חיפוש

dsdsdsd
הפריה חוץ־גופית: כל מה שמגיע לך במסגרת סל הבריאות

הפריה חוץ־גופית - הזכויות שלך במסגרת סל הבריאות

באילו מקרים מגיעה לך השתתפות בטיפולי הפריה חוץ־גופית במסגרת סל הבריאות? לכמה טיפולים את זכאית? עד איזה גיל? מדריך

אלה הזכויות שלהן את זכאית בתחום ההפריה החוץ־גופית במסגרת סל הבריאות:

הפריה חוץ־גופית שלב א', ללא בדיקות הורמונליות

השירות ניתן לנשים שגילן עד 44 שנים (עד יום ההולדת 45), והוא כולל את כל הבדיקות והטיפולים, לרבות בדיקות הורמונליות - עד לשלב שאיבת הביציות.

התעריף כולל את הפעולות הבאות:

1. בדיקות הורמונליות בסיסיות ומעקב.

2. COH - Controlled Ovary Hyperstimulation

3. מעקב אולטרסאונד של השחלות.

הבדיקות והטיפולים בעקרות ניתנים במצבים הבאים ובאישור מראש של ועדת פריון מחוזית:

1. בני זוג שרוצים להביא לעולם ילד ראשון או ילד שני.

2. בני זוג שנישאו בשנית, יש להם ילדים מנישואים קודמים ומעוניינים בילד משותף.

3. אישה ללא ילדים המעוניינת להקים משפחה שבראשה הורה עצמאי.

תרומות זרע וביצית אינן כלולות בסל השירותים. בית החולים רשאי לגבות מהלקוחות תשלום לכיסוי העלות בעבור הטיפול בזרע או בביצית.

​ומה יש לרפואה המשלימה להציע?

תחום הפוריות הוא נרחב, ו​​​לרוב רופאים מתקשים לשים את האצבע על הסיבה הספציפית שממנה נובעת בעיית הפוריות. כאן נכנסים לתמונה הטיפולים המשלימים - ובהם הרפואה הסינית - שיכולים לסייע רבות. לפרטים נוספים

זכאות על פי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (פונדקאות)

1. זכאות ההורים המיועדים. ההורים המיועדים זכאים לבדיקות לבירור עקרות ולטיפולי הפריה, כולל טיפול הפריה חוץ־גופית במסגרת קופת החולים.

2. זכאות האם הנושאת (פונדקאית). האם הנושאת זכאית לקבל במסגרת קופת החולים שבה היא מבוטחת את כל בדיקות המעקב הנדרשות במהלך ההריון, כולל השירותים הרפואיים של הלידה וסיבוכיה - אם חלילה יהיו. מימון הטיפולים והבדיקות הכרוכים בהכנת הפונדקאית לקליטת הביצית המופרית (הפריה חוץ־גופית שלב ב') חל על קופת החולים שבה מבוטחת האם המיועדת.

3. חוות הדעת הרפואיות והפסיכולוגיות הנדרשות על פי החוק אינן כלולות בסל השירותים, ומימונן חל על ההורים המיועדים.

4. תרומת ביצית מאושרת לנשים שגילן עד 53 שנה (עד יום ההולדת 54). אם נדרשת תרומת ביצית, ההליך ימומן על ידי ההורים המיועדים. התשלום ייגבה גם אם הביציות לא הופרו או לא בוצעה החזרת עוברים לרחם האישה.

הזכאות להחזרים תינתן באישור מראש של המנהל הרפואי במחוז או של ועדת פריון מחוזית.

החזר ההוצאות יהיה בגובה התעריף הציבורי בניכוי ארבעה אחוזים ולא יותר מההוצאה בפועל בעבור שלב א', בעבור שלב ב' (עד שני ימי אשפוז) ובעבור מיקרומניפולציה (אם בוצעה). לקבלת ההחזר נא להציג חשבונית מס או קבלה מקורית.

אם אחד מבני הזוג אינו לקוח של כללית, הקופה שבה הוא או היא חברים תכסה את הוצאות הבדיקות ו/או הטיפולים בעבורו/ה.  

לתשומת ליבך

בהתאם להוראות החוק, החל מתאריך 1.11.2017, לקוח שביקר אצל רופא במסגרת מרפאה כלשהיא ב"כללית",  לא יוכל לבצע טיפול או בדיקה באמצעות אותו רופא במסגרת "כללית מושלם", במהלך 6 חודשים לאחר הביקור.

בנוסף, החל מתאריך 1.1.2018 הכלל הזה יחול על כל ביקור במערכת הציבורית. כדי לבדוק את הזכאות שלכם מומלץ לפנות לרופא המטפל.​

הפריה חוץ־גופית, שלב ב', לא כולל ימי אשפוז

השירות כולל את כל הפעולות והבדיקות הנדרשות בתהליך ההפריה החוץ־גופית: שאיבת ביציות, הפרייתן, הקפאת עוברים עודפים והחזרת עוברים לרחם של האישה, עבודת מעבדה הכוללת הכנת זרעונים, הכנת ביציות, הזרעה ואינקובציה.

הבדיקות והטיפולים בעקרות ניתנים במצבים הבאים ובאישור מראש של ועדת פריון מחוזית:

1. בני זוג שרוצים להביא לעולם ילד ראשון או שני.

2. בני זוג שנישאו בשנית, יש להם ילדים מנישואים קודמים ומעוניינים בילד משותף.

3. אישה ללא ילדים המעוניינת להקים משפחה שבראשה הורה עצמאי.

תרומות זרע וביצית אינן כלולות בסל השירותים. בית החולים רשאי לגבות מהלקוחות תשלום בעבור הטיפול בזרע או בביצית.

תרומת ביצית המבוצעת בחו"ל
על פי חוק בריאות ממלכתי, הכללית תממן את הפעולות המבוצעות בארץ בלבד. אם בוצעה בארץ החזרת עוברים מוקפאים שמקורם בחו"ל - יינתן החזר בעבור הפעולה הזאת בלבד.

זכאות על פי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (פונדקאות)
1. זכאות ההורים המיועדים. ההורים המיועדים זכאים לבדיקות לבירור עקרות ולטיפולי הפריה, כולל טיפול הפריה חוץ־גופית במסגרת קופת החולים שבה הם מבוטחים.

2. זכאות האם הנושאת (פונדקאית). האם הנושאת זכאית לקבל את כל בדיקות המעקב הנדרשות במהלך ההריון, כולל השירותים הרפואיים של הלידה וסיבוכיה - אם חלילה יהיו סיבוכים כאלה - במסגרת קופת החולים שבה היא מבוטחת. מימון הטיפולים והבדיקות הכרוכים בהכנת הפונדקאית לקליטת הביצית המופרית (IVF שלב ב') חל על קופת החולים שבה מבוטחת האם המיועדת.

3. חוות הדעת הרפואיות והפסיכולוגיות הנדרשות על פי החוק אינן כלולות בסל השירותים, ומימונן חל על ההורים המיועדים.

4. תרומת ביצית מאושרת לנשים שגילן עד 53 שנה (עד יום ההולדת 54). אם נדרשת תרומת ביצית, הטיפול ימומן על ידי ההורים המיועדים. התשלום ייעשה גם אם הביציות לא הופרו או לא בוצעה החזרת עוברים לרחם האישה.

הזכאות להחזר תינתן באישור מראש של המנהל הרפואי במחוז או של ועדת פריון מחוזית. החזר ההוצאות יהיה בגובה עלות התעריף הציבורי בניכוי ארבעה אחוזים ולא יותר מההוצאה בפועל בעבור שלב א', בעבור שלב ב' ובעבור מיקרומניפולציה (אם בוצעה).

לקבלת ההחזר, נא להציג חשבונית מס או קבלה מקורית.
לקוחות בקופות שונות - כל קופה תכסה את הוצאות הבדיקות ו/או הטיפולים במבוטחיה.

הפריה חוץ־גופית שלב א', כולל בדיקות הורמונליות

השירות ניתן לנשים שגילן עד 44 שנים (כולל), והוא כולל את כל הבדיקות והטיפולים, למעט הבדיקות ההורמונליות - עד לשלב שאיבת הביציות.

התעריף גלובלי וכולל את הפעולות הבאות:

1. COH - Controlled Ovary Hyperstimulation

2. מעקב אולטרסאונד של השחלות, כאשר הבדיקות ההורמונליות נעשות מחוץ למרפאת חוץ של בית החולים.

הבדיקות והטיפולים בעקרות ניתנים במצבים הבאים ובאישור מראש של ועדת פריון מחוזית:

1. בני זוג שרוצים להביא לעולם ילד ראשון או שני.

2. בני זוג שנישאו בשנית, יש להם ילדים מנישואים קודמים ומעוניינים בילד משותף.

3. אישה ללא ילדים המעוניינת להקים משפחה שבראשה הורה עצמאי.

תרומות זרע וביצית אינן כלולות בסל השירותים. בית החולים רשאי לגבות מהלקוחות תשלום בעבור כיסוי העלות של הטיפול בזרע או בביצית.

זכאות על־פי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (פונדקאות)

1. זכאות ההורים המיועדים. ההורים המיועדים זכאים לבדיקות לבירור עקרות ולטיפולי הפריה, כולל טיפול הפריה חוץ־גופית במסגרת קופת החולים שבה הם מבוטחים.

2. זכאות האם הנושאת (פונדקאית). האם הנושאת זכאית לקבל את כל בדיקות המעקב הנדרשות במהלך ההריון, כולל השירותים הרפואיים של הלידה וסיבוכיה במסגרת קופת החולים שבה היא מבוטחת. מימון הטיפולים והבדיקות הכרוכים בהכנת הפונדקאית לקליטת הביצית המופרית (הפריה חוץ־גופית שלב ב') חל על קופת החולים שבה מבוטחת האם המיועדת.

3. חוות הדעת הרפואיות והפסיכולוגיות הנדרשות על פי החוק אינן כלולות בסל השירותים, ומימונן חל על ההורים המיועדים.

4. תרומת ביצית מאושרת לנשים שגילן עד 51 שנים. אם נדרשת תרומת ביצית, הטיפול ימומן על ידי ההורים המיועדים. התשלום יינתן גם אם הביציות לא הופרו או לא בוצעה החזרת עוברים לרחם האישה.

הזכאות להחזר טעונה אישור מוקדם של המנהל הרפואי במחוז או של ועדת פריון מחוזית. החזר ההוצאות יהיה בגובה עלות התעריף הציבורי בניכוי ארבעה אחוזים ולא יותר מההוצאה בפועל בעבור שלב א', בעבור שלב ב' ובעבור מיקרומניפולציה (אם בוצעה). לקבלת ההחזר, נא להציג חשבונית מס או קבלה מקורית.

אם אחד מבני הזוג אינו לקוח של כללית, תכסה הקופה שבה הוא מבוטח את הוצאות הבדיקות ו/או הטיפולים. 

למידע נוסף בנושא זכאות כיסויי הפריה חוץ גופית למבוטחי כללית מושלם לחצ/י כאן

לידיעתך - במקרים רבים טיפולים​ בכללית רפואה משלימה עשויים לסייע ולעזור. לפרטים לחצי​ כאן>>

 

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש