; אם&amp;nbsp;קיים צורך ברור בנטילת ניטרט, יש ליטול אותו רק אם עברו לפחות&amp;nbsp;48 שעות מאז&amp;nbsp;נלקחה הטדלפיל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. התרופה אינה מיועדת למי שטרם מלאו להם 18 שנים.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100560</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. &lt;strong&gt;שינויים ביכולת להבחין&amp;nbsp;בצבעים&lt;/strong&gt;. טדלפיל עלולה לגרום לעיוורון צבעים. ככל שמינון התרופה גבוה יותר, כך גדלה הסכנה לסבול מתופעת הלוואי הזאת.&amp;nbsp;על שימוש זהיר בתרופה צריכים להקפיד במיוחד חולים שסובלים מרטיניטיס פיגמנטוזה (מחלת עיניים ניוונית של הרשתית).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;התחרשות&lt;/strong&gt;. קיימים דיווחים&amp;nbsp;מעטים על&amp;nbsp;ירידה בשמיעה&amp;nbsp;ואף על אובדן&amp;nbsp;שמיעה פתאומי. שינויים בשמיעה יכולים להיות מלוּוים בטנטון - שמיעת צליל שאין לו מקור חיצוני אמיתי - או בסחרחורת. במחקרים לא&amp;nbsp;הצליחו להוכיח שקיים קשר ישיר בין נטילת טדלפיל לבין התחרשות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&lt;strong&gt; ירידת בלחץ הדם&lt;/strong&gt;. מאחר שטדלפיל מרחיבה את כלי הדם היא עלולה לגרום לירידה בלחץ הדם. לירידה בלחץ דם רגישים במיוחד&amp;nbsp;מי שסובלים&amp;nbsp;מתפקוד ירוד של החדר השמאלי בלב,&amp;nbsp;מי שמשתמשים בו־זמנית בתרופות מסוג חוסמי אלפא לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/prostatic_hypertrophy.aspx" target=_blank&gt;בהגדלה שפירה של הערמונית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;וצרכני&amp;nbsp;אלכוהול. יש להימנע משתיית אלכוהול בעת שמטופלים בטדלפיל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&lt;strong&gt; זקפה ממושכת&lt;/strong&gt;. לעיתים נדירות עלולה התרופה לגרום לזקפה מכאיבה שנמשכת&amp;nbsp;יותר מ־6 שעות. יש לפנות לקבלת עזרה רפואית אם מופיעה זקפה שנמשכת&amp;nbsp;יותר מ־4 שעות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;strong&gt;בצקת ריאות&lt;/strong&gt;. הופעה של בצקת ריאות בעת שמטופלים בטדלפיל&amp;nbsp;עלולה להצביע על קיומה של מחלה חסימתית של ורידי הריאה. אם זהו אכן המצב, יש&amp;nbsp;לשקול את האפשרות להפסיק את השימוש בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;התעוורות&lt;/strong&gt;. לעיתים נדירות עלולים מטופלים בטדלפיל לסבול מאובדן ראייה&amp;nbsp;כתוצאה מחסימה של&amp;nbsp;זרימת הדם לעצב האופטי (NAION). הסיכון לתופעת הלוואי הזאת&amp;nbsp;גדול יותר בחולים שסבלו מהתופעה הזאת בעבר וכן בחולים שסובלים מאחד או יותר&amp;nbsp;מהמצבים הבאים: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/ischemic_heart_disease.aspx" target=_blank&gt;מחלת לב כלילית&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" target=_blank&gt;סוכרת&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" target=_blank&gt;לחץ דם גבוה&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hyperlipidemia.aspx" target=_blank&gt;היפרליפידמיה (יתר שומנים בדם)&lt;/a&gt;. כמו כן מצויים בסיכון&amp;nbsp;מטופלים&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/smoking.aspx" target="_blank"&gt;מעשנים&lt;/a&gt; ומטופלים&amp;nbsp;בני 50 שנים ויותר. אין מחקרים&amp;nbsp;שבדקו את הבטיחות ואת היעילות של&amp;nbsp;מתן טדלפיל&amp;nbsp;לחולים&amp;nbsp;שסובלים גם&amp;nbsp;ממחלות ניווניות של הרשתית כמו רטיניטיס פיגמנטוזה. מתן טדלפיל לחולים&amp;nbsp;כאלה אינו מומלץ.&amp;nbsp;יש לציין שבמחקרים שנעשו לא&amp;nbsp;נמצא קשר ישיר בין הטיפול בטדלפיל לבין אובדן ראייה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. &lt;strong&gt;עקמת הפין&lt;/strong&gt;. מטופלים שסובלים מעיוות אנטומי בפין צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. &lt;strong&gt;דימומים&lt;/strong&gt;. מי שנוטים לדימומים צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. &lt;strong&gt;מחלות שמחריפות את הסיכון לזקפה ממושכת וכואבת&lt;/strong&gt;. חולים באנמיה חרמשית,&amp;nbsp;בסרטן דם מסוג מיאלומה נפוצה ובסרטן דם מסוג לוקמיה שמשתמשים בתרופה נמצאים בסיכון מוגבר לסבול מזקפה ממושכת וכואבת. אם הזקפה נמשכת&amp;nbsp;יותר מ־4 שעות, יש לפנות לקבלת עזרה רפואית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. &lt;strong&gt;כיב במערכת העיכול&lt;/strong&gt;. מטופלים שסובלים מכיב פעיל במערכת העיכול צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;הפסקת טיפול בטדלפיל&lt;/strong&gt;. אסור להפסיק נטילת טדלפיל בבת אחת&amp;nbsp;מחשש להחרפת המחלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. &lt;strong&gt;אנמיה חרמשית&lt;/strong&gt;. טיפול ביתר לחץ דם ריאתי בחולים שסובלים גם מאנמיה חרמשית עלול להוביל ליותר אשפוזים בגלל הצורך לטפל בסתימות של כלי דם שונים. לא הוכח שמתן&amp;nbsp;טדלפיל בנסיבות כאלה הוא טיפול יעיל.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100560</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;: כאבי ראש, הפרעות במערכת העיכול&amp;nbsp; (דיספפסיה).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה&lt;/strong&gt;: הסמקה, נדודי שינה, חום, סחרחורות, פריחה, שלשולים, דלקת בקיבה (גסטריטיס), דלקת בדרכי השתן, עלייה באנזימי הכבד, מיאלגיה (כאבי שרירים), פרסטזיה (תחושת רדימות), שינויים בראייה (שינויים בראיית הצבעים, ראייה מטושטשת, הגברת הרגישות לאור. השינויים בראייה הם תלויי מינון: ככל שהמינון גבוה יותר, כך גדל הסיכון להופעת השינויים האלה),&amp;nbsp;דימום מהאף, החמרה בקוצר נשימה, גודש באף, נזלת, דלקת של הסינוסים (סינוסיטיס).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100560</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. &lt;strong&gt;ניטרטים&lt;/strong&gt;. הפעילות מרחיבת כלי הדם של ניטרטים מוגברת במידה ניכרת כאשר נוטלים איתם גם טדלפיל. התוצאה עלולה להיות&amp;nbsp;ירידה ממושכת בלחץ הדם שקשה לטפל בה. לכן בעת שמטופלים בטדלפיל אסור להשתמש&amp;nbsp;בניטרטים, ואין זה משנה מהי צורת המתן של הניטרטים:&amp;nbsp;טבליות, מדבקות או&amp;nbsp;משאף.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;תרופות שמעכבות פירוק של טדלפיל בכבד&lt;/strong&gt;. יש קבוצה של תרופות - ובהן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4812" target=_blank&gt;אריתרומיצין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8417" target=_blank&gt;קלריתרומיצין&lt;/a&gt;, סימטידין, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7787" target=_blank&gt;קטוקונזול&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5292" target=_blank&gt;איטרקונזול&lt;/a&gt; וכן&amp;nbsp;מעכבי פרוטאזות כמו סקווינביר, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5386" target=_blank&gt;נלפינביר&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5242" target="_blank"&gt;ריטונביר&lt;/a&gt; ואינדינביר&amp;nbsp;-&amp;nbsp;שמעכבות פירוק של&amp;nbsp;טדלפיל בכבד. לכן לא מומלץ לתת&amp;nbsp;טדלפיל למי שמטופלים באחת מהתרופות האלה.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3. &lt;strong&gt;תרופות המגבירות פירוק של טדלפיל בכבד&lt;/strong&gt;. בוסנטן, ברביטורטים, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5333" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809" target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5297" target=_blank&gt;אפווירנז&lt;/a&gt;, נווירפין, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361" target=_blank&gt;ריפמפין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5746" target=_blank&gt;ריפבוטין&lt;/a&gt; עלולות לגרום לירידה ברמות הטדלפיל בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;חוסמי אלפא&lt;/strong&gt;. תרופות לטיפול בהגדלה שפירה של הערמונית הניטלות יחד עם טדלפיל עלולות לגרום לירידה בלחץ הדם. לפני שמתחילים טיפול בטדלפיל יש להגיע לערכי&amp;nbsp;לחץ דם יציבים.&amp;nbsp;ניתן לתת חוסמי אלפא למי שמטופלים בטדלפיל, אך יש להקפיד שבהתחלת הטיפול יינתנו מינונים נמוכים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;strong&gt;היפריקום (סנט ג'ון וורט)&lt;/strong&gt; מפחיתה את רמות הטדלפיל בדם. אסור לקחת&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952" target="_blank"&gt;היפריקום&lt;/a&gt; בעת שמטופלים בטדלפיל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;strong&gt;בוסנטן&lt;/strong&gt;. לא נבדקה יעילות הטיפול ביתר לחץ דם ריאתי באמצעות נטילה משולבת של בוסנטן ושל טדלפיל.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100560</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;div&gt;אסור ללעוס את הטבלייה. יש לבלוע אותה עם מים. במידת הצורך ניתן לכתוש את הטבלייה לשימוש מיידי. אסור לחצות אותה.&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100560</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;div&gt;יש לשמור התרופה במקום קריר (עד 25 מעלות צלזיוס) ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>טאדאייר,טדליס טבע4טאדאיירTadair8520

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש