חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>נוגדי זיהום לשימוש סיסטמי</title><id>11</id></CategoryInfo></Category>Falseנוגדי זיהום לשימוש סיסטמיTerbinafine Hydrochloride15854FalseTrueFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1585</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Terbinafine Hydrochloride</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1585</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1585</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. טרבינפין הידרוכלוריד היא תרופה אנטי־פטרייתית רחבת טווח שמשמשת לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/HE-IL/Family/pharmacy/use_of_medication/articles/fungus" target=_blank&gt;בזיהומים פטרייתיים של העור&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he-il/general/skin_health/dermatology/articles/nail_fungal.htm" target=_blank&gt;ושל הציפורניים&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יעילותה של התרופה גבוהה כיוון שהיא נוטה להצטבר בעור ובציפורניים. התרופה&amp;nbsp;אינה יעילה&amp;nbsp;לטיפול &lt;a href="http://www.clalit20plus.co.il/Clalit/Young/Sex/Articles/oops/candida.htm" target="_blank"&gt;בזיהומים פטרייתיים בנרתיק&lt;/a&gt; או בפטריות שמש.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1585</monograph_key><paragraph_key>36</paragraph_key><title>התרופה אסורה לילדים עד גיל</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>&lt;p&gt;2&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1585</monograph_key><paragraph_key>37</paragraph_key><title>תיאור מורחב לא לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>&lt;p&gt;התרופה&amp;nbsp;אינה מיועדת לילדים בני פחות&amp;nbsp;משנתיים או לילדים ששוקלים פחות מ־12 קילוגרם.&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;&lt;br&gt;המינון&lt;br&gt;פחות מ־20 קילוגרם&lt;/strong&gt;: 62.5 מיליגרם פעם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;20&amp;nbsp;עד 40 קילוגרם&lt;/strong&gt;: 125 מיליגרם פעם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;יותר מ־40 קילוגרם&lt;/strong&gt;: 250 מיליגרם פעם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;משך הטיפול&lt;br&gt;פטרת בכף הרגל ובין אצבעות הרגליים&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;2 עד 6&amp;nbsp;שבועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;פטרת הגוף או המפשעות&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;2 עד 4&amp;nbsp;שבועות.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;br&gt;זיהומי קנדידה בעור&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;2 עד 4&amp;nbsp;שבועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;פטרת בקרקפת (נפוצה בילדים)&lt;/strong&gt;: 4 שבועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;פטרת הציפורניים&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;6 עד 12 שבועות.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1585</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1585</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;טבליות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1585</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1585</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1585</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;250 מיליגרם פעם ביום.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;משך הטיפול&lt;br&gt;פטרת בכף הרגל ובין אצבעות הרגליים&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;2 עד 6&amp;nbsp;שבועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;פטרת הגוף או המפשעות&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;2 עד 4&amp;nbsp;שבועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;זיהומי קנדידה בעור&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;2 עד 4&amp;nbsp;שבועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;פטרת בקרקפת (נפוצה בילדים)&lt;/strong&gt;: 4 שבועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;פטרת הציפורניים&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;6 עד 12&amp;nbsp;שבועות.&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p&gt;התרופה&amp;nbsp;אינה מיועדת לילדים בני פחות&amp;nbsp;משנתיים או לילדים ששוקלים פחות מ־12 קילוגרם.&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;&lt;br&gt;המינון&lt;br&gt;פחות מ־20 קילוגרם&lt;/strong&gt;: 62.5 מיליגרם פעם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;20&amp;nbsp;עד 40 קילוגרם&lt;/strong&gt;: 125 מיליגרם פעם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;יותר מ־40 קילוגרם&lt;/strong&gt;: 250 מיליגרם פעם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;משך הטיפול&lt;br&gt;פטרת בכף הרגל ובין אצבעות הרגליים&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;2 עד 6&amp;nbsp;שבועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;פטרת הגוף או המפשעות&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;2 עד 4&amp;nbsp;שבועות.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;br&gt;זיהומי קנדידה בעור&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;2 עד 4&amp;nbsp;שבועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;פטרת בקרקפת (נפוצה בילדים)&lt;/strong&gt;: 4 שבועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;פטרת הציפורניים&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;6 עד 12 שבועות.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1585</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. אם משתמשים בתרופה לאורך זמן, יש לעקוב אחרי תפקודי הכבד.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בטיפול בפטרת הציפורניים יש צורך להמתין כמה חודשים עד להשגת האפקט המיטבי, שכן הציפורן זקוקה לזמן רב כדי לגדול מחדש.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1585</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;ניתן ליטול את התרופה עם מזון או בין הארוחות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1585</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. טרבינפין משמשת לטיפול בזיהומים פטרייתיים בעור ובציפורניים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור להשתמש בתרופה במקרה של רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיביה, בזמן ההריון או ההנקה, לפני&amp;nbsp;גיל שנתיים, אם המשקל נמוך מ־12 קילוגרם&amp;nbsp;ובמקרה של&amp;nbsp;מחלת כבד&amp;nbsp;חריפה או כרונית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;לפני תחילת השימוש בתרופה יש לשלול קיומה של מחלת כבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תופעות הלוואי של התרופה&amp;nbsp;הן לרוב קלות עד בינוניות והפיכות. התרופה גורמת בשכיחות גבוהה להרגשת מלאוּת, לאובדן תיאבון, לכאבי בטן, לבחילות, לשלשולים, לפריחה, לכאבי שרירים ולכאבי מפרקים. עם זאת, לעיתים נדירות יש לתרופה תופעות לוואי קשות ואף מסכנות חיים. פירוט מובא בסעיף "תופעות לוואי שכיחות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. המינון למבוגרים הוא&amp;nbsp;250 מיליגרם פעם ביום. המינון לילדים נקבע לפי המשקל שלהם. פירוט מובא בסעיף "מינון שכיח לילדים".&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. למידע נוסף מצורפים כאן&amp;nbsp;דפי מידע למטופלים:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/terbinafine_heb_arab.pdf" target=_blank&gt;דף מידע&amp;nbsp;בעברית ובערבית&lt;/a&gt; מטעם היבואנית נובולוג&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/terbinafine_heb_raz.pdf" target=_blank&gt;ודף מידע בעברית&lt;/a&gt; וכן&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/terbinafine_arab_raz.pdf" target="_blank"&gt;דף מידע נפרד בערבית&lt;/a&gt; מטעם היבואנית רז רוקחות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1585</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1585</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1585</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1585</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1585</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1585</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1585</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה אינה משפיעה על כושר הנהיגה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם התרופה בטוחה&amp;nbsp;לעובר.&amp;nbsp;רצוי לדחות את הטיפול בפטרת עד לאחר הלידה. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: התרופה עוברת לחלב האם. נוסף על האיסור להניק יש גם להקפיד שהתינוק לא יבוא במגע עם עור (למשל של אמו) שטופל בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;שתיית אלכוהול בעת שמטופלים בתרופה מגדילה את הסיכון לפגיעה בכבד.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1585</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התכשיר.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. במהלך ההריון וההנקה. יש לדחות את הטיפול עד אחרי ההריון וההנקה. &lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לפני גיל שנתיים או אם שוקלים פחות מ־12 קילוגרם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אם קיימת מחלת כבד חריפה או כרונית.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1585</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. לפני תחילת השימוש בתרופה יש לשלול קיומה של מחלת כבד. תופעות לוואי בכבד בעקבות שימוש בתרופה עלולות להופיע גם אצל מטופלים שאינם סובלים ממחלת כבד כלשהי. התקבלו דיווחים מועטים על פגיעה חמורה בכבד אצל אנשים שטופלו בטבליות טרבינפין.&amp;nbsp;עם זאת יש לציין שבדרך כלל&amp;nbsp;הנפגעים סבלו ממחלות כרוניות שונות. אם מופיעים תסמינים של מחלת כבד - כמו הקאות ובמיוחד הקאות ממושכות, חוסר תיאבון, תשישות, כאבים ברום הבטן או בצד הימני של הבטן, צהבת, שתן כהה וצואה בהירה -&amp;nbsp;יש להפסיק מיד את&amp;nbsp;נטילת התרופה ולדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור ליטול את התרופה&amp;nbsp;אם סובלים&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target="_blank"&gt;מאי־ספיקת כליות&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. התקבלו דיווחים מעטים&amp;nbsp;מאוד על תופעות לוואי&amp;nbsp;מסכנות חיים&amp;nbsp;בעור (תסמונת סטיבנס־ג'ונסון או טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס). אם מופיעות תופעות לוואי חמורות בעור יש לדווח על כך מיד לרופא המטפל ולהפסיק את&amp;nbsp;נטילת התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. לעיתים נדירות מאוד עלולה התרופה לדכא את&amp;nbsp;מוח העצם. הדיכוי הזה בא לידי ביטוי בייצור מופחת של תאי דם לבנים, של תאי דם אדומים ושל טסיות. במקרה כזה צפוי&amp;nbsp;הרופא המטפל&amp;nbsp;להורות למטופל להפסיק לקחת טרבינפין וירשום לו טיפול חלופי.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1585</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;: הרגשת מלאוּת, אובדן תיאבון, כאבי בטן, בחילות, שלשולים, פריחה, כאבי שרירים, כאבי מפרקים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה&lt;/strong&gt;: כאבי ראש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;נדיר&lt;/strong&gt;: פגיעה חמורה בכבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;נדיר מאוד&lt;/strong&gt;: פגיעה בייצור של תאי דם לבנים, של תאי דם אדומים ושל טסיות, תגובה של&amp;nbsp;רגישות־יתר (אנפילקסיס), תגובה דמוית זאבת, תופעות לוואי חמורות בעור, התפרצות או החמרה של &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/psoriasis_guide.aspx" target="_blank"&gt;פסוריאזיס&lt;/a&gt;, נשירת שיער, תשישות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1585</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. טרבינפין מעלה את הרמות בדם של תרופות נוגדות דיכאון משלוש משפחות (טריציקלים,&amp;nbsp;SSRI, חוסמי MAO) וכן היא מעלה את הרמות של תרופות מסוימות למחלות לב&amp;nbsp;(חוסמי בטא ותרופות לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx" target=_blank&gt;בהפרעות קצב&lt;/a&gt;).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. טרבינפין מפחיתה את&amp;nbsp;הרמות של&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627" target=_blank&gt;ציקלוספורין&lt;/a&gt; בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. התרופות סימטידין, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4775" target=_blank&gt;פלוקונזול&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7787" target=_blank&gt;קטוקונזול&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5203" target=_blank&gt;ואמיודרון&lt;/a&gt; מעלות את הרמות של טרבינפין בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361" target="_blank"&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;מפחיתה את הרמות של טרבינפין בדם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks>טרבינאפין מעכב פעילות של CYP2D6- עלון לרופא באנגלית.</remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1585</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לשמור את התרופה במקום קריר, הרחק&amp;nbsp;מהישג ידם של ילדים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>טרבינפין טבע,למיסיל,טרבינפין,כמידרם4כמידרםChemiderm8552

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש