חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העיכול ומטבוליזם</title><id>5</id></CategoryInfo></Category>Trueמערכת העיכול ומטבוליזםHydrocortisone Rectal Foam16444TrueTrueFalseFalseלאFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1644</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Hydrocortisone Acetate</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1644</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1644</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;div&gt;1. הידרוקורטיזון אצטט היא קורטיקוסטרואיד, נוגד דלקת, ומיועדת לטיפול מקומי בפרוקטיטיס (קוליטיס כיבית של&amp;nbsp;הרקטום).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/ulcerative_colitis.aspx" target=_blank&gt;קוליטיס כיבית&lt;/a&gt; היא מחלת&amp;nbsp;מעי דלקתית כרונית, שמתאפיינת בכך שהיא תוקפת רק את הרירית של המעי הגס&amp;nbsp;(זאת אומרת את הדופן הפנימית שמצפה את חלל המעי). קוליטיס כיבית&amp;nbsp;יכולה לפגוע&amp;nbsp;באזורים שונים של המעי הגס ובדרגות חומרה שונות: היא יכולה להופיע בקרבת הרקטום (חלחולת), ואז היא נקראת פרוקטיטיס, והיא יכולה לפגוע בכל המעי הגס&amp;nbsp;(ואז היא נקראת פאנקוליטיס).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. גם&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/crohns_disease.aspx" target="_blank"&gt;מחלת קרוהן&lt;/a&gt; היא מחלת מעי דלקתית, אך בניגוד לקוליטיס כיבית היא&amp;nbsp;יכולה לתקוף את כל מערכת העיכול ולא רק את המעי הגס, והיא עלולה לפגוע&amp;nbsp;בכל שכבות המעי ולא רק בשכבת הרירית. ועוד הבדל יש בין שתי המחלות: מחלת קרוהן יכולה להיות לא רציפה, זאת אומרת להופיע בקטעים נפרדים של מערכת העיכול, ואילו קוליטיס כיבית&amp;nbsp;היא רציפה.&lt;br&gt;&lt;/div&gt; &lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1644</monograph_key><paragraph_key>36</paragraph_key><title>התרופה אסורה לילדים עד גיל</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>16</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1644</monograph_key><paragraph_key>37</paragraph_key><title>תיאור מורחב לא לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>&lt;p&gt;המינון לבני 16 עד 18 שנים: כמו למבוגרים.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1644</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>מגיעה בצורה של</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;קצף רקטלי בבקבוקון של 20.8 גרם&amp;nbsp;המכיל 14 מנות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1644</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1644</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1644</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>תדירות הנטילה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>מנה אחת ביום במשך 2 עד 3 שבועות. אחר כך מנה אחת כל יומיים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1644</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מינון שכיח</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;strong&gt;המינון ההתחלתי&lt;/strong&gt;: יש להחדיר את תוכן המוליך לחלחולת (רקטום) פעם או פעמיים ביום במשך שבועיים עד שלושה שבועות. בכל מנה מתקבלים 100 מיליגרם של הידרוקורטיזון אצטט. &lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון האחזקה&lt;/strong&gt;: תוכן מוליך אחד כל יומיים, בהתאם להוראת הרופא המטפל.</adult><child>&lt;p&gt;המינון לבני 16 עד 18 שנים: כמו למבוגרים.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1644</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. התכשיר&amp;nbsp;מיועד לשימוש חיצוני בלבד. יש להקפיד על מדידת המנה במוליך המצורף. בשימוש נכון מספיקה תכולת המכל&amp;nbsp;ל־14 מנות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לתכשיר הקוליפואם שני חלקים: מיכל מתכת עם מכסה פלסטיק המכיל את הקצף הרקטלי ומוליך פלסטי המשמש להחדרת החומר לחלחולת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש לנער את מיכל הקוליפואם&amp;nbsp;כמה פעמים במשך 5 עד 10 שניות לפני כל שימוש. אסור להסיר את מכסה המכל בזמן השימוש בתכשיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. יש להחזיק את המכל ישר, והפייה צריכה&amp;nbsp;לפנות כלפי מעלה. יש להצמיד בעדינות את קצה המוליך על פיית המכסה הפלסטי של המכל ולוודא שבוכנת המוליך ממוקמת למעלה עד הסוף. יש להחזיק את הבקבוק ישר כדי לאפשר זרימה טובה של הקצף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. כדי למלא את המכל יש ללחוץ בעדינות על צידי המכסה במכל. כאשר הקצף מגיע לקו המילוי במוליך, המוצר מוכן לשימוש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. יש להסיר את המוליך מהפייה ולהשאיר כמות קטנה של קצף על הקצה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. יש להחדיר בעדינות את פיית המוליך לתוך החלחולת וללחוץ&amp;nbsp;על בוכנת המוליך כדי לשחרר את הקצף הרקטלי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. לאחר כל שימוש יש להפריד בין שני חלקי המוליך ולשטוף אותם היטב במים חמים. יש לפרק את המכסה הפלסטי מהמכל ולשטוף אותו ואת פיית המכל כדי לנקות את שאריות הקצף.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1644</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>דגשים לשימוש</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>למידע נוסף מצורפים כאן דפי מידע של שתי יבואניות:&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/hydrocortisone_acetate_heb_raz.pdf" target=_blank&gt;דף מידע למטופל בעברית&lt;/a&gt; וכן&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/hydrocortisone_acetate_arab_raz.pdf" target=_blank&gt;דף מידע למטופל בערבית&lt;/a&gt; מטעם&amp;nbsp;רז רוקחות&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/hydrocortisone_rectal_foam_heb_novolog.pdf" target=_blank&gt;ודף מידע למטופל בעברית&lt;/a&gt; וכן&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/hydrocortisone_rectal_foam_arab_novolog.pdf" target="_blank"&gt;דף מידע למטופל בערבית&lt;/a&gt; מטעם נובולוג.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1644</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>אחסון</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש לאחסן את התכשיר בטמפרטורת החדר, אך לא בטמפרטורה שמעל ל־25 מעלות צלזיוס. אסור לאחסן את התכשיר במקרר, ואסור&amp;nbsp;לחשוף אותו לקרינת שמש ישירה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. התכשיר מאוחסן במכל לחץ. לכן אסור לנקב או לשרוף את הבקבוקונים גם בתום השימוש בהם,&amp;nbsp;כשהם ריקים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1644</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1644</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1644</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1644</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1644</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1644</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1644</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>הערות לתנאי לקיחה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התכשיר אינו פוגע בכושר הנהיגה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: השימוש בתכשיר אסור בשליש הראשון להריון. לאחר מכן ניתן להשתמש בו במינונים נמוכים למשך תקופה קצרה.&amp;nbsp;יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;מומלץ להשתמש בתכשיר לאחר הנקה. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;לשתיית אלכוהול אין השפעה&amp;nbsp;על התרופה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1644</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם קיימים חסימה רקטלית או&amp;nbsp;נקב במעי או&amp;nbsp;פיסטולות מרובות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם קיים זיהום (חיידקי או&amp;nbsp;נגיפי או פטרייתי) באזור המטופל או בסמוך לו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. לפני גיל 18 שנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. אם חולים&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/tuberculosis.aspx" target=_blank&gt;בשחפת&lt;/a&gt; (פעילה או סמויה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. אם חולים &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/eyes/Pages/herpes_simplex_virus.aspx" target=_blank&gt;בהרפס של העין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. אם סובלים&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/psychosis.aspx" target="_blank"&gt;מפסיכוזה&lt;/a&gt; חמורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. אסור להשתמש בתכשיר לעיתים קרובות או לתקופה ממושכת בלי להתייעץ עם רופא.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1644</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;div&gt;1. השימוש בתרופה מותר&amp;nbsp;מגיל 16 שנים. עם זאת, מתבגרים בני 16 עד 18 שמשתמשים בתרופה חייבים להיות במעקב רפואי צמוד.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לפני הרדמה על המטופל&amp;nbsp;לדווח לרופא המרדים אם הוא משתמש&amp;nbsp;בתכשיר הזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש להימנע מקבלת חיסונים בעת שמטופלים בתכשיר. מי שאינם&amp;nbsp;מחוסנים נגד&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/kids/childs/Pages/measles.aspx" target=_blank&gt;אבעבועות רוח&lt;/a&gt; או&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/measles.aspx" target="_blank"&gt;חצבת&lt;/a&gt; צריכים להשתמש בתכשיר הזה בזהירות רבה. בעת שמטופלים בתכשיר הזה על הבלתי מחוסנים להיזהר מפני&amp;nbsp;חשיפה לשתי המחלות האלה. אם נחשפים אליהן, יש להתייעץ מיד עם הרופא המטפל. כמו כן יש לפנות לרופא המטפל אם מתפתח זיהום כלשהו בעת שמטופלים בתכשיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. יש לדווח לרופא על כל פציעה או חבלה שמתרחשות בעת שמטופלים בתכשיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. קיימת אפשרות לספיגה סיסטמית של הידרוקורטיזון, ולכן אם לא חל שיפור במשך שבועיים עד שלושה שבועות מיום תחילת הטיפול, או אם יש החרפה במצב, יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. אסור להחדיר שום חלק של בקבוקון הקצף הרקטלי לפי הטבעת. יש להחדיר רק אפליקטור כפי שמוסבר בסעיף "הוראות שימוש".&lt;br&gt;&lt;br&gt;7.&amp;nbsp;אם רוצים להפסיק את הטיפול לאחר שימוש ממושך בתכשיר, יש לעשות זאת בהדרגה.&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1644</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>תופעות לוואי</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;div&gt; &lt;div&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;תחושת צריבה מקומית, כאב מקומי.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/strong&gt;: דימום רקטלי.&lt;/div&gt; &lt;div&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות בעקבות ספיגה סיסטמית&lt;/strong&gt;: פצעים בפנים, עלייה במשקל, תיאבון מוגבר, פיגמנטציה בעור, יובש וקשקשים בעור, הזעת־יתר, גירוי ופריחה בעור, נפיחות בידיים וברגליים, חולשה, הפרעות במחזור החודשי (בטיפול ממושך), ירידה בתנגודת לזיהומים, סימני זיהום (כמו כאב גרון, חום, התעטשויות), דלדול שיער הקרקפת , פקקת ורידים.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1644</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;לא ידוע על אינטראקציות כלשהן בין התכשיר לבין תרופות אחרות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1644</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>שילוב עם מזון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>למזון אין שום השפעה על התכשיר.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Spray.svg</image><name>קצף רקטלי</name></Package></Packages>קוליפואום4קוליפואוםColifoam8550

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש