חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

המושבה - סוכרת ואנדוקרינולוגיה - ירושלים13412325/05/2020 22:00:10Falseהמושבה - סוכרת ואנדוקרינולוגיה - ירושלים11237ירושליםחנניה8<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5697747</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-01-27T11:43:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5611523</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-01-27T11:43:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>17:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר ענת צור77, 34, 18גישה למרפאה;מעלית או מבנה חד קומתי 301174כף רגל סכרתית<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>23F12F4A51D9A5CAB8166A467738A3C9</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר ערין אבו עמשה</EmployeeName><ServiceName>סוכרת</ServiceName><ServiceID>23</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>DDAE8DF0E97765619B6FCF0B3661D1FD</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר תמר איזק</EmployeeName><ServiceName>סוכרת</ServiceName><ServiceID>23</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>83A05019A5B9B55405744C788E8C689A</EmployeeID><EmployeeName>גב' מרים בוטוויניק</EmployeeName><ServiceName>תזונה ודיאטה נפרולוגיה</ServiceName><ServiceID>619</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>D5F28328F92CCB01324DEF68EE8988AD</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר דימא ביטאר</EmployeeName><ServiceName>סוכרת</ServiceName><ServiceID>23</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>AF54B13A79C186912B3DE4A392E2B1F2</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר האשם בסיסו</EmployeeName><ServiceName>סוכרת</ServiceName><ServiceID>23</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>FD9A08901C016DBEF3D74FAACC060F34</EmployeeID><EmployeeName>גב' עדי בצלאל</EmployeeName><ServiceName>תזונה ודיאטה - סוכרת</ServiceName><ServiceID>622</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>FD9A08901C016DBEF3D74FAACC060F34</EmployeeID><EmployeeName>גב' עדי בצלאל</EmployeeName><ServiceName>תזונה ודיאטה - סוכרת הריונית</ServiceName><ServiceID>1507</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>14A8B99EAC64B2C3ABD16A65C1ABFD4B</EmployeeID><EmployeeName>גב' אולגה גורין</EmployeeName><ServiceName>שירותי אחות</ServiceName><ServiceID>659</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>2F9E63FE1CCDA47AAA17DFF062DEE2DF</EmployeeID><EmployeeName>גב' שולה גרון</EmployeeName><ServiceName>תזונה ודיאטה - סוכרת</ServiceName><ServiceID>622</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>2F9E63FE1CCDA47AAA17DFF062DEE2DF</EmployeeID><EmployeeName>גב' שולה גרון</EmployeeName><ServiceName>תזונה ודיאטה - סוכרת הריונית</ServiceName><ServiceID>1507</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>7EA1D05377112250CACAF932C6C51D8F</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר סוזן חן</EmployeeName><ServiceName>סוכרת</ServiceName><ServiceID>23</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>92D20DDED27DDE9CAFF326455A313494</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר ויקטוריה טרלצקי</EmployeeName><ServiceName>סוכרת</ServiceName><ServiceID>23</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>14D1C5A70CAEEC3145008506AE280B83</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר אודיל כהן-ועקנין</EmployeeName><ServiceName>סוכרת</ServiceName><ServiceID>23</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>A4DC46594DEF2C420E0471D6C3A62531</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר לודמילה לוי</EmployeeName><ServiceName>אנדוקרינולוגיה</ServiceName><ServiceID>12</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>98ACF0EE4EC3FC88719CFECEA0D9ED62</EmployeeID><EmployeeName>פרופ' גיל ליבוביץ</EmployeeName><ServiceName>אנדוקרינולוגיה</ServiceName><ServiceID>12</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>F2B48B1E15C580EDED8B146B39D5FEFF</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר עופא מחול</EmployeeName><ServiceName>סוכרת</ServiceName><ServiceID>23</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>00F93E4C50CC7175C40345ECAB4D2729</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מוריאל מצגר</EmployeeName><ServiceName>סוכרת</ServiceName><ServiceID>23</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>A56E6B925821B4FE6CBB892A3974E20D</EmployeeID><EmployeeName>מר מגדי נאסר אל דין</EmployeeName><ServiceName>תזונה ודיאטה</ServiceName><ServiceID>411</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>A56E6B925821B4FE6CBB892A3974E20D</EmployeeID><EmployeeName>מר מגדי נאסר אל דין</EmployeeName><ServiceName>תזונה ודיאטה - סוכרת</ServiceName><ServiceID>622</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>B1067B039476122EA210518BBDA8DAE1</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר נועה סילבצקי</EmployeeName><ServiceName>אנדוקרינולוגיה</ServiceName><ServiceID>12</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>4A071C205326A3F2631ABB1E57629773</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מאיר אלי פרנקל</EmployeeName><ServiceName>אנדוקרינולוגיה</ServiceName><ServiceID>12</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>תזונה ודיאטה</ServiceName><ServiceID>411</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>39852637A738C713F832D2A2B36DA8B3</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר ענת-שרה צור</EmployeeName><ServiceName>סוכרת</ServiceName><ServiceID>23</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>1712F52EAA08779F1E91487FD3850EB8</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר אשר קורקוס</EmployeeName><ServiceName>כף רגל סכרתית</ServiceName><ServiceID>174</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BB4C8FD792BD5D8371767CF9A4ABE07C</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר לריסה שוסטין</EmployeeName><ServiceName>אנדוקרינולוגיה</ServiceName><ServiceID>12</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>A2D0006DAD8C3680BC5D7AF8B37349B4</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר דוד שטריך</EmployeeName><ServiceName>אנדוקרינולוגיה</ServiceName><ServiceID>12</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BCABFEA8467BC8741843B34A0248C11E</EmployeeID><EmployeeName>גב' תמר שמיר ברנהולץ</EmployeeName><ServiceName>תזונה ודיאטה</ServiceName><ServiceID>411</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BCABFEA8467BC8741843B34A0248C11E</EmployeeID><EmployeeName>גב' תמר שמיר ברנהולץ</EmployeeName><ServiceName>תזונה ודיאטה - סוכרת</ServiceName><ServiceID>622</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>9F584F6749C73813B370037C21F015E6</EmployeeID><EmployeeName>גב' חמוטל שפיגלר</EmployeeName><ServiceName>פסיכולוגיה</ServiceName><ServiceID>576</ServiceID></Employee></EmployeeListDept>כללי1Truehttp://sps-app.com/ST6
המושבה - סוכרת ואנדוקרינולוגיה - ירושלים13412425/05/2020 22:00:10Falseהמושבה - סוכרת ואנדוקרינולוגיה - ירושלים11237ירושליםחנניה8<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5697747</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-01-27T11:43:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5611523</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-01-27T11:43:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5697747</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-01-27T11:43:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5611523</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-01-27T11:43:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>17:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר ענת צור77, 34, 18גישה למרפאה;מעלית או מבנה חד קומתי 301515שירותי מעבדהכללי1Truehttp://sps-app.com/ST6
המושבה - סוכרת ואנדוקרינולוגיה - ירושלים13412525/05/2020 22:00:10Falseהמושבה - סוכרת ואנדוקרינולוגיה - ירושלים11237ירושליםחנניה8<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5697747</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-01-27T11:43:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5611523</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-01-27T11:43:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5697747</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-01-27T11:43:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>02</Prefix><Number>5611523</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-01-27T11:43:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>17:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר ענת צור77, 34, 18גישה למרפאה;מעלית או מבנה חד קומתי 301659שירותי אחותכללי1Truehttp://sps-app.com/ST6

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש