חיפוש

dsdsdsd
אמא בחופשת לידה מצלמת סלפי עם התינוק שלה

חופשת לידה ודמי לידה: כמה מגיע לי?

מהרגע שאת חוזרת הביתה אחרי הלידה את עובדת במשרה מלאה, ויש לך זכויות מהביטוח הלאומי: תשלומים שונים (דמי לידה, מענק לידה, קצבת לידה), הארכה של חופשת הלידה. חשוב שתכירי אותן. ומה עם חופשת לידה לגבר?

צוות אתר כללית

בקיצור

01

יולדת שעבדה במשך 12 חודשים ברציפות באותו מקום עבודה זכאית ל־26 שבועות של חופשת לידה - 15 מתוכם בתשלום.

02

קצבת ילדים היא תשלום שמעביר הביטוח הלאומי מדי חודש למשפחות החיות בישראל, שיש להן ילדים עד גיל 18.

03

ביולי 2016 נכנס לתוקפו חוק שמאפשר לאבות לקחת חופשת לידה של שישה ימים - ללא צורך בקבלת אישור מהמעסיק.

תוכן העניינים
מה אורך חופשת הלידה שמגיעה לי?
מה זו חופשה ללא תשלום אחרי חופשת לידה?
האם אוכל לצאת לחופשת לידה לפני הלידה?
בעבור כמה שבועות אקבל דמי לידה?
מה סכום דמי הלידה שאקבל?
חופשת לידה לגבר - יש דבר כזה?
ואם יש לי תאומים?
האם חופשת מחלה כלולה בתוך חופשת הלידה?
האם הזכאות לחופשת הלידה נשמרת גם אם הוולד מת?
האם מגיע לי מענק לידה?
מהי קצבת ילדים?
מהי קצבת לידה?

מה אורך חופשת הלידה שמגיעה לי?

יולדת שעבדה במשך 12 חודשים ברציפות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, זכאית ל־26 שבועות של חופשת לידה - 15 מתוכם בתשלום (דמי לידה). 

אם האישה רוצה לקצר את חופשת הלידה (שחייבת להיות לא פחות מ־15 שבועות), עליה להודיע על כך מראש למעביד, שלא יוכל לדחות את החזרה לעבודה למשך יותר משלושה שבועות.

לדוגמה, אם את רוצה לחזור לעבודה אחרי 15 שבועות, הודיעי על כך למעביד בשבוע ה־12 לחופשת הלידה. אם ברצונך לחזור לעבודה אחרי 20 שבועות, הודיעי על כך בשבוע ה־17.

עובדת שעבדה פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאית לחופשת לידה של 15 שבועות בלבד - 8 מתוכם בתשלום (דמי לידה).

מה זו חופשה ללא תשלום אחרי חופשת לידה?

אם היולדת מעוניינת בכך, היא יכולה לקחת חל"ת (חופשה ללא תשלום) בתום חופשת הלידה. אורך החל"ת המקסימלי הוא רבע מתקופת העבודה אצל אותו מעסיק, ולא יותר משנה ממועד הלידה.

לדוגמה, אם עבדת שנה (12 חודשים) אצל אותו מעביד, את יכולה לקחת חל"ת של שלושה חודשים. אם עבדת 10 שנים אצל אותו מעביד, את יכולה לקחת חל"ת שתסתיים בתום שנה ממועד הלידה.

שימי לב: תקופת החל"ת כוללת בתוכה את 11 השבועות ללא תשלום, שהם חלק מחופשת הלידה.

אם את רוצה לקצר את החל"ת עלייך להודיע על כך מראש למעביד, שלא יוכל לדחות את חזרתך לעבודה למשך יותר מארבעה שבועות.
בחזרה למעלה

משכב לידה: כל מה שחשוב לדעת

זה מה שמצפה לך בששת השבועות שלאחר הלידה...
משכב לידה

האם אוכל לצאת לחופשת לידה לפני הלידה?

אם את זכאית לדמי לידה בעד 15 שבועות, את רשאית לצאת לחופשה לכל המוקדם 7 שבועות לפני תאריך הלידה המשוער (כפי שקבע הרופא המטפל שלך).

אם את זכאית לדמי לידה בעד 8 שבועות, תוכלי לצאת לחופשה לכל המוקדם 24 יום לפני תאריך הלידה המשוער.
בחזרה למעלה

בעבור כמה שבועות אקבל דמי לידה?

יולדת זכאית לדמי לידה בעד 15 שבועות, אם היא עומדת באחד מהקריטריונים הבאים:

1. שולמו עבורה דמי ביטוח לאומי לפחות במשך 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע.

2. שולמו עבורה דמי ביטוח לאומי לפחות במשך 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליום הקובע.

יולדת זכאית לחופשת לידה ולדמי לידה בעד 8 שבועות, אם שולמו עבורה דמי ביטוח לאומי במשך 6 מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע.

היום הקובע הוא היום בו יצאת לחופשת לידה בזמן הריון שהסתיים בלידה.

רוצה לדעת עוד? קראי על דמי לידה באתר ביטוח לאומי.
בחזרה למעלה

מה סכום דמי הלידה שאקבל?

אם את עובדת שכירה - דמי הלידה מחושבים ליום: השכר או ההכנסה המלאה כעצמאית בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסקת לעבוד, לחלק ב־90 - או מלוא השכר ב-6 החודשים שקדמו לאותו יום לחלק ב־180 (לפי הגבוה מביניהם ועד לתקרה שנקבעה). 

אם את עובדת עצמאית - דמי הלידה מחושבים על־פי ההכנסה שעבורה חושבו דמי הביטוח בעבור 3 החודשים שקדמו ל־1 בחודש שבו הפסיקה לעבוד - או ב־3 החודשים בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, לפי הסכום הגבוה מביניהם. 

שימי לב: השכר שתקבלי (שכירה או עצמאית) ליום לא יכול לעבור את גובה מקסימום דמי הלידה ליום (1485.83, נכון לשנת 2020). 

לחצי כאן למחשבון דמי לידה.

כיצד אקבל את הכסף?
דמי הלידה מועברים בתשלום אחד לחשבון הבנק של היולדת, במהלך חופשת הלידה.

איך מגישים תביעה לדמי לידה?

תשלום אוטומטי

דמי הלידה משולמים אוטומטית (מבלי שהיולדת נדרשת להגיש את התביעה) במקרים הבאים:

• עובדת עצמאית - דמי הלידה ישולמו בשלב ראשון לפי המקדמות ולאחר מכן יחושבו דמי הלידה בהתאם לגובה השומה. 

• עובדת שכירה שלמעסיק שלה יש הסדר עם ביטוח לאומי והוא מגיש את התביעה בעבורה. 

• מי שקיבלה קצבה לשמירת הריון עד ללידה. דמי הלידה ישולמו באופן אוטומטי לחשבון הבנק של היולדת, בהתאם לנתונים שהוזונו בטופס התביעה לקצבת שמירת הריון. 

• מי שקיבלה דמי אבטלה עד חודש לפני מועד הלידה. 

הגשת תביעה על־ידי היולדת
אם אף אחד מהתנאים שמפורטים מעלה לא חל עלייך, את צריכה למלא טופס תביעה לדמי לידה (לחצי כאן להורדה), ולהגיש אותו לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגורייך, באחת מהדרכים הבאות:

1. שלשלי את המעטפה לתיבת השירות של הסניף.

2. שלחי את הטופס בפקס.

3. שלחי את הטופס בדואר.

לפרטים נוספים לחצי כאן.

אם את עובדת שכירה, בקשי מהמעסיק שלך לאשר בגוף הטופס את הפרטים על חודשי העבודה שלך ועל השכר שלך ב־10 החודשים שקדמו להפסקת העבודה. אם עבדת אצל מספר מעסיקים, עלייך לצרף טופס מכל אחד מהם. 

אם בשלושת החודשים שקדמו ליום הפסקת העבודה לא קיבלת שכר מלא (בגלל מחלה, תאונה, שביתה או מסיבות שלא תלויות בך), פרטי במכתב מיוחד מתי ומדוע לא קיבלת שכר מלא, וצרפי אישורים מתאימים מהרופא או מהמעסיק שלך. 

עובדת עצמאית, שימי לב
לקבלת דמי לידה יובאו בחשבון רק התקופות שבהן עבדת ושילמת דמי ביטוח. לכן, כדי שלא תישלל הזכאות שלך לדמי לידה, חשוב שתסדירי את החובות שלך לביטוח לאומי לפני היום הקובע.
בחזרה למעלה

​​חופשת לידה לבן או לבת זוג 

עובד שבת זוגו (או בני זוג מאותו מין) ילדה רשאי להיעדר מהעבודה עד 6 ימים (כולל סוף שבוע) לאחר הלידה (כולל יום הלידה):

• ההיעדרות ביום הלידה עצמו (מתחילת הופעת צירי לידה ועד 24 שעות מתום הלידה) תיחשב כהיעדרות על חשבון יום מחלה ראשון. 

• שלושת ימי ההיעדרות הבאים ינוכו מימי החופשה השנתית המגיעים לבן הזוג. 

•  שני ימי ההיעדרות האחרונים יחושבו כימי המחלה השני והשלישי. 

האם יש אפשרות "להתחלק" בחופשת הלידה?
הביטוח הלאומי משלם דמי לידה לאב שהפסיק את עבודתו והוא מחליף את בת הזוג שלו בחלק מחופשת הלידה. סך כל תקופת החופשה המגיעה לשני בני הזוג לא תעלה על תקופת החופשה שהיתה מגיעה לאם, לולא התחלפה עם בן או בת הזוג.

ואם אנחנו רוצים לצאת שנינו לחופשת לידה?

בן או בת הזוג גם יכולים לצאת לשבוע (לא יותר ולא פחות) חופשת לידה במקביל לחופשת הלידה של היולדת, בתנאי:

• שהיולדת מוותרת בכתב על השבוע האחרון של דמי הלידה.

• ובתנאי שעבור בן הזוג שולמו דמי ביטוח לאומי עבור 10 מתוך 14 חודשים או 15 מתוך 22 החודשים שקדמו ליום שבו יצא לחופשת הלידה. 

למידע נוסף לחצו כאן.

בחזרה למעלה

​אוכל בזמן חופשת הלידה

התזונאית שלנו נותנת לכן טיפים חשובים
אוכל בחופשת לידה

ואם יש לי תאומים?

עובדת שילדה יותר מילד אחד זכאית להאריך את חופשת הלידה ולקבל דמי לידה נוספים, לפי התנאים האלו:

מי שזכאית לדמי לידה בעד 15 שבועות יכולה להאריך את חופשת הלידה בשלושה שבועות בעד כל ילד נוסף שנולד בלידה זו. לדוגמה, אם ילדת תאומים מגיעים לך חופשת לידה ודמי לידה בעד 18 שבועות; ילדת שלישייה? מגיעה לך זכאות בעד 21 שבועות.

מי שזכאית לדמי לידה בעד 8 שבועות יכולה להאריך את חופשת הלידה בשבועיים בעד כל ילד נוסף שנולד בלידה זו. כלומר, על לידת תאומים מגיעים לך חופשת לידה ודמי לידה בעד 10 שבועות, על שלישייה בעד 12 שבועות.
בחזרה למעלה

האם חופשת מחלה כלולה בתוך חופשת הלידה?

אם על האם להישאר בבית החולים, או לחזור לאשפוז בתוך חופשת הלידה הרגילה ל-15 ימים לפחות, היא זכאית להאריך את חופשת הלידה לתקופת האשפוז ולכל היותר ב־4 שבועות נוספים, ולקבל דמי לידה נוספים בעד זמן ההארכה. במידה שהאם זכאית לדמי לידה חלקיים (עבור 8 שבועות), היא תוכל להאריך את החופשה לכל היותר בשבועיים נוספים.

ואם, חלילה, התינוק אושפז?
אם היולדת זכאית לתשלום דמי לידה בעד 15 שבועות והילד שילדת צריך להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז ל־15 יום לכל הפחות במהלך חופשת הלידה, היא תוכל להאריך את חופשת הלידה למשך האשפוז, לתקופה שלא תעלה על 20 שבועות.

אם היולדת זכאית לדמי לידה בעד 8 שבועות, היא יכולה להאריך את חופשת הלידה למשך תקופת האשפוז, אבל לא יותר מ־12 שבועות.

האם במקרים כאלו אוכל לפצל את חופשת הלידה?
במקרה בו האם או הילד צריכים להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז בתוך חופשת הלידה הרגילה, ל־15 ימים לפחות, היולדת רשאית לפצל את חופשת הלידה באופן הבא: היא תוכל לשוב לעבודתה לאחר שלושה שבועות לפחות מיום הלידה, ולאחר שהילד ישוחרר מבית החולים תוכל להמשיך את יתרת חופשת הלידה.

איך אני מגישה את התביעה לתשלום בעד הארכה או פיצול של חופשת הלידה?
עלייך למלא טופס "תביעה להארכה או פיצול של דמי לידה/דמי חופשה למאמצת" ולשלוח אותו לסניף הביטוח הלאומי בהקדם האפשרי. 

את צריכה לצרף לטופס אישור מבית החולים, בו יירשמו הפרטים של היולדת ושל הילד וזמן האשפוז.

אם את עובדת שכירה, עלייך להביא אישור מהמעסיק שלך על ההארכה או הפיצול של חופשת הלידה. עובדת עצמאית תמציא הצהרה בכתב.

להורדת הטופס לחצי כאן.
בחזרה למעלה

האם הזכאות לחופשת הלידה נשמרת גם במקרה של לידה שקטה?

יולדת שילדה לאחר השבוע ה-22 להיריון ולד מת או שהילד נפטר לאחר הלידה, תהיה זכאית למענק אשפוז, למענק לידה ולדמי לידה על־פי כל הכללים הקבועים בחוק.
בחזרה למעלה

האם מגיע לי מענק לידה?

כן, בתנאי שילדת בבית חולים או אושפזת בבית חולים מיד לאחר הלידה, ואת עומדת באחד מהסעיפים הבאים:

1. את תושבת ישראל, או אשת תושב ישראל (גם אם הלידה הייתה מחוץ לישראל).

2. את עובדת בישראל, או שבן זוגך עובד ומועסק בישראל 6 חודשים רצופים לפחות בתכוף לפני הלידה, גם אם אינכם תושבי ישראל (למעט תושבי האזור ושטחי האוטונומיה), ובלבד שהלידה הייתה בישראל.

ואם היולדת אינה בחיים?
במקרה שכזה, זכאי למענק הלידה בן הזוג או האפוטרופוס של היילוד.

מה סכום מענק הלידה שמגיע לי?

הקריטריון

סכום מענק הלידה

הילד הראשון במשפחה​

1,783 שקלים​

הילד השני במשפחה​

802 שקלים​

הילד השלישי וכל ילד נוסף​

535 שקלים​

ליולדת שילדה תאומים​

8,915 שקלים​

ליולדת שילדה שלישייה​

13,373 שקלים​

 • הנתונים מעודכנים ל־1.1.2020
בחזרה למעלה

מהי קצבת ילדים?

זהו תשלום שמעביר הביטוח הלאומי מדי חודש למשפחות החיות בישראל, שיש להן ילדים עד גיל 18. מטרת הקצבה היא לסייע למשפחה בהוצאות גידול הילדים, והיא משולמת ללא קשר להכנסות של המשפחה.

מה סכום הקצבה?
סכום הקצבה עבור ילדים שנולדו לאחר ה־1 ביוני 2003 הוא:  

​מיקום הילד במשפחה
​סכום הקצבה עבור הילד
​ילד ראשון
152 ש"ח​
​ילד שני
192 ש"ח​
​ילד שלישי
192 ש"ח​
​ילד רביעי
192 ש"ח​
​ילד חמישי והלאה
152 ש"ח​

מתי משולמת הקצבה?
בכל 20 בחודש.

איך מגישים את התביעה לקבלת הקצבה?
ברוב המקרים התשלום הוא אוטומטי והתביעה תוגש באמצעות בית החולים בו נולד הילד. לצורך כך עלייך להביא איתך לבית החולים את תעודת הזהות שלך ושל בן הזוג, ואת מספר חשבון הבנק שלך או מספר החשבון המשותף לך ולבן הזוג.
בחזרה למעלה

מהי קצבת לידה רב־עוברית?

קצבת לידה משולמת למי שילדה שלושה ילדים ויותר בלידה אחת, ובתנאי שבתום 30 יום ממועד הלידה היו בחיים שלושה ילדים לפחות. הקצבה משולמת בנוסף למענק הלידה, רק ליולדת שזכאית לדמי לידה.

מתי משולמת הקצבה?
בתוך חודש מיום הלידה.

בעד החודש הראשון שלאחר חודש הלידה, תשולם הקצבה לפי מספר הילדים שהיו בחיים בתום 30 יום ממועד הלידה. בעד כל אחד מ־19 החודשים שלאחר מכן תשולם הקצבה לפי מספר הילדים שהיו בחיים ב־1 באותו חודש.

אני צריכה להגיש תביעה לקבלת הקצבה?
הקצבה משולמת באופן אוטומטי לחשבון הבנק ואין צורך בהגשת תביעה. 

מהו שיעור קצבת הלידה?

עבור שלושה ילדים
​3-1 חודשים
​11,411 ש"ח
​6-4 חודשים
8,915 ש"ח
​9-7 חודשים
7,132 ש"ח
​12-10 חודשים
​5,349 ש"ח

​20-13 חודשים

​3,120 ש"ח
עבור ארבעה ילדים
​3-1 חודשים
15,156 ש"ח
​6-4 חודשים
12,035 ש"ח
​9-7 חודשים
9,807 ש"ח
​12-10 חודשים
6,686 ש"ח

​20-13 חודשים

​3,923 ש"ח
עבור חמישה ילדים
​3-1 חודשים
22,288 ש"ח
​6-4 חודשים
17,830 ש"ח
​9-7 חודשים
13,373 ש"ח
​12-10 חודשים
8,915 ש"ח

​20-13 חודשים

​5,082 ש"ח

• הנתונים מעודכנים ל־1.1.2020
בחזרה למעלה

חני שליט היא לשעבר העובדת הסוציאלית הראשית בקבוצת כללית

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש