חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>איברי המין, דרכי השתן והורמוני מין</title><id>9</id></CategoryInfo></Category>Trueאיברי המין, דרכי השתן והורמוני מיןLevonorgestrel-ECP21264TrueTrueFalseFalseFalseFalseלא1<paragraphs><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Levonorgestrel-ECP</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>1.&amp;nbsp;התרופה&amp;nbsp;משוּוקת בישראל בשני שמות מסחריים, פוסטינור ונורלבו, ומכילה את החומר הפעיל לבונורגסטרל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לבונורגסטרל היא הורמון המחקה את הפעילות של ההורמון פרוגסטרון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לבונורגסטרל במינון של 1.5 מיליגרם משמשת אמצעי חירום למניעת הריון במהלך 72 השעות שלאחר קיום מגע מיני לא מוגן או בעקבות כשל בשימוש באמצעי מניעה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;התרופה מיועדת לשמש אמצעי חירום בלבד. אסור להשתמש בה באופן קבוע&amp;nbsp;למניעת הריון.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>36</paragraph_key><title>התרופה אסורה לילדים עד גיל</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>16</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>37</paragraph_key><title>תיאור מורחב לא לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>נערות שטרם מלאו להן 16 שנים צריכות להתייעץ עם הרופא המטפל לפני שהן משתמשות בתרופה.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>29</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>התרופה נמצאת בסל רק לנפגעות אונס.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>49</paragraph_key><title>הנחיות בטיחות של משרד הבריאות</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/postinor_ministry_of_health.pdf" target=_blank&gt;לחצו כאן&lt;/a&gt;&amp;nbsp;כדי לצפות בהנחיות הבטיחות של משרד הבריאות לתרופה פוסטינור וכדי להדפיס אותן;&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/norlevo_ministry_of_health.pdf" target="_blank"&gt;ולחצו כאן&lt;/a&gt; כדי לצפות בהנחיות הבטיחות של משרד הבריאות לתרופה נורלבו וכדי להדפיס אותן.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>טבלייה אחת במתן חד־פעמי - ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>1. טבלייה אחת (1.5 מיליגרם) במתן חד־פעמי.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש ליטול את התרופה סמוך ככל הניתן למועד שבו התקיימו&amp;nbsp;יחסי המין הלא מוגנים ולא יאוחר מ־72 שעות ממועד קיום היחסים הלא מוגנים.</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש ליטול הטבלייה בשלמותה&amp;nbsp;בעזרת כוס מים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש ליטול את הטבלייה בסמוך ככל האפשר לקיום המגע המיני הלא מוגן (עדיף בתוך 12 שעות) ולא יאוחר מ־72 שעות לאחר המגע המיני הלא מוגן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. ניתן ליטול את התרופה בכל שלב של המחזור החודשי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. התרופה עלולה לגרום לבחילות ולהקאות. במקרה של הקאה במהלך 3 השעות שלאחר נטילת התרופה יש ליטול טבלייה נוספת.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. לבונורגסטרל היא הורמון המחקה את הפעילות של ההורמון פרוגסטרון ומשמשת - במינון של 1.5 מיליגרם - אמצעי חירום למניעת הריון לאחר קיום מגע מיני לא מוגן או לאחר כשל של אמצעי המניעה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. התרופה יכולה לשמש&amp;nbsp;אמצעי מניעה במהלך 72 השעות שלאחר קיום המגע המיני הלא מוגן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. התרופה מיועדת לשמש אמצעי חירום בלבד. אסור להפוך אותה לאמצעי המניעה&amp;nbsp;הקבוע.&amp;nbsp;יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לאמצעי המניעה הקבוע שכדאי לאמץ.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. לבונורגסטרל אינה מגינה מפני מחלות מין&amp;nbsp;כמו איידס. הגנה מפני מחלות מין נותן רק קונדום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. לבונורגסטרל אינה יעילה ב־100% במניעת הריון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. השימוש בתרופה עלול לגרום לשינויים בהופעת המחזור. אם המחזור מאחר יותר מ־5 ימים יש לפנות לרופא&amp;nbsp;המטפל. יש לפנות לרופא המטפל גם אם מופיע מחזור, אך הוא מלוּוה בדימום משמעותי או אם&amp;nbsp;סובלים מכאבי בטן&amp;nbsp;חריפים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: השימוש בלבונורגסטרל אינו אמור להשפיע על יכולת הנהיגה. אך למטופלת אסור לנהוג אם בעקבות נטילת התרופה&amp;nbsp;היא חשה עייפות או סובלת מסחרחורת.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;אין עדויות שהתרופה פוגעת בעובר אם אישה נוטלת אותה בטעות (משום שאינה יודעת שהיא כבר בהריון). אישה שנכנסת להריון על אף שהשתמשה בתרופה צריכה&amp;nbsp;לפנות לרופא המטפל&amp;nbsp;כדי שישלול את האפשרות של הריון מחוץ לרחם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: אישה מיניקה יכולה להשתמש בתרופה באופן חד־פעמי במקרה חירום, אך עליה&amp;nbsp;להקפיד על ההנחיות הבאות: מאחר שהחומר הפעיל בתרופה&amp;nbsp;מופרש לחלב האם,&amp;nbsp;יש ליטול את התרופה מיד לאחר ההנקה ולהימנע מהנקה במהלך 8 השעות שלאחר נטילת התרופה. מומלץ לשאוב חלב לפני נטילת התרופה כדי שיהיה זמין לתינוק. אם במהלך 8 השעות לאחר נטילת התרופה&amp;nbsp;המטופלת מרגישה גודש בשדיים,&amp;nbsp;היא יכולה לשאוב אותו ולשפוך אותו. היא יכולה שוב&amp;nbsp;להניק&amp;nbsp;בחלוף 8 שעות מנטילת התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;לא ידוע אם&amp;nbsp;אלכוהול&amp;nbsp;משפיע על התרופה. יש להימנע משתייה מרובה של אלכוהול.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת&amp;nbsp;רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם כבר נוצר הריון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם מדובר בגברים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אם מדובר בנערות שטרם קיבלו את המחזור הראשון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. התרופה אינה מיועדת לשמש אמצעי שגרתי למניעת הריון.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. &lt;strong&gt;היסטוריה רפואית&lt;/strong&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה&amp;nbsp;יש לדווח לרופא המטפל או לרוקח על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול כולל תוספי תזונה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;אמצעי חירום&lt;/strong&gt;. התרופה&amp;nbsp;מיועדת לשמש אמצעי חירום למניעת הריון במקרים של קיום מגע מיני לא מוגן או במקרים של כשל בשימוש באמצעי מניעה. אסור&amp;nbsp;שהיא תהיה השיטה הקבועה למניעת הריון, ואסור להשתמש בה לעיתים קרובות. שימוש בתרופה באופן קבוע עלול לגרום להפרעות הורמונליות (שיכולות לבוא לידי ביטוי בהפרעות&amp;nbsp;במחזור החודשי). יש להתייעץ עם הרופא המטפל&amp;nbsp;בנוגע לאמצעי המניעה הקבוע שאותו מומלץ לאמץ.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;טווח יעיל&lt;/strong&gt;. התרופה&amp;nbsp;מונעת הריון רק אם היא ניטלת במהלך 72 שעות שלאחר המגע המיני הלא מוגן. היא יעילה במיוחד אם היא ניטלת במהלך 12 השעות שלאחר המגע המיני הלא מוגן. אם חלפו יותר מ־72 שעות - התרופה מאבדת מיעילותה. כמו כן נפגעת יעילותה אם לאחר שהיא ניטלה מקיימת האישה שוב יחסי מין לא מוגנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;כניסה להריון למרות נטילת התרופה&lt;/strong&gt;. אם - למרות נטילת התרופה - המחזור מאחר&amp;nbsp;יותר מ־5 ימים או אם מופיע דימום שונה מהרגיל, ייתכן שהסיבה לכך היא הריון. במקרה כזה יש לעשות בדיקת הריון&amp;nbsp;וכן יש לפנות לרופא המטפל&amp;nbsp;כדי שישלול את האפשרות הנדירה של &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/pregnancy_and_birth/pregnacy/pages/ectopic_pregnancy.aspx" target=_blank&gt;הריון מחוץ לרחם&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;strong&gt;נטילת התרופה לאחר שכבר נוצר הריון&lt;/strong&gt;.&amp;nbsp;אסור ליטול את התרופה במהלך ההריון. נטילת התרופה במהלך ההריון אינה מונעת את המשכו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;strong&gt;הריון מחוץ לרחם&lt;/strong&gt;. התרופה איננה מומלצת לנשים שנמצאות בסיכון להריון מחוץ לרחם. מדובר&amp;nbsp;בנשים שהיה להן בעבר הריון מחוץ לרחם או&amp;nbsp;שסובלות (או שסבלו בעבר) מדלקת בחצוצרות או&amp;nbsp;באגן הירכיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. &lt;strong&gt;נערות שטרם מלאו להן&amp;nbsp;14 שנים&lt;/strong&gt; חייבות להתייעץ עם הרופא המטפל לפני שהן משתמשות בתרופה. כמו כן עליהן להתייעץ איתו&amp;nbsp;בנוגע לאמצעי המניעה שעליהן לאמץ.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. &lt;strong&gt;אי־ספיקת כבד&lt;/strong&gt;. רצוי שלא להשתמש בתרופה אם סובלים מאי־ספיקת כבד חמורה. לפני&amp;nbsp;שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל אם סובלים מאי־ספיקת כבד או מהפרעה בתפקודי הכבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. &lt;strong&gt;מחלות במערכת העיכול&lt;/strong&gt;. אם&amp;nbsp;סובלים ממחלות קשות במערכת העיכול (כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/crohns_disease.aspx" target=_blank&gt;קרוהן&lt;/a&gt;), הן עלולות לפגוע בספיגת תרופות, ובכלל זה בספיגת לבונורגסטרל. במקרה כזה התרופה לא תוכל למנוע הריון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. &lt;strong&gt;פוריות&lt;/strong&gt;. אחרי שימוש בלבונורגסטרל ייתכנו&amp;nbsp;שינויים במחזור ובאופי הדימומים. השינויים האלה יכולים להשפיע על פוריות&amp;nbsp;האישה שנטלה את התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. &lt;strong&gt;מחלות המועברות במגע מיני&lt;/strong&gt;. לבונורגסטרל&amp;nbsp;אינה מספקת הגנה מפני&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/aids.aspx" target=_blank&gt;איידס&lt;/a&gt; או מפני מחלות אחרות המועברות באמצעות מגע מיני (כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/lifestyle/sex/Pages/syphilis.aspx" target=_blank&gt;עגבת&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/lifestyle/sex/Pages/gonorrhea.aspx" target=_blank&gt;זיבה&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/lifestyle/sex/Pages/herpes.aspx" target="_blank"&gt;והרפס&lt;/a&gt;).&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. &lt;strong&gt;נשים בעלות&amp;nbsp;BMI גבוה&lt;/strong&gt;. הצטברו עדויות שלפיהן&amp;nbsp;התרופה פחות יעילה אצל נשים בעלות BMI גבוה. עם זאת לא רושמים מינון מיוחד לנשים בעלות&amp;nbsp;BMI גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. &lt;strong&gt;תגובות בין־תרופתיות&lt;/strong&gt;. ישנן תרופות שעלולות לפגוע ביעילות של לבונורגסטרל. מידע מפורט מובא בסעיף "תגובות בין־תרופתיות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;14. &lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;. ניתן להשתמש בלבונורגסטרל גם בתקופת ההנקה - בתנאי שמדובר באמצעי חירום חד־פעמי למניעת הריון, אך יש לשים לב לדגשים הבאים:&lt;br&gt;&lt;br&gt;א. החומר הפעיל מופרש לחלב האם, ולכן יש ליטול את התרופה מיד לאחר ההנקה ולהימנע מהנקה במהלך 8 השעות שלאחר נטילת התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ב. מומלץ לשאוב חלב לפני נטילת התרופה&amp;nbsp;כדי שיהיה זמין לתינוק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ג. אם במהלך 8 שעות לאחר נטילת התרופה מורגש&amp;nbsp;גודש בשדיים, ניתן לשאוב את החלב, אך יש לשפוך אותו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ד. אפשר שוב להניק&amp;nbsp;8 שעות לאחר נטילת התרופה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="HE"&gt; &lt;p style="MARGIN: 0cm 0cm 8pt" dir=rtl class=MsoNormal&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="HE"&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי המחייבות לפנות מיד&amp;nbsp;לרופא&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;1.&amp;nbsp;תסמינים של רגישות־יתר: תסמינים בעור (כמו פריחה, גרד, אדמומיות, פצעים, קילופים), קוצר נשימה, קשיי נשימה, קשיי בליעה, נפיחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפנים, העפעפיים, השפתיים, הלשון, הגרון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;שינויים בווסת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;איחור של יותר מ־5 ימים במחזור או&amp;nbsp;מחזור קשה במיוחד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;כאבי בטן חריפים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. הריון למרות השימוש בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;בחילות, הקאות, שלשולים, דימומים חריגים עד לקבלת המחזור, שינויים בקבלת המחזור החודשי, איחור בקבלת המחזור, הקדמה בקבלת המחזור, כאב בבטן התחתונה, עייפות, כאבי ראש, רגישות בשדיים, סחרחורות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;רגישות־יתר, גרד בעור, נפיחות בעור, נפיחות בפנים, כאבי מחזור, כאבים באגן הירכיים.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;לפני&amp;nbsp;שמתחילים להשתמש בתרופה&amp;nbsp;יש לדווח לרופא או לרוקח על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שעלולות להפחית מהיעילות של לבונורגסטרל&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. תרופות לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" target=_blank&gt;באפילפסיה&lt;/a&gt; כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5669" target=_blank&gt;פנוברביטל&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5216" target=_blank&gt;פרימידון&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809" target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5333" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תרופות נגד פטריות&amp;nbsp;כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8011" target=_blank&gt;גריזופולבין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תרופות לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/tuberculosis.aspx" target=_blank&gt;בשחפת&lt;/a&gt; כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361" target=_blank&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5746" target=_blank&gt;וריפבוטין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952" target=_blank&gt;סנט ג'ון וורט&lt;/a&gt; (נקראת גם היפריקום פרפורטום או פרע מחורר) - תרופה נוגדת&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/depression.aspx" target=_blank&gt;דיכאון&lt;/a&gt; ממקור טבעי.&amp;nbsp;אישה שמטופלת באחת מהתרופות&amp;nbsp;שצוינו לעיל וזקוקה לטיפול בלבונורגסטרל,&amp;nbsp;יכולה לקחת מינון כפול של לבונורגסטרל&amp;nbsp;(2 טבליות). לכל אישה שמטופלת באחת מהתרופות שפורטו לעיל מומלץ להתייעץ עם הרופא המטפל&amp;nbsp;בנוגע לאמצעי מניעה לא הורמונלי כמו התקן תוך־רחמי מנחושת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שעלולות להפחית מיעילות התרופה או להעלות את הרמות שלה בדם&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. תרופות לטיפול ב־HIV &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hepatitis_c.aspx" target=_blank&gt;ובהפטיטיס C&lt;/a&gt;. מרכיבים שונים בתרופות האלה עלולים להפחית את רמות הלבונורגסטרל בדם (כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5297" target=_blank&gt;אפווירנז&lt;/a&gt;) או להעלות את רמות התרופה בדם (כמו קוביסיסטט). אישה המטופלת בתרופות האלה&amp;nbsp;צריכה להתייעץ עם הרופא המטפל&amp;nbsp;שלה בנוגע לשימוש בלבונורגסטרל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שלבונורגסטרל עלולה להגביר את השפעתן או להפחית מיעילותן&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;1. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627" target=_blank&gt;ציקלוספורין&lt;/a&gt;, תרופה לדיכוי מערכת החיסון&amp;nbsp;(למושתלי איברים או לסובלים ממחלות אוטואימוניות). השילוב עלול לגרום לעלייה ברמות הציקלוספורין בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. נוגדי קרישה כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4723" target="_blank"&gt;וורפרין&lt;/a&gt;. השילוב עלול לפגוע ביעילות של&amp;nbsp;וורפרין או להגביר את הסיכון לדימומים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>מזון אינו משפיע על התרופה. ניתן ליטול את התרופה ללא קשר למזון או לארוחות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לבלוע את הטבלייה בשלמותה. אסור לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס אותה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לאחסן את התרופה באריזה המקורית, במקום מוצל ובטמפרטורה שאינה עולה על 30 מעלות צלזיוס.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2126</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>התרופה נמכרת ללא מרשם.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>פוסטינור,נורלבו4נורלבוNorlevo8651

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש