חיפוש

dsdsdsd
מי זכאית לשמירת הריון

מי זכאית לשמירת הריון?

אילו שיקולים רפואיים מנחים את הרופא בהחלטה על אישור לשמירת הריון? איך פונים לביטוח לאומי וכמה כסף מקבלים? כל השאלות וכל התשובות במדריך מפורט, במיוחד בעבורך

פרופ' עפר ארז

בקיצור

01

מתי ממליצים על שמירת הריון? בעיות מיילדותיות כמו שליית פתח; בעיות בריאותיות של האמא כמו בעיות לבביות; תנאי עבודה מסוכנים.

02

הרופא המליץ על שמירת הריון. מה עושים? מגישים בקשה לביטוח הלאומי לקבלת תשלום בעבור התקופה שבה תעדרי מהעבודה.

03

מי זכאית? מי שעבדה ושולמו בעבורה דמי ביטוח לאומי לפחות בשישה מתוך 14 החודשים שקדמו לתאריך שבו הפסיקה את עבודתה.

​מהי שמירת הריון?

לפי הגדרת הביטוח הלאומי, "שמירת הריון משולמת לאישה עובדת שנאלצה להיעדר מעבודתה בזמן ההיריון עקב סיכון רפואי לה או לעובר, הנובע מן ההיריון; או עקב סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה, המסכנים את האישה או את עוברה בשל היותה בהריון, ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה במקום העבודה. הגמלה נועדה לפצות את האישה על אובדן שכרה בזמן היותה בשמירת היריון".

לא כל קושי בהריון מצדיק מתן שמירת הריון וצריכים להתקיים גורמי סיכון ברורים לאם ולעובר על מנת שתומלץ שמירה. לא פעם הנושא מעורר מתחים ותסכול ביחסי רופא־מטופלת, בשל אי הבנה של הקריטריונים והסיבות המובילים להחלטה על זכאות לשמירת הריון.

ננסה להציג כמה מהשיקולים המובילים להחלטה בדבר הצורך בשמירת הריון ולהסביר כיצד יש להיערך להגשת הבקשה בביטוח הלאומי.

מהם התנאים לקבלת שמירת הריון?

1. את תושבת ישראל.

2. את עובדת שכירה או עצמאית, ששולמו בעבורה דמי ביטוח לאומי בעד שישה חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו לתאריך שבו הפסקת את עבודתך בשל שמירת ההריון.

3. יש לך אישור בכתב מרופא מומחה לנשים ולידה על שמירת הריון למשך 30 יום לפחות. במקרים שבהם סביבת העבודה או סוג העבודה שלך הם הסיבה לשמירת ההריון, חובה לצרף מכתב מפורט מהמעסיק לגבי אופי העבודה ואישורו על כך שלא נמצאה לך עבודה חלופית.

4. את לא מקבלת תשלום מגוף אחר בעד תקופת שמירת ההריון.

מהם המצבים שבהם ממליצים רופאים על שמירת הריון?

בעיות מיילדותיות
שליית פתח.

• אירועים חוזרים של צירים מוקדמים.

• לידה מוקדמת מאיימת.

• קיצור צוואר הרחם או אי-ספיקת צוואר הרחם המחייבת תפר צווארי.

• לחץ דם גבוה שאינו מאוזן ומצריך טיפול תרופתי וביקורות תכופות.

מצבים בריאותיים של האם שאינם קשורים בהכרח בהריון
• פריצת דיסק/ים בעמוד שדרה המוחמרת בהריון.

• בעיה לבבית כהפרעות קצב או היצרות מסתמי הלב שהתופעות שלהן מוחמרות במהלך ההריון.

במקרים אלו תופני לייעוץ נוסף אצל הרופאים המקצועיים, על מנת לקבל את חוות דעתם לגבי המאמץ המותרת לך והאם יש צורך בשמירת הריון.

תנאי העבודה
לעתים העבודה עלולה להוות גורם סיכון בפני עצמו. עבודה פיזית קשה, למשל, יכולה להוות בעיה לאישה עם קיצור צוואר הרחם. במקרים אלו, במיוחד הגבוליים, רצוי לערב גם רופא תעסוקתי שיסייע בקביעת מידת המאמץ ועומס העבודה האפשרי.

רוב העבודות לא מהוות סיכון ולא דורשות שמירת הריון. מאמץ של גננת, למשל, שפעמים רבות צריכה להחזיק ילדים על הידיים, אינו מהווה שום בעיה.

לעומת זאת עבודה מאומצת מאוד, דוגמת עבודת בניין או עבודות עפר, לא מומלצות בהריון. גם עבודות שכרוכות בקרינה לא מומלצות, בעיקר בשליש הראשון של ההריון. במקרה זה יש להתמגן ולהימנע מחשיפה לקרינה.

ראוי לציין כי לא תמיד הריון שנחשב "יקר", דוגמת הריון לאחר טיפולי פוריות, מהווה סיבה לשמירת הריון. הריון כזה שלא מלווה בבעיות מיילדותיות או אמהיות נוספות אינו מהווה הצדקה לשמירת הריון. כך גם לגבי הפלות חוזרות שלא נגרמו מגורם המגביל את פעילות האם או אירוע בודד של צירים מוקדמים.

מהי תקופת הזכאות לשמירת הריון? 

כאמור, 30 יום לפחות. במקרים רבים ימליצו הרופאים שמירת הריון עד ללידה, בעיקר בנשים עם שליית פתח, או שמירת הריון עד לשבוע 37 (תחילת חודש תשיעי) בנשים עם סיכון מוגבר ללידה מוקדמת.

מה התהליך שעליי לעשות כדי לקבל שמירת הריון?

1. מילוי טפסים
• טופס גמלה לשמירת הריון שימולא על־ידך ועל־ידי המעסיק.

לחצי כאן להורדת הטופס.

• טופס אישור לשמירת הריון אשר ימולא על ידי רופא נשים מומחה.

לחצי כאן להורדת הטופס

רצוי לצרף לטפסים כל מידע רפואי שיתמוך בבקשה, כמו חוות דעת רופאים מומחים; סיכומי ביקורים אצל רופא הנשים; סיכומי אשפוז; העתק תשובות של בדיקות מעבדה ושל בדיקות הדמיה (אולטרסאונד, MRI, CT).

את הטפסים ניתן לקבל גם בכל סניף של ביטוח לאומי. 

2. אישור מעביד
המעסיק צריך לאשר בטופס את הפרטים לגבי חודשי העבודה והשכר שלך ב־10 החודשים שקדמו להפסקת עבודתך. אם עבדת אצל כמה מעבידים, עלייך לצרף אישור מכל אחד מהם.

אם היית בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי, עלייך לצרף לתביעה אישור ממשרד הבריאות או ממשרד התעשייה על מקום ההכשרה או השיקום וזמן ההכשרה או השיקום. 

אם את עובדת עצמאית, עלייך לרשום בטופס התביעה את סניף המוסד לביטוח לאומי שלו את משלמת את דמי הביטוח.

3. הגשת התביעה
את התביעה בצירוף המסמכים הנ"ל יש להגיש החל מ־30 יום רצופים של שמירת ההריון ועד 12 חודשים מתחילת התקופה של שמירת ההריון.

ניתן להגיש את טפסי התביעה לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים (לחצי כאן לאיתור סניף קרוב). אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

4. אישור ביטוח לאומי
גם אם הרופא שלך אישר שמירת הריון, הרי שבשורה התחתונה מדובר בהמלצה בלבד: ההחלטה האם לאשר שמירת הריון ניתנת על־ידי ועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי. ייתכן כי תתבקשי לשלוח מסמכים נוספים או לבצע בדיקות נוספות לצורך קבלת האישור. 

ואם הביטוח הלאומי דחה את הבקשה שלי לשמירת הריון?

את זכאית להגיש ערעור לבית דין לעבודה. 

אושרה לי שמירת הריון. כמה כסף אקבל?

סכום הקצבה יהיה הנמוך מבין הבאים:

• הסכום הבסיסי לחישוב קצבאות (לחודש) מחולק ב־30: 291.90 שקלים ליום (נכון לתאריך 6.12.2015).

• שכרך (החייב בדמי ביטוח) ברבע השנה שקדם להפסקת העבודה עקב שמירת ההריון, מחולק ב־90.

על הסכומים האלו משולמים תוספת יוקר ומנוכים דמי ביטוח לאומי , דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה. 

מתי תשולם לי הקצבה?

הקצבה תשולם בכל 20 בחודש בעבור החודש הקודם.

האם כדאי לי לנצל לבינתיים ימי מחלה כדי שתהיה לי הכנסה כלשהי, עד שתאושר לי שמירת הריון?

זוהי החלטה שלך, אבל בעיקרון אין צורך לנצל את ימי המחלה לפני שמאושרת שמירת הריון. בכל מקרה שבו החלטת לנצל את ימי המחלה שלך, לא תשולם לך קצבת שמירת הריון על תקופה זו.

האם בגלל שמירת ההריון אקבל פחות כסף בחופשת הלידה?

לא, אין קשר בין הדברים. דמי הלידה מחושבים לפי השכר בשלושת החודשים שקדמו ללידה. אם יצאת לשמירת הריון, היום האחרון שבו עבדת ייחשב כיום הקובע לספירה לאחור של שלושת החודשים.

האם אפשרי שיהיו שתי תקופות שונות של שמירת הריון  באותו הריון?

כן. במקרה של הפסקה בשמירת ההריון, תקופה נוספת של שמירת הריון באותו הריון לא תפחת מ־14 ימים לפחות (לעומת 30 בתקופה הראשונית). יש צורך בהגשת אישור רפואי בלבד על גבי טופס אישור לשמירת הריון וכן תיעוד רפואי חדש, אבל אין צורך בהגשת טופס תביעה חדש לקבלת גמלה.

עוד משהו שאני צריכה לדעת?

אם את מקבלת קצבה לשמירת היריון מהביטוח הלאומי, עלייך להודיע מדי חודש באמצעות מענה קולי על המשך או הפסקת שמירת ההריון.

מספר הטלפון של מוקד שמירת ההיריון: 08-6509934

שעות הפעילות של המוקד: 

בימים ראשון-רביעי: מ־06:00 בבוקר עד 03:30 לפנות בוקר.      
בימי חמישי: מ־06:00 בבוקר עד 18:30 בערב.
ביום שישי וערבי חג: מ־06:00 בבוקר עד 14:30 בצהריים.

איפה אוכל לקבל עוד מידע?

באתר ביטוח לאומי.

• במספרים הבאים של ביטוח לאומי: 6050* או 04-8812345.

ד"ר עפר ארז הוא אחראי יחידת הריון בסיכון גבוה, מחלקת נשים ויולדות ב' בחטיבה למיילדות וגינקולוגיה במרכז הרפואי האוניברסיטאי "סורוקה" מקבוצת כללית

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש